Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de gemeente Oeselgem

BE GAD/OES

Archieven van de Gemeente Dentergem onbekend - 1976
194 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Verklaringen van akkoord voor het verwijderen van grafstenen.

BE GAD/OES/BEG/P.B./174

Archieven van de gemeente Dentergem 1995 - 1996

Lijst van de gemeentelijke verenigingen, betreffende het toezicht inzake verenigingen.

BE GAD/OES/OPE/P.B./21

Archieven van de gemeente Dentergem 1976 - 1976

Verordening van de politie betreffende brandvoorkomingsmaatregelen in dancings en feestzalen.

BE GAD/OES/OPE/P.B./83

Archieven van de gemeente Dentergem 1975 - 1975

Dossier van de asfalteringswerken in de dorpskom.

BE GAD/OES/WEG/P.B./116

Archieven van de gemeente Dentergem 1975 - 1975

Dossier betreffende teledistributie.

BE GAD/OES/P.B./132

Archieven van de gemeente Dentergem 1975 - 1977

Dossier van de sociale woonwijk Vlassenhove-Tieltstraat.

BE GAD/OES/WEL/P.B./80

Archieven van de gemeente Dentergem 1974 - 1974

Dossier van de verbeterings- en rioleringswerken aan de weg van groot verkeer 205.

BE GAD/OES/WEG/P.B./96

Archieven van de gemeente Dentergem 1974 - 1974

Dossier van de land- en tuinbouwtelling.

BE GAD/OES/ECO/P.B./142

Archieven van de gemeente Dentergem 1974 - 1974

Dossier betreffende de bescherming van de oppervlaktewateren.

BE GAD/OES/MIL/P.B./62

Archieven van de gemeente Dentergem 1973 - 1975

Kohieren van de gemeentelijke belastingen op het afhalen van huisvuil.

BE GAD/OES/BEL/P.B./17

Archieven van de gemeente Dentergem 1973 - 1976

Dossier van de verbeterings- en herstellingswerken aan verschillende landbouwwegen.

BE GAD/OES/WEG/P.B./112

Archieven van de gemeente Dentergem 1973 - 1976

Vergunningen voor wegen.

BE GAD/OES/WEG/P.B./92

Archieven van de gemeente Dentergem 1973 - 1976

Dossier van het arrondissementeel promotiecomité voor het Tieltse.

BE GAD/OES/ECO/P.B./134

Archieven van de gemeente Dentergem 1972 - 1977

Dossier betreffende de overwelving van grachten.

BE GAD/OES/WEG/P.B./118

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1977

Dossier van de watervoorziening.

BE GAD/OES/P.B./76

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1977

Brieven van notarissen, over ruimtelijke ordening.

BE GAD/OES/STE/P.B./73

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1977

Bewijsstukken van inschrijving of van niet-inschrijving.

BE GAD/OES/BEV/P.B./30

Archieven van de gemeente Dentergem 1971 - 1976

Dossier van de algemene volkstelling.

BE GAD/OES/BEV/P.B./42

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1970

Dossiers van de werken aan en de uitbreidingen van het openbare verlichtingsnet.

BE GAD/OES/WEG/P.B./121

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1977

Dossier betreffende het plaatsen en onderhouden van telefooncellen.

BE GAD/OES/P.B./131

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1974

Dossier van de ruilverkaveling in Machelen.

BE GAD/OES/ECO/P.B./145

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1979

Dossier van de overwelving van de Aalbeek.

BE GAD/OES/WAT/P.B./85

Archieven van de gemeente Dentergem 1970 - 1971

Register van de grafsteden.

BE GAD/OES/BEG/P.B./173

Archieven van de gemeente Dentergem 1969 - 1977

Dossier van de overwelving van de waterloop 7.63.

BE GAD/OES/WAT/P.B./86

Archieven van de gemeente Dentergem 1969 - 1969

Dossier van de ruilverkaveling in Sint-Baafs-Vijve.

BE GAD/OES/ECO/P.B./144

Archieven van de gemeente Dentergem 1969 - 1976

Dossier van de gedeeltelijke afschaffing van de Neerhoekweg.

BE GAD/OES/WEG/P.B./103

Archieven van de gemeente Dentergem 1968 - 1969

Plannen van het watervoorzieningsnet.

BE GAD/OES/P.B./77

Archieven van de gemeente Dentergem 1968 - 1969

Dossier van het gewestplan.

BE GAD/OES/STE/P.B./66

Archieven van de gemeente Dentergem 1967 - 1977

Ontwerpplannen (voorontwerpplannen) van de rooilijnen in de Vaerestraat.

BE GAD/OES/STE/P.B./75

Archieven van de gemeente Dentergem 1967 - 1967

Register van de afgeleverde leervergunningen.

BE GAD/OES/BEV/P.B./127

Archieven van de gemeente Dentergem 1967 - 1976

Lijsten met aanvragen van leervergunningen en rijbewijzen.

BE GAD/OES/BEV/P.B./126

Archieven van de gemeente Dentergem 1967 - 1976

Dossiers van de land- en tuinbouwtellingen.

BE GAD/OES/ECO/P.B./141

Archieven van de gemeente Dentergem 1966 - 1973

Briefwisseling over de Meuledreve.

BE GAD/OES/WEG/P.B./102

Archieven van de gemeente Dentergem 1966 - 1969

Dossier van de telling van de grondwaterreserves.

BE GAD/OES/ECO/P.B./147

Archieven van de gemeente Dentergem 1966 - 1966

Dossier van de verbeteringswerken aan de Houtstraat en aan de Meuledreve.

BE GAD/OES/WEG/P.B./111

Archieven van de gemeente Dentergem 1965 - 1967

Dossier van de gedeeltelijke verlegging van de Meuledreve.

BE GAD/OES/WEG/P.B./101

Archieven van de gemeente Dentergem 1965 - 1965

Dossier van de afwatering in de Pontstraat.

BE GAD/OES/WEG/P.B./117

Archieven van de gemeente Dentergem 1965 - 1965

Dossier van de verbeteringswerken aan de Neerbroekstraat.

BE GAD/OES/WEG/P.B./100

Archieven van de gemeente Dentergem 1965 - 1967

Lijst met aanvragen en vergunningen voor het maken van (licht)reclame.

BE GAD/OES/OPE/P.B./22

Archieven van de gemeente Dentergem 1965 - 1976

Dossier betreffende het toezicht op wielerwedstrijden.

BE GAD/OES/OPE/P.B./46

Archieven van de gemeente Dentergem 1965 - 1976

Dossier van de werken aan en de uitbreidingen van het rioleringsnet.

BE GAD/OES/WEG/P.B./59

Archieven van de gemeente Dentergem 1964 - 1976

Uittreksels uit overlijdensakten.

BE GAD/OES/BUR/P.B./24

Archieven van de gemeente Dentergem 1964 - 1976

Dossier van de gedeeltelijke verlegging van de voetweg 18.

BE GAD/OES/WEG/P.B./106

Archieven van de gemeente Dentergem 1964 - 1965

Dossier van de verbeteringswerken aan de Vijvestraat.

BE GAD/OES/WEG/P.B./97

Archieven van de gemeente Dentergem 1963 - 1963

Dossier van de aanleg van een uitrustingsweg voor de industriezone.

BE GAD/OES/WEG/P.B./109

Archieven van de gemeente Dentergem 1963 - 1975

Verslagen van onderzoeken naar de gezondheid van de bevolking.

BE GAD/OES/VOL/P.B./53

Archieven van de gemeente Dentergem 1962 - 1975

Dossier betreffende de personenbelasting.

BE GAD/OES/BEL/P.B./13

Archieven van de gemeente Dentergem 1962 - 1977

Dossier van de verbeteringswerken aan de Vaerestraat.

BE GAD/OES/WEG/P.B./98

Archieven van de gemeente Dentergem 1961 - 1962

Dossier van de verbeteringswerken aan de Aalbeek.

BE GAD/OES/WAT/P.B./84

Archieven van de gemeente Dentergem 1961 - 1956

Dossier van de algemene volkstelling.

BE GAD/OES/BEV/P.B./41

Archieven van de gemeente Dentergem 1961 - 1961

Plannen en voorontwerp van een industriezone.

BE GAD/OES/STE/P.B./72

Archieven van de gemeente Dentergem 1961 - 1961

Duplicaten van afgeleverde activiteitsattesten.

BE GAD/OES/ECO/P.B./156

Archieven van de gemeente Dentergem 1961 - 1975

Dossier van de industriezone.

BE GAD/OES/ECO/P.B./148

Archieven van de gemeente Dentergem 1961 - 1967

Register voor de inschrijving van de activiteitsattesten.

BE GAD/OES/ECO/P.B./157

Archieven van de gemeente Dentergem 1961 - 1969

Lijst met aangiften van en afwijkingen op de wekelijkse rustdag.

BE GAD/OES/ECO/P.B./158

Archieven van de gemeente Dentergem 1961 - 1970

Dossier van de onderhoudswerken aan twee of meer wegen.

BE GAD/OES/WEG/P.B./115

Archieven van de gemeente Dentergem 1960 - 1966

Dossier van de betwisting van de breedte van de Pontstraat.

BE GAD/OES/WEG/P.B./99

Archieven van de gemeente Dentergem 1960 - 1961

Briefwisseling over de inenting tegen polio.

BE GAD/OES/VOL/P.B./51

Archieven van de gemeente Dentergem 1960 - 1974

Dossier betreffende de heffing van verhaalbelastingen.

BE GAD/OES/BEL/P.B./10

Archieven van de gemeente Dentergem 1959 - 1964

Plannen van het openbare verlichtingsnet.

BE GAD/OES/WEG/P.B./119

Archieven van de gemeente Dentergem 1959 - 1969

Dossiers van de werken aan en de uitbreidingen van het openbare verlichtingsnet.

BE GAD/OES/WEG/P.B./120

Archieven van de gemeente Dentergem 1959 - 1969

Dossier van de inenting tegen difteritis.

BE GAD/OES/VOL/P.B./52

Archieven van de gemeente Dentergem 1959 - 1959

Dossier van de verbeteringswerken aan de Vennestraat.

BE GAD/OES/WEG/P.B./104

Archieven van de gemeente Dentergem 1959 - 1995

Dossier van de campagne tegen polio.

BE GAD/OES/VOL/P.B./50

Archieven van de gemeente Dentergem 1958 - 1958

Dossier van de woningbouwmaatschappij SM Helpt elkander.

BE GAD/OES/WEL/P.B./79

Archieven van de gemeente Dentergem 1957 - 1972

Dossier betreffende de toekenning van premies voor de teelt van bepaalde gewassen.

BE GAD/OES/ECO/P.B./146

Archieven van de gemeente Dentergem 1957 - 1977

Briefwisseling over de zorg voor wegen.

BE GAD/OES/WEG/P.B./89

Archieven van de gemeente Dentergem 1956 - 1975

Bewijsstukken van inschrijving of van niet-inschrijving.

BE GAD/OES/BEV/P.B./29

Archieven van de gemeente Dentergem 1956 - 1970

Dossier betreffende de nummering van de huizen.

BE GAD/OES/SEC/P.B./37

Archieven van de gemeente Dentergem 1956 - 1970

Dossier betreffende steunmaatregelen voor landbouwers na uitzonderlijke schade aan de teelten.

BE GAD/OES/ECO/P.B./165

Archieven van de gemeente Dentergem 1956 - 1976

Dossier betreffende de gemeentelijke belastingen op het afhalen van huisvuil.

BE GAD/OES/BEL/P.B./18

Archieven van de gemeente Dentergem 1954 - 1976

Dossier van de brandweer.

BE GAD/OES/OPE/P.B./82

Archieven van de gemeente Dentergem 1954 - 1967

Vergunningen voor wegen.

BE GAD/OES/WEG/P.B./91

Archieven van de gemeente Dentergem 1954 - 1972

Dossier betreffende de gemeentelijke belastingen op tewerkgesteld personeel.

BE GAD/OES/BEL/P.B./15

Archieven van de gemeente Dentergem 1954 - 1956

Dossier betreffende de nijverheidsbelasting op rootputten.

BE GAD/OES/BEL/P.B./16

Archieven van de gemeente Dentergem 1953 - 1956

Dossiers betreffende de aanvragen en toelatingen tot het organiseren van loterijen en tombola's.

BE GAD/OES/OPE/P.B./47

Archieven van de gemeente Dentergem 1953 - 1975

Dossier van de gedeeltelijke verlegging van de voetweg 18.

BE GAD/OES/WEG/P.B./105

Archieven van de gemeente Dentergem 1953 - 1954

Dossier van de onderhoudswerken aan twee of meer wegen.

BE GAD/OES/WEG/P.B./114

Archieven van de gemeente Dentergem 1953 - 1959

Dossier betreffende de gemeentelijke belastingen op drijfkracht.

BE GAD/OES/BEL/P.B./14

Archieven van de gemeente Dentergem 1953 - 1956

Dossier betreffende het onderzoek naar het lozen van afvalwater in de gemeentelijke riool.

BE GAD/OES/MIL/P.B./60

Archieven van de gemeente Dentergem 1953 - 1976

Dossier betreffende diverse steunmaatregelen en -acties na uitzonderlijke omstandigheden.

BE GAD/OES/WEL/P.B./164

Archieven van de gemeente Dentergem 1953 - 1976

Register van de afgeleverde identiteitskaarten.

BE GAD/OES/BEV/P.B./45

Archieven van de gemeente Dentergem 1952 - 1976

Register van de uitreiking van identiteitskaarten aan kinderen onder twaalf jaar.

BE GAD/OES/BEV/P.B./43

Archieven van de gemeente Dentergem 1952 - 1972

Briefwisseling over openbare werken.

BE GAD/OES/P.B./2

Archieven van de gemeente Dentergem 1952 - 1972

Dossier van de verbeteringswerken aan de weg van groot verkeer 205, in het centrum.

BE GAD/OES/WEG/P.B./95

Archieven van de gemeente Dentergem 1952 - 1962

Dossier betreffende het afhalen van huisvuil.

BE GAD/OES/MIL/P.B./61

Archieven van de gemeente Dentergem 1952 - 1977

Uittreksels uit geboorteakten.

BE GAD/OES/BUR/P.B./23

Archieven van de gemeente Dentergem 1951 - 1975

Dossier van de demping van de voetweg 27.

BE GAD/OES/WEG/P.B./107

Archieven van de gemeente Dentergem 1951 - 1953

Dossier van de perequatie (kadaster).

BE GAD/OES/BEL/P.B./8

Archieven van de gemeente Dentergem 1951 - 1961

Dossier van de werken aan en de uitbreidingen van het openbare telefoonnet.

BE GAD/OES/P.B./130

Archieven van de gemeente Dentergem 1951 - 1977

Briefwisseling over economie en handel.

BE GAD/OES/ECO/P.B./133

Archieven van de gemeente Dentergem 1950 - 1972

Dossiers van de onteigeningen voor de aanleg van de buurtwegen 3 en 7.

BE GAD/OES/WEG/P.B./122

Archieven van de gemeente Dentergem 1950 - 1950

Dossier betreffende de tewerkstelling van werklozen.

BE GAD/OES/WEL/P.B./163

Archieven van de gemeente Dentergem 1950 - 1961

Dossier betreffende de gemeentelijke belastingen op administratieve stukken.

BE GAD/OES/BEL/P.B./19c

Archieven van de gemeente Dentergem 1950 - 1976

Dossier van de rangschikking, de punten van oorsprong en de beschrijvende tabellen voor de atlas van de onbevaarbare waterlopen.

BE GAD/OES/WAT/P.B./88

Archieven van de gemeente Dentergem 1950 - 1971

Dossier betreffende opcentiemen op de onroerende voorheffing.

BE GAD/OES/BEL/P.B./7

Archieven van de gemeente Dentergem 1949 - 1977

Dossier betreffende opcentiemen.

BE GAD/OES/BEL/P.B./4

Archieven van de gemeente Dentergem 1949 - 1966

Dossier betreffende weegrechten.

BE GAD/OES/BEL/P.B./19b

Archieven van de gemeente Dentergem 1949 - 1969

Dossier betreffende de gemeentelijke belastingen op voertuigen.

BE GAD/OES/BEL/P.B./11

Archieven van de gemeente Dentergem 1949 - 1961

Dossier betreffende de jaarlijkse aangifte van nieuwe gebouwen.

BE GAD/OES/BEL/P.B./9

Archieven van de gemeente Dentergem 1949 - 1976
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief