Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Stad Blankenberge

BE SABL

1860 - 2015
2551 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1930.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1930 - 1930

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1930.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1930 - 1930

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1930 tot 1934.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1930 - 1934

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1930

Archieven van de Stad Blankenberge 1930 - 1930

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1931

Archieven van de Stad Blankenberge 1931 - 1931

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1931 tot 1933.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1931 - 1933

Administratieve lijsten betreffende pensioeninhoudingen voor de omslagkas en de kas weduwen en wezen.

BE SABL/SB/PERS/01.01.25.1931-1981

Archieven van de Stad Blankenberge 1931 - 1981

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1931.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1931 - 1931

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1931.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1931 - 1931

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1931.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1931 - 1931

Concessies-verhuring-vergunningen: gebouwen, parken, bloemperken

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1931-1971

Archieven van de Stad Blankenberge 1931 - 1971

Afgesloten verzekeringscontracten personeel

BE SABL/SB/VERZ/04.02.01.1931-1972

Archieven van de Stad Blankenberge 1931 - 1972

Akten van de burgerlijke stand van Uitkerke van de geboortes, huwelijken en overlijdens van 1931 tot 1935.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1931 - 1935

Tienjaarlijkse tafel op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van Blankenberge van 1931 tot en met 1940.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1931 - 1940

Dossiers verlofgeld

BE SABL/SB/PERS/01.01.01.06

Archieven van de Stad Blankenberge 1932 - 1949

Dossiers met briefwisseling betreffende de organisatie van het onderwijs in Blankenberge in de periode 1932-1940.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1932 - 1940

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1932.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1932 - 1932

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1932.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1932 - 1932

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1932.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1932 - 1932

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1932

Archieven van de Stad Blankenberge 1932 - 1932

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1933

Archieven van de Stad Blankenberge 1933 - 1933

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1933 tot 1935.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1933 - 1935

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1933.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1933 - 1933

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1933.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1933 - 1933

Dossier betreffende de aanstelling en bezoldiging van de afgevaardigde van de stad voor de jaarlijkse opmetingen voor het kadaster.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1933 - 1954

Dossier betreffende de uitzending naar Blankenberge in 1933 van een beiaardconcert in het belfort van Gent.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1933 - 1933

Afgesloten schadegevallen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.05.1933-1969

Archieven van de Stad Blankenberge 1933 - 1969

Concessies-verhuring-vergunningen: groot paviljoen pier

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1933-1936

Archieven van de Stad Blankenberge 1933 - 1936

Concessies-verhuring-vergunningen: lavatories

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1933-1983

Archieven van de Stad Blankenberge 1933 - 1983

Concessies-verhuring-vergunningen: verscheidene

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1934-1990

Archieven van de Stad Blankenberge 1934 - 1990

Dossier uit 1934 en 1953 met naamlijsten van Blankenbergse oudstrijders 1914-18 met vermelding of ze al dan niet nog in leven zijn.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1934 - 1953

Inventaris van het gemeentelijk archief, opgesteld op handgeschreven fiches, uit de periode 1934-1941.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1934 - 1941

Dossiers betreffende bestuurshandelingen en het beheer der goederen van de kerkfabriek Sint-Antonius met onder andere het aankoopdossier van de kerkklokken (1952-1953), dossiers inzake grondverkopen,...

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1934 - 1975

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1934.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1934 - 1934

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1934.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1934 - 1934

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1934.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1934 - 1934

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1934 tot 1936.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1934 - 1936

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1934

Archieven van de Stad Blankenberge 1934 - 1934

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1935

Archieven van de Stad Blankenberge 1935 - 1935

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1935 en 1937.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1935 - 1937

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1935.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1935 - 1935

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1935.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1935 - 1935

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1935.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1935 - 1935

Globale aanwervings-, bevorderings- en examendossiers: lijst van kandidaten met behaalde punten of processen-verbaal van de examencommissie

BE SABL/SB/PERS/01.01.18.03.1935-2003

Archieven van de Stad Blankenberge 1935 - 2003

Organieke reglementen: (administratief statuut, geldelijk statuut, reglement inzake tewerkstellingsprojecten, verlofreglement, arbeidsreglement, bezoldigingsreglement, personeelsformaties, edm)

BE SABL/SB/PERS/01.01.11.1935-1971

Archieven van de Stad Blankenberge 1935 - 1971

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1935-1968

Archieven van de Stad Blankenberge 1935 - 1968

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1936

Archieven van de Stad Blankenberge 1936 - 1936

Concessies-verhuring-vergunningen: golf

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1936-1969

Archieven van de Stad Blankenberge 1936 - 1969

Akten van de burgerlijke stand van Uitkerke van de geboortes, huwelijken en overlijdens van 1936 tot 1940.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1936 - 1940

Dossiers betreffende de Hooge Raad van het Zeewezen (dagorden, verslagen, toelagen, gemeenschappelijke kas, …).

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1936 - 1942

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1936.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1936 - 1936

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1936.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1936 - 1936

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1936.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1936 - 1936

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1936 tot 1938.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1936 - 1938

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1936

Archieven van de Stad Blankenberge 1936 - 1936

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1937

Archieven van de Stad Blankenberge 1937 - 1937

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1937

Archieven van de Stad Blankenberge 1937 - 1937

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1937

Archieven van de Stad Blankenberge 1937 - 1937

Grootboeken ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.03.1937

Archieven van de Stad Blankenberge 1937 - 1937

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1937 tot 1939.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1937 - 1939

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Uitkerke van het jaar 1937 tot 1951.

BE SABL/GU/SEC/not/GR/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1937 - 1951

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1937.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1937 - 1937

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1937.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1937 - 1937

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1937.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1937 - 1937

Organieke reglementen: (administratief statuut, geldelijk statuut, reglement inzake tewerkstellingsprojecten, verlofreglement, arbeidsreglement, bezoldigingsreglement, personeelsformaties, edm)

BE SABL/SB/PERS/01.01.11.1937-1965

Archieven van de Stad Blankenberge 1937 - 1965

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1937

Archieven van de Stad Blankenberge 1937 - 1937

Organieke reglementen: (administratief statuut, geldelijk statuut, reglement inzake tewerkstellingsprojecten, verlofreglement, arbeidsreglement, bezoldigingsreglement, personeelsformaties, edm)

BE SABL/SB/PERS/01.01.11.1937-1972

Archieven van de Stad Blankenberge 1937 - 1972

Dossiers RIZIV

BE SABL/SB/PERS/01.01.02.02.1937-1950

Archieven van de Stad Blankenberge 1937 - 1950

Organieke reglementen: (administratief statuut, geldelijk statuut, reglement inzake tewerkstellingsprojecten, verlofreglement, arbeidsreglement, bezoldigingsreglement, personeelsformaties, edm)

BE SABL/SB/PERS/01.01.11.1938-1973

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1973

Handgeschreven weddenstaten (1938-1945, 1945-1946 en 1961-1971)

BE SABL/SB/PERS/01.01.01.09.1948-1971

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1971

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1938

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Concessies-verhuring-vergunningen: kinderspelen, voertuigen, paarden, pony's, ezels en go-carts

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1938-1976

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1976

Concessies-verhuring-vergunningen: groot paviljoen pier

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1938-1946

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1946

Dossiers betreffende de Nationale Kredietkas ten behoeve van de Middenstand.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1938.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1938.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1938.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1936 tot 1938.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1938 en 1939.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1939

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1938

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1938

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1939

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1939

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1939

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1939

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1939 tot 1941.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1941

Administratieve Dienst tijdens W.O. II

BE SABL/SB/WO II

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1963

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van het jaar 1939.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1939

Staten , registers en borderellen betreffende opeisingen door de Duitse bezetter van meubelen tijdens de periode 1940-1943 en badkarren tijdens de periode 1939-1943.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1943

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1939.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1939

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1939.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1939

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1939.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1939

Dossier met allerhande briefwisseling en documenten inzake de opleiding tot politieagent in de West-Vlaamse Politieschool.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1982

Dossier met allerhande briefwisseling uit de periode 1939-1944 over voornamelijk stedenbouwkundige aangelegenheden.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1944

Dossier met allerhande briefwisseling uit de periode 1940-1945 betreffende personeelsaangelegenheden en werkprestaties van de stedelijke technische dienst.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1944

Concessies-verhuring-vergunningen: kano's, pedalo's en amfibiewagens

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1939-1969

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1969

Concessies-verhuring-vergunningen: publiciteit en verrekijkers openbare weg, karikaturen Zeedijk en automatische stadsgids

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1939-1972

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1972

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1939-1944

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1944

Dossiers inzake tewerkstellingsprojecten

BE SABL/SB/PERS/01.01.03.1939-1940

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1940

Organieke reglementen: (administratief statuut, geldelijk statuut, reglement inzake tewerkstellingsprojecten, verlofreglement, arbeidsreglement, bezoldigingsreglement, personeelsformaties, edm)

BE SABL/SB/PERS/01.01.11.1940-1942

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1942

Stukken betreffende (buiten)gewone prestaties

BE SABL/SB/PERS/01.01.01.10.1940-1942

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1942

Dossier met allerhande briefwisseling uitgaande van of bestemd voor de Duitse bezetter (Ortskommandantur) tijdens WOII.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1944
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief