Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Algemeen bestuur

BE GAI A/MAB/A

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976
127 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Uittreksel uit de beraadslagingen van de gemeenteraad betreffende een aanvraag tot grenscorrectie, 1976.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5185

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/12/1976 - 27/06/1977

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1976.

BE GAI A/MAB/A/1/P.B./404

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/12/1976 - 10/12/1976

Arrest van de Raad van State betreffende het verzoekschrift van 17 oktober 1975 tot vernietiging van artikel 241 § 1 van het K.B. van 17 september 1975 luidens welke "de gemeenten Ichtegem, Bekegem en...

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5186

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/12/1976 - 02/12/1976

Brieven van de Raad van State betreffende het verzoekschrift van 17 oktober 1975 aangaande de neerlegging, de inzage en de procedurevereisten.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5187

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/08/1976 - 19/10/1976

Brief van de provinciale commissie voor wijziging van gemeentegrenzen betreffende de fusie, 1976.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5173

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/08/1976 - 05/08/1976

Dossier betreffende het verzoekschrift van 17 oktober 1975 bij de Raad van State inzake de fusie van gemeenten.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5188

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/05/1976 - 17/08/1976

Dossier betreffende het geschil bij de Raad van State tussen de gemeente en de minister van binnenlandse zaken, 1976.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5189

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/03/1976 - 22/04/1976

Verzoekschrift bij de Raad van State tot nietig verklaring van artikel 241 § 1 van het K.B. van 17 september 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5191

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/01/1976 - 28/01/1976

Bevelschrift van de Raad van State inzake het geschil tussen de gemeente en de minister van binnenlandse zaken, 1975-1976.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5190

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/01/1976 - 25/01/1976

Brief aan senator Mommerency betreffende het ingediende amendement op de fusies van gemeenten, 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5194

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/12/1975 - 15/12/1975

Brief van de Raad van State betreffende de memorie van antwoord van de tegenpartij inzake de nietig verklaring van artikel 241 § 1 van het K.B. van 17 september 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5192

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/12/1975 - 11/12/1975

Brief aan senator Van Landeghem betreffende het ingediende amendement op de fusies van gemeenten, 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5193

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/12/1975 - 03/12/1975

Brief van senator Mommerency betreffende het ingediende amendement op de fusies van gemeenten, 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5195

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/12/1975 - 03/12/1975

Ontwerptekst voor het verzoekschrift bij de Raad van State tot nietig verklaring van artikel 241 § 1 van het K.B. van 17 september 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5196

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/10/1975 - 15/10/1975

Brief aan Marcel Storme, advocaat bij het hof van beroep, in de zaak tot nietig verklaring van artikel 241 § 1 van het K.B. van 17 september 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5197

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/10/1975 - 06/10/1975

Brief van Marcel Storme, advocaat bij het hof van beroep, in de zaak tot nietig verklaring van het K.B. van 17 september 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5198

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/10/1975 - 03/10/1975

Briefwisseling van en aan Marcel Storme, advocaat bij het hof van beroep, in de zaak tot nietig verklaring van het K.B. van 17 september 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5199

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/09/1975 - 10/11/1976

Uittreksel uit de beraadslagingen van het schepencollege betreffende het aanstellen van een verdediger in de zaak van het beroep tegen de fusies met Ichtegem, 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5200

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/08/1975 - 11/08/1975

Uittreksel uit de beraadslagingen van de gemeenteraad betreffende machtiging aan het schepencollege tot instellen van beroep tegen de fusies met Ichtegem, 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5201

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/06/1975 - 28/06/1975

Brief van de eerste minister met melding van goede ontvangst van de brief van 28 april 1975 betreffende het Bekegemse standpunt in de fusies van gemeenten, 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5202

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/05/1975 - 26/05/1975

Brief aan senator Vandenabeele als antwoord op zijn brief van 07 mei 1975 betreffende de fusies van gemeenten, 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5206

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/05/1975 - 25/05/1975

Brief van senator Vandenabeele als antwoord op de brief aan de C.V.P.-voorzitter vanwege de C.V.P.-afdeling Westkerke-Roksem-Bekegem betreffende de fusies van gemeenten, 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5205

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/05/1975 - 06/05/1975

Brief aan C.V.P.-voorzitter vanwege de C.V.P.-afdeling Westkerke-Roksem-Bekegem met begeleidend schrijven van burgemeester F. Viaene betreffende de fusies van gemeenten, 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5204

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/04/1975 - 28/04/1975

Brief aan volksvertegenwoordiger Claeys betreffende het Bekegemse standpunt in de fusies van gemeenten, 1975.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5203

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/01/1975 - 20/01/1975

Brief van burgemeester, schepen en raadsleden aan de inwoners betreffende de oproep van raadslid Vandevijver om te stemmen voor een voorstel van fusie van gemeenten.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5208

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1974 - 1976

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1974.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./443

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1974 - 1974

Brief van het gemeentebestuur van Oudenburg betreffende het opstellen van een manifest inzake de fusies van gemeenten, 1974.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5207

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/11/1974 - 06/11/1974

Uittreksel uit de beraadslagingen van de gemeenteraad betreffende het advies op het voorstel fusie van gemeenten, 1974.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5209

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/10/1974 - 11/10/1974

Brief van het ministerie van binnenlandse zaken betreffende het inzetten van de procedure tot herstructurering van de gemeenten in West-Vlaanderen, 1974.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5211

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/09/1974 - 11/09/1974

Brief van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten betreffende de fusie, 1974.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5174

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/08/1974 - 23/08/1974

Brief uit de beraadslagingen van de gemeenteraad betreffende een motie tegen het voorgesteld fusieplan van de bestendige deputatie, 1974.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5212

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/07/1974 - 03/09/1974

Besluit van de gemeenteraad betreffende een motie tegen het voorgesteld fusieplan van de bestendige deputatie, 1974.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5177

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/07/1974 - 06/07/1974

Memorandum van het NCMV Eernegem-Bekegem betreffende de fusie, 1974.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5175

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/03/1974 - 19/03/1974

Uittreksel uit het register van beraadslagingen van de gemeenteraad betreffende een advies op het werkdocument fusies van gemeenten door de provincie, 1973.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5178

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/12/1973 - 13/12/1973

Memorandum van Bekegemse verenigingen betreffende de fusie, 1973.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5179

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/12/1973 - 07/12/1973

Briefwisseling van het provinciebestuur betreffende de verlenging van de officieuze voorbereidende raadplegen inzake fusies van gemeenten, 1973.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5210

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/11/1973 - 23/11/1973

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1972.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./441

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2/3/1973 - 2/3/1973

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1973.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./442

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/1/1973 - 26/1/1973

Brief van het provinciebestuur betreffende herstructurering van gemeenten in West-Vlaanderen, 1972.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5182

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1972 - 1972

Brief van het provinciebestuur betreffende een voorbereidend werkdocument voor de fusie van gemeenten, 1972.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5183

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1972 - 1972

Brief van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten betreffende de fusie, 1972.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5180

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/09/1972 - 18/09/1972

Briefwisseling met verschillende personen en instellingen betreffende het Bekegemse voorstel van fusie, 1972.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5181

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/04/1972 - 26/04/1972

Besluit van de gemeenteraad betreffende een voorstel van fusie, 1972.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5176

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/03/1972 - 25/03/1972

Dossier betreffende de vaststelling van de individuele wedde van de gemeenschappelijke secretaris, 1971.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./449

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2/12/1971 - 2/12/1971

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1971.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./440

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/10/1971 - 30/10/1971

Brief van het gemeentebestuur van Eernegem betreffende de fusie van gemeenten, 1971.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5184

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/02/1971 - 24/02/1971

Dossier van de installatie van de gemeenteraad in 1971.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./704

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/01/1971 - 26/03/1971

Fusies van gemeenten

BE GAI A/MAB/A/6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1970 - 31/12/1976

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1970.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./439

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1970 - 1970

Document blanco bruine briefomslag Gemeente Bekegem, 1969-1972.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./8

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1969 - 1972

Brief aan de gouverneur betreffende het loon van de concierge van het gemeentehuis, 1969.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./518

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/07/1969 - 14/07/1969

Register van uitgaande briefwisseling, 1969-1972

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./7

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/05/1969 - 11/01/1972

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1968.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1522

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1968 - 1968

Individueel personeelsdossier van Georges Mergaert als gemeentesecretaris, 1968-1976.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./320

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/4/1968 - 22/2/1973

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1967.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1521

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1967 - 1967

Briefwisseling betreffende inspectie door en aan het Rijksarchief te Brugge over te dragen archief.

BE GAI A/MAB/A/1/P.B./2581

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/12/1967 - 25/06/1968

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1967-1976.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/09/1967 - 27/12/1976

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1967.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./438

Archieven van de Gemeente Ichtegem 5/8/1967 - 10/8/1967

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1966.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1520

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1966 - 1966

Staat (statistiek) betreffende het gemeentepersoneel in 1966.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./421

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1/7/1966 - 1/7/1966

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1965.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1519

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1965 - 1965

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1965.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./437

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/11/1965 - 31/1/1966

Individueel personeelsdossier van Godelieve Coppejans, 1965.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./312

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/6/1965 - 29/6/1965

Dossier van de installatie van de gemeenteraad in 1965.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./703

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/01/1965 - 22/01/1965

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1964.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1518

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1964 - 1964

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1964.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./436

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/4/1964 - 3/6/1964

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1963.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1517

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1963 - 1963

Dossier betreffende de vaststelling van de fictieve loonschaal voor de secretaris, 1963.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./435

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/12/1963 - 19/2/1964

Dossier betreffende de vaststelling van de loonschaal van de gemeenschappelijke secretaris, 1958.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./430

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/10/1963 - 29/10/1963

Dossier betreffende de vaststelling van de individuele wedde van de gemeenschappelijke secretaris, 1963.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./434

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/10/1963 - 22/11/1963

Dossier betreffende de toekenning van vakantiegeld aan aan het personeel, 1963.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./431

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/7/1963 - 23/7/1963

Dossier betreffende de tussenkomst in de ziekteverzekering van het personeel, 1963.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./432

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/6/1963 - 29/6/1963

Dossier betreffende een verhaalbaar weddevoorschot voor het personeel, 1963.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./433

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/2/1963 - 14/3/1963

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1962.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1516

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1962 - 1962

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1961.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1515

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1961 - 1961

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1960.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1514

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1960 - 1960

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1958-1976.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/02/1958 - 20/12/1976

Dossier betreffende de vaststelling van de loonschaal van de gemeenschappelijke secretaris, 1955.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./429

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/11/1957 - 15/11/1957

Bundel met dubbels van uitgaande briefwisseling voor de jaren 1956-1958.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./398_04

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1956 - 31/12/1958

Verslagen van gemeenteraadszittingen, 1955-1959.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./694

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/04/1955 - 19/12/1959

Dossiers betreffende de vaststelling van de zitpenningen van de gemeenteraadsleden, 1954-1975.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./707

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/11/1954 - 02/12/1975

Dossiers betreffende de herziening van de wedde van burgemeester en schepenen, 1945-1965.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./692

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/10/1954 - 21/04/1965

Uittreksel uit de Notulen van de gemeenteraad betreffende aanstelling van Marcel Deblauwe als lid in 1954.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./702

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/04/1954 - 24/04/1954

Individueel pensioendossier van Carolus Maene als burgemeester, 1953-1965.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./450

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/2/1953 - 21/1/1966

Dossier van de installatie van de gemeenteraad in 1953.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./700

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/01/1953 - 06/01/1953

Dossier van de installatie van de gemeenteraad in 1959.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./701

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/01/1953 - 06/01/1953

Bundel met dubbels van uitgaande briefwisseling voor de jaren 1953-1955.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./398_03

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1953 - 31/12/1955

Bundel betreffende de vernieuwing van de kadasterplannen van de gemeente, 1952-1953.

BE GAI A/MAB/A/1/P.B./718

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1952 - 1953

Register van inkomende en uitgaande briefwisseling, 1950-1968.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/03/1950 - 14/06/1968

Bundel met dubbels van uitgaande briefwisseling voor de jaren 1950-1952.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./398_02

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1950 - 31/12/1952

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1949-1967.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/12/1949 - 22/08/1967

Individueel personeelsdossier van Margerite Depoorter als tijdelijke bediende bij de ravitaiilering, 1949.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./422

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/11/1949 - 22/11/1949

Bundel bescheiden betreffende de gewestelijke ontvanger, 1947-1969.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./709

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1947 - 10/04/1969

Dossier betreffende de weddeverhoging van verschillende personeelsleden, 1947-1949.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./427

Archieven van de Gemeente Ichtegem 5/12/1947 - 9/8/1949

Briefwisseling betreffende de formaliteiten bij het bepalen van de loonschalen van een gemeenschappelijke secretaris of veldwachter, 1947.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./425

Archieven van de Gemeente Ichtegem 9/8/1947 - 14/8/1947

Dossier betreffende de vaststelling van de loonschalen van de gemeenschappelijke secretaris met Westkerke en de gemeenschappelijke veldwachter met Roksem, 1947.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./426

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/7/1947 - 15/10/1947

Dossier betreffende de vaststelling van de loonschalen van het gemeentepersoneel, 1947.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./415

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/7/1947 - 19/9/1947

Dossier betreffende de herziening van de loonschaal van de gemeenschappelijke secretaris met Westkerke en de gemeenschappelijke veldwachter met Roksem, 1947.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./417

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/7/1947 - 10/10/1947

Dossiers betreffende de vaststelling van de zitpenningen van de gemeenteraadsleden, 1947-1975.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./693

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/04/1947 - 25/09/1975

Dossier van de installatie van de gemeenteraad in 1947.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./699

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/01/1947 - 10/01/1947
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief