Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Dudzele

BE SAB/DUD

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
548 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dagboeken en kasboeken.

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./124

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1964

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./151

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1959

Dossier betreffende de verbouwing van de gemeenteschool

BE SAB/DUD/B15/P.B./411

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1959

Stukken betreffende toestand, onderhoud van de schoolgebouwen en huur van het schoolhuis

BE SAB/DUD/B15/P.B./413

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1960

Briefwisseling betreffende invoering gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen.

BE SAB/DUD/B13/P.B./386

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1965

Stukken betreffende openbare werken met tewerkgestelde werklozen

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./338

Archieven van de Stad Brugge 1959 - 1959

Dossier vraag oppositie binnen de gemeenteraad betreffende de agenda.

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./14

Archieven van de Stad Brugge 03/02/1959 - 06/02/1959

Briefwisseling van de COO, vooral betreffende begrotingen, met het gemeentebestuur en de hogere overheid.

BE SAB/DUD/B08/P.B./273

Archieven van de Stad Brugge 1958 - 1962

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./150

Archieven van de Stad Brugge 1958 - 1958

Stukken betreffende de ruimdienst op de gemeente.

BE SAB/DUD/B18/P.B./441

Archieven van de Stad Brugge 1958 - 1966

Dossier betreffende de aanleg van een waterleidingsnet.

BE SAB/DUD/B18/P.B./447

Archieven van de Stad Brugge 1958 - 1958

Dossier viering van de hoofdonderwijzer "meester" Himschoote.

BE SAB/DUD/B20/P.B./465

Archieven van de Stad Brugge 1958 - 1958

Lijsten en correspondentie betreffende polio

BE SAB/DUD/B19/P.B./457

Archieven van de Stad Brugge 1958 - 1963

Stukken betreffende het gebruik van de gemeentelijke zaal voor trainingen door de plaatselijke voetbalclub.

BE SAB/DUD/B20/P.B./475

Archieven van de Stad Brugge 1958 - 1958

Stukken betreffende onderzoek naar het "recht van stoppelweide en klauwengang" op de gemeente

BE SAB/DUD/B12/01/P.B./357

Archieven van de Stad Brugge 1958 - 1958

Bundel individuele inschrijvingsbladen, met bijgevoegde correspondentie.

BE SAB/DUD/B10/P.B./292

Archieven van de Stad Brugge 1958 - 1969

Bundel aanvragen voor plaatsen van terrassen en windschermen

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./323

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1962

Stukken en correspondentie betreffende de instandhuding van de voetwegen (kerkwegels) op de gemeente

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./341

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1958

Briefwisseling met bouwmaatschappijen sociale woningbouw.

BE SAB/DUD/B13/P.B./390

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1967

Stukken betreffende het afschieten van vreugdesalvo's in de gemeente.

BE SAB/DUD/B20/P.B./468

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1957

Bundel betreffende huldigingen van oudstrijders: correspondentie en beslissingen.

BE SAB/DUD/B20/P.B./467

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1964

Briefwisseling betreffende eventuele ruilverkavelingen op de gemeente.

BE SAB/DUD/B12/01/P.B./356

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1961

Bundel correspendentie en lijsten betreffende de rijkspremie voor de verbouwing van voedergranen.

BE SAB/DUD/B12/03/P.B./371

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1959

Dossier voor bouw lijkenhuisje op het kerkhof

BE SAB/DUD/B11/02/P.B./331

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1958

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./149

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1957

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./93

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1969

Stukken betreffende de vakantieregeling.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./58

Archieven van de Stad Brugge 1957 - 1969

Stukken betreffende eretekens.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./59

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1956

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./41

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1962

Bundel openbare afkondigingen en mededelingen.

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./24

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1956

Begrotingen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./86

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1965

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./116

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1956

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./148

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1956

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./223

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1960

Stukken betreffende wegenwerken

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./337

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1959

Bundel correspondentie en lijsten betreffende vorstschade.

BE SAB/DUD/B12/03/P.B./370

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1957

Bundel richtlijnen en lijsten betreffende ransoenering van olieproducten.

BE SAB/DUD/B14/P.B./404

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1956

Dossier voor bouw "muziekzaal" bij het gemeentehuis

BE SAB/DUD/B11/02/P.B./329

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1958

Dossier betreffende verbowing aan het gemeentehuis

BE SAB/DUD/B11/02/P.B./330

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1958

Bundel aanvragen en machtigingen voor wieler en sportwedstrijden

BE SAB/DUD/B17/P.B./432

Archieven van de Stad Brugge 1956 - 1970

Notulen van het College van burgemeester en Schepenen

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./20

Archieven van de Stad Brugge 26/04/1956 - 14/12/1960

Stukken betreffende de verpachting van de eigendommen van de COO

BE SAB/DUD/B08/P.B./270

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1962

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./147

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1955

Dossier machtiging aan het Gemeentekrediet.

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./164

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1957

Bundel bouwvergunningsdossiers.

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./311

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1961

Bundel runderhorzelbestrijding: correspendentie en lijsten.

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./367

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1958

Stukken betreffende de invoering van een gemeentelijke geboortepremie

BE SAB/DUD/B13/P.B./387

Archieven van de Stad Brugge 1955 - 1960

Bundel leurhandel: circulaires, richtlijnen en aanvragen.

BE SAB/DUD/B14/P.B./401

Archieven van de Stad Brugge 1954 - 1960

Stukken betreffende de voorlopige invrijheidstelling van Dudzeelse veroordeelden.

BE SAB/DUD/B17/P.B./428

Archieven van de Stad Brugge 1954 - 1961

Bundel correspondentie en jaarverslagen van de Intercommunale Maatschappij voor Gas en Electriciteitsbedeling in de Brugse streek "Interbrugse NV".

BE SAB/DUD/B18/P.B./452

Archieven van de Stad Brugge 1954 - 1958

Dossier viering van de 100-jarige J. Van Neste-Streuve.

BE SAB/DUD/B20/P.B./464

Archieven van de Stad Brugge 1954 - 1954

Briefwisseling betreffende actie voor een tweede postbus.

BE SAB/DUD/B18/P.B./444

Archieven van de Stad Brugge 1954 - 1955

Dossier drinkwatervoorziening: correspondentie betreffende aansluitingen en klachten.

BE SAB/DUD/B18/P.B./445

Archieven van de Stad Brugge 1954 - 1958

Dossiers betreffende voorontwerp en ontwerp voor het waterleidingsnet.

BE SAB/DUD/B18/P.B./446

Archieven van de Stad Brugge 1954 - 1958

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./146

Archieven van de Stad Brugge 1954 - 1954

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./145

Archieven van de Stad Brugge 1953 - 1953

Dagboeken en kasboeken.

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./123

Archieven van de Stad Brugge 1953 - 1957

Stukken betreffende de controle op de uitbating van het slachthuis in Dudzele.

BE SAB/DUD/B19/P.B./461

Archieven van de Stad Brugge 1953 - 1967

Stukken betreffende de plaatselijke gezondheidscommissie, lijsten van artsen, apothekers, verpleegkundigen en algemene voorzieningen inzake gezondheid en hygiëne.

BE SAB/DUD/B19/P.B./454

Archieven van de Stad Brugge 1953 - 1967

Stukken betreffende de taak van de Ambtenaar van de burgerlijke stand

BE SAB/DUD/B06/P.B./192

Archieven van de Stad Brugge 1953 - 1970

Vergunning voor een opslagplaats voor springstoffen.

BE SAB/DUD/B14/P.B./407

Archieven van de Stad Brugge 1953 - 1953

Briefwisseling betreffende het onderhoud van de spoorweg Brugge-Knokke.

BE SAB/DUD/B11/04/P.B./355

Archieven van de Stad Brugge 1953 - 1953

Briefwisseling betreffende hulp bij ongevallen en rampen, het Rode Kruis.

BE SAB/DUD/B18/P.B./437

Archieven van de Stad Brugge 1953 - 1968

Bundel klachten betreffende de toestand van de wegen in de gemeente

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./333

Archieven van de Stad Brugge 1952 - 1953

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./144

Archieven van de Stad Brugge 1952 - 1952

Reglement (politiereglement) op het slachten van vee in het slachthuis.

BE SAB/DUD/B19/P.B./460

Archieven van de Stad Brugge 1952 - 1952

Dossier betreffende de werking van de harmonie Poldergalm en de overeenkomst met het gemeentebestuur.

BE SAB/DUD/B20/P.B./473

Archieven van de Stad Brugge 1952 - 1960

Briefwisseling betreffende informatie uit de bevolkingsregisters

BE SAB/DUD/B07/P.B./256

Archieven van de Stad Brugge 1952 - 1960

Akte (notariële akte) betreffende de verdeling van de nalateschap van Theodore Plovie, gewezen gemeentewerkman.

BE SAB/DUD/B22/P.B./499

Archieven van de Stad Brugge 25/10/1952 - 25/10/1952

Briefwisseling betreffende electriciteitsvoorziening op de gemeente: tarieven.

BE SAB/DUD/B18/P.B./451

Archieven van de Stad Brugge 1951 - 1957

Brief aan de kerkfabriek betreffende herstelling van de weg op het kerkhof

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./350

Archieven van de Stad Brugge 1951 - 1951

Briefwisseling betreffende burgerbescherming: aanwervingen en inrichting.

BE SAB/DUD/B18/P.B./436

Archieven van de Stad Brugge 1951 - 1965

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./222

Archieven van de Stad Brugge 1951 - 1955

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./143

Archieven van de Stad Brugge 1951 - 1951

Briefwisseling betreffende kadastrale gegevens.

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./180

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1966

Stukken betreffende demografische statistieken

BE SAB/DUD/B07/P.B./254

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1965

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./115

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1950

Briefwisseling Vereniging Belgische steden

BE SAB/DUD/B01/03/P.B./26

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1958

Dossier betreffende de toestand van de gemeente, i.v.m. klassering en herklassering

BE SAB/DUD/B01/01/P.B./4

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1960

Bundel individuele inschrijvingsbladen, met bijgevoegde correspondentie.

BE SAB/DUD/B10/P.B./291

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1957

Stukken betreffende het (overlevings)pensioen van een gewezen ontvanger

BE SAB/DUD/B08/P.B./266

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1961

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./142

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1950

Bundel correspondentie en lijsten betreffende tewerstelling van werklozen door de gemeente.

BE SAB/DUD/B13/P.B./384

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1959

Bundel correspondentie, plannen m.b.t. openbare verlichting.

BE SAB/DUD/B18/P.B./443

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1969

Bundel exploitantfiches opgemaakt bij landbouwtellingen.

BE SAB/DUD/B12/04/P.B./376

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1950

Stukken betreffende de zorg voor een polio-patient

BE SAB/DUD/B13/P.B./396

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1954

Uittreksels Land-en tuinbouwtellingen, 1950: uittreksels uit de kadastrale legger per eigenaar, met gebruikers.

BE SAB/DUD/B12/04/P.B./378

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1950

Bundel persoonlijke dossiers weerspannelingen en dienstweigeraars.

BE SAB/DUD/B10/P.B./294

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1956

Stukken betreffende de vierigen en huldigingen van de koninklijke familie.

BE SAB/DUD/B20/P.B./463

Archieven van de Stad Brugge 1950 - 1961

Notulen van het College van burgemeester en Schepenen

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./19

Archieven van de Stad Brugge 14/09/1950 - 26/04/1956

Briefwisseling betreffende de taak van gemeentesecretaris.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./65

Archieven van de Stad Brugge 1949 - 1949

Stukken betreffende zitpenningen van gemeenteraadsleden

BE SAB/DUD/B01/05/P.B./48

Archieven van de Stad Brugge 1949 - 1970

Stukken betreffende salarissen en pensioenen en burgemeesters en schepenen

BE SAB/DUD/B01/05/P.B./49

Archieven van de Stad Brugge 1949 - 1965

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./114

Archieven van de Stad Brugge 1949 - 1949

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./141

Archieven van de Stad Brugge 1949 - 1949

Bundel correspondentie en lijsten van runderhouders.

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./359

Archieven van de Stad Brugge 1949 - 1958

Document (vaststelling) door het College van het toegelaten inkassobedrag van de ontvanger.

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./167

Archieven van de Stad Brugge 1949 - 1949

Bundel leveringen van gips aanlandbouwers, na overstromingen door zeewater: correspendentie en lijsten.

BE SAB/DUD/B12/03/P.B./369

Archieven van de Stad Brugge 1948 - 1952

Briefwisseling betreffende bouwpremies (gemeentelijk, provinciaal, nationaal).

BE SAB/DUD/B13/P.B./388

Archieven van de Stad Brugge 1948 - 1970

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./140

Archieven van de Stad Brugge 1948 - 1948
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief