Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Stad Blankenberge

BE SABL

1860 - 2015
2299 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1882

Archieven van de Stad Blankenberge 1882 - 1882

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1882.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1882 - 1882

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1883.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1883 - 1883

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1883-1892

Archieven van de Stad Blankenberge 1883 - 1892

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1883-1892

Archieven van de Stad Blankenberge 1883 - 1892

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1884

Archieven van de Stad Blankenberge 1884 - 1884

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1884.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1884 - 1884

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1885.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1885 - 1885

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1885

Archieven van de Stad Blankenberge 1885 - 1885

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1885 tot 1888.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1885 - 1888

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1885

Archieven van de Stad Blankenberge 1885 - 1885

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1885-1892

Archieven van de Stad Blankenberge 1885 - 1892

Concessies-verhuring-vergunningen: postkantoor en cinema Colisée

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1885-1969

Archieven van de Stad Blankenberge 1885 - 1969

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1886 tot en met 1902.

BE SABL/GU/SEC/not/CBS/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1886 - 1902

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1886

Archieven van de Stad Blankenberge 1886 - 1886

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1886.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1886 - 1886

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1887.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1887 - 1887

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1887

Archieven van de Stad Blankenberge 1887 - 1887

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1888-1893

Archieven van de Stad Blankenberge 1888 - 1893

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1888 tot 1893.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1888 - 1893

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1888.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1888 - 1888

Taxivergunningen

BE SABL/SB/CONC/04.04.01.1888-1971

Archieven van de Stad Blankenberge 1888 - 1971

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1889.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1889 - 1889

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1889

Archieven van de Stad Blankenberge 1889 - 1889

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1890

Archieven van de Stad Blankenberge 1890 - 1890

Notulen van de beslissingen van de gemeenteraad van UItkerke.

BE SABL/GU/SEC/not/GR/Uitkerke

Archieven van de Stad Blankenberge 1890 - 1970

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Uitkerke van het jaar 1890 tot 1908.

BE SABL/GU/SEC/not/GR/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1890 - 1908

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1890.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1890 - 1890

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1891.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1891 - 1891

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1891

Archieven van de Stad Blankenberge 1891 - 1891

Akten van de burgerlijke stand van Uitkerke van de geboortes, huwelijken en overlijdens van 1891 tot 1900.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1891 - 1900

Tienjaarlijkse tafel op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van Blankenberge van 1891 tot en met 1900.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1891 - 1900

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1892

Archieven van de Stad Blankenberge 1892 - 1892

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1892

Archieven van de Stad Blankenberge 1892 - 1892

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1892.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1892 - 1892

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1893.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1893 - 1893

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1893

Archieven van de Stad Blankenberge 1893 - 1893

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1893 tot 1896.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1893 - 1896

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1893 tot 1898.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1893 - 1898

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1894

Archieven van de Stad Blankenberge 1894 - 1894

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1894-1899

Archieven van de Stad Blankenberge 1894 - 1899

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1894.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1894 - 1894

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1894.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1894 - 1894

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1894.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1894 - 1894

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1895.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1895 - 1895

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1895.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1895 - 1895

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1895.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1895 - 1895

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1895-1968

Archieven van de Stad Blankenberge 1895 - 1968

Concessies-verhuring-vergunningen: colpartage

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1896-1902

Archieven van de Stad Blankenberge 1896 - 1902

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1896.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1896 - 1896

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1896.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1896 - 1896

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1896.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1896 - 1896

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1896

Archieven van de Stad Blankenberge 1896 - 1896

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1896 tot 1898.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1896 - 1898

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1897

Archieven van de Stad Blankenberge 1897 - 1897

Grootboeken ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.03.1897

Archieven van de Stad Blankenberge 1897 - 1897

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1897.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1897 - 1897

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1897.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1897 - 1897

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1897.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1897 - 1897

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1898.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1898 - 1898

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1898.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1898 - 1898

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1898.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1898 - 1898

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1898

Archieven van de Stad Blankenberge 1898 - 1898

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1898 tot 1906.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1898 - 1906

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1899

Archieven van de Stad Blankenberge 1899 - 1899

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1899.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1899 - 1899

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1899.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1899 - 1899

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1899.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1899 - 1899

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1900.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1900 - 1900

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1900.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1900 - 1900

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1900.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1900 - 1900

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1900

Archieven van de Stad Blankenberge 1900 - 1900

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1900-1910

Archieven van de Stad Blankenberge 1900 - 1910

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1900 en 1901.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1900 - 1901

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1900-1935

Archieven van de Stad Blankenberge 1900 - 1935

Organieke reglementen: (administratief statuut, geldelijk statuut, reglement inzake tewerkstellingsprojecten, verlofreglement, arbeidsreglement, bezoldigingsreglement, personeelsformaties, edm)

BE SABL/SB/PERS/01.01.11.1900-1939

Archieven van de Stad Blankenberge 1900 - 1939

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1901-1975/1951-1957

Archieven van de Stad Blankenberge 1901 - 1975

Tienjaarlijkse tafel op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van Blankenberge van 1901 tot en met 1910.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1901 - 1910

Akten van de burgerlijke stand van Uitkerke van de geboortes, huwelijken en overlijdens van 1901 tot 1910.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1901 - 1910

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1901

Archieven van de Stad Blankenberge 1901 - 1901

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1901.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1901 - 1901

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1901.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1901 - 1901

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1901.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1901 - 1901

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1902.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1902 - 1902

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1902.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1902 - 1902

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1902.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1902 - 1902

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1902

Archieven van de Stad Blankenberge 1902 - 1902

Notulenboeken van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1902 tot en met 1914.

BE SABL/GU/SEC/not/CBS/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1902 - 1914

Histoire de Wenduyne-S/Mer depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours par Eugène Roche, ..., suivie d'une Note sur l'ncienne topographie de Wenduyne, par L. Gilliodts-van Severen.

BE SABL/SB/H./H.G./10/

Archieven van de Stad Blankenberge 1902 - 1902

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1903 tot 1905.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1903 - 1905

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1903

Archieven van de Stad Blankenberge 1903 - 1903

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1903.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1903 - 1903

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1903.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1903 - 1903

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1903.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1903 - 1903

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1904.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1904 - 1904

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1904.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1904 - 1904

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1904.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1904 - 1904

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1904

Archieven van de Stad Blankenberge 1904 - 1904

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1905

Archieven van de Stad Blankenberge 1905 - 1905

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1905.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1905 - 1905
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief