Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 23»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Loker

BE GAHEU/LOK

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1808 - 1976
231 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier Oude belastingsrollen

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1808 - 1809

Dossier Militielichtingen

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1821 - 1886

Dossier Gemeenterekeningen

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1828 - 1828

Dossier Gemeentebegrotingen

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1831 - 1892

Dossier Gemeenterekeningen - bewijsstukken

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1842 - 1890

Dossier Bevolkingsstatistieken

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1843 - 1875

Dossier Gemeenterekeningen

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1850 - 1853

Dossier Notulenboeken gemeenteraad

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1858 - 1889

Dossier Oude belastingsrollen

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1862 - 1879

Dossier Kiezerslijsten parlement

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1873 - 1889

Dossier Registers van briefwisseling

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1897 - 1909

Dossier Verhuring van eigendommen

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1909 - 1910

Dossier Grootboeken van ontvangsten en uitgaven

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1912 - 1974

Dossier Werkrechtersraden

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1914 - 1950

Dossier PV's der kasonderzoeken

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1917 - 1976

Dossier Nominatieve dossiers werkliedenpersoneel

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Sommier v. eigendommen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Bevolkingsstatistieken

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Vreemdelingen - nominatieve dossiers

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Nominatieve dossiers personeel rantsoeneringsdienst

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Nominatieve dossiers administratief personeel

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Personeelsregister

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Vluchtelingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Militaire kerkhoven

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen; kiezerslijsten

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Verhuring van eigendommen

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1974

Dossier Voorwaardelijke invrijheidsstelling

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Redevoeringen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Nominatieve dossiers veldwachters

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Krankzinnigen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Gemeentebegrotingen

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Militielichtingen

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Verkavelingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Financiële tegemoetkomingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Mindervaliden

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Hinderlijke inrichtingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Stedenbouwkundige attesten

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Gemeenterekeningen - bewijsstukken

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Kiezerslijsten parlement

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Princiepsaanvragen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Aktiviteitsattesten

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Gemeenterekeningen

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Registers van briefwisseling

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1920 - 1940

Dossier Werken aan waterlopen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1920 - 1976

Dossier Notulenboeken gemeenteraad

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1920 - 1976

Dossier Oorlogsschade en herstel openbare gebouwen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1920 - 1930

Dossier Registers der bekendmaking

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1920 - 1976

Dossier Telefoon

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1920 - 1942

Dossier Persoonlijk statuut bepaald door oorlogsfeiten

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1975

Dossier Rooilijnen, wegen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1935

Dossier Veranderingen van woonst - uitschrijvingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1976

Dossier Wedde burgemeester en schepenen 1921-1965

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1965

Dossier Veranderingen van woonst - inschrijvingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1976

Dossier Vreemdelingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1966

Dossier De Gemeenteraad

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1971

Dossier Pensioenregister

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1976

Dossier Aanneming van scholen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1922 - 1958

Dossier Oorlogsschade particulieren

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1922 - 1975

Dossier Notulenboeken schepencollege

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1924 - 1976

Dossier Bouwvergunningen-lijnrichtingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1924 - 1969

Dossier Eretekens

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1925 - 1976

Dossier Ruiling van eigendommen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1925 - 1925

Dossier Afschaffen wegen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1925 - 1968

Dossier Parlementsverkiezingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1925 - 1950

Dossier Verbeteringswerken kerktoren

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1926 - 1955

Dossier Grondvergunningen op kerkhof 1927-1976

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1927 - 1976

Dossier Brandverzekeringen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1927 - 1976

Dossier Personeelsverzekering

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1927 - 1976

Dossier Verkiezing werkrechtersraden

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1928 - 1928

Dossier Bretekens personeel

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1929 - 1976

Dossier Bibliotheken

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1930 - 1957

Dossier Lijst der gezworenen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1932 - 1973

Dossier Leningen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1932 - 1973

Dossier Elektriciteitsnet

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1932 - 1969

Dossier IJking

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1932 - 1964

Dossier Aanstelling pastoors

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1933 - 1976

Dossier Herdenking belangrijke gebeurtenissen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1933 - 1976

Dossier Waarnemende leerkrachten

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1933 - 1959

Dossier De burgemeester

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1933 - 1970

Dossier Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1934 - 1976

Dossier Eindrekening

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1934 - 1974

Dossier De Koninklijke Familie

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1934 - 1960

Dossier Elektriciteitskabines

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1934 - 1934

Dossier West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM) - geldelijk statuut

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1936 - 1976

Dossier West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM) - aandelen en kapitaal

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1936 - 1975

Dossier Verkoop grond Dorpsstraat en Gildestraat

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1936 - 1936

Dossier Naamlijsten onderwijzend personeel

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1937 - 1976

Dossier Dagkasboeken

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1937 - 1976

Dossier Mobilisatie

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1938 - 1938

Dossier Verbeteringswerken buurtweg 7, 19

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1938 - 1938

Dossier Inwijding gedenkteken

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1938 - 1976

Dossier Gewaarborgd inkomen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1939 - 1976

Dossier Landbouwtellingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1939 - 1955

Dossier Verkoop grond staatsbaan Beernem-Baillieul

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1939 - 1939

Dossier Militievergoeding

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1939 - 1975

Dossier Aankoop grond scherpenberg v/d staat

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1939 - 1939

Dossier Echtscheidingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1940 - 1971

Dossier Verbeteringswerken buurtweg 14, 17

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1940 - 1940

Dossier Autobusdiensten en wachthuisjes

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1940 - 1975

Dossier Huwelijken

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1941 - 1974
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 23»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief