Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Onderwijs

BE GAI A/MAI/J

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1795 - 1976
325 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Individueel personeelsdossier van Maurice Ampe, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1919- .

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11295

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/03/1920 - 19/03/1920

Omzendbrieven betreffende de opmaak van de staten van de deelnemers aan de 'Kas voor weduwen en wezen van de gemeentelijke leraars en onderwijzers' voor het personeel van gemeente- en aangenomen...

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8427

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/03/1920 - 08/12/1922

Brief van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling betreffende het uitbetalen van de wedde van hoofdonderwijzer Louis Vanhove voor 1916, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8389

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/02/1920 - 23/02/1920

Individueel dossier betreffende Louis Vanhove, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1920.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8401

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/01/1920 - 10/01/1920

Staat van voorstellen met het oog op de tussenkomst van de staat in de verhoging van de jaarweddde van het onderwijspersoneel, dienstjaar 1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8425

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/01/1920 - 02/01/1920

Briefwisseling tussen Sidonie Sabbe, overste van klooster, en het gemeentebestuur betreffende de vergoeding voor de leerkrachten van de aangenomen vrije lager meisjesschool der Plaats voor de jaren...

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8333

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1919 - 1919

Nota bij de kennisneming van de aanstelling van August Dewulf als wereldlijke onderwijzer in de aangenomen school van Wijnendale, 1919-1920

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./3775

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1919 - 1920

Briefwisseling van het Ministerie van wetenschappen en kunsten betreffende de uitbetaling van de wedden van het schoolpersoneel door het rijk, 1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11015

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/12/1919 - 06/12/1919

Documenten betreffende achterstallige wedden van Maurice Ampe en Elisa Deltombe, onderwijspersoneel, 1914-1918.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8377

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/11/1919 - 08/12/1919

Dossier betreffende achterstallige jaarwedden aan onderwijzend personeel tijdens de periode1914-1918.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8379

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/11/1919 - 11/05/1920

Uittreksels uit de beraadslagingen van de gemeenteraad betreffende de herziening van de jaarwedden van het onderwijzend personeel, 1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8417

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/1919 - 10/1919

Brief van René en Maurice Verleye betreffende de aangifte van hun verblijfsadres in Frankrijk om de kiesbrieven voor de verkiezingen van 16 november 1919 te bekomen.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./3767

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/10/1919 - 27/10/1919

Brieven de uitbetaling van de wedden voor onderwijzers aan de gemeenteschool, 1914-1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8362

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/10/1919 - 09/11/1919

Brief van Désiré Lampaert, hoofdonderwijzer, betreffende achterstallige wedden voor het schooljaar 1913-1914, 1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8388

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/10/1919 - 14/10/1919

Staat betreffende achterstallige wedden voor het onderwijzend personeel voor het schooljaar 1914-1915.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8376

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/10/1919 - 20/12/1919

Documenten betreffende achterstallige bijdragen aan de kas voor weduwen en wezen van onderwijspersoneel, 1914.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8378

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/10/1919 - 07/10/1919

Staat van inlichtingen over de vrije lagere gemengde school van Wijnendale in het kader van de aanneming van de school, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8334

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/09/1919 - 12/09/1919

Contract van aanneming van de lagere gemengde school van Wijnendale door de gemeente, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8335

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/09/1919 - 10/09/1919

Individueel personeelsdossier van August Dewulf, onderwijzer aan de aangenomen gemengde school in Wijnendale, 1919- .

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11313

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/09/1919 - 10/09/1919

Omzendbrieven van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling betreffende het lager onderwijs, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8374

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/06/1919 - 19/07/1919

Contract van aanneming van de lagere meisjesschool der Plaats door de gemeente, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8332

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/02/1919 - 28/02/1919

Verklaring van het schoolhoofd van de Reigerschool over gepresteerde dagen arbeid, 1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./3786

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/02/1919 - 26/02/1919

Staat van inlichtingen over de vrije lagere meisjesschool van Ichtegem Centrum in het kader van de aanneming van de school, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8331

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/02/1919 - 13/02/1919

Dossier betreffende de heraanneming van de lagere meisjesschool op de Dorpsplaats, 1919.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8383

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/01/1919 - 08/07/1919

Document met de berekeningen van de achterstallige verhoging van de wedde van het onderwijzend personeel in de aangenomen scholen voor de jaren 1914-1917.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8426

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1918 - 1918

Staat van voorstellen met het oog op de tussenkomst van de staat in de verhoging van de jaarweddde van het onderwijspersoneel, dienstjaar 1918.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8365

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/12/1918 - 19/12/1918

Brief van het schooltoezicht kanton Torhout betreffende het verdagen van de opmaak van de lijst voor kolen en bouwstoffen voor de scholen door het niet regelmatig heropenen van de scholen, 1918.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./8423

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/11/1918 - 25/11/1918

Brieven betreffende de aanstelling van een waarnemende hoofdonderwijzer(es) voor de gemeenteschool, 1918-1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8361

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1918 - 22/09/1919

Brief van hoofdonderwijzeres Sidonie Sabbe van de aangenomen school op de Plaats betreffende de toestand van de school in 1918.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8381

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/05/1918 - 08/05/1918

Staat van voorstellen met het oog op de tussenkomst van de staat in de verhoging van de jaarweddde van het onderwijspersoneel, dienstjaar 1917.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8364

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/01/1918 - 31/01/1918

Nota's betreffende de financiën van de vrije scholen voor 1915, 1916 en 1917.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./3787

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1917 - 1917

Omzendbrieven nrs. 40344 en 40345 van de Provincie West-Vlaanderen, 2de bestuur, 4de afdeling, ondertekend door Freiherr von Gaudy, Präsident der Zivilverwaltung, van 30 augustus 1917 betreffende de...

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8360

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/08/1917 - 30/08/1917

Staat van voorstellen met het oog op de tussenkomst van de staat in de verhoging van de jaarweddde van het onderwijspersoneel, dienstjaar 1916.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8363

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/06/1917 - 19/06/1917

Brief van het provinciebestuur, 2de bestuur, 4de afdeling betreffende het betalen van het aandeel van de staat in de weddeverhoging van het onderwijzend personeel in 1916. Brief van de Präsident der...

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8380

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/05/1917 - 09/05/1917

Omzendbrief van de het ministerie van wetenschappen en kunst betreffende de eenvormigheid van de aan te leveren gegevens voor de terugbetaling van de uitgaven voor schoolgerief, 06 december 1915.

BE GAI A/MAI/J/3/P.B./11659

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/12/1915 - 06/12/1915

Omzendbrieven van het provinciebestuur en het ministerie van wetenschappen en kunsten (Zivilverwaltung) uit de jaren 1915-1916 betreffende het lager onderwijs.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8385

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/12/1915 - 02/05/1916

Inventaris van door Duitse soldaten vernielde of verduisterde zaken uit de gemeenteschool tussen 15 oktober 1914 en 16 juni 1915.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./1320

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/06/1915 - 16/06/1915

Dossier betreffende de vaststelling van de wedden van het wereldlijk onderwijzend personeel der lagere gemeente en aangenomen scholen in Ichtegem, 1914.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8385

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/03/1914 - 14/03/1914

Rekening en staat betreffende de uitgaven en inkomsten van de lagere gemeente- en aangenomen scholen, dienstjaar 1913. Bijvoegsel bij de gemeenterekening.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8386

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/02/1914 - 27/03/1914

Betaalbewijzen betreffende de uitgaven en inkomsten van de lagere gemeente- en aangenomen scholen, dienstjaar 1913.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8387

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/02/1914 - 27/03/1914

Betaalbewijzen voor diverse aankopen voor de gemeenteschool in 1913.

BE GAI A/MAI/J/3/P.B./8359

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/11/1913 - 29/11/1913

Betaalbewijzen voor diverse aankopen voor de aangenomen school op de Dorpsplaats in 1913.

BE GAI A/MAI/J/3/P.B./8358

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/01/1913 - 10/09/1913

Individueel personeelsdossier van Désiré Lampaert, hoofdonderwijzer aan de Aangenomen Jongensschool, 1912.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11360

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/10/1912 - 16/10/1912

Register of stamregister van de lagere gemeenteschool, ca. 1910-1957.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./1684

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1910 - 30/06/1928

Betaalbewijzen voor de aankoop van kolen tot het verwarmen van de schoolzaal tijdens het jaar 1910 en 1913.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./8357

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/12/1910 - 27/12/1913

Brief van het ministerie van wetenschappen en kunst betreffende de aanneming van een vierde klas in de private school voor meisjes vanaf 1908.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8410

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1908 - 03/07/1908

Staat van de voorstellen tot betaling van het aandeel van de staat in de weddeverhoging van het onderwijspersoneel, 1906.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./8382

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/01/1907 - 21/01/1907

Individueel personeelsdossier van Emile Demol, onderwijzer aan de aangenomen school, 1906.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11311

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/11/1906 - 10/11/1906

Besluit betreffende de aanneming van de school van mevrouwen Deltombe e.a. voor een nieuwe periode van tien jaar, 1906.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11642

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/10/1906 - 24/10/1906

Besluit betreffende de aanneming van de school van mevrouw Berghman voor een nieuwe periode van tien jaar, 1906.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11643

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/10/1906 - 24/10/1906

Brieven betreffende de pensionering van Edmond Vereyck en de gevolgen op de schoolbegroting, 1906.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11645

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/09/1906 - 18/01/1907

Brieven betreffende de pensionering van Edmond Vereyck, W. Dewulf en de goedkeuring van Emile Dernal als hulpleerkracht bij de aangenomen lagere school, 1906.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11644

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/09/1906 - 22/11/1906

Contract van aanneming van de knechtenschool der Plaats door de gemeente, 1906.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./8330

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/04/1906 - 27/04/1906

Individueel personeelsdossier van Oscar Vandekerckhove, onderwijzer aan de aangenomen school, 1906-1919.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11314

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/04/1906 - 10/05/1906

Verzoekschrift tot het aannemen van de lagere meisjesschool der plaats als gemeenteschool, 1906.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11310

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/04/1906 - 16/04/1906

Inventaris van het schoolmeubilair in de vierde klas van de aangenomen knechtenschool gehouden in een lokaal van de gemeenteschool, 1904.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./8356

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/12/1904 - 15/12/1904

Individueel personeelsdossier van Julien Cloet, onderwijzer aan de aangenomen school, 1904-1906.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11312

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/12/1904 - 10/11/1906

Individueel personeelsdossier van Jules Vereyck, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1904-1944.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11250

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/11/1904 - 27/08/1964

Individueel personeelsdossier van Lodewijk Vanhove, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1904-1909.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11317

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/04/1904 - 09/12/1909

Briefwisseling betreffende de aanneming van de school van Elisa Millecam door de gemeente, 1897.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./23396

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/06/1897 - 07/1897

Rekening der uitgaven en inkomsten van de gewone dienst der lagere gemeente- en aangenomen scholen, 1896

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./23356

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/12/1896 - 03/07/1897

Bundel betreffende nieuwe aanstellingen in de aangenomen scholen en voorziene bedragen op de schoolbegroting, 1896.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./23394

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/04/1896 - 27/11/1896

Dossier betreffende Louis Vanhove, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1889-1890.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11303

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/06/1889 - 13/02/1890

Bundel betreffende het ontslag van Henri Vandekerckhove, aanstelling en ontslag van Louis Vanhove en andere onderwijzers aan de gemeenteschool, 1882-1897.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./23395

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/11/1882 - 18/11/1891

Bundel betreffende het ontslag van Henri Vandekerckhove, aanstelling en ontslag van Louis Vanhove en andere onderwijzers aan de gemeenteschool, 1882-1897.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./23395

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/11/1882 - 18/11/1891

Brief van de arrondissementscommissaris betreffende de schrapping van het budget voor de prijsuitreiking in de gemeenteschool, 1882.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11326

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/10/1882 - 07/10/1882

Dossier betreffende het verstrekken van kosteloos onderwijs voor het schooljaar 1879-1880.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11338

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/10/1880 - 30/03/1880

Document betreffende de beweging van onderwijzend personeel in de gemeenteschool, 1880.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11304

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/09/1880 - 26/09/1880

Individueel personeelsdossier van Emile Maertens, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1880-1881.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11340

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/08/1880 - 02/08/1881

Brief van de arrondissementscommissaris betreffende het bewonen van het huis van de hoofdonderwijzer door de ontslagnemende hoofdonderwijzer Edmond Vereyck, 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11380

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/11/1879 - 05/11/1879

Brief van K. Denecker-Sanders betreffende sollicitatie voor de vrijgekomen plaats van hoofdonderwijzer in 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11323

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/11/1879 - 04/11/1879

Brief van Henri Lemahieu betreffende sollicitatie voor de vrijgekomen plaats van hoofdonderwijzer in 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11324

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/10/1879 - 03/11/1879

Brief van Camiel Demotte als sollicitatie voor de openstaande plaats van hoofdonderwijzer aan de gemeenteschool, 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11343

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/10/1879 - 29/10/1879

Brief van P. Ferraille betreffende sollicitatie voor de vrijgekomen plaats van hoofdonderwijzer in 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11322

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/10/1879 - 27/10/1879

Omzendbrief van de arrondissementscommissaris betreffende de religieuze leerkrachten in gemeentescholen en aangenomen scholen, 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11389

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/10/1879 - 24/10/1879

Dossier betreffende de aanduiding van Emile Maertens als voorlopige hulponderwijzer in vervanging van de ontslagnemende Edmond Vereyck, 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11393

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/10/1879 - 10/10/1879

Dossier betreffend het ontslag van hoofdonderwijzer Edmond Vereyck, 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11390

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/09/1879 - 27/10/1879

Dossier betreffende het nemen van ontslag in aangenomen door religieuze hoofdonderwijzers, 1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11392

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/09/1879 - 08/10/1879

Dossier betreffende de scholen, die afzien van de aanvaarding door de gemeente, 1879.

BE GAI A/MAI/J/4/P.B./11384

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/09/1879 - 03/10/1879

Brief betreffende het godsdienstonderricht door A. Plaetevoet, 1879.

BE GAI A/MAI/J/4/P.B./11385

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/09/1879 - 18/09/1879

Brief van Eugenie Verbrugghe betreffende het verzaken aan de aanneming van haar school door de gemeente, 1879.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11381

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/09/1879 - 17/09/1879

Brief van Sophie Vanlerberghe betreffende het verzaken aan de aanneming van haar school door de gemeente, 1879.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11382

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/09/1879 - 17/09/1879

Dossier betreffende het testament van J.B. Bruwier in functie van het gebruik als school, 1879.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./11394

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/09/1879 - 17/09/1879

Dossier betreffende het godsdienstonderricht door Henri Vandekerckhove, 1879.

BE GAI A/MAI/J/4/P.B./11383

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/09/1879 - 05/12/1879

Briefwisseling van Edmond Vereyck, hoofdonderwijzer met het gemeentebestuur over prijsdeling en weigering van schoolgeld door Petrus Crombez, 1879.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11337

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/09/1879 - 12/09/1879

Omzendbrief van de arrondissementscommissaris betreffende het gebruik van eigendommen van de kerkfabrieken als leslokalen, 1879.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./11387

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/09/1879 - 08/09/1879

Dossier betreffende het kosteloos onderwijs, 1879.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./11388

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/09/1879 - 05/11/1879

Wetgeving 'Le moniteur belge' van zondag 31 augustus 1879, nr. 243.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11396

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/08/1879 - 31/08/1879

Dossier betreffende eigendommen van liefdadige besturen, die geschikt zouden zijn voor aangenomen scholen, 1879.

BE GAI A/MAI/J/6/P.B./11391

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/08/1879 - 25/10/1879

Brief van de Belgische bisschoppen betreffende het lager onderwijs, 1879.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11386

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/06/1879 - 12/06/1879

Verklaring voor Victor Constantin Cuvelier, om een studiebeurs te ontvangen als leerling onderwijzer, 1877.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11335

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/12/1877 - 31/12/1877

Individueel personeelsdossier van Henri Vandekerckhove, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1877-1882.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11327

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/08/1877 - 06/11/1882

Verklaring voor Romanie Victoor, om een studiebeurs te ontvangen als leerling onderwijzer, 1877.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11336

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/06/1877 - 04/06/1877

Lijst van leerlingen aan de Mariaschool op de wijk De Reiger, betreffende het verstrekken van gratis onderwijs voor het schooljaar 1879-1880. Vraag tot aanneming als aangenomen school.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11339

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/07/1876 - 30/07/1876

Dossier betreffende de aanstelling van een hoofdonderwijzer in de gemeenteschool na het overlijden van Charles Vereyck, 1876.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11325

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/06/1876 - 27/06/1876

Dossier betreffende de aanneming van de school van mevr. Sophie Vanlerberghe op de Geuzenbos als aangenomen gemeenteschool, 1876.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11344

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/03/1876 - 29/03/1876

Verzoekschrift tot het aannemen van de Veldschool als gemeenteschool, 1874.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11309

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/12/1874 - 09/12/1874

Individueel personeelsdossier van Victor Henri Fournier, onderwijzer aan de gemeenteschool, 1876-1879.

BE GAI A/MAI/J/2/P.B./11342

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/04/1872 - 26/08/1879

Verzoekschrift van Charles Vereyck betreffende het organiseren van onderricht voor volwassen jongens, 1869.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11307

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/11/1869 - 16/11/1869

Brief van het bestuur van de zondagscholen betreffende het organiseren van zondagsonderricht voor volwassenen, 1868.

BE GAI A/MAI/J/1/P.B./11306

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/10/1868 - 29/10/1868
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief