Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50
1 234»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Bijlage 2: beknopte opgave van de documenten betreffende de Jeruzalemstichting uit het archief van het Brugse kartuizerklooster Genadedal (nu in het Rijksarchief te Brugge)

BE SAB PA/ADOR/07

Private archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend
35 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Overeenkomst tussen Antoon-Augustijn Adornes, enerzijds, en pastoor en kerkmeesters van de Sint-Annaparochie anderzijds, betreffende de handhaving van de rechten van laatstgenoemden bij de oprichting...

BE SAB PA/ADOR/07/C/P.B./5

Private archieven van de Stad Brugge 07/02/1744 - 07/02/1744

Stukken uit het proces voor de Raad van Vlaanderen tussen prior Philippus Joly en Ignace Anselm Adornes, enerzijds, en de curatoren van de boedels van de weduwe van Justo Blom en haar zoon Justus...

BE SAB PA/ADOR/07/C/P.B./7/2

Private archieven van de Stad Brugge 1724 - 1724

Akte van verkoop voor schepenen van Brugge door Jacob Coppet en zijn vrouw Isabelle Wyckman van een rente aan Philippus Joly, prior van de Brugse kartuizers, voor de Jeruzalemstichting

BE SAB PA/ADOR/07/A/P.B./5669

Private archieven van de Stad Brugge 22/09/1724 - 22/09/1724

Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen tussen prior Philippus Joly en Anselm Ignace Adornes, namens de Jeruzalemstichting, eisers, en Pieter Adriaen de l'Espee, als gecommitteerde...

BE SAB PA/ADOR/07/C/P.B./8/4

Private archieven van de Stad Brugge 1720 - 1721

Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen, tussen de prior van de kartuizers en Michel François de Vignacourt, betreffende de rechten van de Jeruzalemstichting

BE SAB PA/ADOR/07/C/P.B./7/6-8

Private archieven van de Stad Brugge 1716 - 1717

Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen, tussen de prior van de kartuizers en Michel François de Vignacourt, betreffende de rechten van de Jeruzalemstichting

BE SAB PA/ADOR/07/C/P.B./8/1-3 en 5

Private archieven van de Stad Brugge 1716 - 1717

Rekeningen van Andries Dhollander, meester-timmerman, voor werk aan een hofstede in Oostkamp en aan kapel en godshuis

BE SAB PA/ADOR/07/C/P.B./7/4-5

Private archieven van de Stad Brugge 1710 - 1716

Fonds "Cumulus ecclesiasticus"

BE SAB PA/ADOR/07/E

Private archieven van de Stad Brugge 1701 - 1706

Akte : ontvangstbewijs afgeleverd aan prior Henricus Swinnen voor de deponering voor 2 weken van de rekeningen van de Jeruzalemstichting in de griffie van het Vrije

BE SAB PA/ADOR/07/E/P.B./507

Private archieven van de Stad Brugge 1701 - 1706

Stukken uit een proces voor de Raad van Vlaanderen tussen Justo Blom, ontvanger van de Jeruzalemstichting, eiser, en Karel de Blieck, verweerder, betreffende een achterstallige rente op goederen in...

BE SAB PA/ADOR/07/A/P.B./5664

Private archieven van de Stad Brugge 1684 - 1685
Resultaten per pagina: 10 25 50
1 234»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief