Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Dudzele

BE SAB/DUD

Archieven van de Stad Brugge 1794 - 1970
548 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossiers betreffende vastbenoemde ambtenaren.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./61

Archieven van de Stad Brugge 1900 - 1960

Bundel correspondentie, lijsten, processenverbaal en stukken betreffende stierenkeuringen.

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./362

Archieven van de Stad Brugge 1900 - 1973

Dossiers (in alfabetische volgorde) van hinderlijke inrichtingen

BE SAB/DUD/B14/P.B./405

Archieven van de Stad Brugge 1900 - 1950

Stukken betreffende slachtingen van vee en veeskeuringen

BE SAB/DUD/B12/02/P.B./360

Archieven van de Stad Brugge 1899 - 1959

Stukken betreffende bouw, onderhoud en beheer van de Kruipuitbrug

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./344

Archieven van de Stad Brugge 1898 - 1905

Bundel bouwvergunningsdossiers.

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./309

Archieven van de Stad Brugge 1897 - 1946

Bundel persoonlijke dossiers betreffende veldwachters.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./71

Archieven van de Stad Brugge 1897 - 1960

Briefwisseling betreffende inlijving van grondgebied bij Brugge nav het project Brugge-Zeehaven.

BE SAB/DUD/B01/07/P.B./75

Archieven van de Stad Brugge 1896 - 1900

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./211

Archieven van de Stad Brugge 1896 - 1900

Dossiers betreffende vaststellingen en wijzigingen van rooilijnen

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./302

Archieven van de Stad Brugge 1896 - 1945

Dossier bouw en verbouwing gemeenteschool.

BE SAB/DUD/B15/P.B./410

Archieven van de Stad Brugge 1896 - 1958

Bundel personeelsdossiers, 1896-1950

BE SAB/DUD/B08/P.B./265

Archieven van de Stad Brugge 1896 - 1950

Register van vertrek

BE SAB/DUD/B07/P.B./258

Archieven van de Stad Brugge 1895 - 1970

Stukken betreffende gemeentelijke brandweer en brandbestrijding.

BE SAB/DUD/B18/P.B./435

Archieven van de Stad Brugge 1895 - 1957

Stukken betreffende de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

BE SAB/DUD/B16/P.B./423

Archieven van de Stad Brugge 1895 - 1970

Stukken betreffende door het gemeentebestuur aangaande leningen

BE SAB/DUD/B02/04/P.B./170

Archieven van de Stad Brugge 1895 - 1955

Bundel sollicitatiebrieven voor het ambt van gemeentesecretaris.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./64

Archieven van de Stad Brugge 1895 - 1895

Stukken betreffende verkiezingen, eedafleggingen en ontslagen van schepenen

BE SAB/DUD/B01/05/P.B./45

Archieven van de Stad Brugge 1895 - 1963

Stukken betreffende de salariëring van het gemeentepersoneel.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./52

Archieven van de Stad Brugge 1894 - 1970

Stukken betreffende aankopen en onteigeningen voor verbreding van bestaande wegen

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./334

Archieven van de Stad Brugge 1894 - 1940

Stukken betreffende herstellingswerken aan de kerktoren, de kerkhofmuur en de woning van de onderpastor

BE SAB/DUD/B09/P.B./282

Archieven van de Stad Brugge 1892 - 1892

Briefwisseling betreffende allerlei gemeentelijke opcentiemen en belastingen.

BE SAB/DUD/B04/03/P.B./185

Archieven van de Stad Brugge 1892 - 1916

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./90

Archieven van de Stad Brugge 1891 - 1909

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./210

Archieven van de Stad Brugge 1891 - 1895

Begrotingen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./83

Archieven van de Stad Brugge 1891 - 1925

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./34

Archieven van de Stad Brugge 1891 - 1919

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./237

Archieven van de Stad Brugge 1891 - 1910

Lijsten (jaarlijks en alfabetisch) en inschrijvingsregisters.

BE SAB/DUD/B10/P.B./288

Archieven van de Stad Brugge 1891 - 1910

Dossier samenstelling van gemeenteraad: lijsten en akten van eedaflegging.

BE SAB/DUD/B01/05/P.B./44

Archieven van de Stad Brugge 1890 - 1970

Stukken betreffende benoemingen en ontslagen van burgemeesters

BE SAB/DUD/B01/05/P.B./46

Archieven van de Stad Brugge 1890 - 1947

Bevolkingsregisters (met index).

BE SAB/DUD/B07/P.B./245

Archieven van de Stad Brugge 1890 - 1900

Stukken betreffende tram- en autobusdiensten

BE SAB/DUD/B11/04/P.B./352

Archieven van de Stad Brugge 1888 - 1959

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./209

Archieven van de Stad Brugge 1886 - 1890

Lijsten van gezworenen

BE SAB/DUD/B16/P.B./422

Archieven van de Stad Brugge 1883 - 1969

Dossier betreffende het bouwen van duikers en siphons in het dorpscentrum

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./346

Archieven van de Stad Brugge 1882 - 1884

Notulen van de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./8

Archieven van de Stad Brugge 27/09/1882 - 19/02/1920

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./208

Archieven van de Stad Brugge 1881 - 1885

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./33

Archieven van de Stad Brugge 1880 - 1891

Stukken betreffende giften en legaten aan de kerkfabriek

BE SAB/DUD/B09/P.B./280

Archieven van de Stad Brugge 1880 - 1940

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./207

Archieven van de Stad Brugge 1878 - 1880

Stukken betreffende wegenwerken

BE SAB/DUD/B11/03/P.B./335

Archieven van de Stad Brugge 1877 - 1940

Bevolkingsregisters .

BE SAB/DUD/B07/P.B./244

Archieven van de Stad Brugge 1876 - 1890

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./206

Archieven van de Stad Brugge 1873 - 1877

Lijsten (jaarlijks en alfabetisch) en inschrijvingsregisters.

BE SAB/DUD/B10/P.B./287

Archieven van de Stad Brugge 1872 - 1890

Brieven aan de burgemeester betreffende politie-aangelegenheden

BE SAB/DUD/B17/P.B./426

Archieven van de Stad Brugge 1872 - 1944

Stukken betreffende goederenbeheer van de kerkfabriek

BE SAB/DUD/B09/P.B./279

Archieven van de Stad Brugge 1872 - 1970

Stukken betreffende verroting van de kerk

BE SAB/DUD/B09/P.B./281

Archieven van de Stad Brugge 1871 - 1879

Begrotingen van de kerkfabriek

BE SAB/DUD/B09/P.B./277

Archieven van de Stad Brugge 1871 - 1969

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./236

Archieven van de Stad Brugge 1871 - 1890

Notulen van het College van burgemeester en Schepenen

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./16

Archieven van de Stad Brugge 25/01/1871 - 07/03/1927

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./205

Archieven van de Stad Brugge 1868 - 1872

Stukken betreffende de samenstelling van de kerkraad

BE SAB/DUD/B09/P.B./276

Archieven van de Stad Brugge 1864 - 1957

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./204

Archieven van de Stad Brugge 1863 - 1867

Notulen van de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./7

Archieven van de Stad Brugge 20/02/1863 - 31/05/1882

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./32

Archieven van de Stad Brugge 1861 - 1880

Repertorium van de briefwisseling

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./28

Archieven van de Stad Brugge 1858 - 1860

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./203

Archieven van de Stad Brugge 1858 - 1862

Bevolkingsregisters .

BE SAB/DUD/B07/P.B./243

Archieven van de Stad Brugge 1856 - 1876

Kiezerslijst voor Kamer en Senaat

BE SAB/DUD/B16/P.B./417

Archieven van de Stad Brugge 1855 - 1855

Kiezerslijst voor de Gemeenteraad

BE SAB/DUD/B16/P.B./416

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1853

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./202

Archieven van de Stad Brugge 1853 - 1857

Lijsten van eigenaars van paarden, runderen en schapen, tbv een provinciale belasting

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./184

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1854

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./89

Archieven van de Stad Brugge 1851 - 1890

Jaarstaten van geïnde en niet geïnde belastingen

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./183

Archieven van de Stad Brugge 1849 - 1860

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./201

Archieven van de Stad Brugge 1848 - 1852

Bevolkingsregisters .

BE SAB/DUD/B07/P.B./242

Archieven van de Stad Brugge 1847 - 1856

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./31

Archieven van de Stad Brugge 1846 - 1851

Register van uitgaande briefwisseling

BE SAB/DUD/B08/P.B./263

Archieven van de Stad Brugge 1845 - 1849

Notulen van het College van burgemeester en Schepenen

BE SAB/DUD/B01/02/P.B./15

Archieven van de Stad Brugge 1844 - 1851

Begrotingen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./82

Archieven van de Stad Brugge 1843 - 1890

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./200

Archieven van de Stad Brugge 1843 - 1847

Bundel politiereglementen, met bijhorende correspondentie.

BE SAB/DUD/B17/P.B./425

Archieven van de Stad Brugge 1840 - 1970

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./199

Archieven van de Stad Brugge 1838 - 1842

Legger (kadastrale legger) ca. 1835, bijgehouden tot de eerste helft van de 20ste eeuw

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./179

Archieven van de Stad Brugge 1835 - onbekend

Legger (kadaster) oorspronkelijke of primitieve aanwijzende tafel (model nr. 208).

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./178

Archieven van de Stad Brugge 1835 - 1835

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./198

Archieven van de Stad Brugge 1833 - 1837

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./235

Archieven van de Stad Brugge 1833 - 1870

Bundel ingekomen brieven.

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./42

Archieven van de Stad Brugge 1830 - 1830

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./30

Archieven van de Stad Brugge 1829 - 1834

Bundel straatschouwingen.

BE SAB/DUD/B11/01/P.B./300

Archieven van de Stad Brugge 1827 - 1833

Bevolkingsregisters .

BE SAB/DUD/B07/P.B./241

Archieven van de Stad Brugge 1826 - 1846

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./197

Archieven van de Stad Brugge 1823 - 1832

Begrotingen van het kantoor van Weldadigheid en van de COO 1821-1836/1856-1915/1918-1956/1963-1965.

BE SAB/DUD/B08/P.B./271

Archieven van de Stad Brugge 1821 - 1965

Rekeningen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./88

Archieven van de Stad Brugge 1817 - 1850

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./196

Archieven van de Stad Brugge 1812 - 1822

Kohier voor de jaarlijkse belasting op het verbruik in vervanging van het octrooirecht

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./182

Archieven van de Stad Brugge 1812 - 1812

Kasboek .

BE SAB/DUD/B08/P.B./274

Archieven van de Stad Brugge 1812 - 1928

Kohier voor de jaarlijkse belasting op het verbruik in vervanging van het octrooirecht

BE SAB/DUD/B04/02/P.B./181

Archieven van de Stad Brugge 1811 - 1811

Begrotingen .

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./81

Archieven van de Stad Brugge 1809 - 1842

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./195

Archieven van de Stad Brugge 1802 - 1811

Eindrekening van de Sint Sebastaansgilde van Dudzele, voorgelegd aan Francois Malefason, maire.

BE SAB/DUD/B20/P.B./472

Archieven van de Stad Brugge 12/03/1801 - 12/03/1801

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./29

Archieven van de Stad Brugge 1799 - 1824

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./194

Archieven van de Stad Brugge 1796 - 1801

Rekeningen van de kerkfabriek

BE SAB/DUD/B09/P.B./278

Archieven van de Stad Brugge 1795 - 1969

Omzendbrieven (gedrukt).

BE SAB/DUD/A/P.B./3

Archieven van de Stad Brugge 1793 - 1794

Rekening van de parochie.

BE SAB/DUD/A/P.B./2

Archieven van de Stad Brugge 1788 - 1788

Klappers op de registers van de Burgerlijke stand.

BE SAB/DUD/B06/P.B./234

Archieven van de Stad Brugge 1697 - 1832

Akten betreffende de 'disgoederen', goederenbezit van het armbestuur

BE SAB/DUD/B08/P.B./267

Archieven van de Stad Brugge onbekend - onbekend

Oud Archief

BE SAB/DUD/A

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970

Archief Hedendaagse Periode - Bevolking

BE SAB/DUD/B07

Archieven van de Stad Brugge onbekend - 1970
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief