Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Assebroek

BE SAB/ASS

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
1776 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Algemeen

BE SAB/ASS/07/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemeen

BE SAB/ASS/09/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemeen

BE SAB/ASS/10/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemeen

BE SAB/ASS/11/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemeen

BE SAB/ASS/12/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemeen

BE SAB/ASS/13/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemeen

BE SAB/ASS/17/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemene bescheiden van de Gemeenteraad

BE SAB/ASS/01/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemene bescheiden van het College van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/ASS/01/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemene briefwisseling

BE SAB/ASS/01/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Algemene staten, enquêtes, statistieken

BE SAB/ASS/01/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Andere bescheiden m.b.t. Burgerlijke Stand

BE SAB/ASS/05/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Arbeidsreglementering

BE SAB/ASS/15/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Armbestuur (1796-1925) - Algemeen

BE SAB/ASS/16/01.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1925

Begraafplaats en lijkbezorging

BE SAB/ASS/05/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de secretarie - Begrotingen en bijlagen

BE SAB/ASS/04/02.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Beheer van onroerende goederen

BE SAB/ASS/03/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Beheer van roerende goederen

BE SAB/ASS/03/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de ontvanger - Bescheiden m.b.t. de ambstaanvaarding

BE SAB/ASS/04/03.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Bescheiden m.b.t. de herziening van de kiezerslijsten

BE SAB/ASS/07/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Personeel van de diensten - Bescheiden m.b.t. de personeelsformatie, personeelsregisters e.a. overzichten

BE SAB/ASS/02/03.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de secretarie - Bescheiden m.b.t. leningen

BE SAB/ASS/04/02.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Betwiste zaken, geschillen en rechtsvorderingen

BE SAB/ASS/01/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Bevolkingsregisters en andere bescheiden m.b.t. de bevolkingsbeweging

BE SAB/ASS/06/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Bevoorrading

BE SAB/ASS/14/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Bibliotheek

BE SAB/ASS/13/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de ontvanger - Boekhoudingsregisters

BE SAB/ASS/04/03.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de secretarie - Boekhoudingsregisters

BE SAB/ASS/04/02.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Collecten en tombola's

BE SAB/ASS/13/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Organisatie en leden van de beleidsorganen - College van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/ASS/02/02.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis - Patrimonium

BE SAB/ASS/17/02.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis - Financiën

BE SAB/ASS/17/02.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Sint-Katharina - Patrimonium

BE SAB/ASS/17/03.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Sint-Katharina - Financiën

BE SAB/ASS/17/03.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Dagelijkse werking

BE SAB/ASS/09/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

De gemeente als administratieve eenheid - Deelname aan samenwerkingsorganen

BE SAB/ASS/02/01.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Personeel van de diensten - Dossiers n.a.v. bijzondere feiten

BE SAB/ASS/02/03.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Personeel van de diensten - Dossiers van het personeel

BE SAB/ASS/02/03.04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Educatieve activiteiten

BE SAB/ASS/12/07.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Financiën

BE SAB/ASS/12/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Gebouwen en uitrusting

BE SAB/ASS/12/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Fiscaliteit - Gemeentebelastingen - Algemeen

BE SAB/ASS/04/04.01.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Organisatie en leden van de beleidsorganen - Gemeenteraad

BE SAB/ASS/02/02.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

De gemeente als administratieve eenheid - Grondgebied

BE SAB/ASS/02/01.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Handel en nijverheid

BE SAB/ASS/14/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Huisvesting en gezinsbeleid

BE SAB/ASS/15/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Huisvuilophaling

BE SAB/ASS/10/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Identiteitskaarten en reispassen

BE SAB/ASS/06/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Kiezerslijsten en afgeleide lijsten

BE SAB/ASS/07/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Landbouw en bosbouw

BE SAB/ASS/14/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Leerlingen en leerplicht

BE SAB/ASS/12/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Organisatie en leden van de beleidsorganen - Materiële inrichtng van de diensten

BE SAB/ASS/02/02.04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Medisch schooltoezicht

BE SAB/ASS/12/08.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Militaire dienst

BE SAB/ASS/08/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Mobilisatie, militaire opeisingen en inkwartieringen in vredestijd

BE SAB/ASS/08/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Officiële plechtigheden en feestelijkheden

BE SAB/ASS/13/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Oorlogsmaatregelen - Eerste Wereldoorlog: algemeen

BE SAB/ASS/08/03.01.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Opdrachten van de gerechtelijke politie

BE SAB/ASS/09/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Opdrachten van de politie m.b.t. de openbare orde en rust

BE SAB/ASS/09/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Opdrachten van de politie m.b.t. de openbare veiligheid

BE SAB/ASS/09/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

De gemeente als administratieve eenheid - Oprichting, opheffing, benaming

BE SAB/ASS/02/01.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Organisatie en dagelijks beheer van de technische dienst

BE SAB/ASS/11/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Heilig Hart (Steenbrugge)

BE SAB/ASS/17/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Maria Assumpta

BE SAB/ASS/17/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis - Algemeen

BE SAB/ASS/17/02.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Sint-Jozef en Sint-Kristoffel

BE SAB/ASS/17/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Sint-Katharina - Algemeen

BE SAB/ASS/17/03.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Parochie Sint-Lutgardis

BE SAB/ASS/17/07.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Pensioenen

BE SAB/ASS/15/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Personeel

BE SAB/ASS/09/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Personeel

BE SAB/ASS/12/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Fiscaliteit - Provinciale belastingen

BE SAB/ASS/04/04.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Registers en klappers

BE SAB/ASS/05/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Registers en/of repertoria van akten en m.b.t. openbare onderzoeken

BE SAB/ASS/01/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Organisatie en leden van de beleidsorganen - Registratuur, archief

BE SAB/ASS/02/02.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Reglementen

BE SAB/ASS/09/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Boekhouding van de ontvanger - Rekeningen en verantwoordingsstukken

BE SAB/ASS/04/03.02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Fiscaliteit - Rijksbelastingen

BE SAB/ASS/04/04.03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Ruimtelijke ordening - Algemeen

BE SAB/ASS/11/07.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Personeel van de diensten - Sociale maatregelen en diensten voor het gemeentepersoneel

BE SAB/ASS/02/03.05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Sociale voorzieningen

BE SAB/ASS/12/09.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Sport en recreatie

BE SAB/ASS/13/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Personeel van de diensten - Statuut van het personeel, bezoldigingen e.a. regelingen

BE SAB/ASS/02/03.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Structuur en organisatie

BE SAB/ASS/12/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Toezicht op de bewoonbaarheid van de woningen

BE SAB/ASS/10/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Toezicht op de geneeskundige praktijk en bestrijding van ziekten

BE SAB/ASS/10/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Toezicht op de hinderlijke, gevaarlijke en ongezonde inrichtingen

BE SAB/ASS/10/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Toezicht op het slachten en gezondheidspolitie van huisdieren

BE SAB/ASS/10/06.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Veeteelt

BE SAB/ASS/14/02.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Vereremerkingen

BE SAB/ASS/14/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Verkeer

BE SAB/ASS/14/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Verkiezingsdossiers

BE SAB/ASS/07/04.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Volkstellingen en andere bevolkingsstaten

BE SAB/ASS/06/03.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Vreemdelingen en vluchtelingen

BE SAB/ASS/06/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werken aan en toezicht op de waterlopen

BE SAB/ASS/11/05.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werken aan en toezicht op wegen - Algemeen

BE SAB/ASS/11/04.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werken aan gebouwen, monumenten en inrichtingen - Het gemeentehuis

BE SAB/ASS/11/03.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werken m.b.t. wegconcessies voor openbare nutsvoorzieningen - Watervoorziening

BE SAB/ASS/11/06.01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werkloosheid

BE SAB/ASS/15/01.

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970

Werkrechtersraad, rechtbank van koophandel en gezworenen

BE SAB/ASS/07/05

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief