Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Stad Blankenberge

BE SABL

1860 - 2015
2634 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1938

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Concessies-verhuring-vergunningen: kinderspelen, voertuigen, paarden, pony's, ezels en go-carts

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1938-1976

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1976

Concessies-verhuring-vergunningen: groot paviljoen pier

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1938-1946

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1946

Dossiers betreffende de Nationale Kredietkas ten behoeve van de Middenstand.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1938.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1938.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1938.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1936 tot 1938.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1938 en 1939.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1939

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1938

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1938

Archieven van de Stad Blankenberge 1938 - 1938

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1939

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1939

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1939

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1939

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1939 tot 1941.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1941

Administratieve Dienst tijdens W.O. II

BE SABL/SB/WO II

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1963

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van het jaar 1939.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1939

Staten , registers en borderellen betreffende opeisingen door de Duitse bezetter van meubelen tijdens de periode 1940-1943 en badkarren tijdens de periode 1939-1943.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1943

Inschrijvingsboek der Vrouwen opgenomen in het Moederhuis Prinses Elisabeth te Blankenberge

BE SABL/Prinses Elisabethziekenhuis/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1948

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1939.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1939

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1939.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1939

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1939.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1939

Dossier met allerhande briefwisseling uit de periode 1939-1944 over voornamelijk stedenbouwkundige aangelegenheden.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1944

Dossier met allerhande briefwisseling uit de periode 1940-1945 betreffende personeelsaangelegenheden en werkprestaties van de stedelijke technische dienst.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1944

Dossier met allerhande briefwisseling en documenten inzake de opleiding tot politieagent in de West-Vlaamse Politieschool.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1982

Concessies-verhuring-vergunningen: kano's, pedalo's en amfibiewagens

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1939-1969

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1969

Concessies-verhuring-vergunningen: publiciteit en verrekijkers openbare weg, karikaturen Zeedijk en automatische stadsgids

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1939-1972

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1972

Leningen of obligaties

BE SABL/SB/ONTV/04.05.05.1939-1944

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1944

Dossiers inzake tewerkstellingsprojecten

BE SABL/SB/PERS/01.01.03.1939-1940

Archieven van de Stad Blankenberge 1939 - 1940

Stukken betreffende (buiten)gewone prestaties

BE SABL/SB/PERS/01.01.01.10.1940-1942

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1942

Organieke reglementen: (administratief statuut, geldelijk statuut, reglement inzake tewerkstellingsprojecten, verlofreglement, arbeidsreglement, bezoldigingsreglement, personeelsformaties, edm)

BE SABL/SB/PERS/01.01.11.1940-1942

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1942

Dossier met onderrichtingen en koninklijke besluiten aangaande de werking van het gemeentebestuur in de periode 1940-1951.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1951

Dossier met allerhande briefwisseling uitgaande van of bestemd voor de Duitse bezetter (Ortskommandantur) tijdens WOII.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1944

Dossier betreffende abnormale oorlogsuitgaven tussen 1940 en 1950 (becijfering, onderzoek, oplijsting).

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1950

Dossier met politieverslagen betreffende bomaanvallen en ontploffingen tijdens WOII.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1945

Dossier met inlichtingen, onderrichtingen en briefwisseling betreffende de Blankenbergse krijgsgevangenen uit WOII.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1950

Dossiers , register, briefwisseling en onderrichtingen betreffende de afhandeling van oorlogspensioenen, invaliditeitspensioenen en militaire pensioenen.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1960

Dossier met namenlijsten van strand-, beroeps- en gelegenheidsvissers tijdens WOII inclusief toelatingsbewijzen tot strandvisserij tijdens de bezetting.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1944

Dossiers betreffende de evacuatie van burgers tijdens de Duitse bezetting.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1944

Dossier met briefwisseling, uitkeringsaanvragen, namenlijsten, evacuatiefiches, enzovoort betreffende de door de bezetter opgelegde evacuatie van Blankenbergse burgers tijdens WOII.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1946

Stukken en dossiers betreffende de oorlogsschade aan opgevorderde goederen in de periode 1940-1946.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1946

Stukken ,dossiers, inventarissen, onderrichtingen en statistieken betreffende de oorlogsschade in de periode 1940-1945.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1945

Dossiers betreffende de begrafenis van oorlogsslachtoffers in de periode 1940-1960, briefwisseling uit 1940 in verband met burgerlijke oorlogsslachtoffers, nominatieve dossiers van burgerlijke en...

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1960

Dossier betreffende de levering van olie en benzine voor het rollend materieel van de technische dienst en de bevoorradingsdienst in de periode 1940-1967.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1967

Dossier en lijsten van weduwen en wezen van Blankenbergse vissers die tijdens WOII zijn omgekomen.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1948

Dossiers persoonslijsten en onderrichtingen betreffende de te repatriëren inwoners tijdens WOII.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1945

Kennisgeving van andere lokale besturen betreffende de aankomst en opvang van Blankenbergse vluchtelingen tussen 1940-1946, vluchtelingenregisters en rapport en briefwisseling omtrent de verstrekte...

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1946

Stukken betreffende de opvang van Antwerpse vluchtelingen in Blankenberge in 1944-1946 (bevat onder andere inlichtingsfiches van Antwerpse vluchtelingen verblijvend bij particulieren of in diverse...

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1946

Stukken onderrichtingen, aanvraagformulieren betreffende de vergoeding voor verplicht geëvacueerden, lijsten van de weerbare mannen en stukken en lijsten betreffende wezenkinderen waarvan de vader...

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1947

Dossiers betreffende de Algemene Spaar- en Lijfrentekas.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1952

Dossiers betreffende de weddevaststelling van de burgemeester tijdens de bezetting.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1945

Dossier betreffende het Provinciaal Fonds voor Openbare Onderstand.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1949

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1940.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1940

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1940.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1940

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1940.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1940

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1940

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1940

Afboekingen wedden

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.14.01.1940-1996

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1996

Inschrijvingsboek der zieken van de Kliniek Prinses Elisabeth te Blankenberge

BE SABL/Prinses Elisabethziekenhuis/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1943

Staten , registers en borderellen betreffende opeisingen door de Duitse bezetter.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1944

Borderellen betreffende opeisingen door de Duitse bezetter.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1940

Borderellen model nr. 20 betreffende opeisingen door de Duitse bezetter.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1940

Lijsten model nr. 13, opeisingsstaten en -registers en bijhorende briefwisseling betreffende opeisingen door de Duitse bezetter

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1940

Borderellen model nr. 20, opeisingsbons en registers betreffende opeisingen door de Duitse bezetter.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1941

Bundel betreffende de opeisingen door het Duitse leger van gas, electriciteit en water.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1946

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van het jaar 1940.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1940

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1940

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1940

Uitgavenboek van steungeld verstrekt door de Commissie van Openbare Onderstand van Blankenberge

BE SABL/COO Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1941

Uitgavenboek van steungeld verstrekt door de Commissie van Openbare Onderstand van Blankenberge

BE SABL/COO Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1940 - 1940

Uitgavenboek van steungeld verstrekt door de Commissie van Openbare Onderstand van Blankenberge

BE SABL/COO Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1941

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1941

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1941

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van het jaar 1941.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1941

Register ,briefwisseling en opeisingsstaten modellen nr. 13 betreffende de opeisingen door het Duitse leger.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1941

Staten betreffende de opeisingen door het Duitse leger van kolen in de periode 1941-1942 en opeisingen door het Belgische leger tijdens de periode 1942-1945.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1945

Staten betreffende de opeisingen door het Duitse leger in de periode 1941-1942, documenten betreffende de ontruimingen tussen 1940-1944 en recuperaties tussen 1945-1947.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1947

Borderellen betreffende opeisingen door de Duitse bezetter in de periode maart tot en met april 1941.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1941

Borderellen betreffende opeisingen door de Duitse bezetter in de periode mei tot en met juni 1941.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1941

Borderellen betreffende opeisingen door de Duitse bezetter in de periode juli tot en met augustus 1941.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1941

Borderellen betreffende opeisingen door de Duitse bezetter in de periode september tot en met november 1941.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1941

Borderellen betreffende opeisingen door de Duitse bezetter in de periode december 1941 tot en met januari 1942.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1942

Borderellen , registers, staten en ontvangstbewijzen betreffende de opeisingen door de Duitse bezetter van radiotoestellen.

BE SABL/SB/WO II/Oorlogsarchief W.O. II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1944

Grootboek van den burgerlijken steun van de Commissie van Openbaren Onderstand van Blankenberge

BE SABL/COO Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1944

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1941

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1941

Hulpdagboeken ontvangsten belastingen

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.12.1941-1942

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1942

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1941.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1941

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1941.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1941

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1941.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1941

Dossiers , onderrichtingen en stukken inzake de plaatsing of uitbesteding van kinderen in onthaalgezinnen onder impuls van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1983

Dossier met briefwisseling uit de periode 1941-1950 betreffende de identificatie van Uitkerkse oorlogsslachtoffers.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1950

Dossiers met briefwisseling en onderrichtingen betreffende de organisatie van de Boerenwacht (1941-1944) in Blankenberge.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1944

Dossier met briefwisseling betreffende het aankopen van paardenvoeder voor de paarden van de stedelijke reinigingsdienst in de periode 1941-1944.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1944

Dossiers met briefwisseling betreffende de organisatie van het onderwijs in Blankenberge in de periode 1941-1954.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1954

Dossier betreffende de reorganisatie van het archief en van de classificatie van de gemeentelijke documenten.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1977

Concessies-verhuring-vergunningen: verscheidene

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1941-1989

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1989

Akten van de burgerlijke stand van Uitkerke van de geboortes, huwelijken en overlijdens van 1941 tot 1945.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1945

Tienjaarlijkse tafel op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van Blankenberge van 1941 tot en met 1950.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1941 - 1950

Afgesloten schadegevallen

BE SABL/SB/VERZ/04.02.05.1942-1957

Archieven van de Stad Blankenberge 1942 - 1919

Dossiers betreffende de aankoop van autovoertuigen in de periode 1960-75, motorfietsen, rollend materieel (1954), telefooninstallatie (1942-1971) te behoeve van de stadsdiensten en een inventaris van...

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1942 - 1975

Loonstaten en briefwisseling betreffende de Baanwachters tijdens WOII (1942-43).

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1942 - 1943

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1942.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1942 - 1942

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1942.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1942 - 1942

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1942.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1942 - 1942
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief