Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Dudzele

BE SAB/DUD

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
548 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Oud Archief

BE SAB/DUD/A

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Bevolking

BE SAB/DUD/B07

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Onderwijs

BE SAB/DUD/B15

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Openbare orde

BE SAB/DUD/B17

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Varia

BE SAB/DUD/B22

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Intercommunales

BE SAB/DUD/B01/03

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Gemeentemandatarissen

BE SAB/DUD/B01/05

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Algemeenheden

BE SAB/DUD/B04/01

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Gemeentebelastingen

BE SAB/DUD/B04/03

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Akkerbouw en weilanden, jacht

BE SAB/DUD/B12/03

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Eerste Wereldoorlog (1914-1918)

BE SAB/DUD/B21/01

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Archief Hedendaagse Periode - Boekhouding

BE SAB/DUD/B02

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Gemeentegoederen

BE SAB/DUD/B03

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Fiscaliteit

BE SAB/DUD/B04

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Betwiste zaken

BE SAB/DUD/B05

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Burgerlijke stand

BE SAB/DUD/B06

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Openbare diensten en nutsvoorzieningen

BE SAB/DUD/B18

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Openbare gezondheid

BE SAB/DUD/B19

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Plechtigheden, feesten, verenigingsleven

BE SAB/DUD/B20

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Oorlogsomstandigheden

BE SAB/DUD/B21

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Grondgebied

BE SAB/DUD/B01/07

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Algemeenheden

BE SAB/DUD/B02/01

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Begrotingen en rekeningen van de gemeente, met bewijsstukken

BE SAB/DUD/B02/02

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Dag- en kasboeken en grootboeken

BE SAB/DUD/B02/03

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

BE SAB/DUD/B21/02

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Ommeloper .

BE SAB/DUD/A/P.B./1a

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Ommeloper .

BE SAB/DUD/A/P.B./1b

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Ommeloper .

BE SAB/DUD/A/P.B./1c

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Archief Hedendaagse Periode - Algemeenheden

BE SAB/DUD/B01

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Armbestuur en Commissie van Openbare Onderstand

BE SAB/DUD/B08

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Eredienst

BE SAB/DUD/B09

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Handel, nijverheid en toerisme

BE SAB/DUD/B14

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Verkiezingen

BE SAB/DUD/B16

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Personeel

BE SAB/DUD/B01/06

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Andere documenten betr. de gemeenteboekhouding

BE SAB/DUD/B02/04

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Rijks- en provinciale belastingen

BE SAB/DUD/B04/02

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Veeteelt

BE SAB/DUD/B12/02

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Landbouwtellingen

BE SAB/DUD/B12/04

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Archief Hedendaagse Periode - Militie

BE SAB/DUD/B10

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Urbanisatie, openbare werken en verkeer

BE SAB/DUD/B11

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Landbouw, jacht en visvangst

BE SAB/DUD/B12

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Sociale zaken

BE SAB/DUD/B13

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Jaarverslagen e.a. algemene overzichten

BE SAB/DUD/B01/01

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen

BE SAB/DUD/B01/02

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Urbanisatie en Monumentenzorg

BE SAB/DUD/B11/01

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Werken aan gemeentelijke gebouwen en inrichtingen

BE SAB/DUD/B11/02

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Werken aan wegen, bruggen, rioleringen e.d.

BE SAB/DUD/B11/03

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Verkeer

BE SAB/DUD/B11/04

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Algemeenheden

BE SAB/DUD/B12/01

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Akten betreffende de 'disgoederen', goederenbezit van het armbestuur

BE SAB/DUD/B08/P.B./267

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./234

Archieven van de Stad Brugge 1697 - 1832

Rekening van de parochie.

BE SAB/DUD/A/P.B./2

Archieven van de Stad Brugge 1788 - 1788

Omzendbrieven (gedrukt).

BE SAB/DUD/A/P.B./3

Archieven van de Stad Brugge 1793 - 1794

Rekeningen van de kerkfabriek

BE SAB/DUD/B09/P.B./278

Archieven van de Stad Brugge 1795 - 1969

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./194

Archieven van de Stad Brugge 1796 - 1801

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./29

Archieven van de Stad Brugge 1799 - 1824

Eindrekening van de Sint Sebastaansgilde van Dudzele, voorgelegd aan Francois Malefason, maire.

BE SAB/DUD/B20/P.B./472

Archieven van de Stad Brugge 12/03/1801 - 12/03/1801

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./195

Archieven van de Stad Brugge 1802 - 1811

Begrotingen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./81

Archieven van de Stad Brugge 1809 - 1842

Kohier voor de jaarlijkse belasting op het verbruik in vervanging van het octrooirecht

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./181

Archieven van de Stad Brugge 1811 - 1811

Kohier voor de jaarlijkse belasting op het verbruik in vervanging van het octrooirecht

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./182

Archieven van de Stad Brugge 1812 - 1812

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./196

Archieven van de Stad Brugge 1812 - 1822

Kasboek .

BE SAB/DUD/B08/P.B./274

Archieven van de Stad Brugge 1812 - 1928

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./88

Archieven van de Stad Brugge 1817 - 1850

Begrotingen van het kantoor van Weldadigheid en van de COO 1821-1836/1856-1915/1918-1956/1963-1965.

BE SAB/DUD/B08/P.B./271

Archieven van de Stad Brugge 1821 - 1965

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./197

Archieven van de Stad Brugge 1823 - 1832

Bevolkingsregisters .

BE SAB/DUD/B07/P.B./241

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1846

Bundel straatschouwingen.

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./300

Archieven van de Stad Brugge 1827 - 1833

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./30

Archieven van de Stad Brugge 1829 - 1834

Bundel ingekomen brieven.

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./42

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1830

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./198

Archieven van de Stad Brugge 1833 - 1837

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./235

Archieven van de Stad Brugge 1833 - 1870

Legger (kadastrale legger) ca. 1835, bijgehouden tot de eerste helft van de 20ste eeuw

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./179

Archieven van de Stad Brugge 1835 - onbekend

Legger (kadaster) oorspronkelijke of primitieve aanwijzende tafel (model nr. 208).

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./178

Archieven van de Stad Brugge 1835 - 1835

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./199

Archieven van de Stad Brugge 1838 - 1842

Bundel politiereglementen, met bijhorende correspondentie.

BE SAB/DUD/B17/P.B./425

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1970

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./200

Archieven van de Stad Brugge 1843 - 1847

Begrotingen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./82

Archieven van de Stad Brugge 1843 - 1890

Notulen van het College van burgemeester en Schepenen

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./15

Archieven van de Stad Brugge 1844 - 1851

Register van uitgaande briefwisseling

BE SAB/DUD/B08/P.B./263

Archieven van de Stad Brugge 1845 - 1849

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./31

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1851

Bevolkingsregisters .

BE SAB/DUD/B07/P.B./242

Archieven van de Stad Brugge 1847 - 1856

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./201

Archieven van de Stad Brugge 1848 - 1852

Jaarstaten van geïnde en niet geïnde belastingen

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./183

Archieven van de Stad Brugge 1849 - 1860

Lijsten van eigenaars van paarden, runderen en schapen, tbv een provinciale belasting

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./184

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1854

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./89

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1890

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./202

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1857

Kiezerslijst voor de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B16/P.B./416

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Kiezerslijst voor Kamer en Senaat

BE SAB/DUD/B16/P.B./417

Archieven van de Stad Brugge 1855 - 1855

Bevolkingsregisters .

BE SAB/DUD/B07/P.B./243

Archieven van de Stad Brugge 1856 - 1876

Repertorium van de briefwisseling

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./28

Archieven van de Stad Brugge 1858 - 1860

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./203

Archieven van de Stad Brugge 1858 - 1862

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./32

Archieven van de Stad Brugge 1861 - 1880

Notulen van de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./7

Archieven van de Stad Brugge 20/02/1863 - 31/05/1882

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./204

Archieven van de Stad Brugge 1863 - 1867

Stukken betreffende de samenstelling van de kerkraad

BE SAB/DUD/B09/P.B./276

Archieven van de Stad Brugge 1864 - 1957

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./205

Archieven van de Stad Brugge 1868 - 1872

Notulen van het College van burgemeester en Schepenen

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./16

Archieven van de Stad Brugge 25/01/1871 - 07/03/1927

Begrotingen van de kerkfabriek

BE SAB/DUD/B09/P.B./277

Archieven van de Stad Brugge 1871 - 1969
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief