Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Stad Blankenberge

BE SABL

1860 - 2015
2551 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1916

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1916

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1916

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1916

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1916-1918

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1918

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1917

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1917

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1917.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1917.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1917.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1918.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1918

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1918.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1918

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1918.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1918

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1918

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1918

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1918-1924

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1924

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1918 en 1919.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1919

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van het jaar 1918 tot en met 1924.

BE SABL/GU/SEC/not/CBS/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1924

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Uitkerke van het jaar 1918 tot 1924.

BE SABL/GU/SEC/not/GR/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1924

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1919

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1919

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1919-1940

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1940

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1919.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1919.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1919.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Dossiers betreffende het Uitkerkse schepencollege (minuten van de verslagen, extracten, wedderegelingen, briefwisseling (onder andere over het overlijden van burgemeester Fevery in 1959), enzovoort)...

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1969

Personeelsfiches

BE SABL/SB/PERS/01.01.08.1919-1953

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1953

Register betreffende de briefwisseling uit de periode 1920-1970.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1970

Dossiers met ledenlijst, beslissingen, briefwisseling en onderrichtingen betreffende de Nationale Bond der Gemeentebeambten afdeling Blankenberge uit de periode 1920-1947.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1947

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1920.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1920

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1920.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1920

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1920.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1920

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1920 tot 1924.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1924

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1921 tot 1930.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1930

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1921

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1921

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1921.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1921

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1921.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1921

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1921.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1921

Dossier met lijst, briefwisseling en wetgeving betreffende de Blankenbergse oorlogsslachtoffers 1914-1918.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1921

Dossiers betreffende de Uitkerkse gemeenteraad (zitpenningen, aanstellingslijsten, vastlegging rangorde, minuten van de verslagen, extracten, dagorde, ontvangstbewijzen bestelling dagorde en...

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1966

Tienjaarlijkse tafel op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van Blankenberge van 1921 tot en met 1930.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1930

Tienjaarlijkse tafel op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van Uitkerke van 1921 tot en met 1950.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1950

Akten van de burgerlijke stand van Uitkerke van de geboortes, huwelijken en overlijdens van 1921 tot 1930.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1921 - 1930

Dossiers betreffende de dienst Burgerlijke Stand bevattende statistieken uit de periode 1956-1960, onderrichtingen betreffende de periode 1922-1972 en briefwisseling uit de periode 1963-1970.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1972

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1922.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1922

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1922.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1922

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1922.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1922

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1922-1924

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1924

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1922

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1922

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1922-1923

Archieven van de Stad Blankenberge 1922 - 1923

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1923

Archieven van de Stad Blankenberge 1923 - 1923

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1923.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1923 - 1923

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1923.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1923 - 1923

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1923.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1923 - 1923

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1924.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1924 - 1924

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1924.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1924 - 1924

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1924.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1924 - 1924

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1924

Archieven van de Stad Blankenberge 1924 - 1924

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1925

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1925

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1925-1927

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1927

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1925 tot en met 1947.

BE SABL/GU/SEC/not/CBS/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1947

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Uitkerke van het jaar 1925 tot 1937.

BE SABL/GU/SEC/not/GR/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1937

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1925.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1925

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1925.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1925

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1925.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1925

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1925-1928

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1928

Concessies-verhuring-vergunningen: vismijn

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1925-1960

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1960

Afgesloten verzekeringscontracten personeel

BE SABL/SB/VERZ/04.02.01.1925-1957

Archieven van de Stad Blankenberge 1925 - 1957

Kohieren en invorderingsstaten

BE SABL/SB/BEL/BEL04.01.01.1926-2003

Archieven van de Stad Blankenberge 1926 - 2003

Een mooi hoekje De Panne en omstreken

BE SABL/SB/H./H.G./12/

Archieven van de Stad Blankenberge 00/00/1926 - 00/00/1926

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1926.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1926 - 1926

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1926.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1926 - 1926

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1926.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1926 - 1926

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1926

Archieven van de Stad Blankenberge 1926 - 1926

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1927

Archieven van de Stad Blankenberge 1927 - 1927

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1927 tot 1929.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1927 - 1929

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1927.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1927 - 1927

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1927.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1927 - 1927

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1927.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1927 - 1927

Concessies-verhuring-vergunningen: casino

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1927-1969

Archieven van de Stad Blankenberge 1927 - 1969

Concessies-verhuring-vergunningen: casino

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1927-1957

Archieven van de Stad Blankenberge 1927 - 1957

Afgifte leurkaarten

BE SABL/SB/CONC/04.04.02.1928-1966

Archieven van de Stad Blankenberge 1928 - 1966

Afgifte leurkaarten

BE SABL/SB/CONC/04.04.02.1928-1969

Archieven van de Stad Blankenberge 1928 - 1969

Routinebriefwisseling (in- en uitgaande, begeleidingsbrieven, ontvangstmeldingen, uitnodigingen)

BE SABL/SB/VERZ/04.02.14.1928-1971

Archieven van de Stad Blankenberge 1928 - 1971

Briefwisseling inzake personeelsaangelegenheden.

BE SABL/SB/PERS/01.01.05.1928-1960

Archieven van de Stad Blankenberge 1928 - 1960

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1928.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1928 - 1928

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1928.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1928 - 1928

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1928.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1928 - 1928

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1928-1932

Archieven van de Stad Blankenberge 1928 - 1932

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1929

Archieven van de Stad Blankenberge 1929 - 1929

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1929 tot 1931.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1929 - 1931

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1929.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1929 - 1929

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1929.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1929 - 1929

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1929.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1929 - 1929

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1929-1932

Archieven van de Stad Blankenberge 1929 - 1932

Organieke reglementen: (administratief statuut, geldelijk statuut, reglement inzake tewerkstellingsprojecten, verlofreglement, arbeidsreglement, bezoldigingsreglement, personeelsformaties, edm)

BE SABL/SB/PERS/01.01.11.1929-1950

Archieven van de Stad Blankenberge 1929 - 1950

Concessies-verhuring-vergunningen: verscheidene

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1929-1948

Archieven van de Stad Blankenberge 1929 - 1948

Organieke reglementen: (administratief statuut, geldelijk statuut, reglement inzake tewerkstellingsprojecten, verlofreglement, arbeidsreglement, bezoldigingsreglement, personeelsformaties, edm)

BE SABL/SB/PERS/01.01.11.1930-1962

Archieven van de Stad Blankenberge 1930 - 1962

DEN HAAN A/ZEE Het strand der Bloemen Vrij Baden. Geen Taxen. Gelukkige kinderen. Geruste ouders. Nergens is dit zoo waar als hier op het strand.

BE SABL/SB/H./H.G./12/

Archieven van de Stad Blankenberge 1930 - 1940

Wenduine

BE SABL/SB/H./H.G./13/

Archieven van de Stad Blankenberge 1930 - 1940

Wenduine-aan-Zee De Prinses der Belgische Badplaatsen Wenduine-am-Meer die Prinzessin der Belgischen Badeoorten Wenduine-sur-Mer la Princesse des Plages Belges - Wenduine-on-Sea Princes of Belgian...

BE SABL/SB/H./H.G./15/

Archieven van de Stad Blankenberge 1930 - 1940

Coq-sur-mer (Belgique = België) Haan-aan-zee

BE SABL/SB/H./H.G./16/

Archieven van de Stad Blankenberge 1930 - 1940

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1930.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1930 - 1930
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief