Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
1
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Familie Adornes - De la Coste - Jacob Adornes x 1. Lievina van der Zype 2. Franchoise van Belle - Bijzonderheden betreffende het beheer van zijn persoonlijk bezit

BE SAB PA/ADOR/02/B.07.02

Private archieven van de Stad Brugge 1550 - 1572
9 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Kwitantie door de klerk van procureur Noël Wagnon afgeleverd aan Jacob Adornes voor de som van 2 libra parisis, betaald voor het kopiëren van de stukken van Jacob Adornes in diens proces "au siege de...

BE SAB PA/ADOR/02/B.07.02/P.B./127

Private archieven van de Stad Brugge 10/05/1572 - 10/05/1572

Akte van verkoop door Jacob Adornes van een rente van 27 carolusgulden 4 pattars per jaar aan Pierre du Retz

BE SAB PA/ADOR/02/B.07.02/P.B./126

Private archieven van de Stad Brugge 14/04/1571 - 14/04/1571

Oorkonde van schepenen van de Keure van Gent met de aanstelling door Jacob Adornes van 4 bij naam genoemde gevolmachtigden

BE SAB PA/ADOR/02/B.07.02/P.B./125

Private archieven van de Stad Brugge 1570 - 1570

Oorkonde van burgemeesters, schepenen en raad van de stad Brugge met de aanstelling door Jacob Adornes van 2 met naam genoemde gevolmachtigden om in zijn naam voor de som van 1600 carolusgulden renten...

BE SAB PA/ADOR/02/B.07.02/P.B./124

Private archieven van de Stad Brugge 15/12/1570 - 15/12/1570

Kwitanties door Omaer de la Coste afgeleverd aan Jacob Adornes voor een som van 8 libra 6 schellingen 8 denieren groten, als lijfrente op de goederen van wijlen Jheronimus Adornes, hem bij testament...

BE SAB PA/ADOR/02/B.07.02/P.B./123

Private archieven van de Stad Brugge 14/11/1569 - 14/12/1570

Overeenkomst tussen Jacob Adornes en diens neef Charles Metteneye betreffende legaten ten gunste van laatsgenoemde in het testament van Jheronimus Adornes

BE SAB PA/ADOR/02/B.07.02/P.B./122

Private archieven van de Stad Brugge 31/03/1561 - 31/03/1561

Overeenkomst gesloten voor redenaars van het Proosse in Brugge, tussen Jacob en Jheronimus Adornes en Guillaume van Rokeghem, betreffende hun wederzijdse verplichtingen inzake verscheidene renten uit...

BE SAB PA/ADOR/02/B.07.02/P.B./121

Private archieven van de Stad Brugge 18/02/1561 - 18/02/1561

Reçu ondertekend door Jheronimus en Pieter Adornes en Guillaume van Rokeghem voor enkele rentebrieven, aan hen overhandigd door Jacob Adornes

BE SAB PA/ADOR/02/B.07.02/P.B./120

Private archieven van de Stad Brugge 12/08/1555 - 12/08/1555

Rekening (fragment van) van de schulden van Gabriel de la Coste aan zijn neef Jacob Adornes

BE SAB PA/ADOR/02/B.07.02/P.B./119

Private archieven van de Stad Brugge 1550 - 1550
1

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief