Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 234»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Algemeen bestuur

BE GAI A/MAE/A

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976
359 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Algemeenheden

BE GAI A/MAE/A/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Personeel

BE GAI A/MAE/A/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen

BE GAI A/MAE/A/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Briefwisseling

BE GAI A/MAE/A/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Straatnaamgeving

BE GAI A/MAE/A/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Boekhouding door de gemeentesecretaris

BE GAI A/MAE/A/3a

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Kader met het ingelijste diploma van de toekenning door de Hoge Raad van Adel van het wapen voor de gemeente Eernegem op 20 februari 1816, 1819.

BE GAI A/MAE/A/1/P./AND/164

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/02/1816 - 10/11/1966

Repertorium der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1856-1871.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./1/a

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/09/1856 - 29/12/1871

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1856-1871.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/09/1856 - 29/12/1871

Register van uitgaande briefwisseling, 1870-1893.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./20

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/04/1870 - 27/04/1893

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1870-1912.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./12

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/08/1870 - 23/04/1912

Voorbereidingsdocumenten betreffende de gemeenteraad van 03 september 1876.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./1/l

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/09/1876 - 03/09/1876

Register bevattende de ingeschreven en geregistreerde akten waarop rechten dienden betaald te worden volgens de wet van 13 brumair an VII art. 12 en 22 frimaire an VII art. 49 tot 54, 1877-1930.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./18261

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/12/1877 - 04/01/1930

Document met kladversie voor het gemeenteraadsverslag van 14 december 1877.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./1/q

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/12/1877 - 14/12/1877

Uittreksel in kladversie van het gemeenteraadsbesluit van 22 maart 1878 betreffende de 'Steenweg van Eerneghem-Dorp naar de herberg 'Den Os' te Zerkeghem'.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./1/v

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/03/1878 - 22/03/1878

Document met kladversie voor het gemeenteraadsverslag van 22 maart 1878.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./1/u

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/03/1878 - 22/03/1878

Uittreksel in kladversie van het gemeenteraadsbesluit van 22 maart 1878 betreffende de 'Steenweg van het gehucht het Leestje naar het gehucht de Mitswege te Ichteghem'.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./1/x

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/03/1878 - 22/03/1878

Uittreksel in kladversie voor het gemeenteraadsverslag van 10 mei 1878 betreffende het algemeen rooilijnplan.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./1/w

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/05/1878 - 10/05/1878

Document met kladversie voor het gemeenteraadsverslag van 10 mei 1878.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./1/t

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/05/1878 - 10/05/1878

Individueel personeelsdossier van Remi Bruynooghe, gemeentesecretaris, 1884-1921.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27313

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/05/1884 - 18/06/1922

Register van uitgaande briefwisseling, 1893-1912.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./21

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/04/1893 - 17/05/1912

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1895-1913.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/02/1895 - 18/12/1913

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1895-1913.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/02/1895 - 18/12/1913

Individueel personeels- en pensioendossier van Camiel Boudolf, gemeenteontvanger, 1919-1944.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27314

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/01/1909 - 10/09/1945

Individueel personeelsdossier van Oscar Vandewalle, werkman grafdelver, 1938-ca. 1963.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27320

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/01/1909 - 10/09/1945

Uittreksel uit het register van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 23 april 1912 en de beraadslagingen van de gemeenteraad van 27 april 1912 betreffende het in rechte gaan...

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27278

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/04/1912 - 27/04/1912

Register van uitgaande briefwisseling, 1912-1935.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./22

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/05/1912 - 18/10/1935

Individueel personeels- en pensioendossier van Prosper Duyck, gemeentesecretaris, 1921-1957.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27315

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/10/1912 - 30/03/1957

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1912-1922.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./13

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1912 - 1922

Uittreksel uit het register van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 13 oktober 1913 betreffende het plaatsen van een tijdelijke waterpomp door de Grote Westwatering, 1913.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27282

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/10/1913 - 30/10/1913

Kaart van Bekegem en Eernegem met aanduiding van de woningen uit 1918.

BE GAI A/MAE/A/K./TER/731

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/01/1918 - 25/01/1918

Dossier met afschriften van beschuldigingen aan het adres van veldwachter August Dekemel, 1918.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./1574

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/12/1918 - 02/12/1918

Dossier betreffende het ontslag van gemeenteontvanger Louis Demol, 1919.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./1569

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/01/1919 - 26/01/1919

Uittreksel betreffende het verhogen van de jaarwedde van secretaris, gemeenteontvanger en veldwachter, 1926.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./1570

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/01/1919 - 26/01/1919

Dossier betreffende het ontslag van veldwachter August Dekemel, 1919.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./1572

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/01/1919 - 17/02/1919

Dossier betreffende de aanstelling van veldwachter Julien De Vriendt, 1919.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./1573

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/01/1919 - 17/02/1919

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad betreffende de aanvraag tot toelating om de lening van 81.250,00 frank om te voorzien in de opeisingen voor het logement van het Duitse bezettingsleger te...

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./17990

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/04/1919 - 10/04/1919

Dossier betreffende de kandidaturen voor de openstaande betrekking van veldwachter, 1919.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./1571

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/04/1919 - 03/12/1919

Dossier betreffende het ontslag van politiecommissaris Louis Depover, 1919.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./1568

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/08/1919 - 20/08/1919

Individueel personeelsdossier van Louis Demol, gemeenteontvanger, 1884-1919.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27323

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/06/1920 - 25/06/1920

Dossiers betreffende de toekenning van een duurtetoelag, verblijfsvergoeding en kindergeld, 1920-1922.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./1565

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/10/1920 - 10/01/1922

Dossier betreffende de aanstelling van vier volkstellers voor de volkstelling van 1920.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27328

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/11/1920 - 25/11/1920

Dossier betreffende de jaarwedde van de schrijver der akten van de burgerlijke stand, 1921-1922.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27319

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/03/1921 - 22/10/1922

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1921-1944.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/04/1921 - 26/05/1944

Documenten betreffende de benoeming van Julien Boedts als burgemeester in 1921.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./18213

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/07/1921 - 03/08/1921

Akte van eedaflegging van burgemeester Julien Boedt, 1921. (Afschrift.)

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27376

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/07/1921 - 29/07/1921

Dossier betreffende het ontslag van de gemeentesecretaris en de aanstelling van een nieuwe gemeentesecretaris, 1921.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./1566

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/10/1921 - 17/10/1921

Bundel met ontvangen briefwisseling in 1922.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./18456

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/01/1922 - 30/12/1922

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1922-1950.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./176

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/05/1922 - 28/07/1950

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 17 november 1922.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27380

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/11/1922 - 17/11/1922

Bundel met ontvangen briefwisseling in 1923.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./18457

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/01/1923 - 20/12/1923

Bundel dagordes van het College van Burgemeester en Schepenen, 1923-1950.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27353

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/03/1923 - 10/06/1950

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 29 mei 1923.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27381

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/05/1923 - 29/05/1923

Dossier betreffende de verhoging van intrest op leningen uit de oorlogsperiode aangegaan tegenover particulieren, 1923.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27385

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/05/1923 - 03/07/1923

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 10 juli 1923.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27382

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/07/1923 - 10/07/1923

Brief bij de verlening van het diploma en ereteken van het kruis eerste klasse aan gewezen schepen Emiel Laga in 1922.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./18238

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/09/1923 - 21/09/1923

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 12 oktober 1923.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27383

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/10/1923 - 12/10/1923

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 08 november 1923.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27384

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/11/1923 - 08/11/1923

Dossier betreffende veldwachter Hector Van Houtte, 1923-1928.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./1567

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1923 - 31/12/1928

Document briefomslag van de Algemeen Spaar- en Lijfrentekas aan het gemeentebestuur.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./1246

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/12/1923 - 29/12/1923

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 31 december 1923.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27386

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/12/1923 - 31/12/1923

Bundel met ontvangen briefwisseling in 1924.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./18458

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/01/1924 - 22/12/1924

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 26 februari 1924.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27387

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/02/1924 - 26/02/1924

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 16 mei 1924.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27388

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/05/1924 - 16/05/1924

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 28 augustus 1924.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27389

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/08/1924 - 28/08/1924

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 10 oktober 1924.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27390

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/10/1924 - 10/10/1924

Bundel met ontvangen briefwisseling in 1925.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./18459

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/01/1925 - 31/12/1925

Kaart van Eernegem met aanduiding van een aantal woningen uit 1925.

BE GAI A/MAE/A/K./TER/732

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/02/1925 - 13/02/1925

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 13 maart 1925.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27391

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/03/1925 - 13/03/1925

Zittingsdossier van de gemeenteraad van 05 september 1925.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27392

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/06/1925 - 05/09/1925

Dossier betreffende de toekenning van een mobiele wedde aan de gemeentesecretaris en de veldwachter, 1925.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27473

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/08/1925 - 06/12/1925

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 25 september 1925.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27394

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/09/1925 - 25/09/1925

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 23 oktober 1925.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27393

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/10/1925 - 23/10/1925

Dossier betreffende de roepsteen van de gemeente op grond van de kerkfabriek.

BE GAI A/MAE/A/1/P.B./2535

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/10/1925 - 09/10/1953

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 06 november 1925.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27395

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/11/1925 - 06/11/1925

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 05 december 1925.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27396

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/12/1925 - 05/12/1925

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 18 december 1925.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27397

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/12/1925 - 18/12/1925

Stukken betreffende verklaring van aanneming van bediendenpersoneel, 1935-1945.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27189

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1925 - 1947

Bundel met ontvangen briefwisseling in 1926.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./18460

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/01/1926 - 30/12/1926

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 07 mei 1926.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27398

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/05/1926 - 07/05/1926

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 06 augustus 1926.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27399

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/08/1926 - 06/08/1926

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 19 november 1926.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27400

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/11/1926 - 19/11/1926

Bundel met ontvangen briefwisseling in 1928.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./18463

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/01/1927 - 05/12/1928

Bundel met ontvangen briefwisseling in 1927.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./18462

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/01/1927 - 06/12/1927

Documenten betreffende de benoeming van Julien Boedts als burgemeester in 1927.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./18214

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/02/1927 - 04/02/1927

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 15 april 1927.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27401

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/04/1927 - 15/04/1927

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 19 augustus 1927.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27402

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/08/1927 - 19/08/1927

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 21 oktober 1927.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27403

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/10/1927 - 21/10/1927

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 10 februari 1928.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27405

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/02/1928 - 10/02/1928

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 14 mei 1928.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27406

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/05/1928 - 14/05/1928

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 21 september 1928.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27407

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/09/1928 - 21/09/1928

Bundel met ontvangen briefwisseling in 1929.

BE GAI A/MAE/A/4/P.B./18464

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/01/1929 - 19/12/1929

Uittreksel uit het Register van de beraadslagingen van de gemeenteraad van 12 april 1929 betreffende de herziening van de jaarwedde van de gemeentesecretaris.

BE GAI A/MAE/A/2/P.B./27414

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/04/1929 - 12/04/1929

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 12 april 1929.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27408

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/04/1929 - 12/04/1929

Akte van eedaflegging van Eduard Inghelbrecht als schepen in 1929.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./18239

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/09/1929 - 21/10/1929

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 10 september 1929.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27409

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/09/1929 - 10/09/1929

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 30 september 1929.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27410

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/09/1929 - 30/09/1929

Register bevattende de ingeschreven en geregistreerde akten waarop rechten dienden betaald te worden volgens de wet van 13 brumair an VII art. 12 en 22 frimaire an VII art. 49 tot 54, 1930-1940.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./18262

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/12/1929 - 10/04/1940

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 20 december 1929.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27411

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/12/1929 - 20/12/1929

Zittingsverslag van de gemeenteraad van 27 december 1929.

BE GAI A/MAE/A/3/P.B./27412

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/12/1929 - 27/12/1929
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 234»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief