Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Dudzele

BE SAB/DUD

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
548 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Bundel leveringen van gips aanlandbouwers, na overstromingen door zeewater: correspendentie en lijsten.

BE SAB/DUD/B12/03/P.B./369

Archieven van de Stad Brugge 1948 - 1952

Briefwisseling betreffende bouwpremies (gemeentelijk, provinciaal, nationaal).

BE SAB/DUD/B13/P.B./388

Archieven van de Stad Brugge 1948 - 1970

Briefwisseling met de belastinginspectie betreffende informatie van fiscaal belang.

BE SAB/DUD/B04/01/P.B./177

Archieven van de Stad Brugge 1948 - 1970

Briefwisseling met het Gemeentekrediet.

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./165

Archieven van de Stad Brugge 1948 - 1970

Bewijsstukken bij de rekening (uitgaven)

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./113

Archieven van de Stad Brugge 1948 - 1948

Briefwisseling met de hogere overheid betreffende de gemeentelijke boekhouding.

BE SAB/DUD/B02/01/P.B./79

Archieven van de Stad Brugge 1948 - 1969

Briefwisseling betreffende planning van de openbare werken op de gemeente.

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./332

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1952

Bundel bouwvergunningsdossiers.

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./310

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1954

Bewijsstukken bij de rekening (inkomsten).

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./112

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1948

Register van door het college van Burgemeester en Schepenen uitgeschreven betalingsbevelen

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./161

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1948

Bevolkingsregisters (met index).

BE SAB/DUD/B07/P.B./250

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1960

Bundel ingevulde gezinstelformulieren (volkstelling 1947).

BE SAB/DUD/B07/P.B./252

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1947

Briefwisseling betreffende jachtverloven.

BE SAB/DUD/B12/03/P.B./374

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1960

Stukken betreffende de afrekening van zg. abnormale oorlogsuitgaven (1940-1945).

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./496

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1949

Dossier aanvraag voor uitbating van een taxidienst

BE SAB/DUD/B11/04/P.B./354

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1948

Bewijsstukken bij de rekening (uitgaven)

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./111

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1947

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./139

Archieven van de Stad Brugge 1947 - 1947

Notulen van het College van burgemeester en Schepenen

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./18

Archieven van de Stad Brugge 17/01/1947 - 10/09/1950

Notulen van de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./11

Archieven van de Stad Brugge 07/01/1947 - 11/01/1962

Stukken betreffende de toekenning van heruitrustingsbons aan het personeel.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./53

Archieven van de Stad Brugge 1946 - 1949

Stukken betreffende de sociale zekerheid voor het gemeentepersoneel.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./56

Archieven van de Stad Brugge 1946 - 1970

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./110

Archieven van de Stad Brugge 1946 - 1946

Dagboeken en kasboeken.

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./122

Archieven van de Stad Brugge 1946 - 1956

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./138

Archieven van de Stad Brugge 1946 - 1946

Dagboek van de ontvangen gemeentebelastingen

BE SAB/DUD/B04/03/P.B./189

Archieven van de Stad Brugge 1946 - 1947

Stukken betreffende wegenwerken

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./336

Archieven van de Stad Brugge 1946 - 1956

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./221

Archieven van de Stad Brugge 1946 - 1950

Dossier betreffende verbouwing aan het schoolhuis

BE SAB/DUD/B15/P.B./412

Archieven van de Stad Brugge 1946 - 1950

Lijsten van oudstrijders, krijgsgevangenen, politieke gevangenen en gedeporteerden: met correspondentie

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./495

Archieven van de Stad Brugge 1946 - 1970

Bundel correspondentie en stukken betreffende vreemdelingen.

BE SAB/DUD/B07/P.B./259

Archieven van de Stad Brugge 1946 - 1970

Bundel circulaires en correspondentie betreffende "bijzondere" wachters (oa jachtwachters op de gemeente

BE SAB/DUD/B17/P.B./430

Archieven van de Stad Brugge 1945 - 1946

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./109

Archieven van de Stad Brugge 1945 - 1945

Stukken betreffende de herziening van de kiezerslijsten

BE SAB/DUD/B16/P.B./419

Archieven van de Stad Brugge 1945 - 1969

Bundel douane en accijnzen: richtlijnen en correspondentie betreffende de verscherpte controle op het landbouwverkeer in de gemeente.

BE SAB/DUD/B04/01/P.B./176

Archieven van de Stad Brugge 1945 - 1946

Grootboek (met 1 ex van de begroting en de rekening).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./137

Archieven van de Stad Brugge 1945 - 1945

Bundel persoonlijke dossiers betreffende vreemdelingen in de gemeente

BE SAB/DUD/B07/P.B./260

Archieven van de Stad Brugge 1945 - 1960

Dossier betreffende aanwerving, loopbaan en ontslag van een architekt-stedebouwkundige.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./73

Archieven van de Stad Brugge 1945 - 1957

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./40

Archieven van de Stad Brugge 1945 - 1956

Bundel boekhouding en correspondentie betreffende werklozensteun

BE SAB/DUD/B13/P.B./383

Archieven van de Stad Brugge 1944 - 1953

Grootboek .

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./136

Archieven van de Stad Brugge 1944 - 1944

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./108

Archieven van de Stad Brugge 1944 - 1944

Lijsten en correspondentie m.b.t. oorlogsbuit, achtergelaten goederen.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./493

Archieven van de Stad Brugge 1944 - 1945

Bundel vluchtelingen, geëvacueerden, repatriëring van weggevoerden: circulaires, correspondentie, lijsten.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./494

Archieven van de Stad Brugge 1944 - 1945

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./107

Archieven van de Stad Brugge 1943 - 1943

Bundel exploitantfiches opgemaakt bij landbouwtellingen.

BE SAB/DUD/B12/04/P.B./375

Archieven van de Stad Brugge 1943 - 1943

Stukken betreffende kledijvergoeding.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./55

Archieven van de Stad Brugge 1943 - 1944

Bundel correspondentie en lijsten betreffende allerlei gemeentebelastingen.

BE SAB/DUD/B04/03/P.B./187

Archieven van de Stad Brugge 1943 - 1959

Grootboek .

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./135

Archieven van de Stad Brugge 1943 - 1943

Begrotingen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./85

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1955

Stukken en correspondentie betreffende ruimen en reinigen van waterlopen en sloten

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./348

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1957

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./106

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Briefwisseling en aanvragen (met foto's) en lijsten betreffende rijbewijzen.

BE SAB/DUD/B17/P.B./434

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1946

Briefwisseling en andere stukken mbt de Boerenwacht in Dudzele.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./489

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1943

Briefwisseling betreffende de openbare gezondheid.

BE SAB/DUD/B19/P.B./453

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1943

Bundel tewerksteling in Duitsland: circulaires, correspondentie, lijsten.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./488

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1945

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./105

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1941

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./220

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1945

Grootboek .

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./134

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1942

Briefwisseling betreffende verdelging van schadelijke dieren, insecten en onkruid.

BE SAB/DUD/B12/03/P.B./368

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1954

Lijsten en correspondentie betreffende inentingen tegen pokken

BE SAB/DUD/B19/P.B./456

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1957

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./39

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1950

Stukken betreffende aanwerving en loopbaan van een tijdelijke beambte voor de dienst ravitaillering.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./72

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1947

Rekeninguittreksels Gemeentekrediet.

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./163

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1960

Dossiers betreffende tijdelijk personeel.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./63

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1944

Stukken betreffende urbanisatie en Algemeen plan van Aanleg

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./301

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1944

Stukken betreffende de uitrusting van de veldwachter.

BE SAB/DUD/B17/P.B./429

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1945

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./104

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1940

Bundel inkwartiering van troepen: Circulaires, correspondentie, lijsten.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./485

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1945

Stukken betreffende militaire opeisingen.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./486

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1945

Bundel verordeningen, lijsten, correspondentie betreffende reisduiven.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./487

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1944

Bundel richtlijnen, correspondentie en lijsten m.b.t. rantsoenering van olieprodukten en verkeersvergunningen.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./491

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1945

Bundel verordeningen, richtlijnen en bevelen van de bezetter, met correspondentie.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./484

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1944

Bundel "Oorlog en zijn gevolgen" 1940/45: bundel met correspondentie, circulaires en richtlijnen, samengesteld door het gemeentebestuur

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./483

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1945

Bundel richtlijnen, correspondentie m.b.t. grensverkeer Belgie-Nederland: ingeleverde grenskaarten (met foto's), lijsten van afgeleverde grenskaarten.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./492

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1944

Stukken betreffende vergoedingen voor oorlogsschade.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./497

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1966

Bundel circulaires en lijst inschrijvingen in het handelsrgister.

BE SAB/DUD/B14/P.B./398

Archieven van de Stad Brugge 1940 - 1941

Uittreksels uit de kadastrale legger mbt het goederenbezit van de COO.

BE SAB/DUD/B08/P.B./268

Archieven van de Stad Brugge 1939 - 1939

Dossier vuilnisophaaldienst: aanbesteding, contacten en correspondentie

BE SAB/DUD/B18/P.B./439

Archieven van de Stad Brugge 1939 - 1945

Bundel aanvragen voor tombola's en collectes

BE SAB/DUD/B20/P.B./477

Archieven van de Stad Brugge 1939 - 1970

Bundel aanvragen voor lichtreclames en uithangborden

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./322

Archieven van de Stad Brugge 1939 - 1966

Grootboek .

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./133

Archieven van de Stad Brugge 1939 - 1940

Dossiers Personeel

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./60

Archieven van de Stad Brugge 1939 - 1965

Bundel controle op de huurprijzen: circulaires.

BE SAB/DUD/B13/P.B./392

Archieven van de Stad Brugge 1938 - 1949

Dossier tellingen van paarden en voertuigen ivm eventuele opeising.

BE SAB/DUD/B10/P.B./299

Archieven van de Stad Brugge 1938 - 1958

Bundel individuele inschrijvingsbladen, met bijgevoegde correspondentie.

BE SAB/DUD/B10/P.B./290

Archieven van de Stad Brugge 1938 - 1949

Grootboek .

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./131

Archieven van de Stad Brugge 1938 - 1938

Grootboek (exemplaar secretaris).

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./132

Archieven van de Stad Brugge 1938 - 1938

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./103

Archieven van de Stad Brugge 1938 - 1939

Stukken en correspondentie betreffende de 'bouwstatistiek.

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./321

Archieven van de Stad Brugge 1938 - 1970

Bundel richtlijnen, correspondentie en formulieren betreffende ongezonde woningen en krotten.

BE SAB/DUD/B19/P.B./459

Archieven van de Stad Brugge 1937 - 1970

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./92

Archieven van de Stad Brugge 1937 - 1956

Grootboek .

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./130

Archieven van de Stad Brugge 1937 - 1937

Stukken betreffende restauratie van schilderijen in de kerk

BE SAB/DUD/B09/P.B./285

Archieven van de Stad Brugge 1937 - 1938

Bundel circulaires en lijsten varkenspest.

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./366

Archieven van de Stad Brugge 1937 - 1937

Stukken betreffende opeisingen en mobilisatie:correspondentie, richtlijnen, lijsten

BE SAB/DUD/B10/P.B./297

Archieven van de Stad Brugge 1937 - 1940

Stukken betreffende bevordering van het toerisme in de gemeente

BE SAB/DUD/B14/P.B./408

Archieven van de Stad Brugge 1936 - 1956

Bundel correspondentie en lijsten betreffende passieve luchtbescherming.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./490

Archieven van de Stad Brugge 1936 - 1951

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./219

Archieven van de Stad Brugge 1936 - 1940

Dagboeken en kasboeken.

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./121

Archieven van de Stad Brugge 1936 - 1936

Bundel keuringen en tellingen van geitebokken, lijsten en corresponentie

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./363

Archieven van de Stad Brugge 1936 - 1968
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief