Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Gemeente Ichtegem

BE GAI A

1796 - heden
24874 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Medische en sociale dienst

BE GAI A/MAI/J/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Cultuur

BE GAI A/MAI/K/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Sport en spel

BE GAI A/MAI/K/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Toerisme

BE GAI A/MAI/K/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Jeugdverenigingen

BE GAI A/MAI/K/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Subsidies

BE GAI A/MAI/K/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

BE GAI A/MAI/M/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Rechtbank van koophandel, Werkrechtersraden, Lijsten van gezworenen

BE GAI A/MAI/M/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Politie

BE GAI A/MAI/N/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Verkeer

BE GAI A/MAI/N/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Justitie

BE GAI A/MAI/N/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Openbare orde, rust en gedoogbeleid

BE GAI A/MAI/N/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Politionele diensten

BE GAI A/MAI/N/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Brandweer en burgerlijke bescherming

BE GAI A/MAI/N/6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Hinderlijke inrichtingen

BE GAI A/MAE/O/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Hinderlijke inrichtingen

BE GAI A/MAI/O/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Hinderlijke inrichtingen

BE GAI A/MAB/O/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Algemeenheden

BE GAI A/MAB/A/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Briefwisseling

BE GAI A/MAB/A/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen

BE GAI A/MAB/A/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Personeel

BE GAI A/MAB/A/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Straatnaamgeving

BE GAI A/MAB/A/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Andere boekhoudkundige documenten

BE GAI A/MAB/B/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Begrotingen

BE GAI A/MAB/B/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Gemeentegoederen en patrimonium

BE GAI A/MAB/B/6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Grootboeken

BE GAI A/MAB/B/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Kasboeken

BE GAI A/MAB/B/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Rekeningen

BE GAI A/MAB/B/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Belastingen

BE GAI A/MAB/C/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Kadaster

BE GAI A/MAB/C/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Algemeen bestuur

BE GAI A/MAI/A

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Rekenplichtigheid en goederenbeheer

BE GAI A/MAI/B

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Fiscaliteit

BE GAI A/MAI/C

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Bevolking en burgerlijke stand

BE GAI A/MAI/D

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Sociale voorzorg, arbeid

BE GAI A/MAI/E

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Kerk en kerkfabriek

BE GAI A/MAI/F

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Militie en militaire aangelegenheden

BE GAI A/MAI/G

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Onderwijs

BE GAI A/MAI/J

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Openbare werken en vervoer

BE GAI A/MAI/H

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Lokale economie

BE GAI A/MAI/I

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Cultuur en vrije tijd

BE GAI A/MAI/K

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Plechtigheden en feestelijkheden

BE GAI A/MAI/L

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Verkiezingen

BE GAI A/MAI/M

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Politie, brandweer

BE GAI A/MAI/N

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Openbare gezondheid en hygiëne

BE GAI A/MAI/O

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Huisvesting

BE GAI A/MAI/P

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Algemeen bestuur

BE GAI A/MAE/A

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Rekenplichtigheid en goederenbeheer

BE GAI A/MAE/B

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Fiscaliteit

BE GAI A/MAE/C

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Bevolking en burgerlijke stand

BE GAI A/MAE/D

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Sociale voorzorg, arbeid

BE GAI A/MAE/E

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Kerk en kerkfabriek

BE GAI A/MAE/F

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Militie en militaire aangelegenheden

BE GAI A/MAE/G

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Onderwijs

BE GAI A/MAE/J

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Openbare werken en vervoer

BE GAI A/MAE/H

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Lokale economie

BE GAI A/MAE/I

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Cultuur en vrije tijd

BE GAI A/MAE/K

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Plechtigheden en feestelijkheden

BE GAI A/MAE/L

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Verkiezingen

BE GAI A/MAE/M

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Politie, brandweer

BE GAI A/MAE/N

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Openbare gezondheid en hygiëne

BE GAI A/MAE/O

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Huisvesting

BE GAI A/MAE/P

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976

Algemeen (openbare werken en vervoer)

BE GAI A/MAB/H/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Urbanisatie, BPA's

BE GAI A/MAB/H/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Wegenis

BE GAI A/MAB/H/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Begraafplaatsen

BE GAI A/MAB/H/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Waterlopen, waterleiding, riolering

BE GAI A/MAB/H/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Openbare verlichting, elektriciteit, gas

BE GAI A/MAB/H/6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Posterijen, telefonie en teledistributie

BE GAI A/MAB/H/7

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Openbaar vervoer

BE GAI A/MAB/H/8

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Land- en tuinbouw

BE GAI A/MAB/I/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Handel en nijverheid

BE GAI A/MAB/I/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Dierenteelt

BE GAI A/MAB/I/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Bomen en bossen

BE GAI A/MAB/I/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Toelagen scholen

BE GAI A/MAB/J/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Schoolreglementen en onderwezen vakken

BE GAI A/MAB/J/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Schoolgebouwen

BE GAI A/MAB/J/6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Schoolgebouwen

BE GAI A/MAI/J/6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Personeel scholen

BE GAI A/MAB/J/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Medische en sociale dienst

BE GAI A/MAB/J/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Algemeen (onderwijs)

BE GAI A/MAB/J/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Toerisme

BE GAI A/MAB/K/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Subsidies

BE GAI A/MAB/K/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Sport en spel

BE GAI A/MAB/K/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Jeugdverenigingen

BE GAI A/MAB/K/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Cultuur

BE GAI A/MAB/K/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Rechtbank van koophandel, Werkrechtersraden, Lijsten van gezworenen

BE GAI A/MAB/M/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

BE GAI A/MAB/M/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Verkeer

BE GAI A/MAB/N/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Politionele diensten

BE GAI A/MAB/N/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Politie

BE GAI A/MAB/N/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Openbare orde, rust en gedoogbeleid

BE GAI A/MAB/N/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Justitie

BE GAI A/MAB/N/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Brandweer en burgerlijke bescherming

BE GAI A/MAB/N/6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Verkavelingen

BE GAI A/MAB/P/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Bouwvergunningen

BE GAI A/MAB/P/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Bouwvallige en ongezonde woningen

BE GAI A/MAB/P/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Bouwmaatschappijen

BE GAI A/MAB/P/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Algemeen (huisvesting)

BE GAI A/MAB/P/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Handel en nijverheid

BE GAI A/MAI/I/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief