Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Beheer van de financiën en de eigen fiscaliteit

BE GAI A/HED/D

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1977 - heden
390 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier betreffende de winstuitkering aan de Gemeente Ichtegem in het kader van de deelgenoten van de W.V.E.M. voor het jaar 1978.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./2624

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1979 - 03/07/1979

Bundel betreffende aandelentitels en globale titels van aandelen van de gemeente bij de Nationale Maatschappij der Waterleidingen, 1979-2012.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5762

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/08/1979 - 23/01/2012

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van een lening ter waarde van 420.000 frank voor de aanleg van groenvoorzieningen en afsluitingen rond de sporthal Keibergstraat, 1979.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22141

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/09/1979 - 06/12/1979

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van een lening ter waarde van 129.000 frank voor het betalen van het saldo van de bouwwerken voor het boltragebouw op het sportcomplex Bruggestraat, 1980.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22142

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/11/1979 - 28/02/1980

Dossier betreffende een lening van 4.200.000 frank voor de verwerving van onroerende goederen van het OCMW Ichtegem in Bekegem, 1980-2010.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22094

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/11/1979 - 12/06/1980

Dossier betreffende een lening van 2.250.000 frank voor de aanleg van voetpaden in de wijk Bellebos, 1980-2000.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22095

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/12/1979 - 27/12/1983

Dossier betreffende een lening van 1.000.000 frank voor de verwerving van onroerende goederen voor de normalisatie van onbevaarbare waterlopen in Bekegem, 1980-2010.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22093

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/02/1980 - 10/06/1980

Verantwoordingsstuk of, modellen van toegangsticketten voor de 35ste, 37ste, 38ste en 39ste Omloop der Vlaamse Ardennen, 1980-1984.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./26359

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/02/1980 - 29/02/1984

Dossier betreffende een lening van 850.000 frank voor het uitbreiden van het openbare verlichtingsnet in de verkaveling Brugse Heirbaan en andere straten, 1980-2000.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22096

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/06/1980 - 15/10/1980

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1980.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5021

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/06/1980 - 19/03/1981

Dossier betreffende een lening van 4.600.000 frank voor het betalen van erelonen voor de algemene rioleringsstudie, 1980-2001.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22097

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/07/1980 - 16/02/1981

Dossier betreffende leningen door de gemeente Torhout te dragen door de grenswijziging in Wijnendale per 01 januari 1977.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22214

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/07/1980 - 06/04/1981

Dossier betreffende oninbare kosten in het kohier van belasting op het ophalen van huisvuil voor de dienstjaren 1977 tot 1979.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26360

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/08/1980 - 27/11/1985

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van een lening ter waarde van 316.208 frank voor betaling van het saldo van de elektriciteitswerken en het ereloon voor het cultureel centrum...

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22145

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/09/1980 - 11/12/1980

Dossier betreffende de voorlopige vaststelling van de verhaalbelasting op voetpaden en boordstenen in de Keibergstraat, 1980.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./29127

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/09/1980 - 23/12/1980

Dossier betreffende een lening van 1.500.000 frank voor het betalen van het gemeentedeel in de uitrustingswerken van het BPA Akkerbeek, na mindering met de overheidstoelage en het aandeel van de WIH,...

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22133

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/09/1980 - 05/07/1982

Dossier betreffende een lening van 500.000 frank voor het betalen van erelonen voor wegenwerken in het BPA Brugse Heirweg en de Bruggestraat, 1982-1992.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22114

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/09/1980 - 25/10/1982

Dossier betreffende bestemmingsveranderingen en leningsoverschotten voor 1980-1981.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22147

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/10/1980 - 01/10/1981

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van verschillende leningen ter waarde van 271.000 frank voor verwerving van onroerend goed van de WIH, Stationsput en slopen van krotwoningen, 1980.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22144

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/10/1980 - 30/12/1980

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van een lening ter waarde van 194.100 frank voor een buitengewone toelage aan de Kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale voor de aankoop van een orgel, 1981.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22143

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/11/1980 - 29/01/1981

Dienstjaarrekening van de gemeente Ichtegem over het jaar 1981.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2906

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1981 - 31/12/1981

Dossier betreffende een doorgeeflening van 10.000.000 frank aan het OCMW Ichtegem voor de bouw van een appartementsgebouw voor bejaarden, 1981-2011.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22103

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/01/1981 - 1984

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van een lening ter waarde van 480.372 frank voor betaling van de studiekosten voor de aanleg van een collector en riolen in de Zuidstraat, 1981.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22150

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/02/1981 - 15/10/1981

Dossier betreffende een lening van 1.400.000 frank voor de aanleg van een groenstrook tussen de ambachtelijke zone Brugse Heirweg en het BPA Brugse Heirweg, 1981-2001.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22100

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/03/1981 - 15/06/1981

Dossier betreffende een lening van 2.700.000 frank voor verbeteringswerken aan landbouwwegen, 1981-2001. Lijsterweg, Vinkenweg, zijwegen 1, 2 en 3 Kriekestraat, zijweg Ganzestraat, zijweg Zeeweg,

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22099

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/03/1981 - 27/12/1983

Dossier betreffende een lening van 2.700.000 frank voor verbeteringswerken aan landbouwwegen, 1981-2001. Klokkenputtenstraat, Moerbeekstraat en kerkweg.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22102

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/03/1981 - 27/12/1983

Dossier betreffende een lening van 1.700.000 frank voor de verwerving van onroerend goed voor de aanleg van een groenstrook tussen de ambachtelijke zone Brugse Heirweg en het BPA Brugse Heirweg,...

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22104

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/03/1981 - 31/07/1981

Kohier van de verhaalbelasting op voetpaden en boordstenen in de Keibergstraat, aanslagjaar 1981. Lijst A.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./29126

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/03/1981 - 23/03/1981

Kohier van de verhaalbelasting op voetpaden en boordstenen in de Keibergstraat, aanslagjaar 1980. Lijst B.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./29131

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/03/1981 - 23/03/1981

Kohier van de verhaalbelasting op voetpaden en boordstenen in de Keibergstraat voor het dienstjaar 1980.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26349

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/03/1981 - 26/03/1981

Lijst van de verhaalbelasting op voetpaden en boordstenen in de Keibergstraat, aanslagjaar 1981. Lijst A.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./29128

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/03/1981 - 26/03/1981

Dossier betreffende een lening van 2.300.000 frank voor verbeteringswerken aan landbouwwegen, 1981-2001. Landbouwwegen op het grondgebied van de voormalige gemeente Ichtegem.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22101

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/04/1981 - 27/12/1983

Dossier betreffende een lening van 3.000.000 frank voor het uitbreiden van het gasnet in de Ermietshoek, Kortemarkstraat, Ruidenbergstraat en Jagerstraat, 1981-2001.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22106

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/04/1981 - 27/01/1987

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1981.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5020

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/04/1981 - 31/12/1981

Dossier betreffende een lening van 18.000 frank voor beplantingswerken in de 's Gravendriesschlaan, 1981-2001.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22105

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/05/1981 - 19/08/1981

Dossier betreffende de overeenkomst met de gemeente Torhout omtrent de regeling van de financiële gevolgen van de grenswijziging in Wijnendale, 1981.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22212

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/05/1981 - 11/03/1982

Dossier betreffende een lening van 1.200.000 frank voor de aanleg van voetpaden in het BPA Moerdijkstraat-Sint-Bertinuslaan, 1981-2001.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22107

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/06/1981 - 23/10/1981

Dossier betreffende discussies over verdiscontering van een lening voorbeplantingswerken in de 's Gravendriesschewijk, 1981-1985.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22149

Archieven van de Gemeente Ichtegem 13/06/1981 - 05/12/1985

Staat van oninbare posten in de belasting op het ophalen van huisvuil voor de dienstjaren 1977 tot 1980.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26321

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/06/1981 - 21/11/1985

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van een lening ter waarde van 348.897 frank voor de aankoop van scheidingspanelen in de sporthal, uitbreiden van het afdak voor het publiek, clubhuis en...

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22159

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/07/1981 - 03/09/1981

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van een lening ter waarde van 488.813 frank voor het uitbreiden van het distributienet in de Zuidstraat en de Zuster Clarastraat, 1981.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22156

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/07/1981 - 15/10/1981

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van een lening ter waarde van 1.135.109 frank voor betaling van het saldo van het gemeentelijk deel in de uitrustingswerken van de ambachtelijke zone...

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22155

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/07/1981 - 15/10/1981

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van verschillende leningen ter waarde van 333.653 frank voor de aankoop van een politievoertuig, 1981.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22158

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/07/1981 - 15/10/1981

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van verschillende leningen ter waarde van 441.882 frank voor het heraanleggen van tennisvelden op het sportcomplex Bruggestraat, 1981.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22157

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/07/1981 - 15/10 /1981

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van verschillende leningen ter waarde van 107.452 frank voor de aankoop van twee schrijfmachines, een stencileermachine en een grasmachine, 1981.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22154

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/09/1981 - 10/12/1981

Dossier betreffende een doorgeeflening van 2.200.000 frank aan het OCMW Ichtegem voor de bouw van een appartementsgebouw voor bejaarden, 1982-2002. Keukeninstallatie en voltooiingswerken.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22113

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/10/1981 - 25/11/1982

Dossier betreffende een doorgeeflening van 6.300.000 frank aan het OCMW Ichtegem voor de bouw van een appartementsgebouw voor bejaarden, 1981-2011. Elektriciteit, centrale verwarming, sanitair en...

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22108

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/10/1981 - 1984

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van een lening ter waarde van 257.692 frank voor de aanleg van een parkeerstrook in de Eikenlaan, 1981.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22153

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/10/1981 - 10/12/1981

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van verschillende leningen ter waarde van 391.188 frank voor de overwelving van de Trogbeek, 1981.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22151

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/11/1981 - 10/12/1981

Dossier betreffende het thesaurievoorschot voor 1982.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22146

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/12/1981 - 01/10/1982
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief