Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de gemeente Dentergem

BE GAD

onbekend - onbekend
2534 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier van de algemene volkstelling.

BE GAD/OES/BEV/P.B./42

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dienstjaarrekening van de kerkfabriek.

BE GAD/MAR/KER/P.B./174

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Grootboek van de ontvangerij.

BE GAD/MAR/FIN/P.B./387

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dossier van de verhuring van het gewezen schoolhuis.

BE GAD/MAR/FIN/P.B./205

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Rekeninguittreksels van de zichtrekening bij het Gemeentekrediet.

BE GAD/MAR/FIN/P.B./403

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1978

Duplicaten van uitgaande brieven.

BE GAD/MAR/SEC/P.B./413

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1976

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/MAR/FIN/P.B./290

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Begrotingen van de gemeente.

BE GAD/MAR/FIN/P.B./212

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1973

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/MAR/FIN/P.B./338

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dossier van de ruilverkaveling in Machelen.

BE GAD/OES/ECO/P.B./145

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1979

Dossiers van de werken aan en de uitbreidingen van het openbare verlichtingsnet.

BE GAD/OES/WEG/P.B./121

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1977

Dossier betreffende het plaatsen en onderhouden van telefooncellen.

BE GAD/OES/P.B./131

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1974

Dossier van de overwelving van de Aalbeek.

BE GAD/OES/WAT/P.B./85

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1971

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./841

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./687

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Grootboek van de ontvangerij.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./874

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dagboeken (hulpdagboeken) van de belastingen.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./895

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1975

Dossier van de gemeentelijke verkiezingen.

BE GAD/DEN/VER/P.B./942

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Begrotingen van de gemeente.

BE GAD/DEN/FIN/P.B./489

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1976

Dossier van de aankoop van een huis op de Wapenplaats om te herbestemmen als pastorij.

BE GAD/WAK/KER/P.B./215

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Inventaris van het kerkpatrimonium.

BE GAD/WAK/KER/P.B./192

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/WAK/FIN/P.B./286

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Bewijsstukken bij de dienstjaarrekening van de gemeente.

BE GAD/WAK/FIN/P.B./344

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Register van de burgerlijke stand.

BE GAD/WAK/BUR/P.B./607

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Grootboek van de ontvangerij.

BE GAD/WAK/FIN/P.B./378

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dossier van de verbeteringswerken aan de Bulmolenweg.

BE GAD/MAR/WEG/P.B./101

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dossiers van de landbouwtellingen.

BE GAD/MAR/ECO/P.B./115

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1976

Uittreksels uit geboorteakten en kennisgevingen van geboorten in andere gemeenten.

BE GAD/MAR/BEV/P.B./40

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1976

Formulieren van de algemene volkstelling.

BE GAD/MAR/BEV/P.B./50

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dossier van de algemene volkstelling.

BE GAD/MAR/BEV/P.B./51

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dossiers van het toezicht op wielerwedstrijden.

BE GAD/MAR/OPE/P.B./56

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1976

Formulieren (gezinstelformulieren) van de algemene volkstelling.

BE GAD/DEN/BEV/P.B./104

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dossier van de aanleg van wegen en nutsvoorzieningen in de wijk Molenkouter.

BE GAD/WAK/WEG/P.B./117

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1974

Dossier van de gemeentelijke stortplaats.

BE GAD/WAK/MIL/P.B./65

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1975

Dossier van de jaarlijkse land- en tuinbouwtelling.

BE GAD/DEN/ECO/P.B./281

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dossier van de bosbouwtelling.

BE GAD/DEN/ECO/P.B./285

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dossier van de jaarlijkse land- en tuinbouwtelling.

BE GAD/DEN/ECO/P.B./282

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1971

Lijsten met vragen betreffende het toekennen van eretekens aan de harmonie Sint-Cecilia.

BE GAD/DEN/CUL/P.B./381

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1971

Jaarverslagen van de scholen uit het gemeentelijk basisonderwijs.

BE GAD/DEN/OND/P.B./353

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1976

Dossier van de inhuldiging van burgemeester Albert De Keyser.

BE GAD/DEN/FEE/P.B./389

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1971

Lijst met aanvragen tot het verkrijgen van stedenbouwkundige attesten.

BE GAD/WAK/STE/P.B./70

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1977

Dossier betreffende het plaatsen van telefooncellen.

BE GAD/WAK/P.B./140

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1973

Dossier betreffende de heffing van gemeentelijke belastingen op het ophalen van huisvuil en de opmaak van een belastingsreglement. ...

BE GAD/DEN/BEL/P.B./35

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1975

Brieven van notarissen, betreffende ruimtelijke ordening.

BE GAD/DEN/STE/P.B./162

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1976

Vergunning voor een vuilnisbelt.

BE GAD/MAR/MIL/P.B./62

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1973

Register van de aanvragen van ouderdomspensioenen.

BE GAD/MAR/WEL/P.B./134

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1976

Grootboek van de ontvangerij.

BE GAD/WAK/FIN/P.B./379

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1971

Briefwisseling over de gemeentelijke financiën.

BE GAD/WAK/FIN/P.B./395

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1977

Dossier betreffende de pensioenen van schepenen.

BE GAD/WAK/BES/P.B./400

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1977

Registers van nationaliteit.

BE GAD/WAK/BEV/P.B./654

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1975
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief