Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Gemeente Ichtegem

BE GAI A

1796 - heden
24872 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Eduard Cobbaert, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6072

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/07/1919 - 15/01/1919

Mandaat betreffende de uitbetaling van achterstallige militievergoeding, 09 juli 1919.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6034

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/07/1919 - 09/07/1919

Akte van aanwezigheid onder de wapens voor Gentiel Thys, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11215

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/07/1919 - 08/07/1919

Brief van het provinciebestuur betreffende de woonplaats van Amelie Demey, 1919.

BE GAI A/MAI/D/1/P.B./3796

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/07/1919 - 16/07/1919

Besluit van de provinciegouverneur betreffende de instelling van een sperzone rond de woonst van Louis Becue door de uitbraak van de muilplaag, 17 juli 1919.

BE GAI A/MAI/I/3/P.B./3784

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/07/1919 - 07/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Georges Van Overbeke, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6117

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/07/1919 - 30/08/1919

Lijst van de personen ingeschreven tussen 01 juni en 30 juni 1919 voor de militielichting 1920.

BE GAI A/MAB/G/1/P.B./6146

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1919 - 03/07/1919

Briefwisseling van en met andere gemeenten betreffende de samenstelling van de militielichting 1920.

BE GAI A/MAB/G/1/P.B./6141

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1919 - 21/07/1919

Lijst met de militietoestand van de militieplichtigen voor de lichting 1915. Mannen geboren in 1895 of uitgestelden.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8561

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1919 - 18/10/1919

Bestek betreffende de oorlogsschade aan de gebouwen en meubilair van de gemeente opgemaakt door Charles Muylle, 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./11415

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/1919 - 02/07/1919

Bestek betreffende de oorlogsschade aan de gebouwen en meubilair van de gemeente, de gemeenteschool en de pastorij opgemaakt door Charles Muylle, 1919.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./11416

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/1919 - 02/07/1919

Dossier betreffende militieplichtigen voor de militielichting 1916.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8483

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/07/1919 - 13/11/1919

Mandaat betreffende de uitbetaling van de militievergoeding van 28 maart 1919 tot 30 juni 1919.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6032

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/07/1919 - 01/07/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Pieter Messelier, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6065

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/07/1919 - 30/08/1919

Brief van het provinciebestuur betreffende de erkenning van kosten voor de opname van Oscar Rosseels in het Sint-Janshospitaal in Brussel, 18 april 1919.

BE GAI A/MAI/O/P.B./3795

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/07/1919 - 01/07/1919

Register tot inschrijving betreffende de militielichting 1920.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8466

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/06/1919 - 21/08/1921

Vergunningsaanvraag voor het herstellen van oorlogsschade aan eigendommen op de wijken Moerdijk en Halve Barrière.

BE GAI A/MAE/P/5/P.B./16055

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/06/1919 - 07/08/1919

Omzendbrieven van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling betreffende het lager onderwijs, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8374

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/06/1919 - 19/07/1919

Akte van aanwezigheid onder de wapens voor Cyrille Vermeersch, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11200

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/06/1919 - 24/06/1919

Documenten betreffende militieplichtigen van de bijzondere lichting 1915.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8560

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/06/1919 - 18/07/1919

Document betreffende het onbepaald verlof van René De Smet, soldaat tijdens de oorlog.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8563

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/06/1919 - 21/06/1919

Verklaring van definitief ontslag uit het 'Etablissement d'Aliénés Saint-Dominique' te Brugge, 1919.

BE GAI A/MAI/O/P.B./3791

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/06/1919 - 20/06/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Cyriel Maeckelberghe, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6100

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/06/1919 - 13/08/1919

Dossier betreffende de pensioenaanvraag van Victor. Vandeweghe, gewezen onderwijzer aan de aangenomen jongensschool, 1882.

BE GAI A/MAE/J/2/P.B./27329

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/06/1919 - 25/06/1919

Register of alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de militielichting 1917.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8462

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/06/1919 - 15/06/1919

Register of alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de militielichting 1917.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8463

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/06/1919 - 15/06/1919

Dossier betreffende dienstplichtigen voor de militielichting 1915.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8479

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/06/1919 - 11/06/1919

Dossiers betreffende broederdienst voor Eduard Maene en een zekere Vanslembrouck, 1919.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8497

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/06/1919 - 27/08/1919

Mandaat betreffende de uitbetaling van de militievergoeding van 28 maart 1919 tot 30 juni 1919.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6031

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/06/1919 - 10/06/1919

Akte van aanwezigheid onder de wapens voor Alphonse Tanghe, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11208

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/06/1919 - 07/06/1919

Dossier betreffende dienstplichtigen voor de militielichting 1911 tot 1918.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8478

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/06/1919 - 13/01/1920

Dossier betreffende Marcel Senesael, dienstplichtige van de militielichting 1918.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8490

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/06/1919 - 21/01/1920

Dossier betreffende Gustaaf Verkain, dienstplichtige van de militielichting 1918.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8491

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/06/1919 - 21/01/1920

Register of lijst der uitgestelden van de militielichting 1911, militielichting 1912 en militielichting 1913.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8465

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/06/1919 - 05/06/1919

Bewijsstukken bij de Rekening van de uitgaven en inkomsten van de gewone dienst van de lagere gemeente- en aangenomen scholen over 1919.

BE GAI A/MAI/B/2a/P.B./11668

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/06/1919 - 09/04/1920

Vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een duiker langsheen de Aartrijkestraat.

BE GAI A/MAE/P/5/P.B./16047

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/06/1919 - 04/06/1919

Brief van de arrondissementscommissaris om te onderzoeken of de vraag van M. Dewulf, Brasserie L' Etoile, om te mogen genieten van de gratis bedeling van dekens aan teruggekeerde vluchtelingen...

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3757

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/06/1919 - 23/06/1919

Vergunningsaanvraag voor het herbouwen van een woning langsheen de Westkerkestraat.

BE GAI A/MAE/P/5/P.B./16048

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/06/1919 - 21/06/1919

Dossier betreffende de militievergoeding voor Raymond Feys, soldaat van de militielichting 1913.

BE GAI A/MAE/G/2/P.B./8529

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/06/1919 - 29/09/1919

Brief van E. Verbeke betreffende de aanrekening van interest voor de levering van kolen gedurende de bezetting, 1914-1918.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3798

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/06/1919 - 02/06/1919

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Charles Bonny, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6069

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/06/1919 - 09/07/1919

Dossier betreffende buitengewone onderstand aan vluchtelingen na de Eerste Wereldoorlog.

BE GAI A/MAE/G/3/P.B./10013

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/1919 - 27/02/1922

Dossier betreffende achterstallige militievergoeding voor Alfons Proot, soldaat tijdens de oorlog 1914-1918.

BE GAI A/MAB/G/2/P.B./6053

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/05/1919 - 30/08/1919

Uittreksels van akten van de burgerlijke stand uit andere gemeenten voor het jaar 1919.

BE GAI A/MAI/D/2/P.B./3661

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/05/1919 - 30/11/1919

Dossier betreffende de militievergoeding voor de Martha Hemeryck wegens het verblijf onder de wapens van Charles Degrieck, 1919-1920.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11204

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/05/1919 - 18/02/1920

Begroting van de uitgaven en inkomsten van de gewone dienst van de lagere gemeente- en aangenomen scholen voor het jaar 1919. Bijvoegsel bij de gemeentebegroting.

BE GAI A/MAI/B/1a/P.B./11680

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/05/1919 - 21/05/1919

Akte van aanwezigheid onder de wapens voor Oscar Achille Saelens, 1919.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11169

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/05/1919 - 20/05/1919

Documenten betreffende de bijzonder lichtingen 1915, 1916, 1917, 1918 en 1919. Documenten betreffende in onbepaald verlof gestuurde militairen vanaf de militielichting 1905 sinds de wapenstilstand.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8565

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/05/1919 - 12/03/1920

Vergunningsaanvraag voor het bouwen van een stal langsheen de Aartrijkestraat.

BE GAI A/MAE/P/5/P.B./16051

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/05/1919 - 04/06/1919

Document betreffende de aanvraag van een getuigschrift over de vermogenstoestand van de familie om vrijstelling van militaire dienst te bekomen voor Aloys Decock, militieplichtige 1913.

BE GAI A/MAE/G/1/P.B./8494

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/05/1919 - 15/05/1919
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief