Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Algemeen bestuur

BE GAI A/MAI/A

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976
159 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1938-1944.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./131

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/03/1938 - 03/10/1944

Register van uitgaande briefwisseling, 1938-1944.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./490

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/03/1938 - 10/10/1944

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1933-1947

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./166a

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/1933 - 02/01/1947

Stukken losse documenten uit het 'Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1933-1947'

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./166b

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/07/1933 - 02/01/1947

Dossier betreffende de toekenning van het burgerlijk ereteken 1ste klas aan Firmin Cuvelier, gemeenteontvanger, 1956.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11968

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/12/1929 - 27/01/1956

Brief pastoor Moncarey, Wijnendale, van 22 maart 1927 betreffende plaatsing Germain Lydou.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./30/a

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/03/1927 - 22/03/1927

Brief van de arrondissementscommissaris betreffende de oprichting van een vereniging van gemeentebestuurders, 1920.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./11013

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/03/1922 - 07/03/1922

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1920-1933

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./165

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/09/1920 - 14/04/1933

Brief van de provinciegouverneur betreffende een klacht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de gemeentesecretaris, de veldwachter, gemeente- en disontvanger in verband met mogelijke...

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./3765

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/09/1920 - 16/09/1920

Verzoekschrift betreffende de verhoging van de wedde van de gewezen bedienden, 1920.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11987

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/06/1920 - 10/06/1920

Individueel pensioendossier van Firmin Cuvelier, gemeenteontvanger.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11972

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/05/1920 - 23/03/1965

Brieven uit het 'Brievenboek van uitgaande briefwisseling, 1919-1929'.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./23377

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/08/1919 - 10/07/1929

Brievenboek van uitgaande briefwisseling, 1919-1929.

BE GAI A/MAI/A/4/P.B./23376

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/08/1919 - 10/07/1929

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1916-1938.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./130

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/06/1916 - 01/04/1938

Akten van benoeming van een patentzetter, 10 oktober 1914.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11981

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/10/1914 - 10/10/1914

Verzoekschrift betreffende de verhoging van de jaarwedde van de bediende van de burgerlijke stand voor 1912.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11986

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/11/1912 - 27/11/1912

Individueel personeelsdossier van Julien Cloet, secretaris.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11975

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/01/1912 - 12/02/1919

Besluit betreffende de toekenning van een jaarlijks pensioen voor de gemeentelijk kantonnier Joseph Hostens, 1911.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11985

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/07/1911 - 23/09/1911

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1908-1920

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./164

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1908 - 28/10/1920

Dossier betreffende de voordracht tot het bekomen van de Herinneringsmedaille van de regering van Leopold II voor politiek personeel, 1905.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./3715

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/09/1905 - 25/11/1905

Individueel personeels- en pensioendossier van Amand Dewulf, secretaris.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11974

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/05/1905 - 28/09/1906

Stukken losse documenten uit het 'Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1920-1933' en 'Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1933-1947'.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./23357

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1904 - 14/04/1933

Besluit betreffende de verhoging van de jaarwedde van de bediende van de burgerlijke stand voor 1904.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11984

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/11/1903 - 21/05/1904

Akte van benoeming van Henri Saelens als drager van dwangbevelen, 01 maart 1887.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11983

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/03/1887 - 04/03/1887

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1880-1908.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./163

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/02/1880 - 05/06/1908

Kwitantie van ontvangst van het afschrift van de gift door Henri Jonckheere aan het Armbestuur, 1872.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23372

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/12/1872 - 14/12/1872

Notulenboek van de beraadslagingen van het schepencollege, 1872-1916.

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./129

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1872 - 07/06/1916

Inventaris van de directe belastingen op het gemeentehuis, 1870.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23361

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/08/1870 - 04/08/1870

Akte van benoeming van Amand Dewulf als aanplakker, 16 mei 1862.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11982

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/05/1862 - 20/05/1862

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1859-1879

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./162

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/03/1859 - 31/10/1879

Document over de borgstelling van de gemeente-ontvanger François-Amand Fol, 1853.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23368

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/01/1853 - 05/01/1853

Borderel van de storting van de borg door de gemeente-ontvanger François-Amand Fol, 1852.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23369

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/12/1852 - 30/12/1852

Akte van eedaflegging van Pieter Montaigne, secretaris, 20 oktober 1852.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11977

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/10/1852 - 22/10/1852

Akte verleden voor notaris Auguste Debusschere te Brugge over een lening van 12.000,00 frank door Pierre Vansieleghem en Eugenie Debrouckere uit Ichtegem van François Brocq uit Gent.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23375

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/07/1851 - 13/07/1851

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad, 1848-1859

BE GAI A/MAI/A/3/P.B./161

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/02/1848 - 17/01/1859

Contract over de verzekering van de pastorij van Ichtegem, 1839-1846.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23367

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/10/1839 - 21/10/1839

Inventaris van alle registers en documenten van de gemeente Ichtegem, 1838. Inventaris van het Bureau van Weldadigheid van Ichtegem, 1838.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23359

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/02/1838 - 17/02/1838

Inventaris van de parochieregisters gedeponeerd in het gemeentearchief, 1848.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23360

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/05/1837 - 25/08/1848

Akte van eedaflegging van Jean Pollet, secretaris, 26 augustus 1830.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11978

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/08/1831 - 26/08/1831

Akte van benoeming van Johannes Pollet als secretaris, 22 augustus 1828.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11980

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/08/1828 - 22/08/1828

Akte van benoeming van Johannes Pollet, secretaris, 22 augustus 1828.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11976

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/08/1828 - 22/08/1828

Lijst van de leden van het lokale administratie in de gemeenten Eernegem, Ichtegem, Moere en Handzame in 1821.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11552

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/06/1821 - 18/06/1826

Lijst van de leden van ambtenaren en bedienden in de gemeenten Eernegem, Ichtegem en Moere in 1820.

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11553

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/10/1820 - 23/10/1820

Instructie voor de secretaris van de gemeente = Instruction pour le secretaire de la commune redigée par nous bourgumaître et échevins et conseil communal, conformément à l' article 33 du reglement...

BE GAI A/MAI/A/2/P.B./11979

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/05/1819 - 10/11/1820

Memorandum over de budgetten van de gemeente Eernegem, Handzame en Ichtegem, 1818-1819.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23373

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/12/1818 - 29/12/1818

Proces-verbaal over de proclamatie door de gemeente-ontvanger van het nieuwe budget, 1815.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23374

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/1815 - 19/12/1815

Reglement portant les instructions pour assurer l' exécution de cette partie de la loi du 11 novembre 1815, par laquelle la contribution de guerre est décrétée, afin de régler le déficit occasionné...

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23365

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/11/1815 - 20/11/1815

Brief betreffende de uitgevoerde werken ten laste van de gemeente Ichtegem aan de versterkingen van Vlissingen door Pierre-François Capon, 1815.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23364

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/10/1815 - 20/10/1815

Brief betreffende het storten van de directe belastingen van de maanden februari en maart 1814 in de kas van particuliere ontvanger van de contributies, 30 maart 1814.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23366

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/03/1814 - 30/03/1814

Brief betreffende de uitbetaling van de boodschappers en de kosten van afficheren i.v.m. de verkoop van nationale goederen, 1810.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23363

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/11/1810 - 17/11/1810

Proces-verbaal van de publicatie en overhandiging van de belastingrollen, 1810.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23370

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/12/1809 - 31/12/1809

Memorandum over de budgetten van het Bureau van Weldadigheid en van de gemeente voor het jaar 1809.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23371

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/11/1808 - 17/11/1808

Inventaris van alle registers en documenten in het secretariaat van de 'mairie' van Ichtegem, 1808.

BE GAI A/MAI/A/1/P.B./23358

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/02/1808 - 08/02/1808

Algemeenheden

BE GAI A/MAI/A/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Personeel

BE GAI A/MAI/A/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen

BE GAI A/MAI/A/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Briefwisseling

BE GAI A/MAI/A/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Straatnaamgeving

BE GAI A/MAI/A/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Boekhouding door de gemeentesecretaris

BE GAI A/MAI/A/3a

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
«12

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief