Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Modern Archief Ichtegem

BE GAI A/MAI

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976
4888 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Lijst van afrekening van opgeëiste goederen op naam van de verstrekkers, 11 augustus tot 04 september 1914.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3697

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/08/1914 - 04/09/1914

Verantwoordingsdocumenten betreffende militaire opeisingen door de burgemeester krachtens de wet van 14 augustus 1887, 1914.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./3687

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/08/1914 - 12/10/1914

Bundel telegrammen van de provinciale burgerlijke en militaire overheid aan het gemeentebestuur betreffende oorlogsmaatregelen tijdens de periode augustus-oktober 1914.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./434/05

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/08/1914 - 13/10/1914

Militievergoeding tijdens WO 1

BE GAI A/MAI/G/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/08/1914 - 1919

Omzendbrieven en andere documenten betreffende de militievergoeding voor burgerwacht en militie tijdens de oorlog, 1914.

BE GAI A/MAI/G/2/P.B./11006

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/08/1914 - 16/08/1914

Begroting van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale voor het jaar 1915.

BE GAI A/MAI/F/3/P.B./2187

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/07/1914 - 27/11/1914

Dossier betreffende het bouwen van een pastorij in Wijnendale, 1914.

BE GAI A/MAI/B/6/P.B./8214

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/05/1914 - 02/01/1970

Dossier betreffende de voordracht tot het bekomen van de Landbouwdecoratie voor Karel Kyndt, 1914.

BE GAI A/MAI/I/2/P.B./3716

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/05/1914 - 12/05/1914

Uittreksels van akten van de burgerlijke stand uit andere gemeenten voor het jaar 1914.

BE GAI A/MAI/D/2/P.B./3656

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/04/1914 - 30/05/1914

Rekening van de kerkfabriek Sint-Michiel Ichtegem voor het jaar 1913.

BE GAI A/MAI/F/2/P.B./2014

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/04/1914 - 27/11/1914

Dossier betreffende de vaststelling van de wedden van het wereldlijk onderwijzend personeel der lagere gemeente en aangenomen scholen in Ichtegem, 1914.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8385

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/03/1914 - 14/03/1914

Dossier betreffende de lijnstelling van de nieuwe straten rond de geplande kerk in Wijnendale, 1914.

BE GAI A/MAI/H/3/P.B./11509

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/03/1914 - 20/03/1914

Staten van militieplichtigen, waarvoor een bewijs van aanwezigheid bij de eenheid werd gevraagd, 1914.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./11507

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/03/1914 - 15/03/1914

Rekening en staat betreffende de uitgaven en inkomsten van de lagere gemeente- en aangenomen scholen, dienstjaar 1913. Bijvoegsel bij de gemeenterekening.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8386

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/02/1914 - 27/03/1914

Betaalbewijzen betreffende de uitgaven en inkomsten van de lagere gemeente- en aangenomen scholen, dienstjaar 1913.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8387

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/02/1914 - 27/03/1914

Register van geboorten, huwelijken, overlijdens, 1914. Gemeente Ichtegem.

BE GAI A/MAI/D/2/P.B./1924

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1914 - 31/12/1914

Kohier belastingen , onroerende voorheffing

BE GAI A/MAI/P.B./107/20

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1914 - 31/12/1914

Lijst betreffende de militielichting 1914.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./11505

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1913 - 1913

Lijsten van de militieplichtigen die in aanmerking komen voor broederdienst voor een militieplichtige van de militielichting 1914.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./11506

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1913 - 1913

Lijst met militieplichtigen waarschijnlijk van de militielichting 1913, die een broederdienst wensen in te roepen.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./11490

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1913 - 1914

Staat bij de Rekening der inkomsten en uitgaven van de gewone dienst voor de lagere scholen over 1912.

BE GAI A/MAI/B/2a/P.B./11633

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1913 - 1913

Rekening der uitgaven en inkomsten van de gewone dienst van de lagere gemeente- en aangenomen scholen, dienstjaar 1912. Bijvoegsel bij de gemeenterekening.

BE GAI A/MAI/B/2a/P.B./11623

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1913 - 1913

Begroting van de uitgaven en inkomsten van de gewone dienst van de lagere gemeente- en aangenomen scholen voor het jaar 1914. Bijvoegsel bij de gemeentebegroting.

BE GAI A/MAI/B/1a/P.B./11657

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/1913 - 27/02/1914

Begroting voor het jaar 1914.

BE GAI A/MAI/B/1/P.B./11589

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/1913 - 08/05/1914

Begroting voor het jaar 1914.

BE GAI A/MAI/B/1/P.B./11590

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/1913 - 31/03/1917

Register betreffende de nationale militie. Lijst der uitgestelden en ontslagenen voor de militielichting 1913.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./219/02/c

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/12/1913 - 03/12/1913

Betaalbewijzen voor diverse aankopen voor de gemeenteschool in 1913.

BE GAI A/MAI/J/3/P.B./8359

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/11/1913 - 29/11/1913

Vergunningsaanvraag voor het uitbaten van een zeepziederij.

BE GAI A/MAI/O/1/P.B./15222

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/10/1913 - 31/10/1913

Begroting van de uitgaven en inkomsten van de gewone dienst van de lagere gemeente- en aangenomen scholen voor het jaar 1913. Bijvoegsel bij de gemeentebegroting.

BE GAI A/MAI/B/1a/P.B./11656

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/10/1913 - 15/09/1914

Brief van de arrondissementscommissaris betreffende een klacht door Jules Denys wegens naar buiten draaiende poorten en hekkens langs de openbare weg, 1913.

BE GAI A/MAI/P/5/P.B./11971

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/10/1913 - 07/10/1913

Inventaris van de aanplantingen door de onderwijzer Louis Vanhove gedaan in de gemeenteschool en de schoolmeubelen op datum van 29 augustus 1913.

BE GAI A/MAI/G/3/P.B./1319

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/08/1913 - 1918

Alfabetische lijsten van de ingeschrevenen van de militielichting 1913.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./219/02/b

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/07/1913 - 11/07/1913

Begroting van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale voor het jaar 1914.

BE GAI A/MAI/F/3/P.B./2185

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/07/1913 - 09/01/1914

Begroting van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale voor het jaar 1914.

BE GAI A/MAI/F/3/P.B./2186

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/07/1913 - 09/01/1914

Inschrijvingslijst met militieplichtigen voor de militielichting 1914.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./11493

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/07/1913 - 05/07/1913

Staat van de militieplichtigen voor de militielichting 1913 van het kanton, die vrijgesteld of uitgesloten werden door de Militieraad in zitting van 07 mei 1913.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./11485

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/05/1913 - 26/05/1913

Vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een bergplaats voor petroleum.

BE GAI A/MAI/O/1/P.B./15230

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/05/1913 - 13/05/1913

Vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een ondergrondse benzinedepot.

BE GAI A/MAI/O/1/P.B./15253

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/05/1913 - 19/03/1914

Dossier betreffende aanvragen voor vrijstelling wegens broederdienst van militieplichtigen voor de militielichtingen 1913 en 1914.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./11489

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/04/1913 - 17/03/1914

Staten van militieplichtigen, waarvoor een bewijs van aanwezigheid bij de eenheid werd gevraagd, 1913.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./11488

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/04/1913 - 19/04/1913

Vergunningsaanvraag voor het uitbaten van een mechanische vlaszwingelarij met een benzinemotor en een benzinebergplaats.

BE GAI A/MAI/O/1/P.B./15215

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/04/1913 - 04/04/1913

Lijst met militieplichtigen geboren in 1893 vrijgesteld wegens broederdienst voor de militielichting 1913.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./11495

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/03/1913 - 30/03/1913

Uittreksels van akten van de burgerlijke stand uit andere gemeenten voor het jaar 1913.

BE GAI A/MAI/D/2/P.B./3655

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/03/1913 - 27/12/1913

Vergunningsaanvraag voor het uitbaten van een vlaszwingelarij met motor. Vaststellen van een nieuwe beslissingstermijn.

BE GAI A/MAI/O/1/P.B./15226

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/03/1913 - 21/03/1913

Proces-verbaal van de aanvaarding van de gift van de familie van Caloen voor het bouwen van een kerk, pastorij en kerkhof, 1913.

BE GAI A/MAI/F/SJW/P.B./1175

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/03/1913 - 02/03/1913

Betaalbewijzen voor diverse aankopen voor de aangenomen school op de Dorpsplaats in 1913.

BE GAI A/MAI/J/3/P.B./8358

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/01/1913 - 10/09/1913

Register van geboorten, huwelijken, overlijdens, 1913. Gemeente Ichtegem.

BE GAI A/MAI/D/2/P.B./1923

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1913 - 31/12/1913

Rekeningen van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale

BE GAI A/MAI/F/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1912 - 31/12/1976

Begrotingen van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale

BE GAI A/MAI/F/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1912 - 31/12/1976

Lijst betreffende de militielichting 1913.

BE GAI A/MAI/G/1/P.B./11501

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1912 - 1912
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief