Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Gemeente Ichtegem

BE GAI A

1796 - heden
24594 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Brief van Julien Van Praet-Clement tot het organiseren van een wielerwedstrijd op de Boskapel, 1950.

BE GAI A/MAE/K/2/P.B./27286

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/05/1950 - 20/05/1950

Brief van Fanfare Sint-Cecilia, Koninklijke Veloclub Trompetterskorps De Zwaluw en Accordeongezelschap Euterpe betreffende de zomerconcerten in 1950.

BE GAI A/MAE/K/1/P.B./27287

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/05/1950 - 04/05/1950

Brief van de brievenbestellers van het postkantoor Eernegem tot hulp bij het sorteren van de stembrieven voor de verkiezingen van 04 juni 1950.

BE GAI A/MAE/M/1/P.B./27288

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/05/1950 - 11/05/1950

Brief van S.K. Eernegem tot het houden van een veldfeest in de Statiestraat, 1950.

BE GAI A/MAE/K/2/P.B./27289

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/05/1950 - 15/05/1950

Brief van Emiel Missiaen, Concordia, betreffende toestemming tot dansen in de feestzaal op de donderdag van Statiekermis, 1950.

BE GAI A/MAE/L/P.B./27290

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/05/1950 - 10/05/1950

Brief van Paul Van Eygen, Torhout, betreffende verschuldigde taksen op de bonte avond georganiseerd door winkelketen De Spar, 1950.

BE GAI A/MAE/K/1/P.B./27291

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/02/1950 - 13/02/1950

Uittreksel uit het Register van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 1950 betreffende de aanvragen van Sport en Vermaak Eernegem voor 1950.

BE GAI A/MAE/K/2/P.B./27292

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/03/1950 - 18/03/1950

van Jules Mylle tot het laten spelen van muziek en dansen in zijn café tijdens Bruggestraatkermis op 18 en 19 juni 1950.

BE GAI A/MAE/K/1/P.B./27293

01/06/1950 - 01/06/1950

van de handelaars van Bruggestraat en Westkerkestraat tot het organiseren van een wielerwedstrijd op 19 juni 1950.

BE GAI A/MAE/K/2/P.B./27294

02/06/1950 - 02/06/1950

van Gazelec betreffende de aanvraag tot het bouwen van een transformatorcabine op het Molendorp, 1950.

BE GAI A/MAE/O/1/P.B./27295

06/06/1950 - 06/06/1950

van de Gebroeders Loncke tot aankoop van een niet gebruikte stoof uit de woning van de hoofdonderwijzer, 1949.

BE GAI A/MAE/J/6/P.B./27296

14/12/1949 - 14/12/1949

van Oscar Willem tot het geven van een bal in zijn café op 12 februari 1950.

BE GAI A/MAE/K/1/P.B./27297

19/01/1950 - 19/01/1950

van Oscar Willem tot het geven van een bal in zijn café op 12 februari 1950.

BE GAI A/MAE/K/1/P.B./27297

19/01/1950 - 19/01/1950

van Sport en Vermaak voor het houden van een bal en verschillende wielerwedstrijden in 1950.

BE GAI A/MAE/K/2/P.B./27298

13/03/1950 - 14/03/1950

van Sport en Vermaak betreffende de wedstrijdkalender op Eernegem voor 1950.

BE GAI A/MAE/K/2/P.B./27299

04/05/1950 - 04/05/1950

van Jerome Vandecasteele het houden van de jaarlijkse Ganzestraatkermis, een veldfeest en het organiseren van een wielerwedstrijd op 28 mei 1950.

BE GAI A/MAE/K/2/P.B./27300

02/05/1950 - 02/05/1950

van Wasserij P. Van Swalm Wichelen betreffende het leggen van een rioleringsbuis in de Hoge Wegel naar de Westkerkestraat, 1950.

BE GAI A/MAE/I/1/P.B./27301

18/04/1950 - 18/04/1950

uit het Register van de Notulen van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de aanvraag tot het bouwen van een werkplaats of hangaar in de Aartrijkestraat door Omer Dumarey, 1947.

BE GAI A/MAE/I/1/P.B./27302

22/03/1947 - 22/03/1947

van Cyriel Becue en zoon betreffende de toelating tot het steken van betonbuizen tot overwelving van de waterloop langsheen de Biezestraat en het vernieuwen van de dallen langsheen de Statiestraat,...

BE GAI A/MAE/H/5/P.B./27303

16/03/1950 - 16/03/1950

van Cyriel Decloedt-Decoster betreffende de toelating tot het verlengen van zijn stal met 5,5 m, 1950.

BE GAI A/MAE/O/1/P.B./27304

11/03/1950 - 11/03/1950

betreffende de definitieve goedkeuring van de uitgevoerde werken bij het leggen van de junctiekabel in Eernegem, 1949.

BE GAI A/MAE/H/6/P.B./27305

04/01/1949 - 07/01/1950

van de consoorten Roelens betreffende de controle op de naleving van de bouwvoorschriften in de verkaveling Westkerkestraat en Fraizestraat, 1948.

BE GAI A/MAE/H/2/P.B./27306

22/10/1948 - 22/10/1948

uit het Register van de Notulen van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende het ontwerp van verkaveling of openen van straten op de eigendommen Van der Heyde en Van Slembrouck, 1946.

BE GAI A/MAE/H/2/P.B./27307

23/08/1946 - 24/08/1946

van Brouwerij Devos-Vandecasteele betreffende het herstel van de door oorlogsschade getroffen loge van de conciërge in de brouwerij, 1950.

BE GAI A/MAE/P/5/P.B./27308

17/03/1950 - 17/03/1950

van Achiel Verstraete-Vandenbussche betreffende de toelating tot het verwijderen van een bouwvallige schuur, 1950.

BE GAI A/MAE/P/5/P.B./27309

30/01/1950 - 30/01/1950

van Urbain Vandycke betreffende de toelating tot veranderingswerken aan zijn huis, ca. 1950.

BE GAI A/MAE/P/5/P.B./27310

24/02/1950 - 24/02/1950

van de Algemene Gids van de Landbouw van België betreffende de controle van de lijst van landbouwers met meer den 10 ha landbouwareaal, ca. 1950.

BE GAI A/MAE/I/2/P.B./27311

1950 - 1950

van Camiel Gesquière, hoofdonderwijzer aan de gemeenteschool, 1938-1952.

BE GAI A/MAE/J/2/P.B./27312

20/04/1938 - 15/06/1938

van Remi Bruynooghe, gemeentesecretaris, 1884-1921.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27313

15/05/1884 - 18/06/1922

van Camiel Boudolf, gemeenteontvanger, 1919-1944.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27314

06/01/1909 - 10/09/1945

van Prosper Duyck, gemeentesecretaris, 1921-1957.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27315

10/10/1912 - 30/03/1957

betreffende de bepaling van de borgstelling door gemeenteontvanger Camiel Boudolf, 1919.

BE GAI A/MAE/B/5/P.B./27316

06/01/1909 - 12/09/1919

betreffende de bepaling van de nieuwe borgstelling door gemeenteontvanger Camiel Boudolf, 1937.

BE GAI A/MAE/B/5/P.B./27317

18/12/1936 - 29/09/1937

betreffende de ontlasting van beheer en lichting van de borgstelling door gemeenteontvanger Camiel Boudolf, 1945.

BE GAI A/MAE/B/5/P.B./27318

10/09/1945 - 27/01/1949

betreffende de jaarwedde van de schrijver der akten van de burgerlijke stand, 1921-1922.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27319

09/03/1921 - 22/10/1922

van Oscar Vandewalle, werkman grafdelver, 1938-ca. 1963.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27320

06/01/1909 - 10/09/1945

betreffende de aanstelling van Louisa Sabbe als vroedvrouw bij het Bestuur van Weldadigheid, 1923.

BE GAI A/MAE/E/3/P.B./27321

31/01/1923 - 15/05/1923

betreffende de ontlasting van beheer en lichting van de borgstelling door gemeenteontvanger Louis Demol, 1923.

BE GAI A/MAE/B/5/P.B./27322

12/10/1923 - 06/11/1923

van Louis Demol, gemeenteontvanger, 1884-1919.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27323

25/06/1920 - 25/06/1920

tegen drie personeelsleden van de rantsoeneringsdienst, 1942.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27324

03/01/1942 - 13/04/1942

betreffende het verkrijgen van burgerlijke eretekens voor Prosper Duyck, gemeentesecretaris.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27325

30/01/1948 - 13/01/1959

van Marcel Masschaele, gemeentebediende bevolking en burgerlijke stand, 1939-1964.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27326

30/01/1948 - 13/01/1959

van Vedast Rosseel, werkman, 1945-1971.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27327

06/06/1958 - 05/10/1971

betreffende de aanstelling van vier volkstellers voor de volkstelling van 1920.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27328

06/11/1920 - 25/11/1920

betreffende de pensioenaanvraag van Victor. Vandeweghe, gewezen onderwijzer aan de aangenomen jongensschool, 1882.

BE GAI A/MAE/J/2/P.B./27329

19/06/1919 - 25/06/1919

waarbij Coleta Vandromme haar ontslag aanbiedt als onderwijzeres aan de gemeenteschool, 1919.

BE GAI A/MAE/J/2/P.B./27330

24/09/1919 - 24/09/1919

betreffende de aanstelling van Maria Vandamme als nieuwe onderwijzeres in de plaats van Coleta Vandromme aan de gemeenteschool, 1919.

BE GAI A/MAE/J/2/P.B./27331

24/09/1919 - 13/11/1919

van de Dienst keuring van het slachtvlees waarbij de benoeming van G. Hanssens uit Gistel tot nieuwe vleeskeurder wordt gemeld, 1931

BE GAI A/MAE/I/3/P.B./27332

09/11/1931 - 09/11/1931

betreffende de pensioenaanvraag van mej. Vandenbroucke, onderwijzeres aan de gemeenteschool, 1932.

BE GAI A/MAE/J/2/P.B./27333

03/02/1932 - 05/03/1932

betreffende de toekenning van een bijzonder barema aan het onderwijzend personeel van de Aangenomen Jongensschool, 1923.

BE GAI A/MAE/J/2/P.B./27334

12/10/1923 - 13/12/1923

van de eedaflegging van Alfred Vercruysse en Charles Soen als schrijver bij het gemeentebestuur , 1940.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27335

11/10/1940 - 11/10/1940

betreffende de aanvraag voor een burgerlijk ereteken voor Lodewijk Loncke, bediende van de burgerlijke stand.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27336

1930 - 1940

betreffende de aanvraag voor een burgerlijk ereteken voor Eduard Inghelbrecht, gemeenteraadslid en schepen, ca. 1946.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27337

1946 - 1946

uit het Register van de Notulen van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 september 1933 betreffende de aanstelling van een titularis in de 9de klas van de gemeentelijke meisjesschool.

BE GAI A/MAE/J/2/P.B./27338

03/02/1932 - 05/03/1932

uit het Register van de Notulen van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 december 1944 betreffende de aanstelling van Emiel Vansteenkiste als tijdelijke vervanger van August...

BE GAI A/MAE/J/2/P.B./27339

01/12/1944 - 01/12/1944

uit het Register van de Notulen van het College van Burgemeester en Schepenen van 04 september 1946 betreffende de aanstelling van Desirée Goethals als waarnemend onderwijzers in de aangenomen...

BE GAI A/MAE/J/2/P.B./27340

04/09/1946 - 04/09/1946

uit het Register van de Notulen van het College van Burgemeester en Schepenen van 08 september 1944 betreffende de aanstelling van Léon Robbelein vervangend onderwijzer in de gemeenteschool.

BE GAI A/MAE/J/2/P.B./27341

08/09/1944 - 08/09/1944

Proces-verbaal van het bericht van commodo en incommodo betreffende de plannen voor de rooilijn langsheen de rijksweg naar Knesselare, 1913.

BE GAI A/MAE/H/3/P.B./27284

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/07/1913 - 28/07/1913

Oud Archief Ichtegem

BE GAI A/OAI

Archieven van de Gemeente Ichtegem onbekend - 1795

Typhus op de plattelandsgemeente Eernegem 1911.

BE GAI A/H./LG/423

Archieven van de Gemeente Ichtegem onbekend - onbekend

De Romaansche doopvont van Zedelghem .

BE GAI A/H./LG/529

Archieven van de Gemeente Ichtegem onbekend - onbekend

Persbericht betreffende het project Sint-Annawijk van Vivendo, 21 augustus 2014.

BE GAI A/HED/Y/P.B./4911

Archieven van de Gemeente Ichtegem onbekend - onbekend

Dossier betreffende de betaling van een factuur van de firma Georges Vandamme.

BE GAI A/HED/B/JUR/P.B./5724

Archieven van de Gemeente Ichtegem onbekend - onbekend

Vergunningsaanvraag voor het kweken van varkens.

BE GAI A/MAE/O/1/P.B./10847

Archieven van de Gemeente Ichtegem - 29/10/1973

Steekkaarten van de bevolking, 1971-2000. Bevolkingsregister, 1971-2000. A-B.

BE GAI A/MAI/D/1/P.B./1214

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1971 - 2000

Dossier betreffende het gebruik door derden van de stationskoer na aankoop door de gemeente, 1965-1972.

BE GAI A/MAE/B/6/P.B./18013

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/196 - 28/05/1972

Dossier betreffende de verkoop van onroerend goed te Zedelgem door de C.O.O., 1972.

BE GAI A/MAI/Q/P.B./8299

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/04/197 - 16/03/1972

Bundel betreffende Rode Kruis, 1974-1976.

BE GAI A/MAE/E/1/P.B./18826

Archieven van de Gemeente Ichtegem 197 - 1976

Bundel indexen op de omzendbrieven en onderrichtingen, 1985-1990.

BE GAI A/HED/J/INT/T.B./13233

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/198 - 31/12/1990

Bundel betreffende wederoproepingen van militieplichtigen, 1986.

BE GAI A/HED/H/MIL/P.B./5398

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/01/198 - 18/09/1986

Individuele inschrijvingsakten van militieplichtigen voor de militielichting 1985. Familienamen A-Del.

BE GAI A/HED/H/MIL/P.B./5315

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/03/198 - 11/05/1987

Individueel personeelsdossier van Hilde Vandecandelaere, werkzaam in de gemeenteschool.

BE GAI A/HED/E/IND/P.B./5488

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/11/198 - 16/10/1985

Wezerijakten van de heerlijkheid Kortemark. Deel 1, 1527-1680.

BE GAI A/H./GEN/210/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/10/1527 - 02/11/1680

Wezerijakten van de het Land van Wijnendale. Deel 1, 1551-1748.

BE GAI A/H./GEN/212/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1551 - 18/09/1748

De Sceppere. De afstammelingen van Daneel De Scheppere en Catelijne De Reviere beiden geboren rond 1600 in Ruiselede.

BE GAI A/H./GEN/40/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1600 - 2000

Inventaris van het oud archief van de stad Torhout, 16de eeuw - 1793.

BE GAI A/H./INV/216/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1613 - 1793

Inventaris van het archief van de gemeente Ichtegem / door J. Mertens. Archief bewaard in het Rijksarchief te Brugge.

BE GAI A/MAI/0/P.B./0

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 1623 - 1880

Inventaris der archieven door de gemeente Bekegem aan het Rijksarchief in bewaring gegeven

BE GAI A/H./INV/4/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1698 - 1899

Wezerijakten van de heerlijkheid Kortemark. Deel 2, 1710-1787.

BE GAI A/H./GEN/211/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/04/1710 - 27/08/1787

Verkoopakte betreffende een woonhuis met aanhorigheden verkocht door Joannes Verquaillie aan Joannes François Van Sieleghem, 1743.

BE GAI A/MAI/B/6/P.B./1358

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1743 - 25/07/1743

Wezerijakten van de het Land van Wijnendale. Deel 2, 1748-1776.

BE GAI A/H./GEN/213/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/10/1748 - 02/09/1776

Rekening van de parochie (dorpsbestuur) Ichteghem, 1750, 1751 en 1752.

BE GAI A/OAI/P.B./857/03

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1750 - 1752

Rekening van de parochie (dorpsbestuur) Ichteghem, 1750, 1751 en 1752.

BE GAI A/OAI/P.B./857/02

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1750 - 1752

Inventaris van het archief van Eernegem. Archief bewaard in het Rijksarchief te Brugge.

BE GAI A/MAE/0/P.B./0

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 1770 - 1856

Wezerijakten van de het Land van Wijnendale. Deel 3, 1776-1796.

BE GAI A/H./GEN/214/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/10/1776 - 24/02/1796

Kwitantie betreffende de betaalde kosten voor het verhef van een leen van 40 roeden erfve van het Leenhof en Kasteel van Wijnendale door Judocus Van Zieleghem, 1778.

BE GAI A/MAI/B/6/P.B./1359

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/12/1778 - 11/12/1778

Akte van denombrement van een leen van 40 roeden erfve met een woonhuis in Ichtegem door Bassilieia Pollentier voor het Leenhof en Kasteel van Wijnendale, 1779.

BE GAI A/MAI/B/6/P.B./1357

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/06/1779 - 15/06/1779

Tienjaarlijkse tafel van geboorten, huwelijken, overlijdens, 21 september 1792 - 21 september 1802. Gemeente Eernegem.

BE GAI A/MAE/D/2/P.B./532

3 Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/09/1792 - 22/09/1802

Tienjaarlijkse tafel van geboorten, huwelijken, overlijdens, 1792 - 1920. Gemeente Bekegem.

BE GAI A/MAB/D/2/P.B./1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1792 - 31/12/1920

Modern Archief Bekegem

BE GAI A/MAB

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Modern Archief Eernegem

BE GAI A/MAE

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Modern Archief Ichtegem

BE GAI A/MAI

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Begrotingen van de kerkfabriek

BE GAI A/MAB/F/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Begrotingen van de kerkfabriek

BE GAI A/MAE/F/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Begrotingen van de kerkfabriek Sint-Michiel Ichtegem

BE GAI A/MAI/F/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Rekeningen van de kerkfabriek Sint-Michiel Ichtegem

BE GAI A/MAI/F/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Rekeningen van de kerkfabriek

BE GAI A/MAE/F/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Rekeningen van de kerkfabriek

BE GAI A/MAB/F/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Sint-Michiel Ichtegem

BE GAI A/MAI/F/SIM

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Algemeen bestuur

BE GAI A/MAB/A

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief