Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 23»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Dranouter

BE GAHEU/DRA

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976
222 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier Inventaris van het archief

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1979 - 1979

Dossier Individuele wedden

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1976 - 1976

Dossier Tekorten ziekenhuieen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1976 - 1976

Dossier Inventaris werkplaats

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1976 - 1976

Dossier Centrale verwarming gemeentelijke meisjesschool

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1976 - 1976

Dossier Statistiek der gebouwen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1975 - 1975

Dossier Toelage voor verharden private toegangswegen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1975 - 1976

Dossier Verkoop woonhuis Dorpsplaats 9

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1975 - 1975

Dossier Weddestatuut en -schalen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1975 - 1975

Dossier Belasting op tweede verblijven

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1975 - 1976

Dossier Bestaansminimum

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1975 - 1975

Dossier Onderhoudscontract torenklok

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1974 - 1974

Dossier Verkoop schoolhuis Lokerstraat 9

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1974 - 1974

Dossier Stedenbouwkundige attesten

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1974 - 1976

Dossier Posterijen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1974 - 1974

Dossier Wegsignalisatie

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1973 - 1975

Dossier Verbeteringswerken buurtweg nr. 4 - Lettynckstraat

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1973 - 1973

Dossier Onteigeningen voor verbeteringswerken Leytinckstraat

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1973 - 1973

Dossier Belasting op gebouwen al dan niet op waterleidingnet aangesloten

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1973 - 1973

Dossier Schoolzwemmen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1973 - 1973

Dossier Fusies van gemeenten

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1973 - 1976

Dossier Herstellingswerk kerk

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1972

Dossier Rol der notarissen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1971 - 1976

Dossier Repertorium briefwisselig veldwachter

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1971 - 1976

Dossier Gewestelijke ontvanger

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1971 - 1975

Dossier Toelagen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1971 - 1971

Dossier Rijksmaatschappelijk Zekerheid

BE GAHEU/DRA/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1970 - 1976

Dossier Gezinsvergoedingen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1970 - 1976

Dossier Woonstveranderingen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1970 - 1976

Dossier Straatnamen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1970 - 1970

Dossier Verkaveling Westvlaamse Intercommunale voor Huisvesting (W.I.H.) (voor woonwijk)

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1970 - 1974

Dossier Verbeteringswerken buurtweg nrs. 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 58

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1969

Dossier Aktie 11.11.11

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1969

Dossier Schuilhuisjes voor autobushalten

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1976

Dossier Jaarverslagen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1974

Dossier Benoemingen onderwijzend personeel

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1972

Dossier Verklaring tot buurtweg van groot verkeer

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1971

Dossier Aankoop grond meisjesschool

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1969

Dossier Onteigeningen voor verbeteringswerken voetweg nr. 74

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1970

Dossier Interbedrijfsgeneeskundige Dienst

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1969

Dossier Onderwijs: toelagen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1970

Dossier Overeenkomst voor gebruik feestzaal

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1968

Dossier Algemeen plan van aanleg en recreatiepark Monteberg

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1975

Dossier B.P.A. nr. 1 - CENTRUM

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1975

Dossier Verbreden voetweg nr. 74

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1968

Dossier Nationale Maatschappij der Waterleidingen (NMDW)

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1976

Dossier Vuilnisophaaldienst

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1976

Dossier Openbare verlichting

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1976

Dossier Gewestplan

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1967 - 1967

Dossier Verbeteringswerken landbouwwegen en aanleg parking Dorpsplein

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1967 - 1967

Dossier Leervergunningen en rijbewijzen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1967 - 1976

Dossier Verbouwen gemeentehuis

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1967 - 1967

Dossier Processen-verbaan incl. Loker

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1966 - 1976

Dossier Inlichtingen aan belastingsdiensten

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1966 - 1976

Dossier Opeising van vervoermiddelen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1966 - 1976

Dossier Principeaanvragen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1966 - 1966

Dossier Torenuurwerk kerk

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1966 - 1966

Dossier Hulp aan landbouwers door het leger

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1965 - 1965

Dossier Burgemeester en schepenen: pensioenen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1965 - 1976

Dossier Ziekte en invaliditeitsverzekering

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1965 - 1976

Dossier Provinciale belastingen en gemeente opcentiemen die erop betrekking hebben

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1965 - 1976

Dossier Leerlingenvervoer

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1965 - 1965

Dossier Verhuringen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1964 - 1964

Dossier Aanleg rijwegtapijten met vertind steenslag buurtweg 4, 7, 12, 13, 18, 21, 22, 25, 26, 34, 38, 56

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1964 - 1965

Dossier Waterleidingsnet

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1964 - 1971

Dossier Bevolkingsonderzoeken

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1963 - 1963

Dossier Belasting op afgifte van administratieve stukken

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1963 - 1976

Dossier Militaire dienst en einde militaire dienst

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1963 - 1965

Dossier Politiereglementen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1963 - 1976

Dossier Opcentimes op de rijksbelastingen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1962 - 1976

Dossier Elektriciteitskabine

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1962 - 1962

Dossier Afschafling buurtweg nr. 13

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1962 - 1962

Dossier Winkelsluiting

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1961 - 1976

Dossier Ruimdienst

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1960 - 1960

Dossier Bouwprernies

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1960 - 1975

Dossier Schade aan landbouwgewassen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1960 - 1963

Dossier Rechtsgedingen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1960 - 1962

Dossier Onteigeningen en rooilijnplan voor verbeteringswerken buurtweg groot verkeer nr. 119

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1960 - 1961

Dossier Betaald verlof

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1960 - 1976

Dossier Gemeentekrediet van België

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1960 - 1960

Dossier Belasting op afhalen van huisvuil

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1960 - 1976

Dossier Verdiscontering subsidies

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1959 - 1962

Dossier Wegen - algemeenheden

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1959 - 1970

Dossier Krotwoningen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1959 - 1967

Dossier Verbeteringswerken buurtweg groot verkeer nr. 119

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1959 - 1959

Dossier Landbouwpremies

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1972

Dossier Polio-inentingen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1963

Dossier PV's der kas onderzoeken

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1976

Dossier Overlijdens

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1965

Dossier Toelatingen tot begraven en lijkenvervoer

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1971

Dossier Uithangborden en lichtreclame

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1957 - 1976

Dossier Aankoop grond voor aanleggen B. W.nr. 56

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1957 - 1957

Dossier West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM); vergadering en vertegenwoordiging

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1957 - 1971

Dossier Vilbeluik

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1957 - 1964

Dossier Wandelpaden

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1956 - 1957

Dossier Echtscheidingen

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1956 - 1974

Dossier Klasseverheffing gemeente

BE GAHEU/DRA/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1955 - 1955

Dossier Geboorten

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1955 - 1971

Dossier Herstek grintwegen beladen met bitummacadam

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1955 - 1955

Dossier Nationaal Werk voor Wezen van Oorlogsslachtoffers

BE GAHEU/DRA/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1954 - 1966
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 23»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief