Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Onderwijs

BE GAI A/MAI/J

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976
325 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Document met de berekeningen van de achterstallige verhoging van de wedde van het onderwijzend personeel in de aangenomen scholen voor de jaren 1914-1917.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8426

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1918 - 1918

Dossier betreffende de heraanneming van de lagere meisjesschool op de Dorpsplaats, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8383

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/01/1919 - 08/07/1919

Staat van inlichtingen over de vrije lagere meisjesschool van Ichtegem Centrum in het kader van de aanneming van de school, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8331

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/02/1919 - 13/02/1919

Verklaring van het schoolhoofd van de Reigerschool over gepresteerde dagen arbeid, 1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./3786

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/02/1919 - 26/02/1919

Contract van aanneming van de lagere meisjesschool der Plaats door de gemeente, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8332

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/02/1919 - 28/02/1919

Omzendbrieven van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling betreffende het lager onderwijs, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8374

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/06/1919 - 19/07/1919

Individueel personeelsdossier van August Dewulf, onderwijzer aan de aangenomen gemengde school in Wijnendale, 1919- .

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11313

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/09/1919 - 10/09/1919

Contract van aanneming van de lagere gemengde school van Wijnendale door de gemeente, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8335

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/09/1919 - 10/09/1919

Staat van inlichtingen over de vrije lagere gemengde school van Wijnendale in het kader van de aanneming van de school, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8334

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/09/1919 - 12/09/1919

Documenten betreffende achterstallige bijdragen aan de kas voor weduwen en wezen van onderwijspersoneel, 1914.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8378

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/10/1919 - 07/10/1919

Staat betreffende achterstallige wedden voor het onderwijzend personeel voor het schooljaar 1914-1915.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8376

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/10/1919 - 20/12/1919

Brief van Désiré Lampaert, hoofdonderwijzer, betreffende achterstallige wedden voor het schooljaar 1913-1914, 1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8388

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/10/1919 - 14/10/1919

Brieven de uitbetaling van de wedden voor onderwijzers aan de gemeenteschool, 1914-1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8362

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/10/1919 - 09/11/1919

Brief van René en Maurice Verleye betreffende de aangifte van hun verblijfsadres in Frankrijk om de kiesbrieven voor de verkiezingen van 16 november 1919 te bekomen.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./3767

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/10/1919 - 27/10/1919

Uittreksels uit de beraadslagingen van de gemeenteraad betreffende de herziening van de jaarwedden van het onderwijzend personeel, 1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8417

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/1919 - 10/1919

Dossier betreffende achterstallige jaarwedden aan onderwijzend personeel tijdens de periode1914-1918.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8379

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/11/1919 - 11/05/1920

Documenten betreffende achterstallige wedden van Maurice Ampe en Elisa Deltombe, onderwijspersoneel, 1914-1918.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8377

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/11/1919 - 08/12/1919

Briefwisseling van het Ministerie van wetenschappen en kunsten betreffende de uitbetaling van de wedden van het schoolpersoneel door het rijk, 1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11015

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/12/1919 - 06/12/1919

Nota bij de kennisneming van de aanstelling van August Dewulf als wereldlijke onderwijzer in de aangenomen school van Wijnendale, 1919-1920

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./3775

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1919 - 1920

Briefwisseling tussen Sidonie Sabbe, overste van klooster, en het gemeentebestuur betreffende de vergoeding voor de leerkrachten van de aangenomen vrije lager meisjesschool der Plaats voor de jaren...

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8333

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1919 - 1919

Staat van voorstellen met het oog op de tussenkomst van de staat in de verhoging van de jaarweddde van het onderwijspersoneel, dienstjaar 1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8425

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1920 - 02/01/1920

Individueel dossier betreffende Louis Vanhove, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8401

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/01/1920 - 10/01/1920

Brief van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling betreffende het uitbetalen van de wedde van hoofdonderwijzer Louis Vanhove voor 1916, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8389

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/02/1920 - 23/02/1920

Omzendbrieven betreffende de opmaak van de staten van de deelnemers aan de 'Kas voor weduwen en wezen van de gemeentelijke leraars en onderwijzers' voor het personeel van gemeente- en aangenomen...

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8427

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/03/1920 - 08/12/1922

Individueel personeelsdossier van Désiré Lampaert, hoofdonderwijzer aan de gemeenteschool, 1919- .

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11294

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/03/1920 - 39/07/1937

Individueel personeelsdossier van Maurice Ampe, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1919- .

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11295

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/03/1920 - 19/03/1920

Brief van hoofdonderwijzer Désiré Lampaert betreffende het plaatsgebrek in de gemeenteschool wegens het stijgend aantal leerlingen, 1920

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./11376

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/03/1920 - 16/03/1920

Individueel personeelsdossier van Oscar Vandekerckhove, onderwijzer in de gemeenteschool, 1920-1949.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11252

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/03/1920 - 06/01/1949

Individueel personeelsdossier van Jules Vereyck, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1919- .

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11318

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/03/1920 - 19/03/1920

Staat van het onderwijzend personeel voor de 'Kas der weduwen en wezen der gemeentelijke leraars en onderwijzers', 1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8435

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/04/1920 - 16/04/1920

Individueel pensioendossier van Désiré Lampaert, hoofdonderwijzer in de aangenomen school en in de gemeenteschool.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8412

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/05/1920 - 20/05/1920

Brief van het Provinciebestuur betreffende het aandeel van de gemeente in de onderwijspensioenen voor 1917-1919, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11011

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/05/1920 - 25/05/1920

Staat van voorgeschoten wedde door vervanging van onderwijzend personeel dat de gemeente door oorlogsomstandigheden verlaten heeft, 1914-1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8366

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/05/1920 - 26/05/1920

Individueel pensioendossier van Maurice Ampe, onderwijzer in de aangenomen school en in de gemeenteschool.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8413

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/05/1920 - 31/05/1920

Dossier betreffende het nemen van ontslag door D. Lampaert, J. Verecyk, O. Vandekerckhove, M. Ampe, en A. Dewulf aan de aangenomen school, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11395

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/06/1920 - 13/12/1921

Brief waarbij de nieuw benoemde onderwijzers in de gemeenteschool ontslag nemen uit hun vorige functie in de afgeschafte Aangenomen School Ichtegem, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11301

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/06/1920 - 15/06/1920

Brief van onderwijzer Maurits Ampe betreffende de vergoeding voor Achiel Verschingel als tijdelijke vervanger in zijn afwezigheid, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./3776

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/07/1920 - 25/07/1920

Brief van hoofdonderwijzer Lampaert betreffende de aanstelling van een nieuwe onderwijzer in de gemeenteschool, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./3774

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/08/1920 - 04/08/1920

Brief van het Comiteit der Knechtenschool van Wijnendale betreffende de mogelijke aanneming der Knechtenschool van Wijnendale, 1920.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./3809

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/08/1920 - 08/08/1920

Brief van de kantonnale schoolopziener Torhout betreffende de procedure bij het ontvangen van de vragenlijsten voor het kantonnale examen in de aangenomen school op 20 en 21 augustus 1920.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./3770

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/08/1920 - 13/08/1920

Brief aan de kantonnale schoolopziener te Brugge betreffende de gepresteerde schooldagen van juffrouw Desmet en juffrouw Van Gheluwe tijdens de oorlog, 1914-1918.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./3773

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/08/1920 - 24/08/1920

Omzendbrieven van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling en het ministerie van wetenschappen en kunstenbetreffende het het onderwijs, 1920-1923.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8415

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/09/1920 - 23/12/1923

Brieven van de staatscommissaris te Torhout betreffende de oorlogsschade aan de gemeentelijke knechtenschool, 1920.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./3771

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/09/1920 - 24/09/1920

Contract van aanneming van de lagere knechtenschool in Wijnendale door de gemeente, 1920.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8337

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/09/1920 - 21/09/1920

Staat van inlichtingen over de vrije lagere school voor jongens in Wijnendale in het kader van de aanneming van de school, 1920.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8336

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/09/1920 - 21/09/1920

Brief van het Belgisch Staatsblad betreffende de openstaande betrekking van gemeenteonderwijzer, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./3767

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/10/1920 - 11/10/1920

Individueel personeels- en pensioendossier van Remi Tyvaert, onderwijzer aan de gemeenteschool

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11243

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/10/1920 - 08/09/1959

Nota van de onderwijzers van Wijnendale aan de gemeentesecretaris betreffende de anciënniteit van Robert Ackerman en Jozef Ackerman, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8392

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/1920 - 10/1920

Dossier betreffende de eedaflegging van Remi Tyvaert aan de gemeenteschool, 1921.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11399

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/11/1920 - 14/04/1921

Staat betreffende het onderwijzend personeel van de Aangenomen Gemengde School in Wijnendale en de Aangenomen Jongensschool in Wijnendale, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11292

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/11/1920 - 22/11/1920

Omzendbrief van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling betreffende de schoolbegrotingen voor het dienstjaar 1921, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8390

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/11/1920 - 27/11/1920

Begroting van de aangenomen scholen (Dorpsplaats, Wijnendale, Reiger en Engel) voor het dienstjaar 1920.

BE GAI A/MAI/J/3/P.B./8353

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/1920 - 11/1920

Brief betreffende de jaarwedde van Joseph Ackerman en Robert Ackerman, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11397

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/12/1920 - 21/12/1920

Begroting van het lager onderwijs voor de aangenomen scholen. Bijvoegsel bij de begroting voor het dienstjaar 1920-1921.

BE GAI A/MAI/J/3/P.B./8354

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1920 - 1920

Individueel pensioendossier van Jules Vereyck, onderwijzer in de aangenomen school en in de gemeenteschool.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8411

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1920 - 1920

Begroting der behoeften en middelen van de gewone dienst der lagere scholen, dienstjaar 1921. Bijvoegsel bij de gemeentebegroting.

BE GAI A/MAI/J/3/P.B./8355

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1920 - 1920

Verklaring van het gemeentebestuur betreffende artikel 34 en 35 van het modelreglement voor de lagere gemeentescholen handelend over de officiële feestdagen en de vakantieperiodes in de...

BE GAI A/MAI/J/4/P.B./8424

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1920 - 1920

Dossier betreffende achterstallige vergoedingen van Elisa Deltombe, aangenomen onderwijzeres, 1919-21.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8384

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/03/1921 - 07/04/1921

Brief van pastoor Camiel Meysmans van Wijnendale betreffende de opening van een vijfde klas in de aangenomen gemengde school in Wijnendale, 1921.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8420

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/08/1921 - 07/08/1921

Brieven betreffende kandidaatstellingen voor het ambt van onderwijzer in de gemeenteschool, 1921.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8421

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/09/1921 - 14/09/1921

Brieven van de kantonale opziener Nollet betreffende het medisch schooltoezicht, 1921-1922.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./8443

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/10/1921 - 20/10/1922

Individueel personeelsdossier van Edmond Vereenooghe, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1921.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11315

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/10/1921 - 31/12/1921

Brieven van de het ministerie van wetenschappen en kunsten en de schoolinspectie Torhout betreffende toestand van de speelplaats, de lokalen en de beschikbare leslokalen van de gemeenteschool,...

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./8419

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/12/1921 - 25/04/1924

Lijst met inlichtingen over het onderwijzend personeel van alle lagere scholen op de gemeente voor het jaar 1921.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8338

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/1921 - 12/1921

Individueel personeelsdossier van Edmond Vereenooghe, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1921- .

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11293

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/02/1922 - 11/02/1922

Lijsten betreffende leerlingen, waarvan de ouders de 'supertaks' betalen.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8407

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/02/1922 - 06/08/1926

Brief van het gemeentebestuur Torhout betreffende een eventuele jaarlijkse toelage van 250 fr. per klas aan de school in Wijnendale, 1922.

BE GAI A/MAI/J/3/P.B./11409

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/05/1922 - 12/05/1922

Individueel pensioendossier betreffende R. Suikers, onderwijzer aan de aangenomen school,1881-1895.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8402

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/05/1922 - 09/09/1924

Brief van het gemeentebestuur Torhout betreffende het verslag van het tussengemeentelijke fonds der meest begaafden, 1922.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11410

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/09/1922 - 30/09/1922

Individueel personeelsdossier van Joseph Defoort, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1922- .

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11296

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/11/1922 - 23/12/1922

Staat van het onderwijzend personeel voor de 'Kas der weduwen en wezen der gemeentelijke leraars en onderwijzers', 1923.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8436

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/12/1922 - 22/12/1922

Lijst met inlichtingen over het onderwijzend personeel van alle lagere scholen op de gemeente voor het jaar 1922.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8339

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/1922 - 12/1922

Brief van het ministerie van wetenschappen en kunsten betreffende de noodzaak om de nodige bekendmakingen te doen van een openstaande betrekking als onderwijzer vooraleer een ongediplomeerde kandidaat...

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8422

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/02/1923 - 20/02/1923

Omzendbrieven van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling betreffende het lager onderwijs en studiebeurzen, 1923-1931.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8393

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/03/1923 - 15/07/1931

Individueel personeelsdossier van Aimé Detavernier, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1923- .

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11297

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/04/1923 - 26/04/1923

Omzendbrieven van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling, het ministerie van wetenschappen en kunsten en de regionale schoolopziener betreffende het toezicht op de leerplicht, 1923-1924.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8414

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/08/1923 - 20/03/1924

Uittreksel uit de algemene rekening betreffende het aandeel van de staat in de pensioenen van onderwijzers in 1921-1922.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8416

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/08/1923 - 27/08/1923

Brief van Roger De Tavernier betreffende zijn ontslagneming als onderwijzer, 1923.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8441

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/09/1923 - 25/09/1923

Individueel personeelsdossier van André Ingelram, onderwijzer aan de gemeenteschool.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11245

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/10/1923 - 28/03/1924

Brief van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling betreffende de vaststelling van de vergoeding voor waarnemend onderwijzert André Ingelram, 1923.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8439

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/10/1923 - 13/10/1923

Brief van het het Provinciaal Verbond der Gemeentebeamten en -bedienden van West-Vlaanderen betreffende de maatregelen om de wedde aan te passen aan de levensduurte, 1923.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8391

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1923 - 28/12/1923

Brief betreffende aanstelling van K. Nevroen tot afgevaardigde voor het schooltoezicht in gemeentelijke en aangenomen scholen, 1923.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11401

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/12/1923 - 29/12/1923

Lijst met inlichtingen over het onderwijzend personeel van alle lagere scholen op de gemeente voor het jaar 1923.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8340

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/1923 - 12/1923

Individueel dossier betreffende Jozef Ackerman, onderwijzer aan de Aangenomen Jongensschool in Wijnendale, 1926-1929.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8400

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/01/1924 - 06/11/1929

Individueel personeelsdossier van Karel Delrue, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1924-1961.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11251

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/04/1924 - 08/09/1961

Individueel dossier betreffende Eugenie Margodt, onderwijzeres aan de Aangenomen Gemengde School in Wijnendale en waarnemend hoofdonderwijzers Aangenomen Jongensschool in Wijnendale, 1924.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8396

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/09/1924 - 25/09/1924

Individueel dossier betreffende Maria Wezemaal, onderwijzeres aan de aangenomen gemengde school in Wijnendale, 1924-1925.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8397

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/09/1924 - 05/09/1925

Brieven van pastoor Deroulez, M. Standaert en Eugenie Margodt betreffende wijzigingen in het personeel van de beide aangenomen scholen in Wijnendale, 1924.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8442

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/10/1924 - 17/11/1924

Brief van de voorzitster van het bestuur van de vrije aangenomen scholen Ichtegem meldende dat in de Reigerschool Mathilde Desimpel als onderwijzeres is vervangen door Rachel Vanmassenhove, 1924.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8438

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/10/1924 - 10/10/1924

Lijst met inlichtingen over het onderwijzend personeel van alle lagere scholen op de gemeente voor het jaar 1925. Lijst met inlichtingen over het onderwijzend personeel van alle lagere scholen op de...

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8343

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/1924 - 29/11/1926

Brief van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling betreffende de aanvaardingsakte van pensioenaanvraag voor Madeleine De Sutter in de school in Wijnendale.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8440

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1924 - 30/12/1924

Lijst met waarnemende onderwijzers (onderwijzeressen) die wegens ziekte of verlof van titularissen vervangen, 1924.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8367

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/12/1924 - 22/12/1925

Lijst met inlichtingen over het onderwijzend personeel van alle lagere scholen op de gemeente voor het jaar 1924.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8342

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/1924 - 12/1924

Lijsten met waarnemende onderwijzers (onderwijzeressen) die wegens ziekte of verlof van titularissen vervangen, 1925.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8368

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/12/1924 - 17/06/1926

Staat van het onderwijzend personeel voor de 'Kas der weduwen en wezen der gemeentelijke leraars en onderwijzers', 1924.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8437

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1924 - 1924

Brief van het ministerie van wetenschappen en kunst betreffende het pensioenaandeel voor de jaren voor 1923.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8406

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/05/1925 - 07/05/1925

Staat van het onderwijzend personeel voor de 'Kas der weduwen en wezen der gemeentelijke leraars en onderwijzers', 1925.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8428

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1925 - 1925

Brief van de Aangenomen Jongensschool in Wijnendale betreffende samenvoeging van de derde klas van de Aangenomen Gemengde school gevoegd is bij de twee reeds aangenomen klassen van de Aangenomen...

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8409

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/04/1926 - 03/04/1926

Document betreffende de diensten van L. Lambrecht, 1926.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8373

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/06/1926 - 25/06/1926

Brief van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling betreffende de akteneming door het ministerie van de heraanneming van de vrije lagere meisjesschool op de Dorpsplaats, 1926.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8403

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/06/1926 - 28/06/1926
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief