Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Dudzele

BE SAB/DUD

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
548 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Begrotingen van de kerkfabriek

BE SAB/DUD/B09/P.B./277

Archieven van de Stad Brugge 1871 - 1969

Stukken betreffende verroting van de kerk

BE SAB/DUD/B09/P.B./281

Archieven van de Stad Brugge 1871 - 1879

Stukken betreffende goederenbeheer van de kerkfabriek

BE SAB/DUD/B09/P.B./279

Archieven van de Stad Brugge 1872 - 1970

Brieven aan de burgemeester betreffende politie-aangelegenheden

BE SAB/DUD/B17/P.B./426

Archieven van de Stad Brugge 1872 - 1944

Lijsten (jaarlijks en alfabetisch) en inschrijvingsregisters.

BE SAB/DUD/B10/P.B./287

Archieven van de Stad Brugge 1872 - 1890

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./206

Archieven van de Stad Brugge 1873 - 1877

Bevolkingsregisters .

BE SAB/DUD/B07/P.B./244

Archieven van de Stad Brugge 1876 - 1890

Stukken betreffende wegenwerken

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./335

Archieven van de Stad Brugge 1877 - 1940

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./207

Archieven van de Stad Brugge 1878 - 1880

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./33

Archieven van de Stad Brugge 1880 - 1891

Stukken betreffende giften en legaten aan de kerkfabriek

BE SAB/DUD/B09/P.B./280

Archieven van de Stad Brugge 1880 - 1940

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./208

Archieven van de Stad Brugge 1881 - 1885

Notulen van de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./8

Archieven van de Stad Brugge 27/09/1882 - 19/02/1920

Dossier betreffende het bouwen van duikers en siphons in het dorpscentrum

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./346

Archieven van de Stad Brugge 1882 - 1884

Lijsten van gezworenen

BE SAB/DUD/B16/P.B./422

Archieven van de Stad Brugge 1883 - 1969

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./209

Archieven van de Stad Brugge 1886 - 1890

Stukken betreffende tram- en autobusdiensten

BE SAB/DUD/B11/04/P.B./352

Archieven van de Stad Brugge 1888 - 1959

Bevolkingsregisters (met index).

BE SAB/DUD/B07/P.B./245

Archieven van de Stad Brugge 1890 - 1900

Dossier samenstelling van gemeenteraad: lijsten en akten van eedaflegging.

BE SAB/DUD/B01/05/P.B./44

Archieven van de Stad Brugge 1890 - 1970

Stukken betreffende benoemingen en ontslagen van burgemeesters

BE SAB/DUD/B01/05/P.B./46

Archieven van de Stad Brugge 1890 - 1947

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./34

Archieven van de Stad Brugge 1891 - 1919

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./90

Archieven van de Stad Brugge 1891 - 1909

Begrotingen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./83

Archieven van de Stad Brugge 1891 - 1925

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./210

Archieven van de Stad Brugge 1891 - 1895

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./237

Archieven van de Stad Brugge 1891 - 1910

Lijsten (jaarlijks en alfabetisch) en inschrijvingsregisters.

BE SAB/DUD/B10/P.B./288

Archieven van de Stad Brugge 1891 - 1910

Briefwisseling betreffende allerlei gemeentelijke opcentiemen en belastingen.

BE SAB/DUD/B04/03/P.B./185

Archieven van de Stad Brugge 1892 - 1916

Stukken betreffende herstellingswerken aan de kerktoren, de kerkhofmuur en de woning van de onderpastor

BE SAB/DUD/B09/P.B./282

Archieven van de Stad Brugge 1892 - 1892

Stukken betreffende aankopen en onteigeningen voor verbreding van bestaande wegen

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./334

Archieven van de Stad Brugge 1894 - 1940

Stukken betreffende de salariëring van het gemeentepersoneel.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./52

Archieven van de Stad Brugge 1894 - 1970

Stukken betreffende verkiezingen, eedafleggingen en ontslagen van schepenen

BE SAB/DUD/B01/05/P.B./45

Archieven van de Stad Brugge 1895 - 1963

Bundel sollicitatiebrieven voor het ambt van gemeentesecretaris.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./64

Archieven van de Stad Brugge 1895 - 1895

Stukken betreffende door het gemeentebestuur aangaande leningen

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./170

Archieven van de Stad Brugge 1895 - 1955

Register van vertrek

BE SAB/DUD/B07/P.B./258

Archieven van de Stad Brugge 1895 - 1970

Stukken betreffende gemeentelijke brandweer en brandbestrijding.

BE SAB/DUD/B18/P.B./435

Archieven van de Stad Brugge 1895 - 1957

Stukken betreffende de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

BE SAB/DUD/B16/P.B./423

Archieven van de Stad Brugge 1895 - 1970

Dossiers betreffende vaststellingen en wijzigingen van rooilijnen

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./302

Archieven van de Stad Brugge 1896 - 1945

Dossier bouw en verbouwing gemeenteschool.

BE SAB/DUD/B15/P.B./410

Archieven van de Stad Brugge 1896 - 1958

Bundel personeelsdossiers, 1896-1950

BE SAB/DUD/B08/P.B./265

Archieven van de Stad Brugge 1896 - 1950

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./211

Archieven van de Stad Brugge 1896 - 1900

Briefwisseling betreffende inlijving van grondgebied bij Brugge nav het project Brugge-Zeehaven.

BE SAB/DUD/B01/07/P.B./75

Archieven van de Stad Brugge 1896 - 1900

Bundel persoonlijke dossiers betreffende veldwachters.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./71

Archieven van de Stad Brugge 1897 - 1960

Bundel bouwvergunningsdossiers.

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./309

Archieven van de Stad Brugge 1897 - 1946

Stukken betreffende bouw, onderhoud en beheer van de Kruipuitbrug

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./344

Archieven van de Stad Brugge 1898 - 1905

Stukken betreffende slachtingen van vee en veeskeuringen

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./360

Archieven van de Stad Brugge 1899 - 1959

Dossiers (in alfabetische volgorde) van hinderlijke inrichtingen

BE SAB/DUD/B14/P.B./405

Archieven van de Stad Brugge 1900 - 1950

Bundel correspondentie, lijsten, processenverbaal en stukken betreffende stierenkeuringen.

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./362

Archieven van de Stad Brugge 1900 - 1973

Dossiers betreffende vastbenoemde ambtenaren.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./61

Archieven van de Stad Brugge 1900 - 1960

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./212

Archieven van de Stad Brugge 1901 - 1905

Bevolkingsregisters (met index).

BE SAB/DUD/B07/P.B./246

Archieven van de Stad Brugge 1901 - 1910

Register van aankomst

BE SAB/DUD/B07/P.B./257

Archieven van de Stad Brugge 1901 - 1970

Lijst der afgeleverde werkboekjes

BE SAB/DUD/B14/P.B./397

Archieven van de Stad Brugge 1902 - 1958

Bundel correspondentie en circulaires betreffende burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./193

Archieven van de Stad Brugge 1905 - 1955

Grootboek .

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./127

Archieven van de Stad Brugge 1906 - 1906

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./213

Archieven van de Stad Brugge 1906 - 1910

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./94

Archieven van de Stad Brugge 1908 - 1911

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./91

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1936

Kiezerslijsten voor de handelsrechtbank

BE SAB/DUD/B16/P.B./420

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1935

Stukken betreffende de aanvragen van ouderdomspensioenen voor werknemers

BE SAB/DUD/B13/P.B./380

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1970

Bevolkingsregisters (met index).

BE SAB/DUD/B07/P.B./247

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1920

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./214

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1915

Dossier bestrijding van mond en klauwzeer, correspondentie, circulaires lijsten

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./365

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1958

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./238

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1930

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B08/P.B./272

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1967

Bundel circulaires toegestuurd aan het gemeentebestuur betreffende de verpachting door het provinciebestuur van het weiderecht op de oevers van het kanaal Brugge-Sluis en de Lisseweegse watergang

BE SAB/DUD/B22/P.B./498

Archieven van de Stad Brugge 1912 - 1920

Lijsten en correspondentie: aanvragen voor eretekens

BE SAB/DUD/B20/P.B./466

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1968

Briefwisseling betreffende onderhoud van (oa rijks)wegen.

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./339

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1973

Stukken betreffende militievergoedingen: circulaires, correspondentie, lijsten en verzamelstaten

BE SAB/DUD/B10/P.B./295

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1965

Stukken en correspondentie betreffende het onderhoud van graven van oudstrijders van 1914-1918.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./482

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1963

Bundel betreffende inkwartiering van troepen: correspondentie en lijsten.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./478

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1918

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./95

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1918

Stukken betreffende de aanwerving van een ontvanger.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./67

Archieven van de Stad Brugge 1915 - 1915

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./215

Archieven van de Stad Brugge 1916 - 1920

Stukken betreffende de afrekening van zg. abnormale oorlogsuitgaven (1914-1918).

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./479

Archieven van de Stad Brugge 1919 - 1931

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./35

Archieven van de Stad Brugge 1919 - 1921

Notulen van de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./9

Archieven van de Stad Brugge 01/04/1920 - 31/07/1933

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./96

Archieven van de Stad Brugge 1920 - 1922

Stukken betreffende herstellingen aan de pastorie

BE SAB/DUD/B09/P.B./283

Archieven van de Stad Brugge 1920 - 1920

Bevolkingsregisters (met index).

BE SAB/DUD/B07/P.B./248

Archieven van de Stad Brugge 1920 - 1930

Stukken van de Dudzele of Herdersbrug

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./345

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1954

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./216

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1925

Bundel circulaires en aanvragen sociale woningbouw

BE SAB/DUD/B13/P.B./389

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1934

Bundel voor subsidies uit de gemeentekas door instellingen en verenigingen in en buiten Dudzele

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./168

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1959

Stukken betreffende vergoedingen voor buitengewone prestaties.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./54

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1959

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./36

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1924

Stukken betreffende gemeentelijke opcentiemen op rijks- en provinciale belastingen

BE SAB/DUD/B04/03/P.B./186

Archieven van de Stad Brugge 1922 - 1959

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./97

Archieven van de Stad Brugge 1923 - 1925

Stukken betreffende de vergoeding van oorlogsschade van de Eerste Wereldoorlog.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./480

Archieven van de Stad Brugge 1923 - 1929

Bundel circulaires en correspondentie betreffende pensioenen uitkeringen voor oudstrijders: persoonlijke gevallen.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./481

Archieven van de Stad Brugge 1923 - 1929

Stukken betreffende het gemeentelijk aandeel in de verdeling van het gemeentefonds en de voertuigenbelasting met gegevens over het wegennet in de gemeente

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./169

Archieven van de Stad Brugge 1924 - 1966

Dossier betreffende aanwerving van een veldwachter.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./70

Archieven van de Stad Brugge 1924 - 1924

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./37

Archieven van de Stad Brugge 1924 - 1931

Inventarissen van roerende en onroerende bezittingen van de gemeente, met correspondentie en enkele bewijsstukken

BE SAB/DUD/B03/P.B./171

Archieven van de Stad Brugge 1925 - 1963

Bundel betreffende electriciteitsvoorziening op de gemeente: correspondentie, contracten en plannen mbt aanleg en uitbreiding.

BE SAB/DUD/B18/P.B./450

Archieven van de Stad Brugge 1925 - 1957

Stukken betreffende de organisatie van de wetgevende verkiezingen

BE SAB/DUD/B16/P.B./424

Archieven van de Stad Brugge 1925 - 1968

Stukken betreffende de samenstelling van de commissie

BE SAB/DUD/B08/P.B./264

Archieven van de Stad Brugge 1925 - 1969

Briefwisseling mbt de controle van de getalsterkte der militairen met onbepaald verlof.

BE SAB/DUD/B10/P.B./296

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1938

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./217

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1930

Bundel circulaires, aanvragen en correspondentie voor wapenvergunningen.

BE SAB/DUD/B17/P.B./433

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1934

Stukken betreffende de inrichting van de veerdienst over het kanaal Brugge-Zeebrugge

BE SAB/DUD/B11/04/P.B./353

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1957
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief