Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Beheer van de financiën en de eigen fiscaliteit

BE GAI A/HED/D

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1977 - heden
390 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier betreffende een lening van 650.000 frank voor de aanleg van groenvoorzieningen en afsluitingen rond de sporthal Keibergstraat, 1977-1987.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22131

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/02/1977 - 1979

Dossier betreffende een lening van 7.000.000 frank voor normalisatiewerken aan onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de voormalige gemeente Bekegem, 1981-1985.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22132

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/03/1977 - 06/12/1985

Dossier betreffende een lening van 600.000 frank voor verwerving van onroerend goed voor de verbetering van Keiberstraat en Steenstraat, 1977-2007.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22063

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/03/1977 - 27/12/1983

Dossier betreffende een lening van 606.000 frank voor het betalen van het saldo van het buitengewoon onderhoud van de gemeentewegen op het grondgebied van de voormalige gemeente Bekegem, 1978-1988.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22136

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/04/1977 - 14/02/1978

Dossier betreffende een lening van 16.820.000 frank voor normalisatiewerken aan onbevaarbare waterlopen in Bekegem, 1977-1987.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22067

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/05/1977 - 29/11/1977

Dossier betreffende een lening van 700.000 frank voor het uitbreiden van het waterleidingnet in 1977, 1977-1997. Uitbreidingen in de Ichtegemstraat, Panoramastraat, Moerdijkstraat, Boussemareweg,...

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22064

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/05/1977 - 22/08/1977

Dossier betreffende een lening van 2.100.000 frank voor verwerving van onroerend goed van de NMBS, 1977-2007. Stationsput.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22065

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/06/1977 - 10/08/1977

Dossier betreffende een lening van 1.000.000 frank voor de eerste fase van het vernieuwen van het sanitair in de Gemeenteschool Eernegem, 1977-1997.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22066

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/06/1977 - 1984

Dossier betreffende een lening van 1.000.000 frank voor het verplaatsen van een kabelverdeelkast van de R.T.T., elektriciteitsleidingen en waterleidingen langs de Diksmuidebaan, 1977-1997.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22068

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/07/1977 - 31/10/1977

Dossier betreffende een lening van 1.250.000 frank voor de tweede fase van het vernieuwen van het sanitair in de Gemeenteschool Eernegem, 1977-1997.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22070

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/09/1977 - 1984

Dossier betreffende een lening van 5.800.000 frank voor het bouwen van een uitrustingsgebouw voor de voetbalvelden op het sportcomplex Keibergstraat, 1978-2008.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22073

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/09/1977 - 13/07/1978

Dossier betreffende een lening van 313.000 frank voor normalisatiewerken aan onbevaarbare waterlopen in Eernegem, 1977-1987. Saldo.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22074

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1977 - 26/01/1978

Dossier betreffende een lening van 850.000 frank voor het uitbreiden van het openbare verlichtingsnet in het BPA Moerdijkstraat-Sint-Bertinuslaan, 1977-1997.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22072

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/09/1977 - 31/10/1977

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1977.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5024

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/09/1977 - 09/02/1978

Dossier betreffende een lening van 250.000 frank voor het uitbreiden van het waterleidingnet in de Statieputstraat, 1978-1998.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22075

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/10/1977 - 12/01/1978

Dossier betreffende een lening van 4.000.000 frank voor het bouwen van een openbaar toilet, busschuilhuisje en dubbele garage rond Eernegem-Markt, 1977-1997.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22079

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/10/1977 - 28/12/1977

Dossier betreffende een lening van 36.000.000 frank voor het bouwen van een ontmoetingscentrum op het sportcomplex Brugggestraat, 1977-2007.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22162

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/11/1977 - 10/02/1977

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van verschillende leningen ter waarde van 694.348 frank voor de aanleg en vernieuwing van voetpaden in verschillende straten, 1977.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22138

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/11/1977 - 12/01/1978

Dossier betreffende een lening van 4.700.000 frank voor onderhoudswerken en verbeteringswerken aan verschillende wegen, 1978-1993.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22076

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/11/1977 - 02/02/1978

Verslag betreffende de controle van de kas en de boekhouding van de gemeenteontvanger en het secretariaat door het provinciebestuur op 07 december 1977.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5027

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/12/1977 - 13/01/1978

Dossier betreffende een lening van 2.062.000 frank voor wegenis en afwateringswerken in de Moerdijkstraat, 1975-1995.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22210

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/01/1978 - 30/01/1978

Dossier betreffende een lening van 1.250.000 frank voor de verwerving van onroerend goed voor inlijving in de Oude Tramweg, 1978-2008.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22077

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/03/1978 - 28/08/1978

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1978.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5023

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/03/1978 - 02/02/1979

Staat van schuldvordering van kredietgedeelten van vorige dienstjaren op het dienstjaar 1978 over te dragen.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2892

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/03/1978 - 31/03/1978

Eindrekening van de voormalige gemeente Eernegem. Goedkeuring van de herziene eindrekening en ontlasting van de voormalige waarnemend gemeenteontvanger Maurits Bonny, 1976.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5029

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/04/1978 - 16/11/1978

Dossier betreffende een lening van 1.000.000 frank voor studiekosten van een algemene rioleringsstudie; 1978-2008.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22078

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/04/1978 - 29/08/1978

Eindrekening van de voormalige gemeente Eernegem. Goedkeuring van de rekening en ontlasting van de voormalige waarnemend gemeenteontvanger Maurits Bonny, 1976.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5026

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/04/1978 - 27/04/1978

Dossier betreffende een lening van 1.500.000 frank voor het bouwen van een overdekte boltra op het sportcomplex Bruggestraat, 1978-2008.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22080

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/05/1978 - 03/08/1978

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van een lening ter waarde van 495.827 frank voor het ondergronds brengen van het openbare verlichtingsnet op Markt en rond de Sint-Medarduskerk, 1978.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22139

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/06/1978 - 20/07/1978

Dossier betreffende het dividend- en deelsaldo aan de Gemeente Ichtegem door de W.V.E.M. (West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij) voor de FM- en televisiedistributie in Ichtegem en Bekegem en de...

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./2621

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/08/1978 - 02/08/1978

Dossier betreffende een doorgeeflening van 1.300.000 frank aan de Kerkfabriek Sint-Michiel Ichtegem voor het herstellen van het kerkorgel en verbouwen van het doksaal van de Sint-Michielskerk,...

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22088

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1978 - 02/05/1980

Dossier betreffende een lening van 900.000 frank voor de verwerving van onroerend goed voor inlijving in de Keibergstraat, 1979-2009.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22082

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1978 - 23/01/1979

Dossier betreffende twee leningen van 2.000.000 frank als toelage aan de Kerkfabriek Sint-Michiel Ichtegem voor de bouw van de hulpkerk op de wijk De Engel, 1981-2001.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22098

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/10/1978 - 23/04/1984

Dossier betreffende een lening van 750.000 frank voor het uitbreiden van het openbare verlichtingsnet in bet BPA Moerdijkstraat en verkaveling De Mandel, 1978-1998.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22084

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/10/1978 - 18/12/1978

Dossier betreffende een lening van 275.000 frank voor aankoop van meubilair voor de sporthal Keibergstraat, 1978-1988.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22134

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/10/1978 - 18/12/1978

Dossier betreffende een lening van 22.100.000 frank voor voor wegenwerken en rioleringswerken in de ambachtelijke zone Ichtegem, 1979-1999.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22091

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/10/1978 - 10/05/1979

Dossier betreffende de onderschrijving van samenwerkingsaandelen binnen de W.V.E.M.

BE GAI A/HED/D/BET/P.B./2620

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/10/1978 - 23/07/1979

Dossier betreffende een lening van 250.000 frank voor het plaatsen van columbaria op de begraafplaatsen, 1978-1998.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22083

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/10/1978 - 18/12/1978

Dossier betreffende een lening van 1.000.000 frank voor het uitbreiden van het kabeldistributienetwerk in verschillende straten, 1979-1999.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22085

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/10/1978 - 23/01/1979

Dossier betreffende een lening van 2.000.000 frank voor de aanleg van een sportvloer in de sporthal Bruggestraat en verrekening nr. 1 van het sport- en ontmoetingscentrum, 1979-2009.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22086

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/10/1978 - 19/02/1979

Brief betreffende het systeem der onderschrijving van samenwerkingsaandelen binnen de W.V.E.M. door de gemeentebesturen.

BE GAI A/HED/D/BET/P.B./2623

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/11/1978 - 13/11/1978

Dossier betreffende een lening van 7.500.000 frank voor het aanleggen van elektriciteit en centrale verwarming in het sportcomplex Bruggestraat, 1978-1998.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22081

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/11/1978 - 29/06/1978

Dossier betreffende een lening van 1.000.000 frank voor het betalen van het saldo van het ereloon voor de algemene rioleringsstudie, 1979-1989.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22089

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/12/1978 - 20/04/1979

Dossier betreffende onderschrijving van aandelen (samenwerkingsaandelen) bij de WVEM, 1978-1990.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5754

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/12/1978 - 23/07/1990

Dossier betreffende het thesaurievoorschot voor 1983-1984.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22137

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1978 - 1978

Besluit betreffende de nieuwe winstverdeling van de kabeldistributie tussen de gemeenten ondeling, 1979.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5696

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/01/1979 - 09/01/1980

Dossier betreffende een lening van 6.500.000 frank voor wegenwerken en rioleringswerken in de Keibergstraat, 1979-1999.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22087

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/02/1979 - 27/12/1983

Dossier betreffende een lening van 1.100.000 frank voor het uitbreiden van het openbare verlichtingsnet in verschillende straten, 1979-1999.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22090

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/03/1979 - 10/05/1979

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1979.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5022

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/03/1979 - 22/02/1980

Dossier betreffende een lening van 2.000.000 frank voor voor wegenwerken en rioleringswerken in de Keibergstraat, 1980-2000.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22092

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/04/1979 - 26/03/1980
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief