Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Stad Blankenberge

BE SABL

1860 - 2015
2556 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van januari 2013 tot en met februari 2013.(deel 1)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van februari 2013 tot en met april 2013.(deel 2)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van april 2013 tot en met juni 2013.(deel 3)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van juni 2013 tot en met augustus 2013.(deel 4)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van september 2013 tot en met oktober 2013.(deel 5)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van november 2013 tot en met december 2013 met inbegrip van het jaarverslag van de werking van het stadsbestuur van het...

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Dubbels facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Ordonnanceringslijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

betalingsherinneringen

BE SABL/SB/REK/04.06.05.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Falingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.09.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van januari tot en met maart 2013. (deel 1)

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van april tot en met juni 2013. (deel 2)

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van september tot en met december 2013. (deel 3)

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Concessies-verhuring-vergunningen: parking naast station

BE SABL/SB/CONC/4-200604.04.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Concessies-verhuring-vergunningen: lavatories Van Praethelling, prefab Kerkstraat

BE SABL/SB/CONC/4-200604.04.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Concessies-verhuring-vergunningen: allerlei, huurwaarborg Offshore Surfclub

BE SABL/SB/CONC/4-200604.04.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgesloten verzekeringscontracten gemeen recht ("alle risico's" PC's, bureelmateriaal, elektronica, tentoonstellingen, beurzen, andere materialen, tijdelijke en permanente polissen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgesloten verzekeringscontracten voertuigen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.04.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgesloten verzekeringscontracten gebouwen - brandverzekeringen (alle gebouwen stadspatrimonium, permanente en tijdelijke polissen)

BE SABL/SB/VERZ/04.02.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Briefwisseling en nazendingen

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.06.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgesloten verzekeringscontracten gemeen recht

BE SABL/SB/VERZ/04.02.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Verwerking van belastingen

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.01.02.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgesloten verzekeringscontracten personeel

BE SABL/SB/VERZ/04.02.01.2011-2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Taxivergunningen

BE SABL/SB/CONC/04.04.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Concessies-verhuring-vergunningen

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afboekingen wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

BTW: verkoop-en aankoopfacturen + aangiftes + briefwisseling

BE SABL/SB/REK/04.06.07.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Afgewerkte retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.17.2013-2016

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2016

Rekeninguittreksels

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.01.2013-2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2015

Kohieren en invorderingsstaten

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Diverse gemeenteraadsbeslissingen

BE SABL/SB/ONTV/04.05.07.01.2013

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes en huwelijken van 2013.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 2013.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2013 - 2013

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 2014.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes en huwelijken van 2014.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Diverse gemeenteraadsbeslissingen

BE SABL/SB/ONTV/04.05.07.01.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Kohieren en invorderingsstaten

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.01.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Collectieve schuldbemiddelingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.05.2014-2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2015

Onwaarden belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.08.2014-2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2015

Onwaarden belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.08.2014-2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2015

Algemene briefwisseling

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.10.2014-2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2015

Diverse collegebeslissingen

BE SABL/SB/ONTV/04.05.06.01.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Onwaarden retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.07.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Briefwisseling en nazendingen

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.06.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Betaallijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.04.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Afboekingen wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.01.2014-2016

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2016

Aflossingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.16.01.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Verwerking van belastingen

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.01.02.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Afgesloten schadegevallen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.05.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Afgesloten dossiers sociale huisvesting Parc De Craene (huurovereenkomsten e.d.)

BE SABL/SB/VERZ/04.02.09.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Afgesloten verzekeringscontracten gemeen recht ("alle risico's" PC's, bureelmateriaal, elektronica, tentoonstellingen, beurzen, andere materialen, tijdelijke en permanente polissen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.02.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van januari tot en met april 2014. (deel 1)

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van mei tot en met juni 2014. (deel 2)

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van september tot en met december 2014. (deel 3)

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Falingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.09.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

BTW: verkoop-en aankoopfacturen + aangiftes + briefwisseling

BE SABL/SB/REK/04.06.07.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

betalingsherinneringen

BE SABL/SB/REK/04.06.05.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Ordonnanceringslijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.02.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Fiches 281,10

BE SABL/SB/REK/04.06.09.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van januari 2014 tot en met februari 2014.(deel 1)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van februari 2014 tot en met april 2014.(deel 2)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van april 2014 tot en met juni 2014.(deel 3)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van juni 2014 tot en met augustus 2014.(deel 4)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van augustus 2014 tot en met oktober 2014.(deel 5)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van november 2014 tot en met december 2014 met inbegrip van het jaarverslag van de werking van het stadsbestuur van het...

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.2014-2016

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2016

Dubbels van gemeenteraadsdossiers (bevat achtergrondinformatie mbt besluiten)

BE SABL/SB/PERS/01.01.14.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: bibliotheekmedewerker, beroepsbrandweerlieden ambulancier, vrijwillige brandweerlieden, onderluitenant vrijwillige brandweer, korporaal,...

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: Web-Plus, beambte Gesco, medewerker Sportdienst, medewerker informatica, interne mobiliteit theatertechnicus

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Cursusteksten van interne opleidingen inzake personeelsdienst

BE SABL/SB/PERS/01.01.04.02.2014-2016

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2016

Bijzonder Overlegcomité (BOC) en Dienst voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de werkplaatsen (VGV)

BE SABL/SB/PERS/01.01.10.2014-2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2015

Stukken inzake reis-en verblijfskosten

BE SABL/SB/PERS/01.01.19.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Hulpdagboeken ontvangsten belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.12.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Dossiers gerechtsdeurwaarder

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.06.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Dubbels facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.01.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Dubbels van gemeenteraadsdossiers (bevat achtergrondinformatie mbt besluiten)

BE SABL/SB/PERS/01.01.14.2014

Archieven van de Stad Blankenberge 2014 - 2014

Ordonnanceringslijsten

BE SABL/SB/REK/04.06.02.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: administratief medewerker STROM en beheerder technieken

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: administratief medewerker dienst belastingen

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: technische assistenten groen en netheid

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: technische beambten en multifunctioneel assistent Sportdienst

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2015-2016

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2016

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: speelpleincoördinator, postoverste redder, verantwoordelijke Toerisme en administratief medewerker dienst Bevolking, Burgerlijke stand en...

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: hygiënisch medewerker, Web-Plus en startbaan verkeersveiligheid

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: deskundige dienst Toerisme, bibliotheekmedewerker en administratief medewerker dienst Toerisme

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Stukken inzake reis-en verblijfskosten

BE SABL/SB/PERS/01.01.19.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: administratief medewerker dienst belastingen

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: administratief medewerker financiële dienst belastingen

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Dossiers inzake tewerkstellingsprojecten: Gesubsidieerde contractuelen (Gesco)

BE SABL/SB/PERS/01.01.03.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: coördinator evenementen

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Examendocumenten: postoverste-redder, verantwoordelijke Toerisme, technisch assistent groen en netheid, beheerder technieken en coördinator evenementen

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.01.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Onwaarden retributies

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.07.2015-2016

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2016

Kohieren en invorderingsstaten

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.01.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Stukken inzake reis-en verblijfskosten

BE SABL/SB/PERS/01.01.19.2015

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van januari 2015 tot en met februari 2015.(deel 1)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van februari 2015 tot en met april 2015.(deel 2)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van april 2015 tot en met mei 2015.(deel 3)

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 2015 - 2015
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief