Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Oedelem

BE GABE/GAO

Archieven van de Gemeente Beernem onbekend - 1976
626 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Uittreksel uit de notulen van het schepencollege betreffende de aanstelling van een bijzondere boswachter.

BE GABE/GAO/G/02/P.B./693

Archieven van de Gemeente Beernem 1944 - 1944

Bundel Tweede Wereldoorlog: documenten betreffende uitbetalingen/vergoedingen aan Nederlandse vluchtelingen.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./860

Archieven van de Gemeente Beernem 1944 - 1945

Bundel Tweede Wereldoorlog: onderrichtingen n.a.v. het einde van de Duitse bezetting.

BE GABE/GAO/F/01/P.B./843b

Archieven van de Gemeente Beernem 07/09/1944 - 28/09/1944

Documenten betreffende aanduiding van een gemeentelijke afgevaardigde bij de fiscale commissie.

BE GABE/GAO/D/10/P.B./250

Archieven van de Gemeente Beernem 1943 - 1973

Boek met briefwisseling.

BE GABE/GAO/A/03/P.B./270

Archieven van de Gemeente Beernem 1943 - 1943

Documenten betreffende tijdelijk werkliedenpersoneel.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./421

Archieven van de Gemeente Beernem 1943 - 1943

Documenten betreffende maatschappelijke zekerheid gemeentepersoneel.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./323

Archieven van de Gemeente Beernem 1943 - 1947

Documenten betreffende aanwerving van een veldwachter.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./405

Archieven van de Gemeente Beernem 1943 - 1943

Bundel legitimatiekaarten van het gemeentepersoneel

BE GABE/GAO/B/04/P.B./322

Archieven van de Gemeente Beernem 1943 - 1944

Begroting 1944.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1138

Archieven van de Gemeente Beernem 1943 - 1944

Jaarrekening 1942.

BE GABE/GAO/D/09/P.B./977

Archieven van de Gemeente Beernem 1943 - 1943

Jaarrekening 1941.

BE GABE/GAO/D/09/P.B./976

Archieven van de Gemeente Beernem 1942 - 1942

Documenten betreffende Provinciale Pensioenkas voor Gemeentesecretarissen van West-Vlaanderen.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./318

Archieven van de Gemeente Beernem 1942 - 1971

Documenten betreffende de kleding, uitrusting en fietsvergoeding van de veldwachters.

BE GABE/GAO/G/02/P.B./434

Archieven van de Gemeente Beernem 1942 - 1945

Begroting 1943.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1137

Archieven van de Gemeente Beernem 1942 - 1943

Documenten betreffende de aanstelling en eedaflegging van aanwijzer-schatter.

BE GABE/GAO/D/11/P.B./246

Archieven van de Gemeente Beernem 1942 - 1953

Bundel aanwerving van politiepersoneel.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./404

Archieven van de Gemeente Beernem 1942 - 1942

Bundel Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./317

Archieven van de Gemeente Beernem 1942 - 1976

Documenten betreffende bedeling van groenten en vis.

BE GABE/GAO/L/01/P.B./595

Archieven van de Gemeente Beernem 1941 - 1944

Begroting 1942.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1136

Archieven van de Gemeente Beernem 1941 - 1942

Bundel aanwervingen tijdelijk personeel.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./313

Archieven van de Gemeente Beernem 1941 - 1944

Jaarrekening 1940.

BE GABE/GAO/D/09/P.B./975

Archieven van de Gemeente Beernem 1941 - 1941

Bundel Tweede Wereldoorlog: onderrichting betreffende het beletten om overeenkomsten te sluiten of uit te voeren met de vijand.

BE GABE/GAO/F/01/P.B./880

Archieven van de Gemeente Beernem 10/04/1941 - 10/04/1941

Bundel Tweede Wereldoorlog: verslag van de schade aangericht aan de winkel - bazar- van de Kinders Dooreman, veroorzaakt door oorlogsfeiten.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./865

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1940

Bundel betreffende zegels voor melk en paardenvoer.

BE GABE/GAO/L/01/P.B./596

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1948

Bundel onderrichtingen betreffende politie op de handel.

BE GABE/GAO/G/02/P.B./684

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1942

Bundel aanvragen om toelating tot verder verkeer van een motorrijtuig.

BE GABE/GAO/L/02/P.B./603

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1941

Bundel Tweede Wereldoorlog: onderrichtingen van de Duitse bezetter.

BE GABE/GAO/F/01/P.B./839b

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1944

Bundel Tweede Wereldoorlog: documenten betreffende begravingen van oorlogsslachtoffers (w.o. gesneuvelde militairen).

BE GABE/GAO/F/02/P.B./835

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1942

Bundel tellingen van de stro- en havervoorraden.

BE GABE/GAO/L/01/P.B./852

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1940

Bundel Tweede Wereldoorlog: onderrichtingen m.b.t. grensverkeer en grenskaarten.

BE GABE/GAO/F/01/P.B./841b

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1944

Jaarrekening 1939.

BE GABE/GAO/D/09/P.B./974

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1940

Documenten betreffende kader van het politiepersoneel.

BE GABE/GAO/G/02/P.B./433

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1946

Bundel Tweede Wereldoorlog: lijst teruggekeerde soldaten.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./836

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1940

Documenten betreffende Passieve Luchtbescherming/Luchtverdediging.

BE GABE/GAO/G/03/P.B./824

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1945

Bundel Tweede Wereldoorlog: oorlogsschade.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./891

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1942

Documenten betreffende de aanwerving van een politiecommissaris.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./403

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1943

Bundel aanvragen om motorbrandstof.

BE GABE/GAO/L/02/P.B./604

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1941

Documenten betreffende tijdelijk personeel.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./326

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1947

Begroting 1941.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1034

Archieven van de Gemeente Beernem 1940 - 1941

Bundel Tweede Wereldoorlog: raming van de oorlogsschade aan de kerk van Oostveld.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./893

Archieven van de Gemeente Beernem 18/07/1940 - 18/07/1940

Bundel Tweede Wereldoorlog: processen-verbaal over de schade door het leger toegebracht aan de voorraden, de dieren, de vruchten en de landerijen van de bewoners van Oedelem.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./858

Archieven van de Gemeente Beernem 05/1940 - 06/1940

Bundel Tweede Wereldoorlog: onderrichtingen n.a.v. oorlogsdreigingen.

BE GABE/GAO/F/01/P.B./840b

Archieven van de Gemeente Beernem 13/02/1940 - 12/05/1940

Bundel mobilisatie van het leger: klasseerboek tot inschrijving van paarden, behorende aan de inwoners van Oedelem.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./810g

Archieven van de Gemeente Beernem 1939 - 1940

Register van optelling der autovoertuigen.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./885

Archieven van de Gemeente Beernem 1939 - 1939

Bundel mobilisatie van het leger: klasseerboek tot inschrijving van paardenvoertuigen, behorende aan de inwoners van Oedelem.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./810h

Archieven van de Gemeente Beernem 1939 - 1939

Documenten betreffende schade aangebracht door militaire troepen.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./838a

Archieven van de Gemeente Beernem 1939 - 1939

Begroting 1940.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1033

Archieven van de Gemeente Beernem 1939 - 1939

Jaarrekening 1938.

BE GABE/GAO/D/09/P.B./973

Archieven van de Gemeente Beernem 1939 - 1939

Documenten betreffende opeising van huisvesting en stro voor militaire troepen.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./854

Archieven van de Gemeente Beernem 1939 - 1939

Documenten betreffende verzekering tegen arbeidsongevallen.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./427

Archieven van de Gemeente Beernem 1939 - 1939

Documenten betreffende Gemeenschappelijke Sociale Dienst: Bijzonder Compensatiekas Gezinsvergoedingen/Kinderbijslagfonds voor de Gemeenten.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./327

Archieven van de Gemeente Beernem 1939 - 1976

Documenten betreffende burgerlijke opeisingen.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./884

Archieven van de Gemeente Beernem 1939 - 1940

Bundel boedellijsten der gereedschappen en toebehoren.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./887

Archieven van de Gemeente Beernem 1939 - 1939

Bundel tijdelijke politiemaatregelen op het wegverkeer, n.a.v. wegenwerken, feestelijkheden en sportcriteria.

BE GABE/GAO/G/02/P.B./680

Archieven van de Gemeente Beernem 1938 - 1975

Jaarrekening 1937.

BE GABE/GAO/D/09/P.B./972

Archieven van de Gemeente Beernem 1938 - 1938

Begroting 1939.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1032

Archieven van de Gemeente Beernem 1938 - 1939

Begroting 1937.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1030

Archieven van de Gemeente Beernem 1937 - 1937

Begroting 1938.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1031

Archieven van de Gemeente Beernem 1937 - 1938

Jaarrekening 1936.

BE GABE/GAO/D/09/P.B./971

Archieven van de Gemeente Beernem 1937 - 1937

Bundel onderrichtingen betreffende bescherming tegen luchtaanvallen/luchtbescherming

BE GABE/GAO/F/01/P.B./879

Archieven van de Gemeente Beernem 1937 - 1938

Bundel mobilisatie van het leger: opgave der bijwagens voor automobielentrein.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./882

Archieven van de Gemeente Beernem 1937 - 1939

Bundel mobilisatie van het leger: opgave der trekwagens.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./883

Archieven van de Gemeente Beernem 1937 - 1939

Bundel mobilisatie van het leger: klasseerboek tot inschrijving van paarden, behorende aan de inwoners van Oedelem.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./810d

Archieven van de Gemeente Beernem 1936 - 1939

Bundel mobilisatie van het leger: klasseerboek tot inschrijving van autovoertuigen, behorende aan de inwoners van Oedelem.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./810f

Archieven van de Gemeente Beernem 1936 - 1939

Documenten betreffende de aanstelling van toeziener van de gemeentearbeiders en de nietig verklaring ervan.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./303

Archieven van de Gemeente Beernem 1936 - 1937

Lijsten der 20 jongste kiezers van de 1ste en het 2de stemafdeling, onder deze welke kunnen lezen en schrijven en die op den dag der verkiezing minstens 30 jaar oud zullen zijn, voor de wetgevende...

BE GABE/GAO/E/04/P.B./621

Archieven van de Gemeente Beernem 1936 - 1936

Bundel mobilisatie van het leger: klasseerboek tot inschrijving van motorfietsen, behorende aan de inwoners van Oedelem.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./881

Archieven van de Gemeente Beernem 1936 - 1939

Bundel mobilisatie van het leger: klasseerboek tot inschrijving van paardenvoertuigen, behorende aan de inwoners van Oedelem.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./810e

Archieven van de Gemeente Beernem 1936 - 1939

Begroting 1936.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1029

Archieven van de Gemeente Beernem 1936 - 1936

Documenten betreffende verkeersbelastingen.

BE GABE/GAO/D/10/P.B./1142

Archieven van de Gemeente Beernem 1936 - 1949

Bundel betreffende de wedden van het gemeentepersoneel

BE GABE/GAO/B/04/P.B./305

Archieven van de Gemeente Beernem 1935 - 1952

Begroting 1935.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1028

Archieven van de Gemeente Beernem 1935 - 1935

Bundel rekeningen bij het Gemeentekrediet

BE GABE/GAO/D/01/P.B./1025

Archieven van de Gemeente Beernem 1935 - 1953

Documenten betreffende bewapening veldwachters

BE GABE/GAO/G/02/P.B./431

Archieven van de Gemeente Beernem 1935 - 1948

Bundel opeisingsberichten.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./886

Archieven van de Gemeente Beernem 1935 - 1939

Documenten betreffende en briefwisseling betreffende het kadaster.

BE GABE/GAO/D/11/P.B./248

Archieven van de Gemeente Beernem 1934 - 1975

Begroting 1934.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1096

Archieven van de Gemeente Beernem 1934 - 1934

Register tot inschrijving der processen-verbaal van onderzoek van commodo en incommodo.

BE GABE/GAO/A/02/P.B./451

Archieven van de Gemeente Beernem 1933 - 1960

Begroting 1933.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1095

Archieven van de Gemeente Beernem 1933 - 1933

Begroting 1932.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1094

Archieven van de Gemeente Beernem 1932 - 1933

Lijsten der 20 jongste kiezers van het 3de en 5de bureel, onder deze welke kunnen lezen en schrijven en die op den dag der verkiezing (9 okt. 1932), minstens 30 jaar oud zullen zijn.

BE GABE/GAO/E/04/P.B./620

Archieven van de Gemeente Beernem 1932 - 1932

Bundel gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1932.

BE GABE/GAO/E/04/P.B./652

Archieven van de Gemeente Beernem 1932 - 1933

Begroting 1931.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1093

Archieven van de Gemeente Beernem 1931 - 1931

Omzendbrieven en onderrichtingen.

BE GABE/GAO/E/03/P.B./564

Archieven van de Gemeente Beernem 1930 - 1948

Documenten betreffende de provinciale pensioenkas van de gemeentebedienden.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./299

Archieven van de Gemeente Beernem 1930 - 1933

Begroting 1930.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1092

Archieven van de Gemeente Beernem 1930 - 1930

Documenten betreffende de aanwerving van een gemeentesecretaris.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./312

Archieven van de Gemeente Beernem 1930 - 1930

Briefwisseling en onderrichtingen.

BE GABE/GAO/F/03/P.B./710

Archieven van de Gemeente Beernem 1929 - 1934

Begroting 1929.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1091

Archieven van de Gemeente Beernem 1929 - 1929

Verklaring van ontvangsten en uitgaven gedaan door de ondergetekende ontvanger van de gemeente Oedelem - 1929.

BE GABE/GAO/D/08/P.B./1023

Archieven van de Gemeente Beernem 01/1929 - 06/1929

Begroting 1928.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1090

Archieven van de Gemeente Beernem 1928 - 1928

Verklaring van ontvangsten en uitgaven gedaan door de ondergetekende ontvanger van de gemeente Oedelem - 1928.

BE GABE/GAO/D/08/P.B./1022

Archieven van de Gemeente Beernem 1928 - 1928

Document opgave der automobielen.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./874

Archieven van de Gemeente Beernem 1928 - 1928

Boek van rangschikking, dienende tot de inschrijving van paarden, muilezels en voertuigen, behorende aan de inwoners van de gemeente en die door de Commissies van optelling en rangschikking...

BE GABE/GAO/F/02/P.B./875

Archieven van de Gemeente Beernem 1928 - 1928

Document opgave der motocycletten.

BE GABE/GAO/F/02/P.B./873

Archieven van de Gemeente Beernem 1928 - 1928

Boek van rangschikking, dienende tot de inschrijving van paarden, muilezels en voertuigen, behorende aan de inwoners van de gemeente en die door de Commissies van optelling en rangschikking...

BE GABE/GAO/F/02/P.B./876

Archieven van de Gemeente Beernem 1927 - 1927

Begroting 1927.

BE GABE/GAO/D/02/P.B./1089

Archieven van de Gemeente Beernem 1927 - 1927

Documenten betreffende de perequatie (aanpassing, herziening) van de wedden.

BE GABE/GAO/B/04/P.B./302

Archieven van de Gemeente Beernem 1927 - 1930

Documenten betreffende belastingen.

BE GABE/GAO/D/10/P.B./1141

Archieven van de Gemeente Beernem 1927 - 1944
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief