Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Beheer van de financiën en de eigen fiscaliteit

BE GAI A/HED/D

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1977 - heden
390 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van een lening ter waarde van 535. 893 frank voor het uitbreiden van het openbare verlichtingsnet in verschillende straten, 1981.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22152

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/10/1981 - 10/12/1981

Dossier betreffende de bestemmingsverandering van een lening ter waarde van 764.938 frank voor het aanleggen van een parking nabij de hulp op de wijk De Engel, 1981.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22160

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/11/1980 - 11/06/1981

Dossier betreffende het ontleningsvermogen van de gemeente tussen 1981 en 1987.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22161

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1981 - 1987

Dossier betreffende leningen door de gemeente Torhout te dragen door de grenswijziging in Wijnendale per 01 januari 1977.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22211

Archieven van de Gemeente Ichtegem 1981 - 1981

Dienstjaarrekening van de gemeente Ichtegem over het jaar 1982.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2905

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1982 - 31/12/1982

Kohier van de verhaalbelasting op voetpaden en boordstenen in de Keibergstraat, aanslagjaar 1981. Lijst B.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./29132

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/03/1982 - 08/03/1982

Kohier van de verhaalbelasting op voetpaden en boordstenen in de Keibergstraat, aanslagjaar 1981. Lijst B.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./29130

Archieven van de Gemeente Ichtegem 08/03/1982 - 08/03/1982

Dossier betreffende een lening van 450.000 frank voor bijkomende werken aan de Camiel Meysmanstraat, Oostwegel, Ermietshoek, Rondomstraat, Weidestraat en Veldstraat, 1974-1989.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22209

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/03/1982 - 27/12/1983

Dossier betreffende een lening van 1.950.000 frank voor de verwerving van onroerend goed voor inlijving in de Hugo Verrieststraat, 1982-2002.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22109

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/03/1982 - 09/08/1982

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1982.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5019

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/03/1982 - 03/01/1983

Dossier betreffende de opening van een spaarboekje bij de A.S.L.K. voor de betaling van de personeelswedden, 1982.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4630

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/04/1982 - 19/04/1982

Dossier betreffende een bezwaarschift op de belasting op tweede verblijven met inbegrip van weekendhuisjes voor het dienstjaar 1981.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26320

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/04/1982 - 19/10/1982

Dossier betreffende een lening van 630.000 frank voor de aanleg van een derde voetbalplein op het sportcomplex Keibergstraat, 1982-2002.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22111

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/05/1982 - 14/10/1982

Dossier betreffende een lening van 6.500.000 frank voor wegenwerken en rioleringswerken in de Hugo Verrieststraat, 1982-2002.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22110

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/06/1982 - 08/10/1982

Staat van schuldvordering van kredietgedeelten van vorige dienstjaren op het dienstjaar 1982 over te dragen.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2896

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/06/1982 - 09/06/1982

Dossier betreffende een lening van 700.000 frank voor het betalen van erelonen voor de normalisatiewerken aan de onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de voormalige gemeente Ichtegem,...

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22112

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/07/1982 - 14/10/1982

Dossier betreffende een lening van 900.000 frank voor het verplaatsen van het waterleidingsnet en het openbare verlichtingsnet bij wegenwerken en rioleringswerken in de Hugo Verrieststraat, 1982-2002.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22115

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/09/1982 - 05/11/1982

Dossier betreffende een lening van 700.000 frank voor het verplaatsen van het distributienet bij wegenwerken en rioleringswerken in de Hugo Verrieststraat, 1983-2003.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22116

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/09/1982 - 18/04/1988

Dossier betreffende een lening van 3.000.000 frank voor wegenwerken en rioleringswerken in het BPA Kapelhoek, 1983-2003.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22120

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/10/1982 - 20/06/1983

Dossier betreffende een lening van 2.200.000 frank voor de verwerving van onroerend goed voor de doortrekking van de Ringlaan tot aan de Moerdijkstraat, 1983-2003.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22117

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/10/1982 - 10/02/1983

Dossier betreffende een lening van 6.000.000 frank voor wegenwerken en rioleringswerken aan landbouwwegen en andere wegen, 1983-2003. Keibergstraat, Sint-Sebastiaansstraat, Emiel Coolslaan, 's...

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22118

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/10/1982 - 17/01/1982

Dossier betreffende een lening van 1.700.000 frank voor verwerving van onroerend goed voor inlijving in de Daliastraat, Kapellewegel en BPA Kapelhoek, 1983-2003.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22119

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/10/1982 - 10/02/1983

Dossier betreffende maatregelen ter voorkoming van diefstal van gelden in de gemeentehuizen n.a.v. de diefstal van gelden uit de kas van de burgerlijke stand in Eernegem op 06 december 1982.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5014

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/12/1982 - 13/06/1989

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1983.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5018

Archieven van de Gemeente Ichtegem 19/05/1983 - 16/02/1984

Document betreffende de borgstelling voor het ambt van ontvanger door Daniël Boucquez, 1983.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./29175

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/06/1983 - 10/06/1983

Dossier betreffende een lening van 1.500.000 frank voor de verwerving van onroerend goed van een woning in de Statiebeekstraat, 1983.2003.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22121

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/06/1983 - 27/09/1983

Dossier betreffende een lening van 400.000 frank voor bovengrondse en ondergrondse weginlijvingen in het BPA Brugse Heirweg, 1983-2003.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22123

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/07/1983 - 22/05/1984

Brief vanwege de gemeenteontvanger betreffende verscheidene onwillige of nalatige schuldenaars, 1983.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./5030

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/07/1983 - 29/07/1983

Dossier betreffende een doorgeeflening van 1.000.000 frank aan de Kerkfabriek Sint-Medardus Eernegem voor het herstellen van de dakgoten van de Sint-Medarduskerk, 1983-2003.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22122

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/08/1983 - 25/11/1983

Bundel betreffende aangevraagde en uitgevoerde herstellingen en wijzigingen aan voetpaden en boordstenen door gemeentediensten voor het dienstjaar 1983. (Retributie op het herstellen van voetpaden en...

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26753

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/11/1983 - 18/11/1983

Dossier betreffende vervroegde aflossing van leningen ter waarde van 2.782.090 frank tegen 31 december 1983.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22135

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/11/1983 - 15/12/1983

Dossier betreffende een lening van 1.000.000 frank voor deelneming in de eerste tranche van het kapitaal van de IVOO, 1984-2004.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22124

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/12/1983 - 22/05/1984

Kohier van de verhaalbelasting op voetpaden en boordstenen in de Keibergstraat, aanslagjaar 1983. Lijst B.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./29133

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/12/1983 - 09/02/1984

Dienstjaarrekening van de gemeente Ichtegem over het jaar 1984.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2907

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1984 - 31/12/1984

Bundel betreffende aangevraagde en uitgevoerde herstellingen en wijzigingen aan voetpaden en boordstenen door gemeentediensten voor de dienstjaren 1988 en 1989. (Retributie op het herstellen van...

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26755

Archieven van de Gemeente Ichtegem 20/01/1984 - 04/12/1985

Dossier betreffende bezwaarschriften tegen de verhaalbelasting op voetpaden en boordstenen in de Keibergstraat, 1984.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26780

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/01/1984 - 27/06/1985

Bundel betreffende aangevraagde en uitgevoerde herstellingen en wijzigingen aan voetpaden en boordstenen door gemeentediensten voor de dienstjaren 1984 en 1985. (Retributie op het herstellen van...

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26754

Archieven van de Gemeente Ichtegem 31/01/1984 - 13/12/1985

Dossier en kohier betreffende de verhaalbelasting op voetpaden en boordstenen in de Keibergstraat, 1984.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26781

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/02/1984 - 05/04/1985

Staat van schuldvordering van kredietgedeelten van vorige dienstjaren op het dienstjaar 1983 over te dragen.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2897

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/04/1984 - 05/04/1984

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1984.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5017

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/04/1984 - 24/01/1985

Staat van schuldvordering van kredietgedeelten van vorige dienstjaren op het dienstjaar 1983 over te dragen.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2898

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/05/1984 - 30/05/1984

Brief betreffende sluitstorting nabij de Roopijp-fontein in de Fonteinstraat. Invordering gemaakte opruimkosten.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./2899

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/06/1984 - 07/06/1984

Dossier betreffende een lening van 800.000 frank voor buitengewone herstellingswerken aan de Kortemarkstraat en Engelstraat, 1984-2004. Herstel van betonvakken.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22125

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/06/1984 - 12/09/1984

Dossier betreffende een lening van 10.700.000 frank voor wegenwerken en rioleringswerken in de verkaveling WIH in het BPA Brugse Heirbaan, 1985-2005. Tweede fase.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22128

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1984 - 11/01/1985

Brief betreffende de verdelging van distels op de Torhoutbaan nr. 26. Invordering van gemaakte kosten.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./2900

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/08/1984 - 22/08/1984

Dossier betreffende het dividend- en deelsaldo aan de Gemeente Ichtegem door de W.V.E.M. (West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij) voor de FM- en televisiedistributie in Ichtegem en Bekegem en de...

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./2619

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/08/1984 - 21/08/1984

Dossier betreffende een lening van 800.000 frank voor het vernieuwen van de dakbedekking van het kleedkamergebouw op het sportcomplex Keibergstraat, 1985-1995.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22126

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/10/1984 - 11/04/1985

Dossier betreffende een lening van 331.000 frank voor het uitbreiden van het openbare verlichtingsnet in de Daliastraat, 1985-2005.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22127

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/10/1984 - 11/04/1985

Dossier betreffende de gemeentelijke waarborg, lening bij de WIH en uitrustingswerken in het 'BPA Brugse Heirbaan', 1984.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./4493

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/12/1984 - 10/01/1985

Bundel bezwaarschriften op de belasting op het ophalen van huisvuil voor de dienstjaar 1984.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26322

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/12/1984 - 07/11/1985
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief