Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Assebroek

BE SAB/ASS

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
1776 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bundel personeel van het Armbestuur, 1897-1909.

BE SAB/ASS/16/01.01./P.B./1495

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Plannen en lastenboeken voor het bouwen van het rust- en verzorgingstehuis "de Zeventorentjes" naar een ontwerp van Johan De Laere en Eric Schoonooghe, 1968.

BE SAB/ASS/16/02.04./P.B./1566

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Processen-verbaal van kasnazicht, 1940-1970.

BE SAB/ASS/16/02.03./P.B./1563

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel terugvorderingen voor onderhoud van behoeftigen tegenover de gemeenten waarin zij hun onderhoudswoonst hebben, 1919-1927.

BE SAB/ASS/16/01.02./P.B./1514

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel uittreksels uit het register van de beraadslagingen van de Commissie van Openbare Onderstand, 1948-1958.

BE SAB/ASS/16/02.01./P.B./1556

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende de ontbinding en liquidatie van Groot-Brugge, 1944-1947.

BE SAB/ASS/02/01.01./P.B./112

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de stand van zaken inzake het personeel, de openbare werken en de nog geldende gemeente- en politie-verordeningen met het oog op de opheffing van de gemeente en toetreding van de...

BE SAB/ASS/02/01.01./P.B./113

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Eindrekening van de gemeente Assebroek m.b.t. tot de fusie met Brugge (met begeleidende stukken), 1970-1971.

BE SAB/ASS/02/01.01./P.B./114

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Plan (getekend en handgekleurd kadastraal plan) van de gemeente door Ir. Doyen ingevolge de wet van 1 december 1807, in tien bladen met kadastrale legger en voltooid op 31-10-1809

BE SAB/ASS/02/01.02./P.B./115

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Briefwisseling en verslagen betreffende de Intercommunale Commissie van Gemeentebesturen van het kanton Brugge, 1950-1959.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./129

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Verslagen van de raad van beheer van de T.M.V.W., 1950-1968.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./130

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Jaarverslagen van de Interbrugse, Intercommunale Maatschappij voor Gas- en Elektricteitsbedeling in de Brugse streek, 1954-1966.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./131

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, 1955-1970.

BE SAB/ASS/02/01.03./P.B./132

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de wedden van burgemeester en schepenen, 1927-1970.

BE SAB/ASS/02/02.02./P.B./146

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het aanstellen van een nieuwe schepen in vervanging van R. De Smet, 1941.

BE SAB/ASS/02/02.02./P.B./147

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende het aanstellen van schepen G. Van Steenkiste als ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1953.

BE SAB/ASS/02/02.02./P.B./148

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel nieuwjaarwensen en bedankingen overgemaakt aan Burgemeester en Schepenen,1959-1970.

BE SAB/ASS/02/02.02./P.B./149

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende tussenkomst van de verzekering voor arbeidson-gevallen en voor schade aangericht door derden, 1933-1971.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./162

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossiers betreffende het verzekeren van het gemeentepersoneel en de gemeentegoederen, 1937-1971.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./163

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende wedden, lonen, vergoedingen en afhoudingen (RMZ), 1942-1970.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./164

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel dienstnota's voor het personeel, 1942-1971.

BE SAB/ASS/02/03.01./P.B./165

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Bundel van het Schepencollege en briefwisseling in verband met het aanstellen van tijdelijk personeel, 1946-1957.

BE SAB/ASS/02/03.02./P.B./179

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende het ontslag Ed. Delobelle als gemeentesecretaris en secretaris van het Armbestuur, 1915.

BE SAB/ASS/02/03.03./P.B./180

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Stukken betreffende de epuratie van gemeentepersoneel, ook onderwijzend personeel, 1944-1955.

BE SAB/ASS/02/03.03./P.B./181

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dossier betreffende het inrichten van een reis naar de wereldtentoonstelling voor het gemeentepersoneel op 21 juni 1958, 1958.

BE SAB/ASS/02/03.05./P.B./194

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief