Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Assebroek

BE SAB/ASS

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
1776 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Mobilisatie, militaire opeisingen en inkwartieringen in vredestijd

BE SAB/ASS/08/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Officiële plechtigheden en feestelijkheden

BE SAB/ASS/13/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Personeel

BE SAB/ASS/09/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Personeel

BE SAB/ASS/12/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Fiscaliteit - Provinciale belastingen

BE SAB/ASS/04/04.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Registers en klappers

BE SAB/ASS/05/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Toezicht op de geneeskundige praktijk en bestrijding van ziekten

BE SAB/ASS/10/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Toezicht op de hinderlijke, gevaarlijke en ongezonde inrichtingen

BE SAB/ASS/10/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Toezicht op het slachten en gezondheidspolitie van huisdieren

BE SAB/ASS/10/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Veeteelt

BE SAB/ASS/14/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Vereremerkingen

BE SAB/ASS/14/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werken aan gebouwen, monumenten en inrichtingen - Andere onroerende goederen en inrichtingen

BE SAB/ASS/11/03.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werken aan en toezicht op wegen - Rijkswegen

BE SAB/ASS/11/04.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werken aan en toezicht op wegen - Buurtwegen

BE SAB/ASS/11/04.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werken m.b.t. wegconcessies voor openbare nutsvoorzieningen - Gas- en elektriciteitsvoorziening

BE SAB/ASS/11/06.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemeen

BE SAB/ASS/01

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Beheer van het patrimonium

BE SAB/ASS/03

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Openbare gezondheid

BE SAB/ASS/10

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Onderwijs

BE SAB/ASS/12

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemeen

BE SAB/ASS/04/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemeen

BE SAB/ASS/12/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemeen

BE SAB/ASS/17/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Andere bescheiden m.b.t. Burgerlijke Stand

BE SAB/ASS/05/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Armbestuur (1796-1925) - Algemeen

BE SAB/ASS/16/01.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1925

Boekhouding van de secretarie - Begrotingen en bijlagen

BE SAB/ASS/04/02.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Personeel van de diensten - Bescheiden m.b.t. de personeelsformatie, personeelsregisters e.a. overzichten

BE SAB/ASS/02/03.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Betwiste zaken, geschillen en rechtsvorderingen

BE SAB/ASS/01/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Organisatie en leden van de beleidsorganen - College van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/ASS/02/02.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Dagelijkse werking

BE SAB/ASS/09/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Fiscaliteit - Gemeentebelastingen - Algemeen

BE SAB/ASS/04/04.01.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

De gemeente als administratieve eenheid - Grondgebied

BE SAB/ASS/02/01.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Kiezerslijsten en afgeleide lijsten

BE SAB/ASS/07/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Leerlingen en leerplicht

BE SAB/ASS/12/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Opdrachten van de gerechtelijke politie

BE SAB/ASS/09/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Opdrachten van de politie m.b.t. de openbare veiligheid

BE SAB/ASS/09/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Sint-Katharina - Algemeen

BE SAB/ASS/17/03.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Pensioenen

BE SAB/ASS/15/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Registers en/of repertoria van akten en m.b.t. openbare onderzoeken

BE SAB/ASS/01/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Reglementen

BE SAB/ASS/09/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Personeel van de diensten - Statuut van het personeel, bezoldigingen e.a. regelingen

BE SAB/ASS/02/03.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Toezicht op de bewoonbaarheid van de woningen

BE SAB/ASS/10/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Verkiezingsdossiers

BE SAB/ASS/07/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Vreemdelingen en vluchtelingen

BE SAB/ASS/06/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werkloosheid

BE SAB/ASS/15/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Ziekenzorg

BE SAB/ASS/15/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werken m.b.t. wegconcessies voor openbare nutsvoorzieningen - Telefoon

BE SAB/ASS/11/06.04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Ruimtelijke ordening - Verkavelingsvergunningen

BE SAB/ASS/11/07.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis - Financiën

BE SAB/ASS/17/02.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Sint-Katharina - Financiën

BE SAB/ASS/17/03.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Cultuur, Jeugdbeleid, Sport en Recreatie

BE SAB/ASS/13

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Bevordering van het economisch leven

BE SAB/ASS/14

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Sociale Voorzieningen en Arbeidsreglementering

BE SAB/ASS/15

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Voogdij over de C.O.O. (Commissie voor Openbare Onderstand) en rechtsvoorgangers

BE SAB/ASS/16

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Kerkfabrieken en anderen betrekkingen met erkende erediensten

BE SAB/ASS/17

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemene bescheiden van de Gemeenteraad

BE SAB/ASS/01/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemene bescheiden van het College van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/ASS/01/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemene briefwisseling

BE SAB/ASS/01/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemene staten, enquêtes, statistieken

BE SAB/ASS/01/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Bevoorrading

BE SAB/ASS/14/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Bibliotheek

BE SAB/ASS/13/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de ontvanger - Boekhoudingsregisters

BE SAB/ASS/04/03.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de secretarie - Boekhoudingsregisters

BE SAB/ASS/04/02.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Handel en nijverheid

BE SAB/ASS/14/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Huisvesting en gezinsbeleid

BE SAB/ASS/15/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Huisvuilophaling

BE SAB/ASS/10/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Identiteitskaarten en reispassen

BE SAB/ASS/06/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

De gemeente als administratieve eenheid - Oprichting, opheffing, benaming

BE SAB/ASS/02/01.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Organisatie en dagelijks beheer van de technische dienst

BE SAB/ASS/11/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Heilig Hart (Steenbrugge)

BE SAB/ASS/17/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Maria Assumpta

BE SAB/ASS/17/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis - Algemeen

BE SAB/ASS/17/02.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Fiscaliteit - Rijksbelastingen

BE SAB/ASS/04/04.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Ruimtelijke ordening - Algemeen

BE SAB/ASS/11/07.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Personeel van de diensten - Sociale maatregelen en diensten voor het gemeentepersoneel

BE SAB/ASS/02/03.05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Sociale voorzieningen

BE SAB/ASS/12/09.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werken aan en toezicht op de waterlopen

BE SAB/ASS/11/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werken aan en toezicht op wegen - Algemeen

BE SAB/ASS/11/04.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werken aan gebouwen, monumenten en inrichtingen - Het gemeentehuis

BE SAB/ASS/11/03.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werken m.b.t. wegconcessies voor openbare nutsvoorzieningen - Watervoorziening

BE SAB/ASS/11/06.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Armbestuur (1796-1925) - Financiën

BE SAB/ASS/16/01.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1925

Bevolkingsregister met index en 1 kladexemplaar

BE SAB/ASS/06/02./P.B./602

Archieven van de Stad Brugge 1795 - 1828

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./515

Archieven van de Stad Brugge 1796 - 1809

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./516

Archieven van de Stad Brugge 1810 - 1819

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./517

Archieven van de Stad Brugge 1820 - 1829

Bevolkingsregister .

BE SAB/ASS/06/02./P.B./603

Archieven van de Stad Brugge 1827 - 1840

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./518

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1839

Bevolkingsregister .

BE SAB/ASS/06/02./P.B./604

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1846

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./519

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1849

Bevolkingsregister met index

BE SAB/ASS/06/02./P.B./605

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1866

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./520

Archieven van de Stad Brugge 1850 - 1859

Registers van de gerechtelijke veroordelingen, met index.

BE SAB/ASS/09/06./P.B./964

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1913

Vergunningen van hinderlijke, gevaarlijke en ongezonde inrichtingen 1ste en 2de klas

BE SAB/ASS/10/04./P.B./986

Archieven van de Stad Brugge 1856 - 1921

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./521

Archieven van de Stad Brugge 1860 - 1869

Registers van de gerechtelijke veroordelingen, met index.

BE SAB/ASS/09/06./P.B./967

Archieven van de Stad Brugge 1862 - 1935

Bevolkingsregister met index

BE SAB/ASS/06/02./P.B./606

Archieven van de Stad Brugge 1866 - 1876

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./522

Archieven van de Stad Brugge 1870 - 1879

Bevolkingsregister met index

BE SAB/ASS/06/02./P.B./607

Archieven van de Stad Brugge 1876 - 1890

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./523

Archieven van de Stad Brugge 1880 - 1889

Register van de geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.

BE SAB/ASS/05/02./P.B./524

Archieven van de Stad Brugge 1890 - 1895

Briefwisseling , staten uittreksels betreffende de militie (lotelingen plaatsvervangers, vrijstellingen dienstplichtigen enz.), geklasseerd per jaar

BE SAB/ASS/08/01./P.B./770

Archieven van de Stad Brugge 1890 - 1909
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief