Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Gemeente Ichtegem

BE GAI A

1796 - heden
27915 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Zilleghem. Jaargang 2021.

BE GAI A/H./LG/658/

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

Godelieve Van Belle (1911-1993).

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

Interview met Christiane Teerlinck (Veldegem);

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

Het verzet in Zedelgem tijdens de Tweede Wereldoorlog (deel 2).

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

De familie van Caloen en haar missionair gedachtengoed.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

Een stukje vergeten geschiedenis in Gistel. Domein Doornhoek (deel 1).

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

Nieuwjaarsdag te Snaaskerke.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

Notariaat Heyvaert.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

De weerstand van de Groote West-watering tegenover de Duitse overheden, 1940-1944.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

Snaaskerke en zijn pastoors.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

Zoektocht naar geschikte hoofdmannen in Gistel en Moere.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

De Ieperlee of 't Leitje te Snaaskerke.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

Schapers in Roksem en Westkerke in de 17de en 18de eeuw.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

Herbergen in Gistel in 1807.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

Burgemeesters van Snaaskerke tijdens de periode 1830-1914.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

Hoirs van Joannes Beku gezocht.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2021 - 2021

Jules Vanhevel 1895 - 1920 - 2020 in honderd beelden = Jules Vanhevel 100.

BE GAI A/H./LG/659/

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/03/2021 - 30/03/2021

Jules Vanhevel 1895 - 1920 - 2020 in honderd beelden = Jules Vanhevel 100.

BE GAI A/H./LG/660/

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/03/2021 - 30/03/2021

On the record. Archiefzorg bij muziekorganisaties.

BE GAI A/H./ARC/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/02/2021 - 01/02/2021

De digitale transformatie van Archiefpunt..

BE GAI A/H./ARC/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/02/2021 - 01/02/2021

Een toekomst voor samenwerkingsverbanden. Het Waas Archievenoverleg en andere samenwerkingsverbanden in Vlaanderen en Brussel.

BE GAI A/H./ARC/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/02/2021 - 01/02/2021

Maquettes in het gemeentearchief.

BE GAI A/H./ARC/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/02/2021 - 01/02/2021

Tekencodering (character encoding).

BE GAI A/H./ARC/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/02/2021 - 01/02/2021

Meta. Tijdschrift voor bibliotheek en archief. 2021.

BE GAI A/H./ARC/653/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/02/2021 - 31/12/2021

Hebban olla vogala. Een 1000 jaar oude tekst met link naar Torhout.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

What's in name? Leefde en leeft de naam 'Torhout' verder in Engeland?

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Zomaar een gedenkplaat.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

De eerste jaren spoorweg te Torhout (1845-1850). Van plan tot inhuldiging Brugge-Torhout.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Muziekleraars aan de Torhoutse Normaalschool en Kosterschool in 1890. Aimé Huyghebaert, Henri Lietaert en Alfons Merville.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Moord op de Koornbloem in 1909.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Het Houtland. Jaarboek 2020.

BE GAI A/H./RG/651/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Erfgoedkring 8460 Oudenburg. Jaarboek 2020.

BE GAI A/H./RG/652/

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Het leengoed Duyvelstorre en het Sheer Woutermansambacht.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Chirurgijns in Oudenburg in het laatste kwart van de achttiende eeuw.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Twee Oudenburgse abten in Brussel en omgeving.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Vlaamse paarden en lotelingen voor het leger van Napoleon. Westkerke-Roksem tijdens de jaren 1809 en 1810.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Drukkerij Smis in Oudenburg 1900-2019.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

100 jaar levertraanfabriek op Plassendale.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Naar school onder de bezetting.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Toneelkring Kaproenken 1975-2020.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Jaarverslag Romeins Archeologisch Museum, Erfgoed en Archeologie 2020.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Publicatielijst over Oudenburg in 2019.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Diksmuide en de gemeenten aan de Ijzer. Wederopbouw 1919-1929.

BE GAI A/H./GEN/649/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

SBR-radiomuseum Eeuwfeestpaleisje.

BE GAI A/H./LG/654/

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

SBR-radiomuseum Eeuwfeestpaleisje.

BE GAI A/H./LG/655/

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Groen erfgoed.

BE GAI A/H./LG/656/

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Groen erfgoed.

BE GAI A/H./LG/657/

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

De Vlaamse inventaris van het onroerend erfgoed en de deelinventaris van de houtige beplanting met erfgoedwaarde.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Van bossen, heiden en akkers. Landschapsvorming op de grens tussen het Wijnendaals Plateau en de polders.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

De dahlia's van Camiel Lombaert op de Moerdijk..

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Het microlandschap van de steenovensite in de Waterhoekstraat.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Kapelletjes op elke straathoek.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Een netwerk van 'trage wegen'.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Inventarisatie van de graven op het kerkhof van Moere.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Bruid Bruidegom Bruid Bruidegom ... . Een kettinghuwelijk eind 18de - begin 19de eeuw.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Gistel propaganda begin 19de eeuw.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Roksem 1838. Merkwaardig huwelijk.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Gistel zweert trouw aan Staten van Vlaanderen (1790).

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

De klokken van Zevekote.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Een eeuwenoude hoeve weer tot leven gewekt ...

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Zevekote en zijn burgemeesters in de periode 1830-1900.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Notariaat Heyvaert

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Een merkwaardige ontdekking te Wierre-Effroy.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Gistelse kerkrovers onthoofd (1556).

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Streekgenoten in het kinder- en bejaardentehuis van de 'Hospicen' te Mesen.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Gistelse familie Roose zwaar getroffen in WO 1.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Herbergen, kastelen, hoeven en molens langs de Rijselsestraat te Loppem. Deel 3.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Zedelgem, anno 1912

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Zilleghem. Jaargang 2020.

BE GAI A/H./LG/636/

1 Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Pest in Gistel (1618).

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

De bisschop van Thagora wordt ereburger van Gistel, mgr. Koen Vanhoutte.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Notariaat Heyvaert.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Vroedvrouwen in Westkerke-Roksem 1775-1800.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

De inventaris van de inboedel van een Westkerkse pastoor (1863).

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Kerkherstel via taks op drank in Moere (1614-1620).

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Honds-dulheyd in Roksem en Westkerke.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Schemeroorlog 1 september 1939 tot 10 mei 1940.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Schaken achter prikkeldraad. Tornooien en biografieën Prisoner of War Camp Zedelgem 1945-46.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

De herinnering blijft. De 18-daagse veldtocht van 9 dorpsgenoten.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Zedelgem knooppunt van de Belgische Legers 1940. Dl. 1.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Luchtbescherming.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

De Schemeroorlog 1 september 1939 tot 10 mei 1940. Reactie van een lezer.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2020 - 2020

Universiteit Antwerpen gaat archief van Robbe De Hert onderzoeken en bewaren.

BE GAI A/H./ARC/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/04/2020 - 01/04/2020

Claudine Huyghe met pensioen.

BE GAI A/H./ARC/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/04/2020 - 01/04/2020

Met vouwbeen en scalpel: in de leer bij een boekrestaurator.

BE GAI A/H./ARC/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/04/2020 - 01/04/2020

Open Archief 2020.

BE GAI A/H./ARC/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/04/2020 - 01/04/2020

Saving the Web. Verslag van de studiedag rond webarchivering.

BE GAI A/H./ARC/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/04/2020 - 01/04/2020

The Ministry of Privacy.

BE GAI A/H./ARC/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/04/2020 - 01/04/2020

Meta. Tijdschrift voor bibliotheek en archief. 2020.

BE GAI A/H./ARC/637/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/2020 - 31/12/2020

Gestella krantje 2020.

BE GAI A/H./LG/634/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/2020 - 2020

De vergeten storm van 12 december 1770 te Zedelgem.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2019 - 2019

Kroniek van 2019.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2019 - 2019

Herbergen, kastelen, hoeven en molens langs de Rijselsestraat te Loppem. Deel 2.

BE GAI A/H./LGA/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2019 - 2019

Het Houtland. Jaarboek 2019.

BE GAI A/H./RG/635/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2019 - 2019

Torhoutse monniken stichten in de elfde eeuw de Normandische abdij van Le Bec-Hellouin.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2019 - 2019

Popp-kaarten in een notendop.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2019 - 2019

Torhout in 1850.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2019 - 2019

'De Peerdenposterij' te Torhout.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2019 - 2019

Aloïs Sap. Torhouts soldaat gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2019 - 2019

Prosper (Basilius) Vanmaele. Medestichter van de Eucharistische Kruistocht en het bijhorende tijdschrift Zonneland.

BE GAI A/H./RG/0/

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2019 - 2019
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief