Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Stad Blankenberge

BE SABL

1860 - 2015
2634 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Concessies-verhuring-vergunningen: huizen, gronden, avondvakschool

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1850-1970

Archieven van de Stad Blankenberge 1850 - 1970

Akten van de burgerlijke stand van Uitkerke van de geboortes, huwelijken en overlijdens van 1851 tot 1860.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1851 - 1860

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1851.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1851 - 1851

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1852.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1852 - 1852

Toelage aan verenigingen

BE SABL/SB/646.02

Archieven van de Stad Blankenberge 1852 - 1975

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1853.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1853 - 1853

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1853-1857

Archieven van de Stad Blankenberge 1853 - 1857

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1854.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1854 - 1854

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1855.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1855 - 1855

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1856.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1856 - 1856

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1857.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1857 - 1857

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1858.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1858 - 1858

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1859.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1859 - 1859

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1860.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1860 - 1860

Dossiers betreffende bestuurshandelingen en het beheer der goederen van de kerkfabriek Sint-Rochus uit de periode 1860-1977 met onder andere dossiers inzake aankoop, verkoop en overdracht van...

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1860 - 1977

Dossiers , briefwisseling en stukken inzake wetgeving, onderrichtingen en samenstelling van kerkraden en kerkfabrieken, wedde van personeel, woonstvergoedingen uit de periode 1861 - 1971.en een...

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1861 - 1971

Processen-verbaal gemeenteraad

BE SABL/SB/172.2:504.6

Archieven van de Stad Blankenberge 1861 - 1956

Kennisgeving aan de Sint-Sebastiaansgilde en de muziekmaatschappij Neptunuskinderen om de burgemeester op 1 februari 1861 in een niet nader genoemde stoet tegemoet te gaan.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1861 - 1861

Akten van de burgerlijke stand van Uitkerke van de geboortes, huwelijken en overlijdens van 1861 tot 1870.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1861 - 1870

Concessies-verhuring-vergunningen: badendienst

BE SABL/SB/CONC/04.04.03.1861-1914

Archieven van de Stad Blankenberge 1861 - 1914

Briefwisseling inzake personeelsaangelegenheden.

BE SABL/SB/PERS/01.01.05.1861-1900

Archieven van de Stad Blankenberge 1861 - 1900

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes, overlijdens en huwelijken van 1861.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1861 - 1861

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1861-1862

Archieven van de Stad Blankenberge 1861 - 1862

Begrotingsboek of Staet van Begrooting van het Armgesticht der gemeente Blankenberge

BE SABL/Armenbestuur Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1861 - 1870

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1862 tot 1874.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1862 - 1874
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief