Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Gemeente Ichtegem

BE GAI A

1796 - heden
24872 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Eduard Cobbaert, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6072

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/07/1919 - 15/01/1919

Mandaat betreffende de uitbetaling van achterstallige militievergoeding, 09 juli 1919.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6034

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/07/1919 - 09/07/1919

Akte van aanwezigheid onder de wapens voor Gentiel Thys, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11215

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/07/1919 - 08/07/1919

Brief van het provinciebestuur betreffende de woonplaats van Amelie Demey, 1919.

BE GAI A/MAI/D/1/P.B./3796

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/07/1919 - 16/07/1919

Besluit van de provinciegouverneur betreffende de instelling van een sperzone rond de woonst van Louis Becue door de uitbraak van de muilplaag, 17 juli 1919.

BE GAI A/MAI/I/3/P.B./3784

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/07/1919 - 07/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Georges Van Overbeke, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6117

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/07/1919 - 30/08/1919

Lijst van de personen ingeschreven tussen 01 juni en 30 juni 1919 voor de militielichting 1920.

BE GAI A/MAB/G/1/P.B./6146

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1919 - 03/07/1919

Briefwisseling van en met andere gemeenten betreffende de samenstelling van de militielichting 1920.

BE GAI A/MAB/G/1/P.B./6141

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1919 - 21/07/1919

Lijst met de militietoestand van de militieplichtigen voor de lichting 1915. Mannen geboren in 1895 of uitgestelden.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8561

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1919 - 18/10/1919

Bestek betreffende de oorlogsschade aan de gebouwen en meubilair van de gemeente opgemaakt door Charles Muylle, 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./11415

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/1919 - 02/07/1919

Bestek betreffende de oorlogsschade aan de gebouwen en meubilair van de gemeente, de gemeenteschool en de pastorij opgemaakt door Charles Muylle, 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./11416

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/1919 - 02/07/1919

Dossier betreffende militieplichtigen voor de militielichting 1916.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8483

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/07/1919 - 13/11/1919

Mandaat betreffende de uitbetaling van de militievergoeding van 28 maart 1919 tot 30 juni 1919.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6032

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/07/1919 - 01/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Pieter Messelier, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6065

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/07/1919 - 30/08/1919

Brief van het provinciebestuur betreffende de erkenning van kosten voor de opname van Oscar Rosseels in het Sint-Janshospitaal in Brussel, 18 april 1919.

BE GAI A/MAI/O/P.B./3795

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/07/1919 - 01/07/1919

Register tot inschrijving betreffende de militielichting 1920.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8466

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/06/1919 - 21/08/1921

Vergunningsaanvraag voor het herstellen van oorlogsschade aan eigendommen op de wijken Moerdijk en Halve Barrière.

BE GAI A/MAE/P/5/P.B./16055

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/06/1919 - 07/08/1919

Omzendbrieven van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling betreffende het lager onderwijs, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8374

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/06/1919 - 19/07/1919

Akte van aanwezigheid onder de wapens voor Cyrille Vermeersch, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11200

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/06/1919 - 24/06/1919

Documenten betreffende militieplichtigen van de bijzondere lichting 1915.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8560

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/06/1919 - 18/07/1919

Document betreffende het onbepaald verlof van René De Smet, soldaat tijdens de oorlog.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8563

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/06/1919 - 21/06/1919

Verklaring van definitief ontslag uit het 'Etablissement d'Aliénés Saint-Dominique' te Brugge, 1919.

BE GAI A/MAI/O/P.B./3791

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/06/1919 - 20/06/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Cyriel Maeckelberghe, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6100

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/06/1919 - 13/08/1919

Dossier betreffende de pensioenaanvraag van Victor. Vandeweghe, gewezen onderwijzer aan de aangenomen jongensschool, 1882.

BE GAI A/MAE/J/2/P.B./27329

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/06/1919 - 25/06/1919

Register of alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de militielichting 1917.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8462

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/06/1919 - 15/06/1919

Register of alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de militielichting 1917.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8463

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/06/1919 - 15/06/1919

Dossier betreffende dienstplichtigen voor de militielichting 1915.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8479

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/06/1919 - 11/06/1919

Dossiers betreffende broederdienst voor Eduard Maene en een zekere Vanslembrouck, 1919.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8497

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/06/1919 - 27/08/1919

Mandaat betreffende de uitbetaling van de militievergoeding van 28 maart 1919 tot 30 juni 1919.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6031

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/06/1919 - 10/06/1919

Akte van aanwezigheid onder de wapens voor Alphonse Tanghe, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11208

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/06/1919 - 07/06/1919

Dossier betreffende dienstplichtigen voor de militielichting 1911 tot 1918.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8478

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/06/1919 - 13/01/1920

Dossier betreffende Marcel Senesael, dienstplichtige van de militielichting 1918.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8490

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/06/1919 - 21/01/1920

Dossier betreffende Gustaaf Verkain, dienstplichtige van de militielichting 1918.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8491

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/06/1919 - 21/01/1920

Register of lijst der uitgestelden van de militielichting 1911, militielichting 1912 en militielichting 1913.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8465

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/06/1919 - 05/06/1919

Bewijsstukken bij de Rekening van de uitgaven en inkomsten van de gewone dienst van de lagere gemeente- en aangenomen scholen over 1919.

BE GAI A/MAI/B/2a/P.B./11668

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/06/1919 - 09/04/1920

Vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een duiker langsheen de Aartrijkestraat.

BE GAI A/MAE/P/5/P.B./16047

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/06/1919 - 04/06/1919

Brief van de arrondissementscommissaris om te onderzoeken of de vraag van M. Dewulf, Brasserie L' Etoile, om te mogen genieten van de gratis bedeling van dekens aan teruggekeerde vluchtelingen...

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3757

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/06/1919 - 23/06/1919

Vergunningsaanvraag voor het herbouwen van een woning langsheen de Westkerkestraat.

BE GAI A/MAE/P/5/P.B./16048

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/06/1919 - 21/06/1919

Dossier betreffende de militievergoeding voor Raymond Feys, soldaat van de militielichting 1913.

BE GAI A/MAE/G/2/P.B./8529

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/06/1919 - 29/09/1919

Brief van E. Verbeke betreffende de aanrekening van interest voor de levering van kolen gedurende de bezetting, 1914-1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3798

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/06/1919 - 02/06/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Charles Bonny, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6069

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/06/1919 - 09/07/1919

Dossier betreffende buitengewone onderstand aan vluchtelingen na de Eerste Wereldoorlog.

BE GAI A/MAE/G/3/P.B./10013

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/1919 - 27/02/1922

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Alfons Proot, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6053

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/05/1919 - 30/08/1919

Uittreksels van akten van de burgerlijke stand uit andere gemeenten voor het jaar 1919.

BE GAI A/MAI/D/2/P.B./3661

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/05/1919 - 30/11/1919

Dossier betreffende de militievergoeding voor de Martha Hemeryck wegens het verblijf onder de wapens van Charles Degrieck, 1919-1920.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11204

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/05/1919 - 18/02/1920

Begroting van de uitgaven en inkomsten van de gewone dienst van de lagere gemeente- en aangenomen scholen voor het jaar 1919. Bijvoegsel bij de gemeentebegroting.

BE GAI A/MAI/B/1a/P.B./11680

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/05/1919 - 21/05/1919

Akte van aanwezigheid onder de wapens voor Oscar Achille Saelens, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11169

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/05/1919 - 20/05/1919

Documenten betreffende de bijzonder lichtingen 1915, 1916, 1917, 1918 en 1919. Documenten betreffende in onbepaald verlof gestuurde militairen vanaf de militielichting 1905 sinds de wapenstilstand.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8565

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/05/1919 - 12/03/1920

Vergunningsaanvraag voor het bouwen van een stal langsheen de Aartrijkestraat.

BE GAI A/MAE/P/5/P.B./16051

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/05/1919 - 04/06/1919

Document betreffende de aanvraag van een getuigschrift over de vermogenstoestand van de familie om vrijstelling van militaire dienst te bekomen voor Aloys Decock, militieplichtige 1913.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8494

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/05/1919 - 15/05/1919

Document betreffende de aanvraag van een getuigschrift over de vermogenstoestand van de familie om vrijstelling van militaire dienst te bekomen voor August-Medard Timmerman, militieplichtige 1912.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8495

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/05/1919 - 26/11/1919

Brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de militievergoeding voor de mevrouw Knockaert-Christiaen wegens de aanwezigheid onder de wapens van haar zoon, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11188

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/05/1919 - 13/06/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor August Cobbaert, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6073

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/05/1919 - 09/07/1919

Staat samenstelling van het onderwijzend personeel van de lagere aangenomen jongensschool, 1914-1919.

BE GAI A/MAE/J/2/P.B./1784

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/05/1919 - 13/05/1919

Brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende het verschuldigde deel militievergoeding voor mevrouw Vanden Driessche-Hoorens wegens de aanwezigheid onder de wapens van Henri Vanden...

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11236

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/05/1919 - 20/06/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor René Vanhee, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6115

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/05/1919 - 30/08/1919

Dossier betreffende de vrijstelling van militaire dienst voor Omer Compernolle, 1919.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./3732

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/05/1919 - 05/07/1919

Dossier betreffende de militievergoeding voor Christina Christiaen wegens de aanwezigheid onder de wapens van Oscar Mostrey, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11191

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/05/1919 - 03/05/1919

Akte van aanwezigheid onder de wapens voor Achille Joseph, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11198

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/05/1919 - 03/05/1919

Bestek betreffende de oorlogsschade aan de gemeenteschool opgemaakt door Charles Muylle, 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./11414

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/05/1919 - 03/05/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Georges Maeckelberghe, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6099

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/05/1919 - 09/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Richard De Ly, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6079

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/05/1919 - 09/07/1919

Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand van Franse gemeenten betreffende geboorten, huwelijken en overlijdens in 1919.

BE GAI A/MAE/D/2/P.B./10181

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/04/1919 - 04/02/1921

Dossier betreffende dienstplichtigen voor de militielichting 1914, uitgestelden voor de militielichtingen 1911, 1912 en dienstplichtingen voor de militielichting 1915.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8477

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/04/1919 - 23/06/1923

Brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de militievergoeding voor de weduwe Charles Wallyn wegens haar verblijf in Frankrijk, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11202

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/04/1919 - 10/05/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Maurice Van Overbeke, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6118

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/04/1919 - 09/07/1919

Dossier betreffende de kandidaturen voor de openstaande betrekking van veldwachter, 1919.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./1571

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/04/1919 - 03/12/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Oscar Plovie, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6055

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/04/1919 - 05/08/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor August Plovie, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6056

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/04/1919 - 05/08/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor August Pattyn, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6060

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/04/1919 - 05/08/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Evarist Pattyn, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6061

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/04/1919 - 09/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Julien Vanhee, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6114

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/04/1919 - 09/07/1919

Brieven van het Beschermingscomiteit van werkmanswoningen en voorzienigheidsinstellingen betreffende de uitbetaling van achterstallige ouderdomspensioenen door het verlaten van het lang bij het...

BE GAI A/MAI/E/1/P.B./3793

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/04/1919 - 23/08/1919

Akte van aanwezigheid onder de wapens voor Philémon Medart Jonckheere, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11224

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/04/1919 - 15/04/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor August De Volder, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6085

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/04/1919 - 09/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Amand Bonny, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6070

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/04/1919 - 28/10/1919

Verslag over de toestand van de lagere aangenomen jongensschool voor het jaar 1918.

BE GAI A/MAE/J/1/P.B./1755

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/04/1919 - 10/04/1919

Dossier betreffende de militievergoeding voor Leonie Vanhee wegens het verblijf onder de wapens van Camille Bostyn, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11205

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/04/1919 - 10/04/1919

Dossier betreffende militieplichtigen van de bijzondere lichting 1919.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8558

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/04/1919 - 22/07/1919

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad betreffende de aanvraag tot toelating om de lening van 81.250,00 frank om te voorzien in de opeisingen voor het logement van het Duitse bezettingsleger te...

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./17990

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/04/1919 - 10/04/1919

Documenten betreffende de militielichtingen 1914 en 1915.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8567

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/04/1919 - 17/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Oscar Seys, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6105

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/04/1919 - 09/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Ignace Verplancke, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6122

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/04/1919 - 09/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Edmond Dumon, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6090

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/04/1919 - 09/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Camiel Vyvey, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6125

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/04/1919 - 09/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Henri Vyvey, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6126

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/04/1919 - 09/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Arthur Lust, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6098

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/04/1919 - 05/08/1919

Akte van aanwezigheid onder de wapens voor Oscar Henri Van Hooren, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11222

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/04/1919 - 05/04/1919

Dossier betreffende de militievergoeding voor de Edmond Wallyn wegens de aanwezigheid onder de wapens van Ernest Jules Wallyn, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11187

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/04/1919 - 20/06/1919

Akte van aanwezigheid onder de wapens voor Achille Théophile Saelens, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11168

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/04/1919 - 01/04/1919

Verklaringen van onbepaald verlof van soldaten op het einde van de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8538

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/04/1919 - 28/05/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Henri Deschacht, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6082

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/04/1919 - 05/08/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Medard De Beir, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6075

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/03/1919 - 09/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor August Maertens, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6103

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/03/1919 - 24/11/1919

Dossier betreffende dienstplichtigen voor de militielichting 1915 tot 1919.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8480

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/03/1919 - 27/08/1919

Akte van aanwezigheid onder de wapens voor Florent Tanghe, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11207

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/03/1919 - 27/03/1919

Verslag betreffende overgave van de kas van het plaatselijk comiteit van de dienst der militaire vergelding aan het gemeentebestuur, 27 maart 1919.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6040

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/03/1919 - 27/03/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Richard Sanders, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6045

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/03/1919 - 05/08/1919

Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad betreffende de wervingswet voor de bijzondere militielichting 1919.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8551

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/03/1919 - 26/03/1919

Brief van het Parket te Brugge betreffende Duitse agenten en gevolmachtigden voor het opeisen en afwijzen van arbeiders of hun medewerkers, 1914-1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3822

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/03/1919 - 25/03/1919
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief