Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Gemeente Ichtegem

BE GAI A

1796 - heden
23017 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1921-1944.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/04/1921 - 26/05/1944

Individueel personeels- en pensioendossier van Remi Tyvaert, onderwijzer aan de gemeenteschool

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11243

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/10/1920 - 08/09/1959

Briefwisseling aan het gemeentebestuur betreffende militie aangelegenheden, 1922-1926.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./11436

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/10/1922 - 07/02/1926

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1922-1950.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./176

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/05/1922 - 28/07/1950

Register der weerspannigen, 1925-1937.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./8300

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/09/1925 - 1937

Dossier betreffende de roepsteen van de gemeente op grond van de kerkfabriek.

BE GAI A/MAE/A/1/P.B./2535

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/10/1925 - 09/10/1953

Individueel personeelsdossier van Achiel Goethals, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1926-1964.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11246

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/10/1926 - 18/03/1965

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1927-1949.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./194

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/10/1926 - 29/11/1949

Register der ingeschrevenen en der vrij- en uitgestelden voor de opvolgende lichtingen van militie, 1928-1946.

BE GAI A/MAB/G/1/P.B./6154

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1928 - 1946

Kiezerslijst voor de wetgevende verkiezingen en voor de gemeenteraden, 1926-1927. Aangevuld voor 1927-1928 en 1929-1930.

BE GAI A/MAE/M/1/P.B./6293

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/09/1925 - 1930

Register van de bevolking, 1931-1947, sectie B.

BE GAI A/MAB/D/1/P.B./789/02

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1930 - 1940

Register van de bevolking, 1931-1947, sectie A.

BE GAI A/MAB/D/1/P.B./789/01

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1930 - 1940

Kiezerslijst voor de parlements-, provinciale- en gemeenteraadsverkiezingen van 01 mei 1931 tot 30 april 1932.

BE GAI A/MAI/M/1/P.B./1089/32

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/05/1931 - 30/04/1932

Register van aankomst, 1931-1940. Gemeente Eernegem.

BE GAI A/MAE/D/1/P.B./817b

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1931 - 1940

Register van vertrek, 1931-1940. Gemeente Eernegem.

BE GAI A/MAE/D/1/P.B./817a

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1931 - 1940

Register van aankomst, 1931-1941. Gemeente Ichtegem.

BE GAI A/MAI/D/1/P.B./803/02

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/01/1931 - 30/12/1941

Kiezerslijst voor de wetgevende kamers en gemeenteraadskiezers van 1932-1933. Met bijlijst.

BE GAI A/MAE/M/1/P.B./6294

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/09/1931 - 1933

Kiezerslijst voor de wetgevende kamers en gemeenteraadskiezers van 1933-1935.

BE GAI A/MAE/M/1/P.B./6297

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1933 - 1935

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1933-1947

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./166a

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/1933 - 02/01/1947

Register van aankomst, 1933-1962. Gemeente Bekegem.

BE GAI A/MAB/D/2/P.B./798/02

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1933 - 23/03/1962

Register van vertrek, 1933-1962. Gemeente Bekegem.

BE GAI A/MAB/D/2/P.B./798/01

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/01/1933 - 16/04/1962

Register van uitgaande briefwisseling, 1935-1942. Register van inkomende briefwisseling, 1935.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./23

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/10/1935 - 09/10/1942

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1936-1957.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1936 - 15/11/1957

Kiezerslijst voor de wetgevende kamers en gemeenteraadskiezers van 1938-1940. Met bijlijst.

BE GAI A/MAE/M/1/P.B./6298

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/09/1937 - 20/09/1937

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1938-1944.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./131

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/03/1938 - 03/10/1944

Register van uitgaande briefwisseling, 1938-1944.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./490

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/03/1938 - 10/10/1944

Register tot inschrijving der eenzelvigheidskaarten

BE GAI A/MAE/D/1/P.B./810

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/12/1939 - 1946

Register van aankomst, 1942-1947. Gemeente Ichtegem.

BE GAI A/MAI/D/1/P.B./804/02

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/01/1942 - 14/04/1948

Register van vertrek, 1942-1947. Gemeente Ichtegem.

BE GAI A/MAI/D/1/P.B./804/01

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/01/1942 - 27/04/1948

Register van uitgaande briefwisseling, 1942-1953.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./24

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/10/1942 - 1953

Bundel aangiften van overlijdensoorzaken, 1943, 1945-1960.

BE GAI A/MAI/D/2/P.B./898_10

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1943 - 1943

Register der uitgaande briefwisseling, 1944-1949.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./487

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/03/1944 - 02/04/1949

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1944-1956.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/06/1944 - 01/12/1956

Dossier betreffende de militievergoeding voor Medard Desmedt, militieplichtige van de militielichting 1941.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8875

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/07/1945 - 11/04/1949

Kiezerslijst voor de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen, mannelijke gemeenteraadskiezers, voor het tijdstip van 01 mei 1946 tot 30 april 1948.

BE GAI A/MAI/M/1/P.B./1089/35

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/05/1946 - 30/04/1948

Kiezerslijst voor de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen voor het tijdstip van 01 mei 1946 tot 30 april 1948, mannelijke gemeenteraadskiezers. Derde afdeling.

BE GAI A/MAI/M/1/P.B./1089/03

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/05/1946 - 30/04/1948

Kiezerslijst voor de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen voor het tijdstip van 01 mei 1946 tot 30 april 1948, mannelijke gemeenteraadskiezers. Eerste afdeling.

BE GAI A/MAI/M/1/P.B./1089/02

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/05/1946 - 30/04/1948

Kiezerslijst voor de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen voor het tijdstip van 01 mei 1946 tot 30 april 1948, mannelijke gemeenteraadskiezers. Tweede afdeling.

BE GAI A/MAI/M/1/P.B./1089/01

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/05/1946 - 30/04/1948

Dossier betreffende een lening van 2.031.000 frank voor verbeteringswerken aan de weg van groot verkeer nr. 57 en op de wijk Wijnendale, 1949-1979.

BE GAI A/MAI/B/5/P.B./15531

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/11/1949 - 1969

Kiezerslijst van de rijks- en gemeenteraadskiezers geldig van 21 juli 1949 tot 30 april 1952.

BE GAI A/MAI/M/1/P.B./1089/33

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/07/1949 - 30/04/1952

Dossier betreffende de aankoop van de pastorie en pastorietuin als nieuw gemeentehuis en marktplaats, 1953-1956.

BE GAI A/MAE/B/6/P.B./18007

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/12/1948 - 24/09/1956

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1949-1967.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./195

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/12/1949 - 22/08/1967

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1950-1956.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./177

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/08/1950 - 10/03/1956

Register van inkomende en uitgaande briefwisseling, 1950-1968.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/03/1950 - 14/06/1968

Individueel personeelsdossier van Leon De Poortere, gemeentesecretaris 1949-1976.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./23392

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/12/1949 - 19/12/1975

Repertorium van de aanvragen om miltitievergoeding, 1951-1954.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8868

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/11/1951 - 03/07/1954

Register van aankomst, 1951-1960. Gemeente Eernegem.

BE GAI A/MAE/D/1/P.B./819b

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1951 - 31/12/1960

Register van vertrek, 1951-1960. Gemeente Eernegem.

BE GAI A/MAE/D/1/P.B./819a

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1951 - 31/12/1960

Kiezerslijst voor der vrouwelijke gemeenteraadskiezers van 1946-1952.

BE GAI A/MAE/M/1/P.B./6299

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/10/1945 - 1952

Kiezerslijst met de vrouwelijke gemeenteraadskiezers voor het tijdstip van 01 mei 1946 tot 30 april 1952. 4de bureel.

BE GAI A/MAI/M/1/P.B./1089/11

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/05/1946 - 30/04/1952
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief