Archief van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen Brugge

Eeuw
17-20
Aantekeningen
Dit is niet het volledige archief van de Commissie van Burgerlijke godshuizen van Brugge. Het betreft enkel het beheer van de eigendommen. De vroegere bijlagen werden ingewerkt en worden als dusdanig niet meer vermeld, ook om verwarring te vermijden. Voor verwijzingen naar de vroegere bijlagen en rubrieken zie het oorspronkelijke Worddocument van de toegang van S. Aneca
Omvang en medium
5292 nummers
Archiefvormer
Commissie van Burgerlijke Godshuizen
Institutionele geschiedenis/biografie
De Commissie van Burgerlijke Godshuizen (CBG) is een voorloper van het huidige OCMW/Mintus. Het kwam er vanaf de Franse periode, samen met het Bureel van Weldadigheid (BvW), als opvolger van de vroegere gods- en gasthuizen. De voornaamste taak van de Commissie, net zoals van het Bureel, was ondersteuning van armen. Vanaf 1925 gingen zowel het BvW als de CBG op in de Commissie van Openbare Onderstand (COO). In 1976 werd dit dan het OCMW
Toegangen
S. ANECA. 'Inventaris van de hoofdafdelingen m.b.t. het beheer van de eigendommen (CBG IV & V) uit het archiefbestand van de COMMISSIE VAN BURGERLIJKE GODSHUIZEN VAN BRUGGE 1797 – 1925'. Eeklo, 2002 (bijgewerkt in 2015)
Beschrijvingsniveau
deelarchief
5306 beschrijvingen in deze collectie