Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Algemeen bestuur

BE GAI A/MAB/A

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976
127 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Algemeenheden

BE GAI A/MAB/A/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Briefwisseling

BE GAI A/MAB/A/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen

BE GAI A/MAB/A/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Straatnaamgeving

BE GAI A/MAB/A/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Personeel

BE GAI A/MAB/A/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Boekhouding door de gemeentesecretaris

BE GAI A/MAB/A/3a

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1918-1936.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./1a

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/01/1918 - 15/11/1936

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1927-1949.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/10/1926 - 29/11/1949

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1936-1957.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./1b

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1936 - 15/11/1957

Dossier van de installatie van de gemeenteraad in 1939.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./698

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/01/1939 - 10/01/1939

Dossier betreffende de aanstelling van een nieuwe gemeentesecretaris in 1939.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./424

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/1/1939 - 11/1/1939

Individueel personeelsdossier van André Denduyver als gemeentesecretaris, 1939-1968.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./418

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/2/1939 - 12/12/1967

Individueel dossier betreffende de benoeming in 1939 en ontslag in 1942 van burgemeester Edward Cobbaert.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./695

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/02/1939 - 10/09/1942

Dossier betreffende het loon en de waarborg van de bijzondere ontvanger voor slachtaangiften, 1939.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./428

Archieven van de Gemeente Ichtegem 5/6/1939 - 29/7/1939

Briefwisseling betreffende in het Rijksarchief te Brugge gedeponeerde archieven.

BE GAI A/MAB/A/1/P.B./2580

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/08/1939 - 01/08/1939

Tabellen met de samenstelling van de gemeenteraad, 1939-1976.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./697

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1939 - 22/06/1971

Bundel betreffende huishoudelijke toelage voor heruitrusting of compensatietoelage voor werknemers, 1946-1949.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./560

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/03/1940 - 16/02/1950

Besluit betreffende het ontslag van schepen Monteyne in 1941.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./705

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/08/1941 - 13/08/1941

Besluit betreffende het ontslag van schepen Monteyne in 1941.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./705

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/08/1941 - 13/08/1941

Dossier betreffende de aanstelling in 1941 en het ontslag in 1944 van schepen Alfons Storme.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./706

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/08/1941 - 18/04/1945

Individueel dossier betreffende de benoeming in 1942 en ontslag in 1944 van burgemeester Alfons Storme.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./696

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/09/1942 - 28/06/1950

Bundel betreffende tijdelijke toeslagen, standplaatstoelage en loonoverzichten van gemeentepersoneel, 1942-1946.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./423

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/12/1942 - 1/3/1946

Dossiers betreffende de vaststelling van de wedde van de schepen, 1943.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./708

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/03/1943 - 12/03/1943

Dossier betreffende de aanstelling in 1943 en het ontslag in 1944 van schepen Camiel Vermote.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./717

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/03/1943 - 25/04/1950

Bundel bescheiden betreffende de aanstelling van een personeelslid als vertegenwoordiger bij de fiscale commissie der belastingen, 1943-1973.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./710

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/08/1943 - 19/06/1973

Individueel personeelsdossier van Richard Verplancke als bediende voor de stempelcontrole, 1944-1965.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./444

Archieven van de Gemeente Ichtegem 3/8/1945 - 2/9/1965

Individueel personeelsdossier van Regina Simpelaere als bediende landbouwtelling en vernieuwing identiteitskaarten, 1945-1958.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./447

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/11/1945 - 23/10/1958

Dossier van de installatie van de gemeenteraad in 1947.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./699

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/01/1947 - 10/01/1947

Dossiers betreffende de vaststelling van de zitpenningen van de gemeenteraadsleden, 1947-1975.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./693

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/04/1947 - 25/09/1975

Dossier betreffende de vaststelling van de loonschalen van het gemeentepersoneel, 1947.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./415

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/7/1947 - 19/9/1947

Dossier betreffende de herziening van de loonschaal van de gemeenschappelijke secretaris met Westkerke en de gemeenschappelijke veldwachter met Roksem, 1947.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./417

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/7/1947 - 10/10/1947

Dossier betreffende de vaststelling van de loonschalen van de gemeenschappelijke secretaris met Westkerke en de gemeenschappelijke veldwachter met Roksem, 1947.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./426

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/7/1947 - 15/10/1947

Briefwisseling betreffende de formaliteiten bij het bepalen van de loonschalen van een gemeenschappelijke secretaris of veldwachter, 1947.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./425

Archieven van de Gemeente Ichtegem 9/8/1947 - 14/8/1947

Dossier betreffende de weddeverhoging van verschillende personeelsleden, 1947-1949.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./427

Archieven van de Gemeente Ichtegem 5/12/1947 - 9/8/1949

Bundel bescheiden betreffende de gewestelijke ontvanger, 1947-1969.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./709

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1947 - 10/04/1969

Individueel personeelsdossier van Margerite Depoorter als tijdelijke bediende bij de ravitaiilering, 1949.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./422

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/11/1949 - 22/11/1949

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1949-1967.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/12/1949 - 22/08/1967

Bundel met dubbels van uitgaande briefwisseling voor de jaren 1950-1952.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./398_02

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1950 - 31/12/1952

Register van inkomende en uitgaande briefwisseling, 1950-1968.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/03/1950 - 14/06/1968

Bundel betreffende de vernieuwing van de kadasterplannen van de gemeente, 1952-1953.

BE GAI A/MAB/A/1/P.B./718

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1952 - 1953

Bundel met dubbels van uitgaande briefwisseling voor de jaren 1953-1955.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./398_03

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1953 - 31/12/1955

Dossier van de installatie van de gemeenteraad in 1953.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./700

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/01/1953 - 06/01/1953

Dossier van de installatie van de gemeenteraad in 1959.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./701

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/01/1953 - 06/01/1953

Individueel pensioendossier van Carolus Maene als burgemeester, 1953-1965.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./450

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/2/1953 - 21/1/1966

Uittreksel uit de Notulen van de gemeenteraad betreffende aanstelling van Marcel Deblauwe als lid in 1954.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./702

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/04/1954 - 24/04/1954

Dossiers betreffende de herziening van de wedde van burgemeester en schepenen, 1945-1965.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./692

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/10/1954 - 21/04/1965

Dossiers betreffende de vaststelling van de zitpenningen van de gemeenteraadsleden, 1954-1975.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./707

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/11/1954 - 02/12/1975

Verslagen van gemeenteraadszittingen, 1955-1959.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./694

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/04/1955 - 19/12/1959

Bundel met dubbels van uitgaande briefwisseling voor de jaren 1956-1958.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./398_04

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1956 - 31/12/1958

Dossier betreffende de vaststelling van de loonschaal van de gemeenschappelijke secretaris, 1955.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./429

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/11/1957 - 15/11/1957

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1958-1976.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/02/1958 - 20/12/1976

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1960.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1514

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1960 - 1960

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1961.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1515

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1961 - 1961

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1962.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1516

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1962 - 1962

Dossier betreffende een verhaalbaar weddevoorschot voor het personeel, 1963.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./433

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/2/1963 - 14/3/1963

Dossier betreffende de tussenkomst in de ziekteverzekering van het personeel, 1963.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./432

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/6/1963 - 29/6/1963

Dossier betreffende de toekenning van vakantiegeld aan aan het personeel, 1963.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./431

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/7/1963 - 23/7/1963

Dossier betreffende de vaststelling van de individuele wedde van de gemeenschappelijke secretaris, 1963.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./434

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/10/1963 - 22/11/1963

Dossier betreffende de vaststelling van de loonschaal van de gemeenschappelijke secretaris, 1958.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./430

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/10/1963 - 29/10/1963

Dossier betreffende de vaststelling van de fictieve loonschaal voor de secretaris, 1963.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./435

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/12/1963 - 19/2/1964

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1963.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1517

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1963 - 1963

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1964.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./436

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/4/1964 - 3/6/1964

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1964.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1518

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1964 - 1964

Dossier van de installatie van de gemeenteraad in 1965.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./703

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/01/1965 - 22/01/1965

Individueel personeelsdossier van Godelieve Coppejans, 1965.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./312

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/6/1965 - 29/6/1965

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1965.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./437

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/11/1965 - 31/1/1966

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1965.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1519

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1965 - 1965

Staat (statistiek) betreffende het gemeentepersoneel in 1966.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./421

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1/7/1966 - 1/7/1966

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1966.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1520

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1966 - 1966

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1967.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./438

Archieven van de Gemeente Ichtegem 5/8/1967 - 10/8/1967

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1967-1976.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/09/1967 - 27/12/1976

Briefwisseling betreffende inspectie door en aan het Rijksarchief te Brugge over te dragen archief.

BE GAI A/MAB/A/1/P.B./2581

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/12/1967 - 25/06/1968

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1967.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1521

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1967 - 1967

Individueel personeelsdossier van Georges Mergaert als gemeentesecretaris, 1968-1976.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./320

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/4/1968 - 22/2/1973

Briefwisseling van het gemeentebestuur Bekegem in 1968.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./1522

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1968 - 1968

Register van uitgaande briefwisseling, 1969-1972

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./7

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/05/1969 - 11/01/1972

Brief aan de gouverneur betreffende het loon van de concierge van het gemeentehuis, 1969.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./518

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/07/1969 - 14/07/1969

Document blanco bruine briefomslag Gemeente Bekegem, 1969-1972.

BE GAI A/MAB/A/4/P.B./8

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1969 - 1972

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1970.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./439

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1970 - 1970

Fusies van gemeenten

BE GAI A/MAB/A/6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1970 - 31/12/1976

Dossier van de installatie van de gemeenteraad in 1971.

BE GAI A/MAB/A/3/P.B./704

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/01/1971 - 26/03/1971

Brief van het gemeentebestuur van Eernegem betreffende de fusie van gemeenten, 1971.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5184

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/02/1971 - 24/02/1971

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1971.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./440

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/10/1971 - 30/10/1971

Dossier betreffende de vaststelling van de individuele wedde van de gemeenschappelijke secretaris, 1971.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./449

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2/12/1971 - 2/12/1971

Besluit van de gemeenteraad betreffende een voorstel van fusie, 1972.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5176

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/03/1972 - 25/03/1972

Briefwisseling met verschillende personen en instellingen betreffende het Bekegemse voorstel van fusie, 1972.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5181

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/04/1972 - 26/04/1972

Brief van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten betreffende de fusie, 1972.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5180

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/09/1972 - 18/09/1972

Brief van het provinciebestuur betreffende herstructurering van gemeenten in West-Vlaanderen, 1972.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5182

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1972 - 1972

Brief van het provinciebestuur betreffende een voorbereidend werkdocument voor de fusie van gemeenten, 1972.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5183

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1972 - 1972

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1973.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./442

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/1/1973 - 26/1/1973

Dossier betreffende het geldelijk statuut van de gemeenschappelijke secretaris, 1972.

BE GAI A/MAB/A/2/P.B./441

Archieven van de Gemeente Ichtegem 2/3/1973 - 2/3/1973

Briefwisseling van het provinciebestuur betreffende de verlenging van de officieuze voorbereidende raadplegen inzake fusies van gemeenten, 1973.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5210

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/11/1973 - 23/11/1973

Memorandum van Bekegemse verenigingen betreffende de fusie, 1973.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5179

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/12/1973 - 07/12/1973

Uittreksel uit het register van beraadslagingen van de gemeenteraad betreffende een advies op het werkdocument fusies van gemeenten door de provincie, 1973.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5178

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/12/1973 - 13/12/1973

Memorandum van het NCMV Eernegem-Bekegem betreffende de fusie, 1974.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5175

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/03/1974 - 19/03/1974

Brief uit de beraadslagingen van de gemeenteraad betreffende een motie tegen het voorgesteld fusieplan van de bestendige deputatie, 1974.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5212

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/07/1974 - 03/09/1974

Besluit van de gemeenteraad betreffende een motie tegen het voorgesteld fusieplan van de bestendige deputatie, 1974.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5177

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/07/1974 - 06/07/1974

Brief van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten betreffende de fusie, 1974.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5174

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/08/1974 - 23/08/1974

Brief van het ministerie van binnenlandse zaken betreffende het inzetten van de procedure tot herstructurering van de gemeenten in West-Vlaanderen, 1974.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5211

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/09/1974 - 11/09/1974

Uittreksel uit de beraadslagingen van de gemeenteraad betreffende het advies op het voorstel fusie van gemeenten, 1974.

BE GAI A/MAB/A/6/P.B./5209

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/10/1974 - 11/10/1974
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief