Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Stad Blankenberge

BE SABL

1860 - 2015
2551 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Opvolging subsidiedossiers

BE SABL/SB/ONTV/04.05.09.2011

Archieven van de Stad Blankenberge 2011 - 2011

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes en huwelijken van 2011.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2011 - 2011

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van overlijdens van 2011.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2011 - 2011

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 2012.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes en huwelijken van 2012.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Diverse collegebeslissingen

BE SABL/SB/ONTV/04.05.06.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Algemene gegevens boekhouding

BE SABL/SB/REK/04.06.10.2012-2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2013

Afboekingen wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Concessies-verhuring-vergunningen

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Facturatie verzekeringscontracten personeel, gemeen recht, gebouwen en voertuigen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.06.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Hypothetische lonen vrijwillige brandweer

BE SABL/SB/VERZ/04.02.16.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Afgesloten schadegevallen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.05.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Afgesloten dossiers sociale huisvesting Parc De Craene (huurovereenkomsten e.d.)

BE SABL/SB/VERZ/04.02.09.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Afgesloten verzekeringscontracten gemeen recht ("alle risico's" PC's, bureelmateriaal, elektronica, tentoonstellingen, beurzen, andere materialen, tijdelijke en permanente polissen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.02.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Concessies-verhuring-vergunningen: markten en foren

BE SABL/SB/CONC/4-200604.04.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Concessies-verhuring-vergunningen: frietkraam Kerkstraat, Zeebruggelaan 29D, exporuimte benedenhal casino

BE SABL/SB/CONC/4-200604.04.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Begroting (-wijziging), goedgekeurd door de gemeenteraad

BE SABL/SB/ONTV/04.05.01.04.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Dubbels facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Fiches 281,10

BE SABL/SB/REK/04.06.09.2012-2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van januari 2012 tot en met februari 2012.(deel 1)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van maart 2012 tot en met april 2012.(deel 2)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van april 2012 tot en met juni 2012.(deel 3)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van juni 2012 tot en met augustus 2012.(deel 4)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van september 2012 tot en met november 2012.(deel 5)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van november 2012 tot en met december 2012 met inbegrip van het jaarverslag van de werking van het stadsbestuur van het...

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van november 2012 tot en met december 2012.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van september 2012 tot en met november 2012.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van juni 2012 tot en met augustus 2012.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van april 2012 tot en met juni 2012.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van maart 2012 tot en met april 2012.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van januari 2012 tot en met februari 2012.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Waarborgen ( door derden gestort) - bewijsstukken

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.20.2012-2016

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2016

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van januari tot en met september 2012.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van november tot en met december 2012.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: technisch medewerker ploegbaas BODI

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: woonbegeleider, medewerker toerisme en hygiënisch medewerker

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: technisch assistent Sportdienst en interne mobiliteit

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Bijzonder Overlegcomité (BOC) en Dienst voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de werkplaatsen (VGV)

BE SABL/SB/PERS/01.01.10.2012-2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2013

Dossiers gerechtsdeurwaarder

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.06.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Collectieve schuldbemiddelingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.05.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.07.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.08.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Hulpdagboeken ontvangsten belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.12.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Algemene briefwisseling

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.10.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Weddemandaten (km-vergoeding)

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.02.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Weddemandaten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.02.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Maaltijdcheques

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.13.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Uitbetaling wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Uitbetaling wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Afboekingen wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.07.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.08.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Afgewerkte retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.17.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Defiintieve rechten (definitieve ontvangsten) - bewijsstukken

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.19.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Aflossingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.16.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Briefwisseling en nazendingen

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.06.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Kohieren en invorderingsstaten

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Algemene briefwisseling

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.10.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Rekeninguittreksels

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Onwaarden belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.08.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Diverse collegebeslissingen

BE SABL/SB/ONTV/04.05.06.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Diverse gemeenteraadsbeslissingen

BE SABL/SB/ONTV/04.05.07.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Nota's College Burgemeester en Schepenen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.15.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Betalingsherinneringen

BE SABL/SB/REK/04.06.05.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Mandatenlijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.03.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Rekeninguittreksels

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.01.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

BTW: verkoop-en aankoopfacturen + aangiftes + briefwisseling

BE SABL/SB/REK/04.06.07.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Algemene gegevens boekhouding

BE SABL/SB/REK/04.06.10.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.2012

Archieven van de Stad Blankenberge 2012 - 2012

Algemene gegevens boekhouding

BE SABL/SB/REK/04.06.10.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Mandatenlijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Betaallijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.04.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Maaltijdcheques

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.13.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Niet-afgehaalde aangetekende aanmaningen belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.11.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Jaardocumenten (budgettaire vooruitzichten, controlelijsten, vervallen schulden, toestand KO, lijst rentevoetherzieningen)

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.16.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgewerkte retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.17.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Waarborgen ( door derden gestort) - bewijsstukken

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.20.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Onwaarden retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.07.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Collectieve schuldbemiddelingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.05.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Rekeninguittreksels

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Dossiers gerechtsdeurwaarder

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.06.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Algemene briefwisseling

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.10.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afboekingen wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Weddemandaten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Uitbetaling wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Hulpdagboeken ontvangsten belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.12.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Grootboeken ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Stukken inzake reis-en verblijfskosten

BE SABL/SB/PERS/01.01.19.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: multifunctioneel assistent Sportdienst

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: postoverste redder, startbaan verkeersveiligheid, gemeenschapswacht, administratief medewerker Wullok en administratief medewerker dienst...

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2013-2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2014

Dossiers inzake tewerkstellingsprojecten: Web Plus omkaderingspremie

BE SABL/SB/PERS/01.01.03.2013-2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2015

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: gemeenschapswacht, onderluitenant vrijwillige brandweer, administratief medewerker cultuurdienst en hygiënisch medewerker

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Dubbels van gemeenteraadsdossiers (bevat achtergrondinformatie mbt besluiten)

BE SABL/SB/PERS/01.01.14.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Examendocumenten: multifunctioneel assistent Sportdienst, administratief medewerker SAMW, bibliotheekmedewerker, gemeenschapswacht, medewerker ICT en brandweerman ambulancier

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2013-2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2014

Dubbels van gemeenteraadsdossiers (bevat achtergrondinformatie mbt besluiten)

BE SABL/SB/PERS/01.01.14.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Stukken inzake reis-en verblijfskosten

BE SABL/SB/PERS/01.01.19.2013-2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2014
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief