Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Dudzele

BE SAB/DUD

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
548 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./212

Archieven van de Stad Brugge 1901 - 1905

Lijst der afgeleverde werkboekjes

BE SAB/DUD/B14/P.B./397

Archieven van de Stad Brugge 1902 - 1958

Bundel correspondentie en circulaires betreffende burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./193

Archieven van de Stad Brugge 1905 - 1955

Grootboek .

BE SAB/DUD/B02/03/P.B./127

Archieven van de Stad Brugge 1906 - 1906

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./213

Archieven van de Stad Brugge 1906 - 1910

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./94

Archieven van de Stad Brugge 1908 - 1911

Kiezerslijsten voor de handelsrechtbank

BE SAB/DUD/B16/P.B./420

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1935

Bevolkingsregisters (met index).

BE SAB/DUD/B07/P.B./247

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1920

Stukken betreffende de aanvragen van ouderdomspensioenen voor werknemers

BE SAB/DUD/B13/P.B./380

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1970

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./91

Archieven van de Stad Brugge 1910 - 1936

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./214

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1915

Dossier bestrijding van mond en klauwzeer, correspondentie, circulaires lijsten

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./365

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1958

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B08/P.B./272

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1967

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./238

Archieven van de Stad Brugge 1911 - 1930

Bundel circulaires toegestuurd aan het gemeentebestuur betreffende de verpachting door het provinciebestuur van het weiderecht op de oevers van het kanaal Brugge-Sluis en de Lisseweegse watergang

BE SAB/DUD/B22/P.B./498

Archieven van de Stad Brugge 1912 - 1920

Lijsten en correspondentie: aanvragen voor eretekens

BE SAB/DUD/B20/P.B./466

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1968

Briefwisseling betreffende onderhoud van (oa rijks)wegen.

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./339

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1973

Stukken betreffende militievergoedingen: circulaires, correspondentie, lijsten en verzamelstaten

BE SAB/DUD/B10/P.B./295

Archieven van de Stad Brugge 1913 - 1965

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./95

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1918

Stukken en correspondentie betreffende het onderhoud van graven van oudstrijders van 1914-1918.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./482

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1963

Bundel betreffende inkwartiering van troepen: correspondentie en lijsten.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./478

Archieven van de Stad Brugge 1914 - 1918

Stukken betreffende de aanwerving van een ontvanger.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./67

Archieven van de Stad Brugge 1915 - 1915

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./215

Archieven van de Stad Brugge 1916 - 1920

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./35

Archieven van de Stad Brugge 1919 - 1921

Stukken betreffende de afrekening van zg. abnormale oorlogsuitgaven (1914-1918).

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./479

Archieven van de Stad Brugge 1919 - 1931

Notulen van de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./9

Archieven van de Stad Brugge 01/04/1920 - 31/07/1933

Bevolkingsregisters (met index).

BE SAB/DUD/B07/P.B./248

Archieven van de Stad Brugge 1920 - 1930

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./96

Archieven van de Stad Brugge 1920 - 1922

Stukken betreffende herstellingen aan de pastorie

BE SAB/DUD/B09/P.B./283

Archieven van de Stad Brugge 1920 - 1920

Bundel voor subsidies uit de gemeentekas door instellingen en verenigingen in en buiten Dudzele

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./168

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1959

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./216

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1925

Bundel circulaires en aanvragen sociale woningbouw

BE SAB/DUD/B13/P.B./389

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1934

Stukken betreffende vergoedingen voor buitengewone prestaties.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./54

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1959

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./36

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1924

Stukken van de Dudzele of Herdersbrug

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./345

Archieven van de Stad Brugge 1921 - 1954

Stukken betreffende gemeentelijke opcentiemen op rijks- en provinciale belastingen

BE SAB/DUD/B04/03/P.B./186

Archieven van de Stad Brugge 1922 - 1959

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./97

Archieven van de Stad Brugge 1923 - 1925

Stukken betreffende de vergoeding van oorlogsschade van de Eerste Wereldoorlog.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./480

Archieven van de Stad Brugge 1923 - 1929

Bundel circulaires en correspondentie betreffende pensioenen uitkeringen voor oudstrijders: persoonlijke gevallen.

BE SAB/DUD/B21/01/P.B./481

Archieven van de Stad Brugge 1923 - 1929

Stukken betreffende het gemeentelijk aandeel in de verdeling van het gemeentefonds en de voertuigenbelasting met gegevens over het wegennet in de gemeente

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./169

Archieven van de Stad Brugge 1924 - 1966

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./37

Archieven van de Stad Brugge 1924 - 1931

Dossier betreffende aanwerving van een veldwachter.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./70

Archieven van de Stad Brugge 1924 - 1924

Stukken betreffende de samenstelling van de commissie

BE SAB/DUD/B08/P.B./264

Archieven van de Stad Brugge 1925 - 1969

Bundel betreffende electriciteitsvoorziening op de gemeente: correspondentie, contracten en plannen mbt aanleg en uitbreiding.

BE SAB/DUD/B18/P.B./450

Archieven van de Stad Brugge 1925 - 1957

Inventarissen van roerende en onroerende bezittingen van de gemeente, met correspondentie en enkele bewijsstukken

BE SAB/DUD/B03/P.B./171

Archieven van de Stad Brugge 1925 - 1963

Stukken betreffende de organisatie van de wetgevende verkiezingen

BE SAB/DUD/B16/P.B./424

Archieven van de Stad Brugge 1925 - 1968

Bundel circulaires, aanvragen en correspondentie voor wapenvergunningen.

BE SAB/DUD/B17/P.B./433

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1934

Stukken betreffende de inrichting van de veerdienst over het kanaal Brugge-Zeebrugge

BE SAB/DUD/B11/04/P.B./353

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1957

Bundel individuele inschrijvingsbladen, met bijgevoegde correspondentie.

BE SAB/DUD/B10/P.B./289

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1937

Briefwisseling mbt de controle van de getalsterkte der militairen met onbepaald verlof.

BE SAB/DUD/B10/P.B./296

Archieven van de Stad Brugge 1926 - 1938
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief