Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«123
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Archief van de Gemeente Westouter

BE GAHEU/WES

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1805 - 1976
272 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier Rechtsgedingen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1963 - 1976

Dossier Bevolkingsonderzoeken

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1963 - 1975

Dossier Drinkwateranalyses

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1963 - 1966

Dossier Westvlaamse intercommunale voor technisch advies en bijstand voor ruimtelijke ordening (W.I.T.A.B.)

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1964 - 1971

Dossier Individuele weddevaststelling secretaris

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1964 - 1976

Dossier Telefoon

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1966 - 1966

Dossier Rattenverdelging

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1966 - 1966

Dossier Algemeen plan van aanleg

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1967 - 1967

Dossier Huren van eigendommen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1967 - 1971

Dossier Verslagboeken veldwachters

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1967 - 1975

Dossier Aanleg bitumineuze rijwegtapijten landbouwwegen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1967 - 1970

Dossier Leervergunningen en rijbewijzen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1967 - 1976

Dossier Rol der notarissen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1967 - 1975

Dossier Onteigeningen voor verbeteringswerken buurtweg van groot verkeer (BWGV) nr. 113

BE GAHEU/WES/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1968

Dossier Belasting op afhalen van huisvuil

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1975

Dossier Belasting op vertoningen en vermakelijkheden

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1976

Dossier Overname door de staat van deel buurtweg nr. 111

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1968

Dossier Verblijfsbelasting

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1976

Dossier Opcentimes op de rijksbelastingen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1968 - 1976

Dossier Hulp aan landbouwers

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1969

Dossier Verbeteringswerken Buurtweg van Groot Verkeer nr. 113 Poperingesteenweg

BE GAHEU/WES/P.B./0

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1971

Dossier Campings, vergunningen, …

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1976

Dossier Bebloemingsprijskampen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1976

Dossier Schoolinspectie en controle

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1969 - 1969

Dossier BPA nr. 1 (centrum-tuinwijk)

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1970 - 1976

Dossier Jeugdraad

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1970 - 1976

Dossier Programmatie- en eindejaarstoelage

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1970 - 1976

Dossier Schuilhuisjes autobus

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1970 - 1976

Dossier Hotelvergunningen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1970 - 1974

Dossier Groen vakantieoord

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1970 - 1970

Dossier Rijksregister

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1971 - 1971

Dossier Arbeidsongevallen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1971 - 1971

Dossier F.M.- en T.V.-distributie

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1971 - 1976

Dossier Sportmateriaal

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1971 - 1796

Dossier Onderhoudscontract voor klokken

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1971 - 1971

Dossier Speelpleinen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1974

Dossier Fusies van gemeenten

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1974

Dossier Veranderingen van woonst

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1976

Dossier Gewestplan Ieper-Poperinge

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1975

Dossier Vakantiedorp Woestenhof

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1977

Dossier Visputten

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1972

Dossier BPA nr. 2 (vakantiedorp)

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1974

Dossier Stedenbouwkundige attesten

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1975

Dossier Dubbels dagkasboeken

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1976

Dossier Jaarverslagen gemeente

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1976

Dossier Klasseverheffing gemeente

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1972

Dossier Weddelistings onderwijzend personeel

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1975

Dossier Leerlingenvervoer

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1974

Dossier Onteigeningen voor verbeteringswerken Meerstraat (i.v.m. BPA nr. 1)

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1972 - 1973

Dossier Verkoop woning met afhankelijkheden

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1973 - 1973

Dossier Aankoop grond voor zuiveringsstation

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1973 - 1973

Dossier Oprichten zuiveringsstation afvalwater zwarteberg

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1973 - 1973

Dossier Provinciale belastingen en gemeentelijke opcentimes

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1973 - 1973

Dossier Statistiek leervergunningen en rijbewijzen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1973 - 1976

Dossier Kredietopeningen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1973 - 1976

Dossier Andere vergunningen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1973 - 1976

Dossier Afhalen huisvuil

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1974 - 1974

Dossier Mobiliteitstoelage

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1974 - 1974

Dossier Vuilnisbelt

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1974 - 1974

Dossier Wegen- en rioolwerken Meerstraat (BPA nr. 1)

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1974 - 1975

Dossier Bouwen eetzaal en verbetering schoolgebouwen

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1974 - 1975

Dossier Belasting op tweede verblijven

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1974 - 1976

Dossier Onteigeningen voor aanleg recreatief verblijfpark

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1974 - 1974

Dossier Verkoop grond aan de Westvlaamse intercommunale voor technisch advies en bijstand voor ruimtelijke ordening (W.I.T.A.B.) voor verblijfpark

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1975 - 1975

Dossier Bedrijfsvoorheffing personeel

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1975 - 1975

Dossier Westvlaamse Brandweerschool

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1975 - 1975

Dossier Verzekering rollend materieel

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1975 - 1975

Dossier Nationale Landmaatschappij

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1976 - 1976

Dossier Viseren en paraferen handelsboekhouding

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1976 - 1976

Dossier Verlichtingsinstallatie sportstadion

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1976 - 1976

Dossier Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1977 - 1977

Dossier Inventaris van het archief

BE GAHEU/WES/P.B.

Archieven van de Gemeente Heuvelland 1979 - 1979
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«123

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief