Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Gemeente Ichtegem

BE GAI A

1796 - heden
24874 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Brief van de provinciegouverneur betreffende de goedkeuring van de dienstjaarrekening van het OCMW voor 2012.

BE GAI A/HED/A/TOE/P.B./4468

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/11/2013 - 19/12/2013

Budget of, Meerjarenplan van de kerkfabriek van Sint-Amandus Bekegem, 2014-2019. Nieuwe versie.

BE GAI A/HED/X/SABB/P.B./26049

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/11/2013 - 03/12/2013

Budget of, Meerjarenplan van de kerkfabriek van Sint-Medardus Eernegem, 2014-2019. Gewijzigd meerjarenplan.

BE GAI A/HED/X/SMEB/P.B./26111

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/11/2013 - 03/12/2013

Budget of, Meerjarenplan van de kerkfabriek van Sint-Michiel Ichtegem, 2014-2019. Nieuwe versie.

BE GAI A/HED/X/SMIB/P.B./26220

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/11/2013 - 03/12/2013

Renoveren van een gevel.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7343

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/11/2013 - 28/01/2014

Bouwen van een meergezinswoning en garages na sloping.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7348

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/11/2013 - 18/03/2014

Bouwen van een garage.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7349

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/11/2013 - 18/03/2014

Uitbreiden van een koppelwoning.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7345

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/11/2013 - 11/03/2014

Herbouwen van een woning na slopen van bestaande woning met bijgebouwen.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7354

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/11/2013 - 18/02/2014

Verbouwen van bestaande bebouwing + oprichten WZC (60 kamers + 18 zorgstudio's).

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7355

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/11/2013 - 25/03/2014

Budget of, Meerjarenplan 2014-2019 van het Centraal Kerkbestuur Ichtegem, 2013. Gewijzigd meerjarenplan.

BE GAI A/HED/X/CKIB/P.B./26162

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/11/2013 - 19/12/2013

Bouwen van een woning en bijgebouw ter vervanging van bestaande bebouwing.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7352

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/11/2013 - 25/03/2014

Bouwen van een tuinhuis met luifel.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7356

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/11/2013 - 11/02/2014

Aanbouwen van een veranda.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7359

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/11/2013 - onbekend

Vergunningen tot het uitvoeren van werken op het openbaar domein door Delannoy B.V.B.A., N.V. Carlo Vansteenkiste-Mylle, Verhelst H Boudolf, Vanbussche, Cassier Klaas, Rinchard Réné in Romdomstraat,...

BE GAI A/HED/A/BUR/P.B./9266

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/2013 - 11/2013

Groepsfoto van het herfstsportkamp, 2013.

BE GAI A/HED/T/SPOW/F./KLA/498

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/2013 - 11/2013

Dossier betreffende het organiseren van een dixie countryavond door The O.K. Corral in COC De Ster in Ichtegem in 2014.

BE GAI A/HED/A/BUR/P.B./19255

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/12/2013 - 02/12/2013

Dossier betreffende het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW. Budget van het OCMW voor het dienstjaar 2014. Aangepast ontwerpdocument.

BE GAI A/HED/W/CON/P.B./4673

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/12/2013 - 19/12/2013

Inbuizen van gracht/waterloop met een diameter van 50cm over een afstand van 17m.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7357

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/12/2013 - 11/03/2014

Uitbreiden van bestaande keuken bij bistro en feestzaal.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7353

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/12/2013 - 25/03/2014

Isoleren van de buitenmuur met steenstrips.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7351

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/12/2013 - 28/01/2014

Vellen van hoogstammige bomen.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7360

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/12/2013 - 25/02/2014

Herbouwen van een bijgebouw binnen bestaand volume.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7361

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/12/2013 - 08/04/2014

Wijzigen van bestemming van een huis naar opslagruimte.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7362

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/12/2013 - 08/04/2014

Slopen van een handelspand en bouwen van een meergezinswoning met garages.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7370

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/12/2013 - 11/03/2014

Bouwen van een eengezinswoning.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7365

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/12/2013 - 25/02/2014

Bouwen van een landbouwloods bij een bestaand landbouwbedrijf.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7358

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/12/2013 - 25/02/2014

Afbreken van huidige jachthut en het plaatsen van nieuwe jachthut op dezelfde plaats.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7368

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/12/2013 - 08/04/2014

Dossier betreffende een exploitatiebudgetwijziging voor het OCMW voor het jaar 2013.

BE GAI A/HED/W/CON/P.B./4666

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/12/2013 - 06/02/2014

Dossier betreffende occasionale toelagen voor 2013.

BE GAI A/HED/A/CBS/P.B./4165

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/12/2013 - 29/01/2013

Bouwen van een open eengezinswoning.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7366

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/12/2013 - 01/04/2014

Bouwen van een eengezinswoning.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7363

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/12/2013 - 25/02/2014

Bouwen van een woning na afbraak bestaande woning.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7364

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/12/2013 - 01/04/2014

Bouwen van een eengezinswoning (HOB).

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7371

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/2013 - 04/03/2014

Vervangen van een woning en berging met stal.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7372

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/2013 - 15/04/2014

Dossier betreffende het gemeentebudget voor het dienstjaar 2014.

BE GAI A/HED/D/BUD/P.B./4166

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/2013 - 25/03/2014

Dossier betreffende de vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2014, 2013.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5870

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/2013 - 19/12/2013

Dossier betreffende het huishoudelijk reglement voor de samenstelling van een gemeenteraadscommissie voor intergemeentelijke samenwerking, financiën en beleidplanning, 2013-2018.

BE GAI A/HED/A/GR/P.B./12058

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/2013 - 19/12/2013

Bouwen van vier koppelwoningen (lot 1-4).

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7373

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/12/2013 - 22/04/2014

Bouwen van acht koppelwoningen (loten 5-12).

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7374

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/12/2013 - 25/03/2014

Slopen bestaande bebouwing en bouwen van een eengezinswoning met garage/berging.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7375

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/12/2013 - 22/04/2014

Bouwen van twee rijwoningen.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7376

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/12/2013 - 18/03/2014

Bouwen van twee woningen (HOB).

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7377

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/12/2013 - 18/03/2014

Wijzigen van reliëf-bodem, aanleggen verhardingen en het gebruiken van gronden voor het opslaan van inerte en niet-gevaarlijke afvalstoffen (regularisatie).

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7378

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/12/2013 - 08/04/2014

Renoveren van een woning.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7367

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/12/2013 - 04/03/2014

Bouwen van een eengezinswoning.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7369

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/12/2013 - 04/03/2014

Bouwen van zes eengezinswoningen.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7381

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/12/2013 - 25/03/2014

Verbouwen van een bestaande woning en herbouwen van berging.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7382

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/12/2013 - 29/04/2014

Bouwen van een landbouwloods.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7383

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/12/2013 - 25/03/2014

Verbouwen en herbestemmen van een gebouwencomplex en herbouwen van een berging (bijgebouw).

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7379

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/12/2013 - 22/04/2014

Verbouwen van een alleenstaande eengezinswoning.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7380

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/12/2013 - 04/03/2014

Verbouwen van een eengezinswoning.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7384

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/2013 - 01/04/2014

Bouwen van een woning.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7385

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/2013 - 25/03/2014

Bouwen van tien koppelwoningen.

BE GAI A/HED/N/ROB/P.B./7386

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/12/2013 - 25/03/2014

Bundel met dagordes voor de vergaderingen van de sportraad in 2013 .

BE GAI A/HED/T/SPOR/P.B./6930

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2013

Verslagen van de algemene vergadering van de sportraad in 2013 .

BE GAI A/HED/T/SPOR/P.B./6931

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2013

Verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de sportraad in 2013 .

BE GAI A/HED/T/SPOR/P.B./6932

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2013

Dossier betreffende Kleuterkriebels, 2013.

BE GAI A/HED/U/ORG/P.B./6838/c

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2013

Dossier betreffende de receptie van de adviesraden, 2013.

BE GAI A/HED/U/ADV/P.B./6837

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2013

Dossier subsidie BC Sportief, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6841

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie Bebita Eernegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6842

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie WTC Bike Angels, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6843

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie De Krabbers, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6844

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie FC De Engel, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6845

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie Gezinssport Ichtegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6846

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie Home Design Eernegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6847

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie Judoclub Eernegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6848

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie KBK Ichtegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6849

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie KVC Ichtegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6850

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie Loopclub Presto, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6851

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Eernegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6852

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie Molenlopers Bekegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6853

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie Oplettendheid en geduld, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6854

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie Oud Spelers Eernegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6855

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie SK Eernegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6856

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie TC Apollo, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6857

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie TC Ichtegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6858

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie TTC Eernegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6859

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie VK Bekegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6860

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie VK Marcassou, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6861

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie WTC Blijf jong Ichtegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6862

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie WTC De Gouden Leeuw, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6863

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie KM Recht en eerlijk, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6864

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie KM De Vrijgezellen, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6865

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie KM De Reigerzangers, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6866

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie KM De Boomgaardvink, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6867

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier minimumsubsidie De Dolle Trappelaars, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6868

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier minimumsubsidie Oud Krijgers Bekegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6869

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier minimumsubsidie Ronin Aikido Ichtegem, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6870

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier minimumsubsidie Time out, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6871

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier minimumsubsidie Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Ichtegem liggende wip, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6872

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier minimumsubsidie Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Ichtegem staande wip, 2015.

BE GAI A/HED/T/SPVE/P.B./6873

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2015

Dossier subsidie Chiro Groezie Bekegem, 2015.

BE GAI A/HED/U/SUB/P.B./6825

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2014

Dossier subsidie Chiro Sint-Michiel Ichtegem, 2015.

BE GAI A/HED/U/SUB/P.B./6826

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2014

Dossier subsidie Chiro Eernegem, 2015.

BE GAI A/HED/U/SUB/P.B./6827

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2014

Dossier subsidie B52, 2015.

BE GAI A/HED/U/SUB/P.B./6828

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2014

Dossier subsidie KSA Ichtegem, 2015.

BE GAI A/HED/U/SUB/P.B./6829

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2014

Dossier subsidie KLJ Ichtegem, 2015.

BE GAI A/HED/U/SUB/P.B./6830

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2014

Dossier subsidie JC Gildhof, 2015.

BE GAI A/HED/U/SUB/P.B./6831

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2014

Dossier subsidie KLJ Eernegem, 2015.

BE GAI A/HED/U/SUB/P.B./6832

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2013 - 2014
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief