Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12 3»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Westouter

BE GAHEU/WES

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1805 - 1976
272 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier Inlichtingen aan belastingdiensten

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1973

Dossier Archief

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1976

Dossier Weddeschaal secretaris

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1972

Dossier Burgemeesters

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1964

Dossier Afbraak en heropbouw Lijstermolen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1960

Dossier Zetellift

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1958

Dossier Landbouw-algemeen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1967

Dossier Premies voor de landbouw

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1969

Dossier Lozen van afvalwater

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1958 - 1970

Dossier Verhardingswerken Meer-, Blauwe Poort- en Vitsenstraat

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1957 - 1957

Dossier Pensioen zelfstandigen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1957 - 1971

Dossier Toerisme

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1957 - 1972

Dossier Rundergorzelbestrijding

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1957 - 1957

Dossier Uithangborden en lichtreclames

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1957 - 1976

Dossier Register bouwvergunningen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1957 - 1976

Dossier Aankoop Lijstermolen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1957 - 1957

Dossier Registers van identiteitskaarten voor kinderen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1956 - 1960

Dossier Schade aan landbouwgewassen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1956 - 1960

Dossier Verbetering grintwegen (met werklozen): Poperingesteenweg, Sint-Pieters-, Cassel- en Brabantstraat

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1955 - 1955

Dossier Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid (R.M.Z.) en personeelsregister

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1955 - 1976

Dossier Fiscale Commissie

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1955 - 1975

Dossier Bijwedden onderwijzend personeel

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1955 - 1959

Dossier Bewapening veldwachter

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1955 - 1955

Dossier Militaire aardrijkskunde

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1954 - 1960

Dossier Individuele rekeningen werklieden

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1954 - 1959

Dossier Gementeraadsleden-zitpenningen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1953 - 1970

Dossier Wedde burgemeester en schepenen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1953 - 1972

Dossier Aankoop verscheidene percelen bouwgrond

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1953 - 1953

Dossier Gedeporteerden

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1953 - 1953

Dossier Bestuurlijk toezicht

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1953 - 1959

Dossier Onderhoudswerken Buurtweg van Groot Verkeer nr. 111

BE GAHEU/WES/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1953 - 1954

Dossier Klachten omtrent wegen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1952 - 1965

Dossier Kadastrake perequatie

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1952 - 1952

Dossier Politieke gevangenen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1952 - 1952

Dossier Weddeschaal veldwachters

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1951 - 1973

Dossier Uurloon werklieden

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1951 - 1960

Dossier Toelage voor buitengewone prestaties

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1951 - 1971

Dossier Statistiek der gebouwen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1951 - 1976

Dossier Tewerkstelling werklozen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1951 - 1976

Dossier Oppervlakte van de wegen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1950 - 1976

Dossier Regie voor Telegraaf en Telefoon (RTT)

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1950 - 1976

Dossier Kredietmaatschappij 't Westland

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1950 - 1962

Dossier Tijdelijke politiereglementen en sportvergunningen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1950 - 1976

Dossier Aanwerving onderwijzend personeel

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1950 - 1950

Dossier Afpaling van eigendommen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1949 - 1949

Dossier Onderhoudswerken buurtwegen nrs. 4, 5, 7, 21

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1949 - 1950

Dossier Stedenbouwkundige

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1948 - 1966

Dossier Waterleidingsnet

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1948 - 1976

Dossier Vleeskeurders

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1948 - 1949

Dossier Register van de stiren

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1948 - 1957

Dossier Medisch schooltoezicht

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1948 - 1948

Dossier Militaire dienst

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1948 - 1976

Dossier Weerstanders en werkweigeraars

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1948 - 1957

Dossier Oorlogspensioenen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1948 - 1962

Dossier Uitwisseling veldwachter

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1948 - 1967

Dossier Compensatievergoedingen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1947 - 1949

Dossier Eretekens

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1947 - 1972

Dossier Onderhoudswerken buurtwegen nrs. 4, 5, 9, 24

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1947 - 1948

Dossier Toelage voor huishoudelijke heruitrusting

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1946 - 1947

Dossier Geldplaatsingen, renten en intresten

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1946 - 1967

Dossier Verkiezing en eedaflegging schepenen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1945 - 1976

Dossier Brandverzekering

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1944 - 1944

Dossier Repertorium van briefwisseling 205.9

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1942 - 1968

Dossier Vilbeluik

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1942 - 1949

Dossier Inentingen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1941 - 1976

Dossier Landbouwtellingen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1941 - 1962

Dossier Herstellingswerken wegen 1, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 17, 20, 21, 31

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1940 - 1941

Dossier Wegsignalisatie

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1940 - 1973

Dossier Brandweerdienst

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1940 - 1976

Dossier Opeisingen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1940 - 1945

Dossier Inkwartieren van troepen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1940 - 1945

Dossier Thesaurieleningen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1940 - 1940

Dossier Oorlog en gevolgen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1940 - 1945

Dossier Eindrekening

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1939 - 1939

Dossier Passieve luchtbescherming

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1939 - 1945

Dossier Onderhoudswerken Buurtwegen van Groot Verkeer

BE GAHEU/WES/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1939 - 1945

Dossier Elektriciteitsnet

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1938 - 1972

Dossier Kosteloze afstand van grond aan de staat

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1938 - 1938

Dossier Afstand deel buurtweg nr. 111 aan de staat

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1938 - 1938

Dossier Verkoop tuin schoolhuis aan de staat voor rijksweg

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1937 - 1938

Dossier Mond- en klauwzeer

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1937 - 1961

Dossier Economische en sociale telling

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1937 - 1937

Dossier Aanneming van scholen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1936 - 1958

Dossier Rijkswegen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1936 - 1939

Dossier Slachting en vleeskeuring

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1936 - 1957

Dossier Verkoop grond aan de staat voor rechttrekken rijksweg 70

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1935 - 1939

Dossier Leningen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1933 - 1976

Dossier Weerspannelingen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1933 - 1939

Dossier Verzekering van personen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1933 - 1976

Dossier Aankoop eigendommen voor herstellingswerken weg nr. 25

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1933 - 1933

Dossier Lijst der gezworenen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1932 - 1968

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1932 - 1976

Dossier West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM)

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1932 - 1976

Dossier Openbare verlichting

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1932 - 1976

Dossier Aankoop grond met waterput van Lemaire-Lefebvre

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1931 - 1931

Dossier Berichten van geboorten en overlijdens van andere gemeenten

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1931 - 1976

Dossier Algemene volkstellingen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1930 - 1971

Dossier Herstellingswerken wegen 7, 25

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1930 - 1930

Dossier Reisduiven

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1929 - 1975

Dossier Oprichten gemeentehuis

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1929 - 1930
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12 3»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief