Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 234»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Algemeen bestuur

BE GAI A/MAI/A

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976
160 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1976.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23327

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1976 - 28/12/1976

Individueel pensioendossier van Omer Debou, gewezen schepen van Ichtegem (1947-1958).

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./23397

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/12/1976 - 02/02/1977

Dossier betreffende de overdracht van patrimonium op Wijnendale aan Torhout, 1976.

BE GAI A/MAI/A/6/P.B./8201

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/07/1976 - 20/10/1976

Dossier betreffende opdelen van de nieuwe gemeente Ichtegem na de fusie in districten voor de burgerlijke stand, 1976.

BE GAI A/MAI/A/6/P.B./8218

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/05/1976 - 02/06/1976

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1975.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23326

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/02/1976 - 10/02/1976

Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van het K.B. van 25 september 1975 betreffende de fusie van gemeenten, 1975.

BE GAI A/MAI/A/6/P.B./8202

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/09/1975 - 26/09/1975

Dossier betreffende wijzigingen aan het statuut kader van het werklieden personeel, 1975.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11435

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/04/1975 - 21/04/1975

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1974.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23349

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/02/1975 - 05/02/1975

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1974-1977.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./137

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1974 - 1977

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1973.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23354

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/01/1974 - 11/02/1974

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1972.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23353

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1973 - 1973

Dossier betreffende wijzigingen aan het kader van het administratief personeel, 1973.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11433

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/11/1973 - 13/12/1973

Document met opmerkingen betreffende de niet toekenning van de functionele uitrusting kategorie VI in 1973.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23355

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/10/1973 - 01/10/1973

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1974.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23350

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/01/1973 - 05/02/1975

Begroting voor het jaar 1973. Bijlagetabel toelagen aan verenigingen.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23351

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/1972 - 12/1972

Dossier betreffende wijzigingen aan het kader van het werklieden personeel, 1972.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11434

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/10/1972 - 08/11/1972

Briefwisseling tussen het gemeentebestuur Eernegem en het gemeentebestuur Ichtegem betreffende de toekenning van een nieuwe straatnaam voor de Statiestraat (Ichtegem) of Engelstraat (Eernegem) in...

BE GAI A/MAI/A/5/P.B./23333

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/08/1972 - 28/09/1972

Register van uitgaande briefwisseling, 1972-1973.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./489

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/03/1972 - 22/12/1973

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1971.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23794

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/02/1972 - 23/02/1972

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1971.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23352

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/01/1972 - 25/02/1972

Dossier betreffende de uitbreiding van het kader en wijzigingen aan het personeelsstatuut, 1971.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11432

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/12/1971 - 25/01/1972

Agenda van de gemeenteraad van 03 december 1971.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./11429

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/12/1971 - 03/12/1971

Dossier betreffende wijzigingen aan het personeelskader: uitbreiding met een functie van onderhoudsvrouw, 1971.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11430

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/04/1971 - 11/05/1971

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1970.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23778

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/01/1971 - 25/01/1971

Fusies van gemeenten

BE GAI A/MAI/A/6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1970 - 31/12/1976

Besluit betreffende de aanstelling van een klerk in tijdelijk verband, 1970.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11431

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/04/1970 - 13/04/1970

Individueel personeelsdossier van Luc Vanhooren.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./15640

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/03/1970 - 10/10/1974

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1969.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23779

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/02/1970 - 23/02/1970

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1970-1974.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./171

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/02/1970 - 02/07/1974

Dossier betreffende de toekenning van nieuwe straatnamen in het BPA Moerdijkstraat - Sint-Bertinuslaan in 1972.

BE GAI A/MAI/A/5/P.B./23332

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/10/1969 - 13/12/1972

Register met de dagorden van de gemeenteraad, 1969-1978.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./1616

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/04/1969 - 09/02/1978

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1968.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23348

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/02/1969 - 14/02/1969

Brief van de provinciegouverneur aan het gemeentebestuur Ichtegem betreffende het probleem van het deelnemen door gemeentepersoneel aan openbare politieke vergaderingen, 1969.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./23741

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/01/1969 - 20/01/1969

Dossier betreffende de toekenning van nieuwe straatnamen in Wijnendale Park in 1968.

BE GAI A/MAI/A/5/P.B./23331

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/09/1968 - 16/09/1968

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1967-1968.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23347

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/02/1968 - 14/02/1968

Document betreffende de taken van gemeenteontvanger, opsteller en klerk, ca. 1966.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11424

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1966 - 1966

Dossier betreffende het geldelijk statuut van gemeentesecretaris en gemeenteontvanger, 1966.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./23393

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/08/1966 - 05/10/1966

Individueel pensioendossier van Theoduul BuysensOmer Debou, gewezen schepen van Ichtegem (1947-1958).

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./23398

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/08/1966 - 23/11/1966

Besluit betreffende het open verklaren van de functie van opsteller, 1966.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11425

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/04/1966 - 29/04/1966

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1965.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23346

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/03/1966 - 02/03/1966

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1965.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23345

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/03/1966 - 02/03/1966

Dossier betreffende de wijziging van en toekenning van nieuwe straatnamen in 1967.

BE GAI A/MAI/A/5/P.B./23330

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/02/1966 - 18/10/1966

Register Gulden boek van de gemeente Ichtegem, 1965-1977.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./1671

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/05/1965 - 15/07/1977

Register van de dagorden van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1965-1969.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./128

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/01/1965 - 24/02/1969

Documenten betreffende de verhoging van de wedde voor de lesgever muziek, 1964.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11991

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/07/1964 - 24/07/1964

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1964-1969.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./170

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/05/1964 - 15/12/1969

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1963-1968.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./135

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/07/1963 - 19/08/1968

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1961-1962.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23344

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1962 - 28/12/1962

Documenten betreffende de aanstelling van Alois Christiaen als lesgever muziek, 1962.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11990

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/1962 - 19/12/1962

Verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het jaar 1961-1962.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23343

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/12/1962 - 28/12/1962
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 234»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief