Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12 3»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Loker

BE GAHEU/LOK

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1808 - 1976
231 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier Tuchtstraffen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1952 - 1952

Dossier Belasting op afgifte administratieve stukken

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1952 - 1972

Dossier Openbare verlichting

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1951 - 1975

Dossier Geschiedenis gemeente

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1951 - 1976

Dossier Akten burgerlijke stand

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1950 - 1976

Dossier Belasting op gewone voertuigen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1950 - 1955

Dossier Opcentimes op rijksbelastingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1950 - 1976

Dossier Oppervlakte der wegen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1950 - 1976

Dossier Toelagen a/d landbouw

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1950 - 1974

Dossier Onderhoudswerken landbouwwegen 4, 9, 10, 11, 12, 31

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1949 - 1949

Dossier Regie voor Telegraaf en Telefoon (RTT)

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1949 - 1975

Dossier Compensatietoelage

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1949 - 1965

Dossier Uittreksels rekening Gemeentekrediet

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1949 - 1976

Dossier Huishoudelijke heruitrusting

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1948 - 1949

Dossier Urbanist

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1948 - 1971

Dossier Onderhoudswerken landbouwwegen 4, 9, 10, 11

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1948 - 1948

Dossier Berichten burgerlijke stand aan andere gemeenten

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1947 - 1976

Dossier Schepencollege: verkiezing en eedaflegging

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1947 - 1971

Dossier Algemene volkstelling

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1947 - 1970

Dossier Inlichtingen aan "belastingdienst 1945-1976

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1945 - 1976

Dossier Standplaatstoelage

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1945 - 1945

Dossier Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1944 - 1976

Dossier Onderhoudswerken buurtweg 4, 9, 10, 11, 12, 31

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1944 - 1944

Dossier Werken aan buurtweg 118

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1943 - 1957

Dossier Repertorium van briefwisseling

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1943 - 1976

Dossier Identiteitskaarten

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1942 - 1976

Dossier Geboorten

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1942 - 1973

Dossier Bevloeren voetpaden

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1942 - 1942

Dossier Kwijtschelding straf of boete

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1942 - 1953

Dossier West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM) - aansluiting en statuut

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1942 - 1975

Dossier Registers burgerlijke stand

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1941 - 1977

Dossier Huwelijken

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1941 - 1974

Dossier Echtscheidingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1940 - 1971

Dossier Verbeteringswerken buurtweg 14, 17

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1940 - 1940

Dossier Autobusdiensten en wachthuisjes

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1940 - 1975

Dossier Landbouwtellingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1939 - 1955

Dossier Gewaarborgd inkomen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1939 - 1976

Dossier Aankoop grond scherpenberg v/d staat

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1939 - 1939

Dossier Verkoop grond staatsbaan Beernem-Baillieul

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1939 - 1939

Dossier Militievergoeding

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1939 - 1975

Dossier Mobilisatie

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1938 - 1938

Dossier Verbeteringswerken buurtweg 7, 19

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1938 - 1938

Dossier Inwijding gedenkteken

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1938 - 1976

Dossier Naamlijsten onderwijzend personeel

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1937 - 1976

Dossier Dagkasboeken

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1937 - 1976

Dossier Verkoop grond Dorpsstraat en Gildestraat

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1936 - 1936

Dossier West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM) - aandelen en kapitaal

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1936 - 1975

Dossier West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM) - geldelijk statuut

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1936 - 1976

Dossier Elektriciteitskabines

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1934 - 1934

Dossier Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1934 - 1976

Dossier Eindrekening

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1934 - 1974

Dossier De Koninklijke Familie

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1934 - 1960

Dossier Waarnemende leerkrachten

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1933 - 1959

Dossier De burgemeester

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1933 - 1970

Dossier Aanstelling pastoors

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1933 - 1976

Dossier Herdenking belangrijke gebeurtenissen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1933 - 1976

Dossier IJking

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1932 - 1964

Dossier Elektriciteitsnet

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1932 - 1969

Dossier Lijst der gezworenen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1932 - 1973

Dossier Leningen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1932 - 1973

Dossier Bibliotheken

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1930 - 1957

Dossier Bretekens personeel

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1929 - 1976

Dossier Verkiezing werkrechtersraden

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1928 - 1928

Dossier Grondvergunningen op kerkhof 1927-1976

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1927 - 1976

Dossier Personeelsverzekering

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1927 - 1976

Dossier Brandverzekeringen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1927 - 1976

Dossier Verbeteringswerken kerktoren

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1926 - 1955

Dossier Eretekens

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1925 - 1976

Dossier Afschaffen wegen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1925 - 1968

Dossier Parlementsverkiezingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1925 - 1950

Dossier Ruiling van eigendommen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1925 - 1925

Dossier Notulenboeken schepencollege

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1924 - 1976

Dossier Bouwvergunningen-lijnrichtingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1924 - 1969

Dossier Aanneming van scholen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1922 - 1958

Dossier Oorlogsschade particulieren

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1922 - 1975

Dossier Veranderingen van woonst - uitschrijvingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1976

Dossier Rooilijnen, wegen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1935

Dossier Persoonlijk statuut bepaald door oorlogsfeiten

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1975

Dossier Wedde burgemeester en schepenen 1921-1965

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1965

Dossier Veranderingen van woonst - inschrijvingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1976

Dossier Vreemdelingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1966

Dossier De Gemeenteraad

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1971

Dossier Pensioenregister

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1921 - 1976

Dossier Notulenboeken gemeenteraad

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1920 - 1976

Dossier Registers van briefwisseling

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1920 - 1940

Dossier Werken aan waterlopen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1920 - 1976

Dossier Registers der bekendmaking

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1920 - 1976

Dossier Oorlogsschade en herstel openbare gebouwen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1920 - 1930

Dossier Telefoon

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1920 - 1942

Dossier Vluchtelingen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Militaire kerkhoven

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Nominatieve dossiers personeel rantsoeneringsdienst

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Nominatieve dossiers administratief personeel

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Personeelsregister

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Sommier v. eigendommen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Krankzinnigen

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Bevolkingsstatistieken

BE GAHEU/LOK/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Vreemdelingen - nominatieve dossiers

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Nominatieve dossiers werkliedenpersoneel

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976

Dossier Nominatieve dossiers veldwachters

BE GAHEU/LOK/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1919 - 1976
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12 3»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief