Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Dudzele

BE SAB/DUD

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
548 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Stukken betreffende bevordering van het toerisme in de gemeente

BE SAB/DUD/B14/P.B./408

Archieven van de Stad Brugge 1936 - 1956

Bundel keuringen en tellingen van geitebokken, lijsten en corresponentie

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./363

Archieven van de Stad Brugge 1936 - 1968

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./219

Archieven van de Stad Brugge 1936 - 1940

Bundel circulaires en richtlijnen leurhandel.

BE SAB/DUD/B14/P.B./400

Archieven van de Stad Brugge 1935 - 1939

Register met besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende het opsluiten van krankzinnigen

BE SAB/DUD/B13/P.B./393

Archieven van de Stad Brugge 1935 - 1949

Bundel rekeningen, correspondentie en verslagen betreffende openbare werken aan en beheer van wegen en waterlopen: Polder Eiensluis Reigersvliet.

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./349

Archieven van de Stad Brugge 1935 - 1970

Bundel aanvragen en machtigingen voor benzinepompen

BE SAB/DUD/B14/P.B./406

Archieven van de Stad Brugge 1935 - 1968

Stukken betreffende de pensioenen van de ambtenaren.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./57

Archieven van de Stad Brugge 1935 - 1948

Dagboeken en kasboeken.

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./120

Archieven van de Stad Brugge 1935 - 1935

Eindrekening van ontvanger L. Monballiu

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./68

Archieven van de Stad Brugge 1935 - 1935

Grootboek .

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./128

Archieven van de Stad Brugge 1935 - 1935

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./101

Archieven van de Stad Brugge 1934 - 1935

Dossiers betreffende gemeentewerklieden.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./62

Archieven van de Stad Brugge 1934 - 1952

Register van processen-verbaal van de onderzoeken "de commodo et incommodo".

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./303

Archieven van de Stad Brugge 1933 - 1948

Stukken betreffende de aanduiding van gemeentelijke afgevaardigden in de fiscale commissie.

BE SAB/DUD/B04/01/P.B./175

Archieven van de Stad Brugge 1933 - 1970

Stukken betreffende de verkoop van een huis door het gemeentebestuur

BE SAB/DUD/B03/P.B./173

Archieven van de Stad Brugge 1933 - 1933

Rekeninguittreksels van de postrekening.

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./162

Archieven van de Stad Brugge 1933 - 1946

Dossier betreffende de bescherming van de puinen van de oude kerk.

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./325

Archieven van de Stad Brugge 1933 - 1939

Stukken betreffende het ophalen van krengen door het vilbeluik

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./361

Archieven van de Stad Brugge 1933 - 1944

Dossier betreffende verbouwing van het gemeentehuis

BE SAB/DUD/B11/02/P.B./327

Archieven van de Stad Brugge 1933 - 1933

Stukken betreffende de herstelling van het torenuurwerk

BE SAB/DUD/B11/02/P.B./328

Archieven van de Stad Brugge 1933 - 1953

Notulen van de Gemeenteraad, 23.10.1933 - 12.10.1941, van de openbare zittingen van het College van Burgemeester en Schepenen, 16.10.1941 - 28.07.1944 en van de Gemeenteraad, 27.11.1944 - 18.11.1946

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./10

Archieven van de Stad Brugge 23/10/1933 - 12/10/1941

Bundel circulaires en correspondentie werklozensteun.

BE SAB/DUD/B13/P.B./382

Archieven van de Stad Brugge 1932 - 1945

Bevolkingsregisters (met index).

BE SAB/DUD/B07/P.B./249

Archieven van de Stad Brugge 1931 - 1940

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./218

Archieven van de Stad Brugge 1931 - 1935

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./239

Archieven van de Stad Brugge 1931 - 1960

Bundel jaarlijkse statistieken betreffende de evolutie van de bevolking

BE SAB/DUD/B07/P.B./253

Archieven van de Stad Brugge 1931 - 1958

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./38

Archieven van de Stad Brugge 1931 - 1940

Stukken betreffende de evolutie van het grondgebied.

BE SAB/DUD/B01/07/P.B./76

Archieven van de Stad Brugge 1931 - 1944

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./100

Archieven van de Stad Brugge 1931 - 1933

Bundel correspondentie, documentatie, plannen m.b.t. telefoonnet.

BE SAB/DUD/B18/P.B./442

Archieven van de Stad Brugge 1930 - 1957

Stukken betreffende de viering van het eeuwfeest van de Belgische Onafhankelijkheid.

BE SAB/DUD/B20/P.B./462

Archieven van de Stad Brugge 1930 - 1930

Briefwisseling betreffende rioleringswerken (oa mbt aangerichte schade).

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./347

Archieven van de Stad Brugge 1929 - 1959

Bundel correspondentie, richtlijnen en lijsten betreffende het toekennen van paspoorten.

BE SAB/DUD/B07/P.B./261

Archieven van de Stad Brugge 1929 - 1955

Kiezerslijsten .

BE SAB/DUD/B16/P.B./418

Archieven van de Stad Brugge 1929 - 1972

Stukken betreffende door het gemeentebestuur afgesloten verzekeringen

BE SAB/DUD/B03/P.B./172

Archieven van de Stad Brugge 1929 - 1959

Kiezerslijsten voor de Werkrechtersraad

BE SAB/DUD/B16/P.B./421

Archieven van de Stad Brugge 1928 - 1950

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./99

Archieven van de Stad Brugge 1928 - 1930

Bundel correspondentie en lijsten betreffende miliciens die vallen onder de Frans-Belgische overeenkomst van 12 sept 1928.

BE SAB/DUD/B10/P.B./293

Archieven van de Stad Brugge 1928 - 1928

Dossier voor bouw gemeentelijke feestzaal

BE SAB/DUD/B11/02/P.B./326

Archieven van de Stad Brugge 1928 - 1928

Stukken betreffende herstellingswerkzaamheden aan de kerkbedaking

BE SAB/DUD/B09/P.B./284

Archieven van de Stad Brugge 1927 - 1929

Bundel betreffende houders van reisduiven: correspondentie en lijsten.

BE SAB/DUD/B10/P.B./298

Archieven van de Stad Brugge 1927 - 1967

Stukken betreffende de periodieke ijking van maten en gewichten

BE SAB/DUD/B14/P.B./403

Archieven van de Stad Brugge 1927 - 1957

Repertorium van de briefwisseling

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./27

Archieven van de Stad Brugge 1927 - 1830

Notulen van het College van burgemeester en Schepenen

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./17

Archieven van de Stad Brugge 30/03/1927 - 02/01/1947

Stukken betreffende de inrichting van de veerdienst over het kanaal Brugge-Zeebrugge

BE SAB/DUD/B11/04/P.B./353

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1957

Begrotingen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./84

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1941

Bundel individuele inschrijvingsbladen, met bijgevoegde correspondentie.

BE SAB/DUD/B10/P.B./289

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1937

Briefwisseling mbt de controle van de getalsterkte der militairen met onbepaald verlof.

BE SAB/DUD/B10/P.B./296

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1938

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./98

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1927

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./217

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1930

Bundel circulaires, aanvragen en correspondentie voor wapenvergunningen.

BE SAB/DUD/B17/P.B./433

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1934

Stukken betreffende de organisatie van de wetgevende verkiezingen

BE SAB/DUD/B16/P.B./424

Archieven van de Stad Brugge 1925 - 1968

Bundel betreffende electriciteitsvoorziening op de gemeente: correspondentie, contracten en plannen mbt aanleg en uitbreiding.

BE SAB/DUD/B18/P.B./450

Archieven van de Stad Brugge 1925 - 1957

Stukken betreffende de samenstelling van de commissie

BE SAB/DUD/B08/P.B./264

Archieven van de Stad Brugge 1925 - 1969

Inventarissen van roerende en onroerende bezittingen van de gemeente, met correspondentie en enkele bewijsstukken

BE SAB/DUD/B03/P.B./171

Archieven van de Stad Brugge 1925 - 1963

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./37

Archieven van de Stad Brugge 1924 - 1931

Dossier betreffende aanwerving van een veldwachter.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./70

Archieven van de Stad Brugge 1924 - 1924

Stukken betreffende het gemeentelijk aandeel in de verdeling van het gemeentefonds en de voertuigenbelasting met gegevens over het wegennet in de gemeente

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./169

Archieven van de Stad Brugge 1924 - 1966

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./97

Archieven van de Stad Brugge 1923 - 1925

Stukken betreffende de vergoeding van oorlogsschade van de Eerste Wereldoorlog.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./480

Archieven van de Stad Brugge 1923 - 1929

Bundel circulaires en correspondentie betreffende pensioenen uitkeringen voor oudstrijders: persoonlijke gevallen.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./481

Archieven van de Stad Brugge 1923 - 1929

Stukken betreffende gemeentelijke opcentiemen op rijks- en provinciale belastingen

BE SAB/DUD/B04/03/P.B./186

Archieven van de Stad Brugge 1922 - 1959

Bundel voor subsidies uit de gemeentekas door instellingen en verenigingen in en buiten Dudzele

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./168

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1959

Stukken betreffende vergoedingen voor buitengewone prestaties.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./54

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1959

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./36

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1924

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./216

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1925

Stukken van de Dudzele of Herdersbrug

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./345

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1954

Bundel circulaires en aanvragen sociale woningbouw

BE SAB/DUD/B13/P.B./389

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1934

Bevolkingsregisters (met index).

BE SAB/DUD/B07/P.B./248

Archieven van de Stad Brugge 1920 - 1930

Stukken betreffende herstellingen aan de pastorie

BE SAB/DUD/B09/P.B./283

Archieven van de Stad Brugge 1920 - 1920

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./96

Archieven van de Stad Brugge 1920 - 1922

Notulen van de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./9

Archieven van de Stad Brugge 01/04/1920 - 31/07/1933

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./35

Archieven van de Stad Brugge 1919 - 1921

Stukken betreffende de afrekening van zg. abnormale oorlogsuitgaven (1914-1918).

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./479

Archieven van de Stad Brugge 1919 - 1931

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./215

Archieven van de Stad Brugge 1916 - 1920

Stukken betreffende de aanwerving van een ontvanger.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./67

Archieven van de Stad Brugge 1915 - 1915

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./95

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1918

Bundel betreffende inkwartiering van troepen: correspondentie en lijsten.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./478

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1918

Stukken en correspondentie betreffende het onderhoud van graven van oudstrijders van 1914-1918.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./482

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1963

Lijsten en correspondentie: aanvragen voor eretekens

BE SAB/DUD/B20/P.B./466

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1968

Stukken betreffende militievergoedingen: circulaires, correspondentie, lijsten en verzamelstaten

BE SAB/DUD/B10/P.B./295

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1965

Briefwisseling betreffende onderhoud van (oa rijks)wegen.

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./339

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1973

Bundel circulaires toegestuurd aan het gemeentebestuur betreffende de verpachting door het provinciebestuur van het weiderecht op de oevers van het kanaal Brugge-Sluis en de Lisseweegse watergang

BE SAB/DUD/B22/P.B./498

Archieven van de Stad Brugge 1912 - 1920

Dossier bestrijding van mond en klauwzeer, correspondentie, circulaires lijsten

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./365

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1958

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./214

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1915

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./238

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1930

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B08/P.B./272

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1967

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./91

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1936

Kiezerslijsten voor de handelsrechtbank

BE SAB/DUD/B16/P.B./420

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1935

Bevolkingsregisters (met index).

BE SAB/DUD/B07/P.B./247

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1920

Stukken betreffende de aanvragen van ouderdomspensioenen voor werknemers

BE SAB/DUD/B13/P.B./380

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1970

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./94

Archieven van de Stad Brugge 1908 - 1911

Grootboek .

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./127

Archieven van de Stad Brugge 1906 - 1906

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./213

Archieven van de Stad Brugge 1906 - 1910

Bundel correspondentie en circulaires betreffende burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./193

Archieven van de Stad Brugge 1905 - 1955

Lijst der afgeleverde werkboekjes

BE SAB/DUD/B14/P.B./397

Archieven van de Stad Brugge 1902 - 1958

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./212

Archieven van de Stad Brugge 1901 - 1905

Bevolkingsregisters (met index).

BE SAB/DUD/B07/P.B./246

Archieven van de Stad Brugge 1901 - 1910

Register van aankomst

BE SAB/DUD/B07/P.B./257

Archieven van de Stad Brugge 1901 - 1970
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief