Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
Titel
Archiefnummer
Locatie Periode

Beheer van de financiën en de eigen fiscaliteit

BE GAI A/HED/D

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1977 - heden
390 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Staat van schuldvordering van kredietgedeelten van vorige dienstjaren op het dienstjaar 1988 over te dragen.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2895

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/04/1988 - 07/04/1988

Dossier betreffende een lening van 2.000.000 frank voor voor verbeteringwerken aan een zijstraat van de Moerdijkstraat, 1987-1992.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./22054

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/04/1988 - 23/08/1988

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1988.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5011

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/06/1988 - 16/02/1989

Dossier betreffende aandelen in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, 1988-1995.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5691

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/10/1988 - 10/04/1995

Kohier van de belasting op tweede verblijven met inbegrip van weekendhuisjes voor het dienstjaar 1988.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26319

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/12/1988 - 06/12/1988

Dienstjaarrekening van de gemeente Ichtegem over het jaar 1989.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./2911

Archieven van de Gemeente Ichtegem 01/01/1989 - 31/12/1989

Kohier van de verhaalbelasting op voetpaden en boordstenen in de Hugo Verrieststraat voor het dienstjaar 1988.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26348

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/01/1989 - 13/02/1989

Processen-verbaal van kasonderzoek en ontlasting van de ontvanger naar aanleiding van een diefstal in het gemeentehuis in Ichtegem op 26 juni 1989.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5012

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/07/1989 - 28/11/1989

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1989.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5010

Archieven van de Gemeente Ichtegem 14/09/1989 - 15/03/1990

Bundel betreffende aangevraagde en uitgevoerde herstellingen en wijzigingen aan voetpaden en boordstenen door gemeentediensten voor het dienstjaren 1990. (Retributie op het herstellen van voetpaden en...

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26756

Archieven van de Gemeente Ichtegem 02/02/1990 - 21/12/1990

Kohier van de verhaalbelasting op voetpaden en boordstenen in de Keibergstraat voor het dienstjaar 1989.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26344

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/03/1990 - 27/03/1990

Bundel betreffende aangevraagde en uitgevoerde herstellingen en wijzigingen aan voetpaden en boordstenen door gemeentediensten voor de dienstjaren 1991 en 1992. (Retributie op het herstellen van...

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26750

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/10/1990 - 03/11/1992

Bundel betreffende oninbare posten bij het invorderen van belastingen, 1985-1998.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./4390

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/04/1991 - 29/09/1999

Dossier betreffende de belasting op de onbewoonde en onbewoonbaar verklaarde woningen, de gebouwen buiten gebruik en de woningen en gebouwen in een bouwvallige, onafgewerkte of vervallen toestand,...

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26374

Archieven van de Gemeente Ichtegem 30/05/1991 - 25/03/1993

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1991.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5031

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1991 - 30/01/1992

Dossier betreffende de nieuwe bepalingen nopens de vennootschapswetgeving bij de S.M. Interbrugse Maatschappij voor huisvesting, 1992.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./9021

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/04/1992 - 27/04/1992

Dossier betreffende de gemeentebudgetwijziging 1 in gewone en buitengewone dienst over het dienstjaar 2012.

BE GAI A/HED/D/BUD/P.B./4599

Archieven van de Gemeente Ichtegem 21/05/1992 - 22/05/1992

Processen-verbaal van kasonderzoek, 1992.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5025

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/05/1992 - 1993

Processen-verbaal betreffende het onderzoek van de kas van de gemeenteontvanger, 1992-1998.

BE GAI A/HED/D/CON/T.B./26723

Archieven van de Gemeente Ichtegem 17/09/1992 - 30/09/1998

Bundel betreffende bezwaarschriften op de belasting op de bank- en financieringsinstellingen, 1992-1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5845

Archieven van de Gemeente Ichtegem 25/10/1992 - 29/10/1996

Kohier betreffende de jaarlijkse belasting op de bankinstellingen en financieringsinstellingen voor het dienstjaar 1992.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26400

Archieven van de Gemeente Ichtegem 26/11/1992 - 08/12/1992

Bundel betreffende de regeling van de procedures bij de overheidsopdrachten, 1992-2007.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5835

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/12/1992 - 10/05/2007

Bundel betreffende aangevraagde en uitgevoerde herstellingen en wijzigingen aan voetpaden en boordstenen door gemeentediensten voor de dienstjaren 1993 en 1994. (Retributie op het herstellen van...

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26751

Archieven van de Gemeente Ichtegem 07/01/1993 - 13/12/1994

Kohier betreffende de jaarlijkse belasting op de bankinstellingen en financieringsinstellingen voor het dienstjaar 1993.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26701

Archieven van de Gemeente Ichtegem 16/07/1993 - 24/09/1993

Dossier betreffende de belasting op de onbewoonde en onbewoonbaar verklaarde woningen, de gebouwen buiten gebruik en de woningen en gebouwen in een bouwvallige, onafgewerkte of vervallen toestand,...

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26707

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/03/1994 - 22/03/1994

Bundel betreffende de oprichting van een financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest, 1994.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5662

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/04/1994 - 11/10/1994

Kohier betreffende de jaarlijkse belasting op de bankinstellingen en financieringsinstellingen voor het dienstjaar 1993.

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26702

Archieven van de Gemeente Ichtegem 23/08/1994 - 07/09/1994

Dossier betreffende de belasting op de onbewoonde en onbewoonbaar verklaarde woningen, de gebouwen buiten gebruik en de woningen en gebouwen in een bouwvallige, onafgewerkte of vervallen toestand,...

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26375

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/11/1994 - 02/03/1995

Dossier betreffende het aangaan van lening 1223 bij het Gemeentekrediet van België om de 2de reeks van uitbreiding van het waterleidingnet te fianncieren, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5874

Archieven van de Gemeente Ichtegem 29/12/1994 - 06/06/1996

Bundel betreffende aangevraagde en uitgevoerde herstellingen en wijzigingen aan voetpaden en boordstenen door gemeentediensten voor de dienstjaren 1995 tot 1999. (Retributie op het herstellen van...

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26752

Archieven van de Gemeente Ichtegem 15/02/1995 - 28/09/1999

Bundel aanvragen van handelaars om vuilniszakken te mogen verkopen, 1995-2012.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5844

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/03/1995 - 17/02/2012

Dossier betreffende de vaststelling en uitvoerbaar verklaring van de belasting op de bank- en financieringsinstellingen voor de jaren 1995-2000.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5846

Archieven van de Gemeente Ichtegem 03/07/1995 - 14/03/2000

Dossier betreffende een lening bij het Gemeentekrediet van België voor aankoop materialen voor de uitbreiding van het containerpark, 1995.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./4440

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/09/1995 - 26/09/1995

Dossier betreffende een lening bij het Gemeentekrediet van België voor herstel- en slemwerken in zes straten, 1995.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./4442

Archieven van de Gemeente Ichtegem 06/09/1995 - 24/11/1995

Dossier betreffende de verkoop van PMD afvalzakken binnen het werkingsgebied van de IVOO, 1996;

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5694

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/09/1995 - 09/07/1996

Dossier betreffende een lening bij het Gemeentekrediet van België voor het verharden van landbouwwegen, 1995.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./4443

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/09/1995 - 24/11/1995

Dossier betreffende het aangaan van lening 1211 bij het Gemeentekrediet van België om de inrichting van een bureel, refter en sanitair in een nieuw gebouw in het gemeentelijk complex te financieren,...

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5878

Archieven van de Gemeente Ichtegem 05/10/1995 - 26/10/1995

Dossier betreffende het aangaan van lening 1213 bij het Gemeentekrediet van België om de aankoop van een modulair klasgebouw te financieren, 1995.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5877

Archieven van de Gemeente Ichtegem 09/10/1995 - 26/10/1995

Dossier betreffende een lening bij het Gemeentekrediet van België voor het aanbrengen van een dubbele slemlaag in de Mitswegestraat en Mexicostraat, 1995.

BE GAI A/HED/D/BOE/P.B./4441

Archieven van de Gemeente Ichtegem 10/10/1995 - 26/10/1995

Dossier betreffende het aangaan van lening 1218 bij het Gemeentekrediet van België om de herinrichting van het kruisputn Moerdijk langsheen de N33 te financieren, 1995.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5876

Archieven van de Gemeente Ichtegem 24/10/1995 - 28/12/1995

Proces-verbaal van de ontvanger na de inbraak met diefstal in het gemeentehuis Ichtegem, 1995.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4632

Archieven van de Gemeente Ichtegem 04/11/1995 - 28/12/1995

Dossier betreffende de belasting op de onbewoonde en onbewoonbaar verklaarde woningen, de gebouwen buiten gebruik en de woningen en gebouwen in een bouwvallige, onafgewerkte of vervallen toestand,...

BE GAI A/HED/D/INN/P.B./26708

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/03/1996 - 12/03/1996

Dossier betreffende het aangaan van lening 1220 bij het Gemeentekrediet van België om aanpassingwerken aan gemeentelijke eigendommen Markt 4 en Stationsstraat 38 voor de Buitenschoolse Kinderopvang...

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5875

Archieven van de Gemeente Ichtegem 18/03/1996 - 28/03/1996

Dossier betreffende het aangaan van lening 1239 bij het Gemeentekrediet van België om de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Watervallestraat te financieren, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5869

Archieven van de Gemeente Ichtegem 28/03/1996 - 21/11/1996

Dossier betreffende het aangaan van lening 1235 bij het Gemeentekrediet van België om de aankoop van het kloostergebouw in de Stationstraat voor polyvalente openbare benuttiging te financieren, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5872

Archieven van de Gemeente Ichtegem 27/06/1996 - 24/10/1996

Dossier betreffende het storten van een algemene provisie aan het Aankoopcomité Brugge voor alle kosten bij het opstellen en verlenen van akten bij aan- en verkoop, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4927

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/08/1996 - 22/11/1996

Dossier betreffende het aangaan van lening 1231 bij het Gemeentekrediet van België om dringende herstellingswerken aan de 's Gravendriesschebeek te financieren, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5873

Archieven van de Gemeente Ichtegem 22/08/1996 - 12/09/1996

Dossier betreffende het aangaan van lening 1236 bij het Gemeentekrediet van België om de aankoop van de gronden in de Bruggestraat als parking en dorpsplein te financieren, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5867

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/09/1996 - 24/10/1996

Proces-verbaal van de ontvanger na de inbraak met diefstal in het gemeentehuis Ichtegem, 1996.

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./4633

Archieven van de Gemeente Ichtegem 12/09/1996 - 24/10/1996

Dossier betreffende het aangaan van lening 1237 bij het Gemeentekrediet van België om het ondergronds brengen van nutsleidingen in en bestratingswerken van de buurtweg 42 Engelstraat-Koekelarestraat...

BE GAI A/HED/D/CON/P.B./5866

Archieven van de Gemeente Ichtegem 11/10/1996 - 24/10/1996
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief