Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Algemeen bestuur

BE GAI A/MAI/A

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976
108 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1976.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23327

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1976 - 28/12/1976

Dossier betreffende de overdracht van patrimonium op Wijnendale aan Torhout, 1976.

BE GAI A/MAI/A/6/P.B./8201

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/07/1976 - 20/10/1976

Dossier betreffende opdelen van de nieuwe gemeente Ichtegem na de fusie in districten voor de burgerlijke stand, 1976.

BE GAI A/MAI/A/6/P.B./8218

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/05/1976 - 02/06/1976

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1975.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23326

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/02/1976 - 10/02/1976

Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van het K.B. van 25 september 1975 betreffende de fusie van gemeenten, 1975.

BE GAI A/MAI/A/6/P.B./8202

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/09/1975 - 26/09/1975

Dossier betreffende wijzigingen aan het statuut kader van het werklieden personeel, 1975.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11435

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/04/1975 - 21/04/1975

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1974.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23349

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/02/1975 - 05/02/1975

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1974-1977.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./137

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1974 - 1977

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1973.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23354

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/01/1974 - 11/02/1974

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1972.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23353

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1973 - 1973

Dossier betreffende wijzigingen aan het kader van het administratief personeel, 1973.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11433

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/11/1973 - 13/12/1973

Document met opmerkingen betreffende de niet toekenning van de functionele uitrusting kategorie VI in 1973.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23355

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/10/1973 - 01/10/1973

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1974.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23350

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/01/1973 - 05/02/1975

Begroting voor het jaar 1973. Bijlagetabel toelagen aan verenigingen.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23351

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/1972 - 12/1972

Dossier betreffende wijzigingen aan het kader van het werklieden personeel, 1972.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11434

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/10/1972 - 08/11/1972

Briefwisseling tussen het gemeentebestuur Eernegem en het gemeentebestuur Ichtegem betreffende de toekenning van een nieuwe straatnaam voor de Statiestraat (Ichtegem) of Engelstraat (Eernegem) in...

BE GAI A/MAI/A/5/P.B./23333

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/08/1972 - 28/09/1972

Register van uitgaande briefwisseling, 1972-1973.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./489

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/03/1972 - 22/12/1973

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1971.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23352

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/01/1972 - 25/02/1972

Agenda van de gemeenteraad van 03 december 1971.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./11429

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/12/1971 - 03/12/1971

Dossier betreffende de uitbreiding van het kader en wijzigingen aan het personeelsstatuut, 1971.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11432

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/12/1971 - 25/01/1972

Dossier betreffende wijzigingen aan het personeelskader: uitbreiding met een functie van onderhoudsvrouw, 1971.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11430

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/04/1971 - 11/05/1971

Fusies van gemeenten

BE GAI A/MAI/A/6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1970 - 31/12/1976

Besluit betreffende de aanstelling van een klerk in tijdelijk verband, 1970.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11431

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/04/1970 - 13/04/1970

Individueel personeelsdossier van Luc Vanhooren.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./15640

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/03/1970 - 10/10/1974

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1970-1974.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./171

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/02/1970 - 02/07/1974

Dossier betreffende de toekenning van nieuwe straatnamen in het BPA Moerdijkstraat - Sint-Bertinuslaan in 1972.

BE GAI A/MAI/A/5/P.B./23332

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/10/1969 - 13/12/1972

Register met de dagorden van de gemeenteraad, 1969-1978.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./1616

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/04/1969 - 09/02/1978

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1968.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23348

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/02/1969 - 14/02/1969

Dossier betreffende de toekenning van nieuwe straatnamen in Wijnendale Park in 1968.

BE GAI A/MAI/A/5/P.B./23331

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/09/1968 - 16/09/1968

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1967-1968.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23347

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/02/1968 - 14/02/1968

Document betreffende de taken van gemeenteontvanger, opsteller en klerk, ca. 1966.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11424

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1966 - 1966

Besluit betreffende het open verklaren van de functie van opsteller, 1966.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11425

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/04/1966 - 29/04/1966

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1965.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23346

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/03/1966 - 02/03/1966

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1965.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23345

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/03/1966 - 02/03/1966

Dossier betreffende de wijziging van en toekenning van nieuwe straatnamen in 1967.

BE GAI A/MAI/A/5/P.B./23330

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/02/1966 - 18/10/1966

Register Gulden boek van de gemeente Ichtegem, 1965-1977.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./1671x

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/05/1965 - 15/07/1977

Register van de dagorden van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1965-1969.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./128

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/01/1965 - 24/02/1969

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1964-1969.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./170

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/05/1964 - 15/12/1969

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1963-1968.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./135

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/07/1963 - 19/08/1968

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1961-1962.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23344

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1962 - 28/12/1962

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1961-1962.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23343

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/12/1962 - 28/12/1962

Staat van het personeelskader, 1961.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11419

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/10/1961 - 27/12/1961

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1961-1964.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./169

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/06/1961 - 1964

Stukken betreffende de aanwezigheid van parascolaire personeelsleden in het kader, 1960.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11428

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/07/1960 - 29/07/1960

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1960-1963.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./134

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/05/1960 - 22/06/1963

Dossier betreffende toekenning van nieuwe straatnamen in 1960. Sint-Bertinuslaan, Sportlaan en Abdijstraat.

BE GAI A/MAI/A/5/P.B./23329

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/02/1960 - 30/03/1960

Individueel personeelsdossier van Daniël Boucquez, gemeenteontvanger.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./15638

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/11/1959 - 17/08/1974

Register van ingekomen en verzonden stukken, 1959-1964.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./491

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/05/1959 - 13/02/1965

Briefwisseling betreffende inspectie door en aan het Rijksarchief over te dragen archief.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./2584

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/01/1958 - 17/02/1959

Stukken betreffende wijzigingen aan het personeelskader en het personeelsstauut in 1957.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11427

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/01/1957 - 26/06/1957

Dossier betreffende wijzigingen aan het personeelskader: vervangen van klerk door opsteller, 1956.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11426

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/11/1956 - 06/12/1956

Register van uitgaande briefwisseling, 1955-1959.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./488

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/10/1955 - 11/05/1959

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1954-1961.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./168

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/12/1954 - 01/06/1961

Individueel personeelsdossier van Roger Debie, veldwachter.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./15639

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/04/1954 - 15/12/1975

Dossier betreffende wijzigingen aan de vereiste bekwaamheidsbewijzen voor veldwachter, 1954.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11423

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/12/1953 - 08/01/1954

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1953-1960.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./133

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/11/1953 - 06/05/1960

Register van de dagorden van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1950-1965.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./127

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/01/1950 - 04/01/1965

Statuut en kader en geldelijk statuut van het gemeentepersoneel,1949.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11421

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/02/1949 - 10/03/1949

Statuut en kader en geldelijk statuut van het gemeentepersoneel,1947. Aangevuld in 1957.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11422

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/06/1947 - 07/06/1957

Statuut en kader en geldelijk statuut van het gemeentepersoneel,1947.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11420

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/06/1947 - 04/06/1947

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1947-1954

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./167

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/01/1947 - 01/12/1954

Individueel personeels- en pensioendossier van Theoduul Buyssens, gewezen burgemeester, 1946-1972.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./8210

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/04/1946 - 07/06/1974

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1944-1953.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./132

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/03/1944 - 13/11/1953

Register der uitgaande briefwisseling, 1944-1949.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./487

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/03/1944 - 02/04/1949

Dossier betreffende de wijziging van straatnamen in 1944. Fonteinstraat en Brugschen Heirweg.

BE GAI A/MAI/A/5/P.B./23328

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/01/1944 - 16/02/1944

Inventaris der rantsoensteekkaarten per straat en nummer, 1940-1950.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29/e

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1940 - 1950

Akte van eedaflegging door schepen Alfons Vierstraete, 06 januari 1939.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./1362

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/01/1939 - 14/01/1939

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1938-1944.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./131

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/03/1938 - 03/10/1944

Register van uitgaande briefwisseling, 1938-1944.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./490

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/03/1938 - 10/10/1944

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1933-1947

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./166a

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/1933 - 02/01/1947

Stukken losse documenten uit het 'Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1933-1947'

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./166b

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/1933 - 02/01/1947

Brief pastoor Moncarey, Wijnendale, van 22 maart 1927 betreffende plaatsing Germain Lydou.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./30/a

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/03/1927 - 22/03/1927

Brief van de arrondissementscommissaris betreffende de oprichting van een vereniging van gemeentebestuurders, 1920.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./11013

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/03/1922 - 07/03/1922

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1920-1933

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./165

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/09/1920 - 14/04/1933

Brief van de provinciegouverneur betreffende een klacht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de gemeentesecretaris, de veldwachter, gemeente- en disontvanger in verband met mogelijke...

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./3765

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/09/1920 - 16/09/1920

Brievenboek van uitgaande briefwisseling, 1919-1929.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./26

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/08/1919 - 10/07/1929

Brieven uit het 'Brievenboek van uitgaande briefwisseling, 1919-1929'.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./26/a

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/08/1919 - 10/07/1929

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1916-1938.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./130

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/06/1916 - 01/04/1938

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1908-1920

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./164

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1908 - 28/10/1920

Dossier betreffende de voordracht tot het bekomen van de Herinneringsmedaille van de regering van Leopold II voor politiek personeel, 1905.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./3715

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/09/1905 - 25/11/1905

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1880-1908.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./163

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/02/1880 - 05/06/1908

Kwitantie van ontvangst van het afschrift van de gift door Henri Jonckheere aan het Armbestuur, 1872.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29/o

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/12/1872 - 14/12/1872

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1872-1916.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./129

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1872 - 07/06/1916

Inventaris van de directe belastingen op het gemeentehuis, 1870.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29d

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/08/1870 - 04/08/1870

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1859-1879

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./162

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/03/1859 - 31/10/1879

Document over de borgstelling van de gemeente-ontvanger François-Amand Fol, 1853.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29/k

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/01/1853 - 05/01/1853

Borderel van de storting van de borg door de gemeente-ontvanger François-Amand Fol, 1852.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29/l

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1852 - 30/12/1852

Akte verleden voor notaris Auguste Debusschere te Brugge over een lening van 12.000,00 frank door Pierre Vansieleghem en Eugenie Debrouckere uit Ichtegem van François Brocq uit Gent.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29/r

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/07/1851 - 13/07/1851

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1848-1859

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./161

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/02/1848 - 17/01/1859

Contract over de verzekering van de pastorij van Ichtegem, 1839-1846.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29/j

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/10/1839 - 21/10/1839

Inventaris van alle registers en documenten van de gemeente Ichtegem, 1838. Inventaris van het Bureau van Weldadigheid van Ichtegem, 1838.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29/b

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/02/1838 - 17/02/1838

Inventaris van de parochieregisters gedeponeerd in het gemeentearchief, 1848.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29/c

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/05/1837 - 25/08/1848

Lijst van de leden van het lokale administratie in de gemeenten Eernegem, Ichtegem, Moere en Handzame in 1821.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11552

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/06/1821 - 18/06/1826

Lijst van de leden van ambtenaren en bedienden in de gemeenten Eernegem, Ichtegem en Moere in 1820.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11553

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/10/1820 - 23/10/1820

Memorandum over de budgetten van de gemeente Eernegem, Handzame en Ichtegem, 1818-1819.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29/p

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/12/1818 - 29/12/1818

Proces-verbaal over de proclamatie door de gemeente-ontvanger van het nieuwe budget, 1815.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29/q

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/1815 - 19/12/1815

Reglement portant les instructions pour assurer l' exécution de cette partie de la loi du 11 novembre 1815, par laquelle la contribution de guerre est décrétée, afin de régler le déficit occasionné...

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29/f

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/11/1815 - 20/11/1815

Brief betreffende de uitgevoerde werken ten laste van de gemeente Ichtegem aan de versterkingen van Vlissingen door Pierre-François Capon, 1815.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29/h

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/10/1815 - 20/10/1815

Brief betreffende het storten van de directe belastingen van de maanden februari en maart 1814 in de kas van particuliere ontvanger van de contributies, 30 maart 1814.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29i

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/03/1814 - 30/03/1814

Brief betreffende de uitbetaling van de boodschappers en de kosten van afficheren i.v.m. de verkoop van nationale goederen, 1810.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./29/g

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/11/1810 - 17/11/1810
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 2»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief