Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archieven van de Stad Blankenberge

BE SABL

1860 - 2015
2634 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dagboek en kasboek van het armbestuur (begonnen den 1sten januari 1913)

BE SABL/Armenbestuur Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1913 - 1920

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Blankenberge van de jaren 1913 tot 1921.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1913 - 1921

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1913.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1913 - 1913

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1913.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1913 - 1913

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1913.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1913 - 1913

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1914.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1914

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1914.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1914

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1914.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1914

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Uitkerke van het jaar 1914 tot 1918.

BE SABL/GU/SEC/not/GR/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1918

Atlas der grondgoederen van het Bureel van Weldadigheid te Blankenberge

BE SABL/Armenbestuur Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - onbekend

Dagboek en kasboek der Burgerlijke Godshuizen

BE SABL/Armenbestuur Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1926

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1914

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1914

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1914

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1914

Dossiers met allerhande briefwisseling, lijsten, staten enz. betreffende de schade in Blankenberge veroorzaakt door WOI.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1920

Dossier met briefwisseling, namenlijsten, enzovoort, betreffende de opvang van vluchtelingen tijdens WOI.

BE SABL/SB/WO II/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1914 - 1919

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1915

Archieven van de Stad Blankenberge 1915 - 1915

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1915

Archieven van de Stad Blankenberge 1915 - 1915

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1915 tot 1917.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1915 - 1917

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1915.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1915 - 1915

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1915.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1915 - 1915

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1915.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1915 - 1915

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1916.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1916

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1916.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1916

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1916.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1916

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1916

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1916

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1916

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1916

Grootboeken uitgaven en ontvangsten

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02/03.1916-1918

Archieven van de Stad Blankenberge 1916 - 1918

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1917

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1917

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1917.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1917.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1917.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1917 - 1917

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1918.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1918

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1918.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1918

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1918.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1918

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1918

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1918

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1918-1924

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1924

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de jaren 1918 en 1919.

BE SABL/SB/SEC/not/CBS/Blankenberge/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1919

Notulenboek van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van het jaar 1918 tot en met 1924.

BE SABL/GU/SEC/not/CBS/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1924

Notulenboek van de beslissingen van de gemeenteraad van Uitkerke van het jaar 1918 tot 1924.

BE SABL/GU/SEC/not/GR/Uitkerke/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1918 - 1924

Grootboeken uitgaven

BE SABL/SB/STADSKAS/04.07.02.1919

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1919

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Bewijsstukken Provincie : mandaten + facturen

BE SABL/SB/REK/04.06.06.1919-1940

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1940

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de geboortes van 1919.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de huwelijken van 1919.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Akten van de burgerlijke stand van Blankenberge van de overlijdens van 1919.

BE SABL/SB/BS/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1919

Dossiers betreffende het Uitkerkse schepencollege (minuten van de verslagen, extracten, wedderegelingen, briefwisseling (onder andere over het overlijden van burgemeester Fevery in 1959), enzovoort)...

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1969

Personeelsfiches

BE SABL/SB/PERS/01.01.08.1919-1953

Archieven van de Stad Blankenberge 1919 - 1953

Dossiers met ledenlijst, beslissingen, briefwisseling en onderrichtingen betreffende de Nationale Bond der Gemeentebeambten afdeling Blankenberge uit de periode 1920-1947.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1947

Register betreffende de briefwisseling uit de periode 1920-1970.

BE SABL/SB/P.B./0

Archieven van de Stad Blankenberge 1920 - 1970
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief