Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 234»
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Onderwijs

BE GAI A/MAI/J

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976
325 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Algemeen (onderwijs)

BE GAI A/MAI/J/1

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Toelagen scholen

BE GAI A/MAI/J/3

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Schoolgebouwen

BE GAI A/MAI/J/6

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Medische en sociale dienst

BE GAI A/MAI/J/5

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Personeel scholen

BE GAI A/MAI/J/2

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Schoolreglementen en onderwezen vakken

BE GAI A/MAI/J/4

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 31/12/1976

Staat van het werkelijk aantal leerlingen op de scholen van Ichtegem en Eernegem in de maand januari 1826.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11551

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/04/1826 - 27/04/1826

Staat nopens het plaatselijk schoolwezen in de steden en gemeenten, welke geen eigen schoolgebouw dienende tot primaire of lagere gemeentelijke school bezitten.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11578

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/06/1828 - 19/06/1828

Vergunning tot het aannemen van de school van mejuffer Sophie Missinne als gemeenteschool, 1849.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11308

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/06/1849 - 10/12/1850

Individueel personeelsdossier van Beaufort, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1856.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11328

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/09/1856 - 02/11/1856

Individueel personeelsdossier van Charles Delheye, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1856.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11329

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/12/1856 - 08/12/1856

Vergunning voor het houden van een zondag- en avondschool voor volwassenen door Henri Blonrock,1858.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11330

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/09/1858 - 02/09/1858

Individueel personeelsdossier van Leopold Everaert, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1858-1859.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11321

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/11/1858 - 17/10/1859

Individueel personeelsdossier van Louis Cosijn, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1860-1881.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11341

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/09/1859 - 11/08/1860

Dossier betreffende het conflict tussen het gemeentebestuur en medepastoor Pattyn rond het onderwijs, 1859-1860.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11319

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/12/1859 - 05/10/1860

Individueel personeelsdossier van Constant Cuvelier, onderwijzer aan de gemeenteschool, aan het gemeentebestuur, 1860- 1865 .

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11334

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/10/1860 - 25/04/1863

Brieven van Henri Blontrock, onderwijzer aan de gemeenteschool, aan het gemeentebestuur, 1861-1862.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11331

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/09/1861 - 01/03/1862

Brief betreffende het herstel van de verwarming in de school, 1861.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11378

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/09/1861 - 16/09/1861

Brieven betreffende de toelatingsaanvraag van Auguste Van Aelst voor de normaalschool, 1861.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11377

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/09/1861 - 05/02/1864

Dossier betreffende de vraag voor eervol ontslag door H. Blontrock, 1862.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11379

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/05/1862 - 16/05/1862

Dossier betreffende de aanstelling van een onderwijzer na het eervol ontslag van onderwijzer Blontrock, 1864.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11320

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1864 - 27/10/1864

Individueel personeelsdossier van Charles Vereyck, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1864.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11305

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/11/1864 - 17/11/1864

Individueel personeelsdossier van Charles Louis Dewulf, onderwijzer aan de gemeenteschool, aan het gemeentebestuur, 1865- .

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11332

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/11/1865 - 11/11/1865

Individueel personeelsdossier van Edmond Vereyck, onderwijzer aan de gemeenteschool en de aangenomen school, ca. 1866-1906.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11316

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/11/1866 - 28/06/1906

Verklaring voor Edmond Crombez, om een studiebeurs te ontvangen als leerling onderwijzer, 1867.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11345

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/05/1867 - 24/05/1871

Brief van het bestuur van de zondagscholen betreffende het organiseren van zondagsonderricht voor volwassenen, 1868.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11306

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/10/1868 - 29/10/1868

Verzoekschrift van Charles Vereyck betreffende het organiseren van onderricht voor volwassen jongens, 1869.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11307

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/11/1869 - 16/11/1869

Individueel personeelsdossier van Victor Henri Fournier, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1876-1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11342

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/04/1872 - 26/08/1879

Verzoekschrift tot het aannemen van de Veldschool als gemeenteschool, 1874.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11309

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/12/1874 - 09/12/1874

Dossier betreffende de aanneming van de school van mevr. Sophie Vanlerberghe op de Geuzenbos als aangenomen gemeenteschool, 1876.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11344

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/03/1876 - 29/03/1876

Dossier betreffende de aanstelling van een hoofdonderwijzer in de gemeenteschool na het overlijden van Charles Vereyck, 1876.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11325

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/06/1876 - 27/06/1876

Lijst van leerlingen aan de Mariaschool op de wijk De Reiger, betreffende het verstrekken van gratis onderwijs voor het schooljaar 1879-1880. Vraag tot aanneming als aangenomen school.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11339

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/07/1876 - 30/07/1876

Verklaring voor Romanie Victoor, om een studiebeurs te ontvangen als leerling onderwijzer, 1877.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11336

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/06/1877 - 04/06/1877

Individueel personeelsdossier van Henri Vandekerckhove, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1877-1882.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11327

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/08/1877 - 06/11/1882

Verklaring voor Victor Constantin Cuvelier, om een studiebeurs te ontvangen als leerling onderwijzer, 1877.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11335

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1877 - 31/12/1877

Brief van de Belgische bisschoppen betreffende het lager onderwijs, 1879.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11386

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/06/1879 - 12/06/1879

Dossier betreffende eigendommen van liefdadige besturen, die geschikt zouden zijn voor aangenomen scholen, 1879.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./11391

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/08/1879 - 25/10/1879

Wetgeving 'Le moniteur belge' van zondag 31 augustus 1879, nr. 243.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11396

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/08/1879 - 31/08/1879

Dossier betreffende het kosteloos onderwijs, 1879.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./11388

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/09/1879 - 05/11/1879

Omzendbrief van de arrondissementscommissaris betreffende het gebruik van eigendommen van de kerkfabrieken als leslokalen, 1879.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./11387

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/09/1879 - 08/09/1879

Briefwisseling van Edmond Vereyck, hoofdonderwijzer met het gemeentebestuur over prijsdeling en weigering van schoolgeld door Petrus Crombez, 1879.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11337

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/09/1879 - 12/09/1879

Dossier betreffende het godsdienstonderricht door Henri Vandekerckhove, 1879.

BE GAI A/MAI/J/4/P.B./11383

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/09/1879 - 05/12/1879

Dossier betreffende het testament van J.B. Bruwier in functie van het gebruik als school, 1879.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./11394

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/09/1879 - 17/09/1879

Brief van Eugenie Verbrugghe betreffende het verzaken aan de aanneming van haar school door de gemeente, 1879.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11381

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/09/1879 - 17/09/1879

Brief van Sophie Vanlerberghe betreffende het verzaken aan de aanneming van haar school door de gemeente, 1879.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11382

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/09/1879 - 17/09/1879

Brief betreffende het godsdienstonderricht door A. Plaetevoet, 1879.

BE GAI A/MAI/J/4/P.B./11385

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/09/1879 - 18/09/1879

Dossier betreffende de scholen, die afzien van de aanvaarding door de gemeente, 1879.

BE GAI A/MAI/J/4/P.B./11384

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/09/1879 - 03/10/1879

Dossier betreffende het nemen van ontslag in aangenomen door religieuze hoofdonderwijzers, 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11392

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/09/1879 - 08/10/1879

Dossier betreffend het ontslag van hoofdonderwijzer Edmond Vereyck, 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11390

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/09/1879 - 27/10/1879

Dossier betreffende de aanduiding van Emile Maertens als voorlopige hulponderwijzer in vervanging van de ontslagnemende Edmond Vereyck, 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11393

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/10/1879 - 10/10/1879

Omzendbrief van de arrondissementscommissaris betreffende de religieuze leerkrachten in gemeentescholen en aangenomen scholen, 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11389

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/10/1879 - 24/10/1879

Brief van P. Ferraille betreffende sollicitatie voor de vrijgekomen plaats van hoofdonderwijzer in 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11322

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/10/1879 - 27/10/1879

Brief van Camiel Demotte als sollicitatie voor de openstaande plaats van hoofdonderwijzer aan de gemeenteschool, 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11343

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/10/1879 - 29/10/1879

Brief van Henri Lemahieu betreffende sollicitatie voor de vrijgekomen plaats van hoofdonderwijzer in 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11324

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/10/1879 - 03/11/1879

Brief van K. Denecker-Sanders betreffende sollicitatie voor de vrijgekomen plaats van hoofdonderwijzer in 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11323

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/11/1879 - 04/11/1879

Brief van de arrondissementscommissaris betreffende het bewonen van het huis van de hoofdonderwijzer door de ontslagnemende hoofdonderwijzer Edmond Vereyck, 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11380

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/11/1879 - 05/11/1879

Individueel personeelsdossier van Emile Maertens, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1880-1881.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11340

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/08/1880 - 02/08/1881

Document betreffende de beweging van onderwijzend personeel in de gemeenteschool, 1880.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11304

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/09/1880 - 26/09/1880

Dossier betreffende het verstrekken van kosteloos onderwijs voor het schooljaar 1879-1880.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11338

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/10/1880 - 30/03/1880

Brief van de arrondissementscommissaris betreffende de schrapping van het budget voor de prijsuitreiking in de gemeenteschool, 1882.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11326

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/10/1882 - 07/10/1882

Bundel betreffende het ontslag van Henri Vandekerckhove, aanstelling en ontslag van Louis Vanhove en andere onderwijzers aan de gemeenteschool, 1882-1897.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./23395

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/11/1882 - 18/11/1891

Bundel betreffende het ontslag van Henri Vandekerckhove, aanstelling en ontslag van Louis Vanhove en andere onderwijzers aan de gemeenteschool, 1882-1897.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./23395

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/11/1882 - 18/11/1891

Dossier betreffende Louis Vanhove, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1889-1890.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11303

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/06/1889 - 13/02/1890

Bundel betreffende nieuwe aanstellingen in de aangenomen scholen en voorziene bedragen op de schoolbegroting, 1896.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./23394

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/04/1896 - 27/11/1896

Rekening der uitgaven en inkomsten van de gewone dienst der lagere gemeente- en aangenomen scholen, 1896

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./23356

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/12/1896 - 03/07/1897

Briefwisseling betreffende de aanneming van de school van Elisa Millecam door de gemeente, 1897.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./23396

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/06/1897 - 07/1897

Individueel personeelsdossier van Lodewijk Vanhove, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1904-1909.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11317

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/04/1904 - 09/12/1909

Individueel personeelsdossier van Jules Vereyck, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1904-1944.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11250

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/11/1904 - 27/08/1964

Individueel personeelsdossier van Julien Cloet, onderwijzer aan de aangenomen school, 1904-1906.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11312

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/12/1904 - 10/11/1906

Inventaris van het schoolmeubilair in de vierde klas van de aangenomen knechtenschool gehouden in een lokaal van de gemeenteschool, 1904.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./8356

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/12/1904 - 15/12/1904

Verzoekschrift tot het aannemen van de lagere meisjesschool der plaats als gemeenteschool, 1906.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11310

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/04/1906 - 16/04/1906

Individueel personeelsdossier van Oscar Vandekerckhove, onderwijzer aan de aangenomen school, 1906-1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11314

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/04/1906 - 10/05/1906

Contract van aanneming van de knechtenschool der Plaats door de gemeente, 1906.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8330

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/04/1906 - 27/04/1906

Brieven betreffende de pensionering van Edmond Vereyck, W. Dewulf en de goedkeuring van Emile Dernal als hulpleerkracht bij de aangenomen lagere school, 1906.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11644

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/09/1906 - 22/11/1906

Brieven betreffende de pensionering van Edmond Vereyck en de gevolgen op de schoolbegroting, 1906.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11645

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/09/1906 - 18/01/1907

Besluit betreffende de aanneming van de school van mevrouwen Deltombe e.a. voor een nieuwe periode van tien jaar, 1906.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11642

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/10/1906 - 24/10/1906

Besluit betreffende de aanneming van de school van mevrouw Berghman voor een nieuwe periode van tien jaar, 1906.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11643

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/10/1906 - 24/10/1906

Individueel personeelsdossier van Emile Demol, onderwijzer aan de aangenomen school, 1906.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11311

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/11/1906 - 10/11/1906

Staat van de voorstellen tot betaling van het aandeel van de staat in de weddeverhoging van het onderwijspersoneel, 1906.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8382

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/01/1907 - 21/01/1907

Brief van het ministerie van wetenschappen en kunst betreffende de aanneming van een vierde klas in de private school voor meisjes vanaf 1908.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8410

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1908 - 03/07/1908

Betaalbewijzen voor de aankoop van kolen tot het verwarmen van de schoolzaal tijdens het jaar 1910 en 1913.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./8357

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/12/1910 - 27/12/1913

Register of stamregister van de lagere gemeenteschool, ca. 1910-1957.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./1684

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1910 - 30/06/1928

Individueel personeelsdossier van Désiré Lampaert, hoofdonderwijzer aan de Aangenomen Jongensschool, 1912.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11360

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/10/1912 - 16/10/1912

Betaalbewijzen voor diverse aankopen voor de aangenomen school op de Dorpsplaats in 1913.

BE GAI A/MAI/J/3/P.B./8358

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/01/1913 - 10/09/1913

Betaalbewijzen voor diverse aankopen voor de gemeenteschool in 1913.

BE GAI A/MAI/J/3/P.B./8359

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/11/1913 - 29/11/1913

Rekening en staat betreffende de uitgaven en inkomsten van de lagere gemeente- en aangenomen scholen, dienstjaar 1913. Bijvoegsel bij de gemeenterekening.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8386

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/02/1914 - 27/03/1914

Betaalbewijzen betreffende de uitgaven en inkomsten van de lagere gemeente- en aangenomen scholen, dienstjaar 1913.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8387

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/02/1914 - 27/03/1914

Dossier betreffende de vaststelling van de wedden van het wereldlijk onderwijzend personeel der lagere gemeente en aangenomen scholen in Ichtegem, 1914.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8385

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/03/1914 - 14/03/1914

Inventaris van door Duitse soldaten vernielde of verduisterde zaken uit de gemeenteschool tussen 15 oktober 1914 en 16 juni 1915.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./1320

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/06/1915 - 16/06/1915

Omzendbrieven van het provinciebestuur en het ministerie van wetenschappen en kunsten (Zivilverwaltung) uit de jaren 1915-1916 betreffende het lager onderwijs.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8385

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/12/1915 - 02/05/1916

Omzendbrief van de het ministerie van wetenschappen en kunst betreffende de eenvormigheid van de aan te leveren gegevens voor de terugbetaling van de uitgaven voor schoolgerief, 06 december 1915.

BE GAI A/MAI/J/3/P.B./11659

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/12/1915 - 06/12/1915

Brief van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling betreffende het betalen van het aandeel van de staat in de weddeverhoging van het onderwijzend personeel in 1916. Brief van de Präsident der...

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8380

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/05/1917 - 09/05/1917

Staat van voorstellen met het oog op de tussenkomst van de staat in de verhoging van de jaarweddde van het onderwijspersoneel, dienstjaar 1916.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8363

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/06/1917 - 19/06/1917

Omzendbrieven nrs. 40344 en 40345 van de Provincie West-Vlaanderen, 2de bestuur, 4de afdeling, ondertekend door Freiherr von Gaudy, Präsident der Zivilverwaltung, van 30 augustus 1917 betreffende de...

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8360

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/08/1917 - 30/08/1917

Nota's betreffende de financiën van de vrije scholen voor 1915, 1916 en 1917.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./3787

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1917 - 1917

Staat van voorstellen met het oog op de tussenkomst van de staat in de verhoging van de jaarweddde van het onderwijspersoneel, dienstjaar 1917.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8364

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/01/1918 - 31/01/1918

Brief van hoofdonderwijzeres Sidonie Sabbe van de aangenomen school op de Plaats betreffende de toestand van de school in 1918.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8381

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/05/1918 - 08/05/1918

Brieven betreffende de aanstelling van een waarnemende hoofdonderwijzer(es) voor de gemeenteschool, 1918-1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8361

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1918 - 22/09/1919

Brief van het schooltoezicht kanton Torhout betreffende het verdagen van de opmaak van de lijst voor kolen en bouwstoffen voor de scholen door het niet regelmatig heropenen van de scholen, 1918.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./8423

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/11/1918 - 25/11/1918

Staat van voorstellen met het oog op de tussenkomst van de staat in de verhoging van de jaarweddde van het onderwijspersoneel, dienstjaar 1918.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8365

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/1918 - 19/12/1918
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
1 234»

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief